#conscientiousness

MOST RECENT

آزمونهای روانی / شخصیت.

تست نئو یا پرسشنامه شخصیتی پنج عاملی NEO

تست نئو

تست نئو یکی از معتبر ترین تست های روان شناسی در دنیاست. محققانی که این تست را به وجود آورده اند سال ها صفات مختلف شخصیتی را انتخاب کرده اند و پرسشنامه های مفصل را روی مردم اجرا کرده اند و بعد با روش های پیچیده آماری رسیده اند به این پنج عامل بزرگ شخصیت. ۵ عامل یعنی روان نژندی ، برون گرایی ، اشتیاق به تجارب تازه، توافق پذیری و وظیفه شناسی. ۵ عاملی که تحقیقات بین فرهنگی ثابت کرده اند در بیشتر کشورهای دنیا هم مثل اروپا ۵ عامل بزرگ شخصیت است.

تست نئو به لحاظ انعکاس ۵ عامل اصلی امروزه به‌عنوان یک مدل فراگیر بر اساس تحلیل عوامل محسوب می‌شود و گستردگی کاربرد آن در ارزیابی شخصیت افراد سالم و نیز در امور بالینی می‌تواند یکی از مناسب‌ترین ابزار ارزیابی شخصیت باشد. این آزمون به دلیل بررسی‌های گوناگون در گروه‌های سنی و در فرهنگ‌های مختلف روی آن صورت گرفته است می‌تواند یکی از جامع‌ترین آزمون‌ها درزمینهٔ ارزیابی شخصیت باشد این آزمون موضوع تحقیقات طی ۱۵ سال گذشته بر روی نمونه‌های بالینی و بزرگ‌سالان سالم بوده است. ازاین‌رو سودمندی آن‌هم در جریانات بالینی و هم در جریانات تحقیقی ارزیابی‌شده است. پرسشنامه شخصیتی NEOPI-R جانشین آزمون NEO (تست نئو) است که در سال ۱۹۸۵ توسط مک کری و کاستا تهیه‌شده بود. این پرسشنامه ۵ عامل اصلی شخصیت و ۶ خصوصیت در هر عامل یا به عبارتی ۳۰ خصوصیت را اندازه می‌گیرد؛ و بر این اساس ارزیابی جامعی از شخصیت را ارائه می‌دهد. تست نئو دارای دو فرم یکی (S) برای گزارش‌های شخصی است و شامل ۲۴۰ سؤال پنج‌درجه‌ای از کاملاً موافق تا کاملاً مخالف است که توسط خود آزمودنی درجه‌بندی می‌شود و متناسب مردان و زنان در تمام سنین است؛ و دیگری فرم (R) یا تجدیدنظر شده نام دارد و بر اساس درجه‌بندی‌های مشاهده‌گر است. این فرم نیز دارای همان ۲۴۰ سؤال بوده با این تفاوت که با ضمیر سوم شخص شروع می‌شود. فرم (R) هم می‌تواند به‌طور مستقل برای ارزیابی شخصیت به کار رود و هم به‌عنوان مکملی برای گزارش‌های شخصیِ فرم (S) و یا روایی آن مورداستفاده قرار گیرد.

ادامه در کامنت...
⁦⬇️⁩⁦⬇️⁩⁦⬇️⁩⁦⬇️⁩⁦⬇️⁩⁦⬇️⁩⁦⬇️⁩⁦⬇️⁩⁦⬇️⁩⁦⬇️⁩

And as your hands are washed clean of all strife, know the ripples left over are echoed away, and toward you again. This is karma. This is the circle of life. Don't make waves; RIDE THEM. 🤘🏼 Enjoy each and every lesson you're given on the water. You're just growing your sea legs. (Which is where we all used to be! We all came from the Sea in the beginning) 😉 Taken by my dear @scottlee10015_ 🌎While On
This
Planet
Earth:
⚛️🕉☯️#Iamthespiritdancer #AKAtheshaman #letmeshowyou:
#theuniversallawofattraction #itisallamatterof; #gratitude
#yoga #guru #gurubrahma
#awareness #perspective #inwardunderstanding #manifestation  #acceptance #honesty #foodforthought #thoughtfullness #resourcefullness #chinup! #ingenuity #innerpeace #care #conscientiousness #consideration #thoughtsarepower #spirituality #peacetoall #lovedoesnotchoosesides 🌈

The high road is the steepest and most precarious to walk; but the view above all the squalor and cruelty is worth the climbing efforts. The air is clean and clear up here. Taken by @scottlee10015_ 🌎While On
This
Planet
Earth:
⚛️🕉☯️#Iamthespiritdancer #AKAtheshaman #letmeshowyou:
#theuniversallawofattraction #itisallamatterof; #gratitude
#yoga #guru #gurubrahma
#awareness #perspective #inwardunderstanding #manifestation  #acceptance #honesty #foodforthought #thoughtfullness #resourcefullness #chinup! #ingenuity #innerpeace #care #conscientiousness #consideration #thoughtsarepower #spirituality #peacetoall #lovedoesnotchoosesides 🌈

If you’re eating healthy, avoiding packaged goods, and practicing minimalism, then the majority of your waste could be compost.
.
If you’re curious about reading more about how composting is one of the greenest things you can do for the planet, see link in my bio for article. 🌏🌱🌻🙌😇
.
.
.
.
.
.
#Compost #HealthyLifestyle #Environmentalism #Sustainability #CleanEating #Conscientiousness #Gardening #FeelGood #Minimalism #Community #SimpleLife #Freedom

Se vienen los frutales y la primavera!!!Anímate a una experiencia diferente! Refugio eco sustentable inmerso en una reserva natural de Traslasierra. Habitaciones dobles con baño privado. (opción triple y cuádruple). #descanso #detox #tierrasagrada #traslasierra #turismoconsciente #silencio #cascadas #cerrochampaqui #2900m #vidasana #yoga #trekking #bosques #reservanatural #spanatural #conscientiousness #relax #pachamama #pranaalto #airepuro #aguademantantiales #nomorestressing #comidasana #organic

El gran arroyo que baja de los bosques de tabaquillos se encuentra a unos 200mts del Eco Lodge.Anímate a una experiencia diferente! Refugio eco sustentable inmerso en una reserva natural de Traslasierra. Habitaciones dobles con baño privado. (opción triple y cuádruple). #descanso #detox #tierrasagrada #traslasierra #turismoconsciente #silencio #cascadas #cerrochampaqui #2900m #vidasana #yoga #trekking #bosques #reservanatural #spanatural #conscientiousness #relax #pachamama #pranaalto #airepuro #aguademantantiales #nomorestressing #comidasana

Invierno en Tierra Sagrada Eco Lodge. Anímate a una experiencia diferente! Refugio eco sustentable inmerso en una reserva natural de Traslasierra. Habitaciones dobles con baño privado. (opción triple y cuádruple). #descanso #detox #tierrasagrada #traslasierra #turismoconsciente #silencio #cascadas #cerrochampaqui #2900m #vidasana #yoga #trekking #bosques #reservanatural #spanatural #conscientiousness #relax #pachamama #pranaalto #airepuro #aguademantantiales #nomorestress

A truth that most cannot see; is the only one who has the allowance to disappoint you, is yourself. Be #proud for kindness given even if it isn't returned. Be thankful for lessons learned, even while they hurt. Taken by @scottlee10015_ 🌎While On
This
Planet
Earth:
⚛️🕉☯️#Iamthespiritdancer #AKAtheshaman #letmeshowyou:
#theuniversallawofattraction #itisallamatterof; #gratitude
#yoga #yogini #guru #gurubrahma
#awareness #perspective #inwardunderstanding #manifestation  #acceptance #honesty #foodforthought #thoughtfullness #resourcefullness #chinup! #ingenuity #innerpeace #care #conscientiousness #consideration #thoughtsarepower #spirituality #peacetoall #lovedoesnotchoosesides 🌈

Our potential is as endless as the ocean. Try not to think souly of what great heights you'll reach, but what depths you'll deep for absolution. Be true like lady blue and watch mamaizzabella carry you through life. From one instance to the next; providing wisdom and never fighting when she pulls you under. All she has done, is asked you to see light in the dark. And even a bird of the ocean will show you both the sky and the sea are the ranges of true Harmony. Taken by @scottlee10015_ 🌎While On
This
Planet
Earth:
⚛️🕉☯️#Iamthespiritdancer #AKAtheshaman #letmeshowyou:
#theuniversallawofattraction #itisallamatterof; #gratitude
#yoga #yogini #guru #gurubrahma
#awareness #perspective #inwardunderstanding #manifestation  #acceptance #honesty #foodforthought #thoughtfullness #resourcefullness #chinup! #ingenuity #innerpeace #care #conscientiousness #consideration #thoughtsarepower #spirituality #peacetoall #lovedoesnotchoosesides 🌈

Most Popular Instagram Hashtags