#colegaucymru

72 posts

TOP POSTS

Mwynhau steilio gwallt? Dewch i astudio trin gwallt ar ein campws yn y Barri neu Gaerdydd! www.cavc.ac.uk/ymgeisio
Do you have a passion for styling hair? Study hairdressing with us at our Barry or Cardiff Campus! www.cavc.ac.uk/apply
#tringwallt #astudiotringwallt
#hairdressing #studyinghairdressing #hairdressingstudent
#colegcaerdyddarfro #colegaucymru #lluninsta #llunydydd #instadyddiol #bywydcoleg #coleg
#cavc #cardiffandvalecollege #welshcolleges #instapic #pictureoftheday #picoftheday #instadaily #collegelife #college

Mae ein noson agored CILEx dydd Mercher nesaf! Dewch o hyd i’r holl wybodaeth yr ydych ei hangen am fynychu yma http://www.cavc.ac.uk/cy/cyrsiau/cilex-open-evening-july/
Our CILEx open evening is next Wednesday! Find out all you need to know about attending here http://www.cavc.ac.uk/en/courses/cilex-open-evening-july/
#CILEx
#colegcaerdyddarfro #colegaucymru #lluninsta #llunydydd #instadyddiol #bywydcoleg #coleg
#cavc #cardiffandvalecollege #welshcolleges #instapic #pictureoftheday #picoftheday #instadaily #collegelife #college

Dechrau eich gyrfa busnes yn CAVC! Ymgeisiwch heddiw yn www.cavc.ac.uk/ymgeisio
Begin your Business career at CAVC! Apply today at www.cavc.ac.uk/apply
#colegcaerdyddarfro #colegaucymru #lluninsta #llunydydd #instadyddiol #bywydcoleg #coleg
#cavc #cardiffandvalecollege #welshcolleges #instapic #pictureoftheday #picoftheday #instadaily #collegelife #college
#business #professional

Adeiladu’r sylfeini ar gyfer eich gyrfa yn y dyfodol ac astudio Saernïaeth yn CAVC. Ymgeisiwch nawr i astudio yn ein Campws Caerdydd neu’r Barri ar www.cavc.ac.uk/ymgeisio
Build the steps to your future career and study Carpentry at CAVC! Apply now to study at our Cardiff or Barry Campus today at www.cavc.ac.uk/apply
#colegcaerdyddarfro #colegaucymru #lluninsta #llunydydd #instadyddiol #bywydcoleg #coleg
#cavc #cardiffandvalecollege #welshcolleges #instapic #pictureoftheday #picoftheday #instadaily #collegelife #college

Astudiwch y cyfryngau rhyngweithiol gyda ni yn CAVC! Dysgwch ragor am y cwrs yma! http://bit.ly/2tUaOGn
Study Interactive media with us at CAVC! Find out more about the course here! http://bit.ly/2tUaOGn
#colegcaerdyddarfro #colegaucymru #lluninsta #llunydydd #instadyddiol #bywydcoleg #coleg
#cavc #cardiffandvalecollege #welshcolleges #instapic #pictureoftheday #picoftheday #instadaily #collegelife #college

Astudio Gradd Sylfaenol mewn Rheolaeth Celfyddyd Goginiol Broffesiynol yn CAVC! Gall y radd hon arwain at yrfa fel prif gogydd, cogydd sous, neu reolwr bwyty, i enw dim ond rhai, cliciwch yma am fwy o fanylion am y cwrs http://bit.ly/2tISmia
Study a Foundation Degree in Professional Culinary Arts Management at CAVC! This degree could take you on a career path to become a head chef, sous chef or restaurant manager, to name a few, click here for more details on the course http://bit.ly/2tISmia
#colegcaerdyddarfro #colegaucymru #lluninsta #llunydydd #instadyddiol #bywydcoleg #coleg
#cavc #cardiffandvalecollege #welshcolleges #instapic #pictureoftheday #picoftheday #instadaily #collegelife #college

Llongyfarchiadau i’n holl fyfyrwyr Ehangu Cyfranogiad sydd yn graddio heddiw!
Congratulations to all of our Widening Participation Students Graduating today!
#colegcaerdyddarfro #colegaucymru #lluninsta #llunydydd #instadyddiol #bywydcoleg #coleg
#cavc #cardiffandvalecollege #welshcolleges #instapic #pictureoftheday #picoftheday #instadaily #collegelife #college
#graduation #graduationday #graduation2017

Eisiau gwella eich sgiliau Mathemateg, Saesneg neu TGCh? Edrychwch ar ein cyrsiau sgiliau hanfodol i oedolion yma http://bit.ly/2rKI9T5
Want to improve your Maths, English or ICT? Take a look here at our adult essential skills http://bit.ly/2rCIS6K
#colegcaerdyddarfro #colegaucymru #lluninsta #llunydydd #instadyddiol #bywydcoleg #coleg #carudysgu
#cavc #cardiffandvalecollege #welshcolleges #instapic #pictureoftheday #picoftheday #instadaily #collegelife #college #adultlearnersweek #lovetolearn

Astudio cwrs CILEx yn CAVC! Dod o hyd i bob dim y byddwch angen ei wybod yn ein noson agored CILEx! http://www.cavc.ac.uk/cy/cyrsiau/cilex-open-evening-july/
Study a CILEx course at CAVC! Find out everything you will need to know at our CILEx open evening! http://www.cavc.ac.uk/en/courses/cilex-open-evening-july/
#colegcaerdyddarfro #colegaucymru #lluninsta #llunydydd #instadyddiol #bywydcoleg #coleg
#cavc #cardiffandvalecollege #welshcolleges #instapic #pictureoftheday #picoftheday #instadaily #collegelife #college
#cilex

MOST RECENT

Mwynhau steilio gwallt? Dewch i astudio trin gwallt ar ein campws yn y Barri neu Gaerdydd! www.cavc.ac.uk/ymgeisio
Do you have a passion for styling hair? Study hairdressing with us at our Barry or Cardiff Campus! www.cavc.ac.uk/apply
#tringwallt #astudiotringwallt
#hairdressing #studyinghairdressing #hairdressingstudent
#colegcaerdyddarfro #colegaucymru #lluninsta #llunydydd #instadyddiol #bywydcoleg #coleg
#cavc #cardiffandvalecollege #welshcolleges #instapic #pictureoftheday #picoftheday #instadaily #collegelife #college

Mae ein noson agored CILEx dydd Mercher nesaf! Dewch o hyd i’r holl wybodaeth yr ydych ei hangen am fynychu yma http://www.cavc.ac.uk/cy/cyrsiau/cilex-open-evening-july/
Our CILEx open evening is next Wednesday! Find out all you need to know about attending here http://www.cavc.ac.uk/en/courses/cilex-open-evening-july/
#CILEx
#colegcaerdyddarfro #colegaucymru #lluninsta #llunydydd #instadyddiol #bywydcoleg #coleg
#cavc #cardiffandvalecollege #welshcolleges #instapic #pictureoftheday #picoftheday #instadaily #collegelife #college

Edrych i astudio cwrs addysg uwch? Cymerwch olwg ar yr holl gyrsiau lefel prifysgol yr ydym yn eu cynnig http://bit.ly/2v6Aq0h
Looking to study a higher education course? Take a look at all of the university level courses we offer http://bit.ly/2v6Aq0h
#colegcaerdyddarfro #colegaucymru #lluninsta #llunydydd #instadyddiol #bywydcoleg #coleg
#cavc #cardiffandvalecollege #welshcolleges #instapic #pictureoftheday #picoftheday #instadaily #collegelife #college
#he #highereducation #higheducationwales

Llongyfarchiadau i’n holl fyfyrwyr Ehangu Cyfranogiad sydd yn graddio heddiw!
Congratulations to all of our Widening Participation Students Graduating today!
#colegcaerdyddarfro #colegaucymru #lluninsta #llunydydd #instadyddiol #bywydcoleg #coleg
#cavc #cardiffandvalecollege #welshcolleges #instapic #pictureoftheday #picoftheday #instadaily #collegelife #college
#graduation #graduationday #graduation2017

Dechrau eich gyrfa busnes yn CAVC! Ymgeisiwch heddiw yn www.cavc.ac.uk/ymgeisio
Begin your Business career at CAVC! Apply today at www.cavc.ac.uk/apply
#colegcaerdyddarfro #colegaucymru #lluninsta #llunydydd #instadyddiol #bywydcoleg #coleg
#cavc #cardiffandvalecollege #welshcolleges #instapic #pictureoftheday #picoftheday #instadaily #collegelife #college
#business #professional

Astudio Gradd Sylfaenol mewn Rheolaeth Celfyddyd Goginiol Broffesiynol yn CAVC! Gall y radd hon arwain at yrfa fel prif gogydd, cogydd sous, neu reolwr bwyty, i enw dim ond rhai, cliciwch yma am fwy o fanylion am y cwrs http://bit.ly/2tISmia
Study a Foundation Degree in Professional Culinary Arts Management at CAVC! This degree could take you on a career path to become a head chef, sous chef or restaurant manager, to name a few, click here for more details on the course http://bit.ly/2tISmia
#colegcaerdyddarfro #colegaucymru #lluninsta #llunydydd #instadyddiol #bywydcoleg #coleg
#cavc #cardiffandvalecollege #welshcolleges #instapic #pictureoftheday #picoftheday #instadaily #collegelife #college

Astudio cwrs CILEx yn CAVC! Dod o hyd i bob dim y byddwch angen ei wybod yn ein noson agored CILEx! http://www.cavc.ac.uk/cy/cyrsiau/cilex-open-evening-july/
Study a CILEx course at CAVC! Find out everything you will need to know at our CILEx open evening! http://www.cavc.ac.uk/en/courses/cilex-open-evening-july/
#colegcaerdyddarfro #colegaucymru #lluninsta #llunydydd #instadyddiol #bywydcoleg #coleg
#cavc #cardiffandvalecollege #welshcolleges #instapic #pictureoftheday #picoftheday #instadaily #collegelife #college
#cilex

Astudiwch y cyfryngau rhyngweithiol gyda ni yn CAVC! Dysgwch ragor am y cwrs yma! http://bit.ly/2tUaOGn
Study Interactive media with us at CAVC! Find out more about the course here! http://bit.ly/2tUaOGn
#colegcaerdyddarfro #colegaucymru #lluninsta #llunydydd #instadyddiol #bywydcoleg #coleg
#cavc #cardiffandvalecollege #welshcolleges #instapic #pictureoftheday #picoftheday #instadaily #collegelife #college

Adeiladu’r sylfeini ar gyfer eich gyrfa yn y dyfodol ac astudio Saernïaeth yn CAVC. Ymgeisiwch nawr i astudio yn ein Campws Caerdydd neu’r Barri ar www.cavc.ac.uk/ymgeisio
Build the steps to your future career and study Carpentry at CAVC! Apply now to study at our Cardiff or Barry Campus today at www.cavc.ac.uk/apply
#colegcaerdyddarfro #colegaucymru #lluninsta #llunydydd #instadyddiol #bywydcoleg #coleg
#cavc #cardiffandvalecollege #welshcolleges #instapic #pictureoftheday #picoftheday #instadaily #collegelife #college

Dechrau eich gyrfa chwaeraeon drwy astudio Chwaraeon yn CAVC! Ymgeisiwch nawr ar www.cavc.ac.uk/ymgeisio
Kick-off your sporting career by studying Sport at CAVC! Apply now at www.cavc.ac.uk/apply
#colegcaerdyddarfro #colegaucymru #lluninsta #llunydydd #instadyddiol #bywydcoleg #coleg
#cavc #cardiffandvalecollege #welshcolleges #instapic #pictureoftheday #picoftheday #instadaily #collegelife #college
#sports #sportsstudent

NEWYDDION:Myfyrwyr Coleg Caerdydd a’r Fro’n creu lloches ddiogel http://bit.ly/2sdy9Du
NEWS:Cardiff and Vale College students create a place of sanctuary http://bit.ly/2rXGAi1
#colegcaerdyddarfro #colegaucymru #lluninsta #llunydydd #instadyddiol #bywydcoleg #coleg
#cavc #cardiffandvalecollege #welshcolleges #instapic #pictureoftheday #picoftheday #instadaily #collegelife #college
#donkeysanctuary

Eisiau astudio trin gwallt? Mae ein salonau o’r radd flaenaf yn darparu profiad dysgu perffaith. Gwnewch gais nawr! www.cavc.ac.uk/ymgeisio
Looking to study Hairdressing? Our state of the art salons provide the perfect learning experience. Apply now! www.cavc.ac.uk/apply
#colegcaerdyddarfro #colegaucymru #lluninsta #llunydydd #instadyddiol #bywydcoleg #coleg
#cavc #cardiffandvalecollege #welshcolleges #instapic #pictureoftheday #picoftheday #instadaily #collegelife #college

Students from #MonmouthSchool enjoying our virtual reality crime scene and award-winning quail egg entrepreneur and #BreconBeaconsCollege student Dave Vaughan sharing his experiences with the next generation 👌

#FeSkills #ColegauCymru #CollegesWales #NPTCGroupOfColleges #Choices #Entrepreneur #Entrepreneurship #College #Courses #InstaCollege #InstaStudent #InstaWales #InstaCardiff

Mae gan CCAF enw gwych am ddarparu cyrsiau safonol CILEx ac mae cannoedd o fyfyrwyr yn dewis astudio gyda ni bob blwyddyn! Mwy o wybodaeth am y cyrsiau hyn yn un o nosweithiau agored CILEx yn fuan: http://www.cavc.ac.uk/cy/cyrsiau/cilex-open-evening-july/
CAVC has an excellent reputation for delivering high quality CILEx courses and hundreds of students choose to study with us every year! Find out more about these courses at one of our upcoming CILEx open evenings: http://www.cavc.ac.uk/en/courses/cilex-open-evening-july/
#colegcaerdyddarfro #colegaucymru #lluninsta #llunydydd #instadyddiol #bywydcoleg #coleg
#cavc #cardiffandvalecollege #welshcolleges #instapic #pictureoftheday #picoftheday #instadaily #collegelife #college

Edrych yn ôl eto ar lwyddiant Lauretta Hughes, un o’n myfyrwyr rhagorol, a enillodd wobr Myfyriwr y Flwyddyn Mynediad at Addysg Uwch Agored Cymru 2016 http://bit.ly/2g4BBHF
Another throwback to one of our brilliant students Lauretta Hughes who won the Agored Cymru Access to Higher Education Student of the Year 2016 http://bit.ly/2faT6He
#colegcaerdyddarfro #colegaucymru #lluninsta #llunydydd #instadyddiol #bywydcoleg #coleg
#cavc #cardiffandvalecollege #welshcolleges #instapic #pictureoftheday #picoftheday #instadaily #collegelife #college #alw2017 #agoredcymru

NEWYDDION: Academi Rygbi Coleg Caerdydd a’r Fro’n dathlu tymor llwyddiannus arall http://bit.ly/2rQn2et
NEWS: Cardiff and Vale College Rugby Academy celebrates another triumphant season http://bit.ly/2tIdcwD
#colegcaerdyddarfro #colegaucymru #lluninsta #llunydydd #instadyddiol #bywydcoleg #coleg
#cavc #cardiffandvalecollege #welshcolleges #instapic #pictureoftheday #picoftheday #instadaily #collegelife #college
#rugbyacademydinner2017 #rugby #rugbylife

Ystyried hyfforddi fel ysgrifennydd meddygol neu weinyddwr cyfreithiol? Cymerwch olwg ar ein cyrsiau newydd yma http://bit.ly/2rrDLqa a http://bit.ly/2svUUhK
Looking to become a medical secretary or legal administrator? Take a look at our new courses here http://bit.ly/2rrDLqa and http://bit.ly/2svUUhK
#colegcaerdyddarfro #colegaucymru #lluninsta #llunydydd #instadyddiol #bywydcoleg #coleg
#cavc #cardiffandvalecollege #welshcolleges #instapic #pictureoftheday #picoftheday #instadaily #collegelife #college

Looking to find a way into higher education? Our access to HE courses maybe beneficial to you! Find out more information http://bit.ly/2qSeFDV
Chwilio am lwybr at addysg uwch? Efallai y bydd ein cyrsiau Mynediad at Addysg Uwch o fudd i chi! Darllenwch fwy am hyn http://bit.ly/2rVXBg6
#colegcaerdyddarfro #colegaucymru #lluninsta #llunydydd #instadyddiol #bywydcoleg #coleg
#cavc #cardiffandvalecollege #welshcolleges #instapic #pictureoftheday #picoftheday #instadaily #collegelife #college #alw2017 #adultlearnersweek #highereducation

Rhowch hwb i’ch cyfleoedd gyrfaol drwy astudio cwrs CILEx yn CCAF – un o ganolfannau gorau CILEx yn y wlad. Mwy o wybodaeth yn un o nosweithiau agored CILEx http://www.cavc.ac.uk/cy/cyrsiau/cilex-open-evening-july/
Boost your career prospects by studying a CILEx course at CAVC - one of the leading CILEx centres in the country. Learn more at our CILEx open evenings http://www.cavc.ac.uk/en/courses/cilex-open-evening-july/
#colegcaerdyddarfro #colegaucymru #lluninsta #llunydydd #instadyddiol #bywydcoleg #coleg
#cavc #cardiffandvalecollege #welshcolleges #instapic #pictureoftheday #picoftheday #instadaily #collegelife #college
#cilex #law

Most Popular Instagram Hashtags