#colegaucymru

91 posts

TOP POSTS

Byddwch y gorau yn eich proffesiwn drwy astudio cwrs Arlwyo a Lletygarwch yn CAVC! www.cavc.ac.uk/ymgeisio
Rise to the top of your profession by studying a Catering and Hospitality course at CAVC! www.cavc.ac.uk/apply
https://www.youtube.com/watch?v=-LlrZQFaoAs
#cogyddion #CogyddDanHyfforddiant
#chefs #traineechef
#colegcaerdyddarfro #colegaucymru #lluninsta #llunydydd #instadyddiol #bywydcoleg #coleg
#cavc #cardiffandvalecollege #welshcolleges #instapic #pictureoftheday #picoftheday #instadaily #collegelife #college

Dechreuwch eich gyrfa greadigol yn CAVC drwy astudio cwrs Celf a Dylunio ar Gampws y Barri fis Medi! www.cavc.ac.uk/ymgeisio
Begin your creative career at CAVC by studying an Art and Design course at our Barry Campus this September! www.cavc.ac.uk/apply
#creadigol #CaerdyddGreadigol
#creative #creativecardiff
#colegcaerdyddarfro #colegaucymru #lluninsta #llunydydd #instadyddiol #bywydcoleg #coleg
#cavc #cardiffandvalecollege #welshcolleges #instapic #pictureoftheday #picoftheday #instadaily #collegelife #college

Bydd #canlyniadauLefelA ar gael i’w casglu o 8.30am ar 17 Awst o’n Campws Canol y Ddinas, gyda brecwast am ddim a gwobrau i’w hennill.
#Alevelresults will be ready to collect from 8.30am on 17th August at our City Centre Campus, with free breakfast and prizes to be won!
#colegcaerdyddarfro #colegaucymru #lluninsta #llunydydd #instadyddiol #bywydcoleg #coleg
#cavc #cardiffandvalecollege #welshcolleges #instapic #pictureoftheday #picoftheday #instadaily #collegelife #college

Os ydych yn casglu’ch #canlyniadauLefelA dydd Iau yma o’n Campws Canol y Ddinas, bydd gennym lawer iawn o gyngor ar gael a brecwast am ddim a gwobrau!
If you’re collecting your #Alevelresults this Thursday at our City Centre Campus we’ll have lots of advice on hand as well as free breakfast and prizes!
#colegcaerdyddarfro #colegaucymru #lluninsta #llunydydd #instadyddiol #bywydcoleg #coleg
#cavc #cardiffandvalecollege #welshcolleges #instapic #pictureoftheday #picoftheday #instadaily #collegelife #college

Gwnewch gais nawr – dechreuwch ar gwrs Trydan neu Beirianneg fis Medi hwn www.cavc.ac.uk/ymgeisio
Apply now – start an Electrical or Engineering course this September www.cavc.ac.uk/apply
https://www.youtube.com/watch?v=Ml0GI3H9EtI
#colegcaerdyddarfro #colegaucymru #lluninsta #llunydydd #instadyddiol #bywydcoleg #coleg
#cavc #cardiffandvalecollege #welshcolleges #instapic #pictureoftheday #picoftheday #instadaily #collegelife #college

Edrychwch beth oedd gan ein myfyriwr Arlwyo, Ellie, i’w ddweud am astudio yn CCAF! Ymgeisiwch nawr: www.cavc.ac.uk/ymgeisio
See what our Catering student Ellie had to say about studying at CAVC! Apply now at: www.cavc.ac.uk/apply
#CwrsArlwyo #SieffFyfyriwr #YsgolSieffs
#cateringstudents #studentchef #chefschool
#colegcaerdyddarfro #colegaucymru #lluninsta #llunydydd #instadyddiol #bywydcoleg #coleg
#cavc #cardiffandvalecollege #welshcolleges #instapic #pictureoftheday #picoftheday #instadaily #collegelife #college

Gallech chi fod yn astudio Gofal Plant yn CAVC fis Medi! Ymgeisiwch nawr yn www.cavc.ac.uk/ymgeisio https://www.youtube.com/watch?v=WJM_1y_B5A8
You could be studying Childcare at CAVC this September! Apply now at www.cavc.ac.uk/apply https://www.youtube.com/watch?v=WJM_1y_B5A8
#GofalPlant #gofal #AstudiaethauGofal
#childcare #care #carestudies
#colegcaerdyddarfro #colegaucymru #lluninsta #llunydydd #instadyddiol #bywydcoleg #coleg
#cavc #cardiffandvalecollege #welshcolleges #instapic #pictureoftheday #picoftheday #instadaily #collegelife #college

Gwersyll Roboteg CAVC, wythnos o weithgareddau Gwyddoniaeth a Thechnoleg cyffrous ar gyfer rhai 11-14 oed, mwy o wybodaeth ar gael o www.cavc.ac.uk/gwersyllhaf
CAVC's Robotics Camp, a week of exciting Science and Technology based activities for 11-14 yr olds, more info at www.cavc.ac.uk/summercamps
#colegcaerdyddarfro #colegaucymru #lluninsta #llunydydd #instadyddiol #bywydcoleg #coleg
#cavc #cardiffandvalecollege #welshcolleges #instapic #pictureoftheday #picoftheday #instadaily #collegelife #college
#Roboteg #Robotics

Gallwch gychwyn eich taith tuag at yrfa mewn Teithio a Thwristiaeth yn CAVC fis Medi hwn! www.cavc.ac.uk/ymgeisio
Start your journey to a career in Travel and Tourism at CAVC this September! www.cavc.ac.uk/apply
#teithio #TeithioaThwristiaeth
#travel #travelandtourism
#colegcaerdyddarfro #colegaucymru #lluninsta #llunydydd #instadyddiol #bywydcoleg #coleg
#cavc #cardiffandvalecollege #welshcolleges #instapic #pictureoftheday #picoftheday #instadaily #collegelife #college

MOST RECENT

Byddwch y gorau yn eich proffesiwn drwy astudio cwrs Arlwyo a Lletygarwch yn CAVC! www.cavc.ac.uk/ymgeisio
Rise to the top of your profession by studying a Catering and Hospitality course at CAVC! www.cavc.ac.uk/apply
https://www.youtube.com/watch?v=-LlrZQFaoAs
#cogyddion #CogyddDanHyfforddiant
#chefs #traineechef
#colegcaerdyddarfro #colegaucymru #lluninsta #llunydydd #instadyddiol #bywydcoleg #coleg
#cavc #cardiffandvalecollege #welshcolleges #instapic #pictureoftheday #picoftheday #instadaily #collegelife #college

Os ydych yn casglu’ch #canlyniadauLefelA dydd Iau yma o’n Campws Canol y Ddinas, bydd gennym lawer iawn o gyngor ar gael a brecwast am ddim a gwobrau!
If you’re collecting your #Alevelresults this Thursday at our City Centre Campus we’ll have lots of advice on hand as well as free breakfast and prizes!
#colegcaerdyddarfro #colegaucymru #lluninsta #llunydydd #instadyddiol #bywydcoleg #coleg
#cavc #cardiffandvalecollege #welshcolleges #instapic #pictureoftheday #picoftheday #instadaily #collegelife #college

Bydd #canlyniadauLefelA ar gael i’w casglu o 8.30am ar 17 Awst o’n Campws Canol y Ddinas, gyda brecwast am ddim a gwobrau i’w hennill.
#Alevelresults will be ready to collect from 8.30am on 17th August at our City Centre Campus, with free breakfast and prizes to be won!
#colegcaerdyddarfro #colegaucymru #lluninsta #llunydydd #instadyddiol #bywydcoleg #coleg
#cavc #cardiffandvalecollege #welshcolleges #instapic #pictureoftheday #picoftheday #instadaily #collegelife #college

Dechreuwch eich gyrfa greadigol yn CAVC drwy astudio cwrs Celf a Dylunio ar Gampws y Barri fis Medi! www.cavc.ac.uk/ymgeisio
Begin your creative career at CAVC by studying an Art and Design course at our Barry Campus this September! www.cavc.ac.uk/apply
#creadigol #CaerdyddGreadigol
#creative #creativecardiff
#colegcaerdyddarfro #colegaucymru #lluninsta #llunydydd #instadyddiol #bywydcoleg #coleg
#cavc #cardiffandvalecollege #welshcolleges #instapic #pictureoftheday #picoftheday #instadaily #collegelife #college

Gwnewch gais nawr – dechreuwch ar gwrs Trydan neu Beirianneg fis Medi hwn www.cavc.ac.uk/ymgeisio
Apply now – start an Electrical or Engineering course this September www.cavc.ac.uk/apply
https://www.youtube.com/watch?v=Ml0GI3H9EtI
#colegcaerdyddarfro #colegaucymru #lluninsta #llunydydd #instadyddiol #bywydcoleg #coleg
#cavc #cardiffandvalecollege #welshcolleges #instapic #pictureoftheday #picoftheday #instadaily #collegelife #college

Eisiau newid gyrfa? Gallai fod yn bosib gydag un o’n cyrsiau mynediad! www.cavc.ac.uk/ymgeisio
Looking for a career change? One of our access courses could allow you to pursue just that! www.cavc.ac.uk/apply
#NewidGyrfa
#careerchange
#colegcaerdyddarfro #colegaucymru #lluninsta #llunydydd #instadyddiol #bywydcoleg #coleg
#cavc #cardiffandvalecollege #welshcolleges #instapic #pictureoftheday #picoftheday #instadaily #collegelife #college

Gallwch gychwyn eich taith tuag at yrfa mewn Teithio a Thwristiaeth yn CAVC fis Medi hwn! www.cavc.ac.uk/ymgeisio
Start your journey to a career in Travel and Tourism at CAVC this September! www.cavc.ac.uk/apply
#teithio #TeithioaThwristiaeth
#travel #travelandtourism
#colegcaerdyddarfro #colegaucymru #lluninsta #llunydydd #instadyddiol #bywydcoleg #coleg
#cavc #cardiffandvalecollege #welshcolleges #instapic #pictureoftheday #picoftheday #instadaily #collegelife #college

Lluniwch eich dyfodol yn CAVC drwy astudio cwrs Adeiladwaith ar Gampws y Barri fis Medi hwn! www.cavc.ac.uk/ymgeisio https://www.youtube.com/watch?v=z6Fl8_y23n4
Build your future at CAVC by studying a Construction course at our Barry Campus this September! www.cavc.ac.uk/apply https://www.youtube.com/watch?
#adeiladu #adeiladwaith #AstudioAdeiladwaith
#construct #construction #studyconstruction
#colegcaerdyddarfro #colegaucymru #lluninsta #llunydydd #instadyddiol #bywydcoleg #coleg
#cavc #cardiffandvalecollege #welshcolleges #instapic #pictureoftheday #picoftheday #instadaily #collegelife #collegev=z6Fl8_y23n4

Gallech chi fod yn astudio Gofal Plant yn CAVC fis Medi! Ymgeisiwch nawr yn www.cavc.ac.uk/ymgeisio https://www.youtube.com/watch?v=WJM_1y_B5A8
You could be studying Childcare at CAVC this September! Apply now at www.cavc.ac.uk/apply https://www.youtube.com/watch?v=WJM_1y_B5A8
#GofalPlant #gofal #AstudiaethauGofal
#childcare #care #carestudies
#colegcaerdyddarfro #colegaucymru #lluninsta #llunydydd #instadyddiol #bywydcoleg #coleg
#cavc #cardiffandvalecollege #welshcolleges #instapic #pictureoftheday #picoftheday #instadaily #collegelife #college

Ymgeisiwch nawr, dechreuwch fis Medi! Dyma ddywedodd ein myfyriwr TG, Jake, am astudio yn CCAF!
Apply now, start this September! This is what our IT student Jake said about studying at CAVC!
#colegcaerdyddarfro #colegaucymru #lluninsta #llunydydd #instadyddiol #bywydcoleg #coleg
#cavc #cardiffandvalecollege #welshcolleges #instapic #pictureoftheday #picoftheday #instadaily #collegelife #college

Gwersyll Roboteg CAVC, wythnos o weithgareddau Gwyddoniaeth a Thechnoleg cyffrous ar gyfer rhai 11-14 oed, mwy o wybodaeth ar gael o www.cavc.ac.uk/gwersyllhaf
CAVC's Robotics Camp, a week of exciting Science and Technology based activities for 11-14 yr olds, more info at www.cavc.ac.uk/summercamps
#colegcaerdyddarfro #colegaucymru #lluninsta #llunydydd #instadyddiol #bywydcoleg #coleg
#cavc #cardiffandvalecollege #welshcolleges #instapic #pictureoftheday #picoftheday #instadaily #collegelife #college
#Roboteg #Robotics

Mae gan ein campysau gwych ar draws y Brifddinas-Ranbarth gyfleusterau dysgu o’r radd flaenaf i’n myfyrwyr: www.cavc.ac.uk/ymgeisio
Our fantastic campuses across the Capital Region, provide our students with industry standard learning facilities: www.cavc.ac.uk/apply
#colegcaerdyddarfro #colegaucymru #lluninsta #llunydydd #instadyddiol #bywydcoleg #coleg
#cavc #cardiffandvalecollege #welshcolleges #instapic #pictureoftheday #picoftheday #instadaily #collegelife #college

Edrychwch beth oedd gan ein myfyriwr Arlwyo, Ellie, i’w ddweud am astudio yn CCAF! Ymgeisiwch nawr: www.cavc.ac.uk/ymgeisio
See what our Catering student Ellie had to say about studying at CAVC! Apply now at: www.cavc.ac.uk/apply
#CwrsArlwyo #SieffFyfyriwr #YsgolSieffs
#cateringstudents #studentchef #chefschool
#colegcaerdyddarfro #colegaucymru #lluninsta #llunydydd #instadyddiol #bywydcoleg #coleg
#cavc #cardiffandvalecollege #welshcolleges #instapic #pictureoftheday #picoftheday #instadaily #collegelife #college

Yma yng Ngholeg Caerdydd a’r Fro rydym yn fwy nag ystafell ddosbarth! Gwnewch gais i’r Coleg heddiw a dechreuwch astudio ym mis Medi www.cavc.ac.uk/ymgeisio
Here at Cardiff and Vale College we are more than just a classroom! Apply for college today and start this September www.cavc.ac.uk/apply
#colegcaerdyddarfro #colegaucymru #lluninsta #llunydydd #instadyddiol #bywydcoleg #coleg
#cavc #cardiffandvalecollege #welshcolleges #instapic #pictureoftheday #picoftheday #instadaily #collegelife #college

Ein Noson Agored CILEx heno, 4pm - 8pm Campws Canol y Ddinas! Am ragor o wybodaeth ewch i http://www.cavc.ac.uk/cy/cyrsiau/cilex-open-evening-july/
Our CILEx Open Evening is tonight, 4pm – 8pm at our City Centre Campus! For more information go to http://www.cavc.ac.uk/en/courses/cilex-open-evening-july/
#cilex
#colegcaerdyddarfro #colegaucymru #lluninsta #llunydydd #instadyddiol #bywydcoleg #coleg
#cavc #cardiffandvalecollege #welshcolleges #instapic #pictureoftheday #picoftheday #instadaily #collegelife #college

NEWYDDION: Llwyddiant dysgu teuluol yn helpu Nutica, myfyriwr yn CAVC, i ennill gwobr bwysig http://bit.ly/2v6Gi9C
NEWS: Family learning success helps CAVC student Nutica win top award http://bit.ly/2udfqZm
#colegcaerdyddarfro #colegaucymru #lluninsta #llunydydd #instadyddiol #bywydcoleg #coleg
#cavc #cardiffandvalecollege #welshcolleges #instapic #pictureoftheday #picoftheday #instadaily #collegelife #college

Bydd Siop Swyddi arall @cavcbepic yfory rhwng 10am a 3pm! Dewch draw am gyngor ac arweiniad ar sut i gael dechrau da i’ch gyrfa!
Another @cavcbepic Job Shop is tomorrow! Between 10am – 3pm, get advice and guidance about kick-starting your career!
#colegcaerdyddarfro #colegaucymru #lluninsta#llunydydd #instadyddiol #bywydcoleg #coleg #cavc #cardiffandvalecollege #welshcolleges #instapic#pictureoftheday #picoftheday #instadaily #collegelife#college
#bepic b#epic #SiopSwyddi #dyfodol #cyflogadwyedd #swyddi #SwyddiCymru #bepic b#epic #jobshop #future #employability #jobs #jobswales

Mwynhau steilio gwallt? Dewch i astudio trin gwallt ar ein campws yn y Barri neu Gaerdydd! www.cavc.ac.uk/ymgeisio
Do you have a passion for styling hair? Study hairdressing with us at our Barry or Cardiff Campus! www.cavc.ac.uk/apply
#tringwallt #astudiotringwallt
#hairdressing #studyinghairdressing #hairdressingstudent
#colegcaerdyddarfro #colegaucymru #lluninsta #llunydydd #instadyddiol #bywydcoleg #coleg
#cavc #cardiffandvalecollege #welshcolleges #instapic #pictureoftheday #picoftheday #instadaily #collegelife #college

Most Popular Instagram Hashtags