#cumga

MOST RECENT

Định công mệnh Tết đến đít rồi lăn ra cúm 😡 Nước mũi chan chứa ✌🏼️😷 Xiền vơi cạn túi, tình chửa đến tim nữa 🙀#tet #tetdenditroi #metvkd #tired #müde #dkm #cumga #flu #grippe #deomuonlamgi

Hum nay là HAXIHOI DAY à? Đếm được cái hắt hơi thứ hai trăm mấy chục rồi 😩. Nước mắt nước mũi chảy tong tong xong ho như gà 😪😪😪 #wth#badday#saturday#notsogood#takegoodcare#hanoi#omroi#huhu#bun #hatxihoi#cumga#keepcalm

Most Popular Instagram Hashtags