[PR] Gain and Get More Likes and Followers on Instagram.

#cosci

5098 posts

TOP POSTS

แวะมาเล่นกันมั้ยคับ ซอยนี้มีรักจ้า 📸 @pancenti #TheGangSwu #cosci

ชอบ Backdrop เอกคอมสื่อ อิอิ มีความ pop art #cosci #swu

บะบายประเทศองครักษ์👋🏻👋🏻👋🏻 #cosci #swu

นวัตกรรมสวัสดีค่ะ 😊
#puenstories #swu #cosci

Tour-Health ให้ใจเอาไปเลยพี่ #swu #cosci

+ IN10D +
#commu10 #cosci #swu

MOST RECENT

seventeen ไปอี๊กกก
#ปลดระเบียบ
#swuc #cosci #tourishealth

+ I N 1 0 D +
#commu10 #cosci #swu

+ IN10D +
#commu10 #cosci #swu

+ I N 1 0 D +
#commu10 #cosci #swu

นานๆ จะโผล่มามองห้องทำงานมุมนี้ #cosci #swu

ทุกอย่างต้องมีจุดเริ่มต้นเสมอ​ เราคิดที่จะเริ่มต้นอะไรบางอย่าง​ แต่ถ้าเราไม่ลองทำเราก็จะไม่รู้เลยว่าจุดเริ่มต้นนั้นจะเป็นยังไง​😀เป็นอีกหนึ่งวันที่มีความสุข​ เพราะเด็กมีความสุขกับการเรียน​ กับสิ่งที่เราพยายามให้เค้าได้เรียนรู้และพัฒนาความสร้างสรรค์​ของตัวเองร่วมกัน ...จัดไปกับการบูรณาการการเรียนการสอนและการทำงานร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัย - วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม
ม.ศรีนครินทรวิโรฒ (การสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม)
- คณะศิลปกรรมศาสตร์
ม.ราชภัฏสวนสุนันทา (ออกแบบเครื่องแต่งกาย)
- และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ม.เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ (เทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง)

โดนนิสิต นักศึกษา จะร่วมกันทำงานในหัวข้อ "กว่าจะเป็นแฟชั่น"

#COSCI #SWU #Fashion #SSRU #SciTech #RMUTK

Bienvenido mi nueva hermana
Welcome my new sis 💕
#MAYA #COSCI #SISTERS

Most Popular Instagram Hashtags