#christinthepoor

MOST RECENT

This past week we had our youngest recruit come to stay with us! She loved VMC, but is a little young for the program. We hope to see her back in around 15 years!! With that being said, it’s not too late to still check out VMC and consider doing a year of service! VMC is for young adults ages 22 - 30 who are interested in learning about the Vincentian Mission all while developing their faith through serving alongside their neighbors in need and working toward social justice. If you’re interested, please reach out to us! The 2018-19 community starts up in August! #doayearofservice #stlouis #intentionalcommunity #vincentianmissioncorps #Christinthepoor

Had an amazing time serving at @Road to Emmaus Ministry today! What an immense blessing! #soblessed #sograteful #spiritualfamily #Christinthepoor

En glädje att celebrera mässan på den helige diakonen och martyren Laurentius dag. Han är en stor förebild i att följa Jesus. När jag hade sjungit doxologin i avslutningen av nattvardsbönen tog Benjamin, 5 år, i från fötterna och sjöng med i stora Amen. Det gjorde mig alldeles varm i hjärtat.
Vi ber på denna dag:
Herre, i glädje bär vi fram vår gåva på den helige Laurentius dag och ber att du öppnar våra ögon för den skatt som finns dold i alla fattiga. Genom Jesus Kristus, vår Herre.
Till det säger jag ett rungande: AMEN.
#sanktlars #sanctlaurentius #mässa #kristusidefattiga #christinthepoor #saintlawrence #mass #eucharist #martyr #sanlorenzo #hjelmserydsstiftelsen

#workshop om #dorothyday och #catholicworkermovement i #taize orden är helt i samklang med kyrkofadern Johannes Chrysostomos ord om relationen mellan Kristi närvaro på altaret och Kristi närvaro i de fattiga. #christinthepoor

Idag firar vi den helige Martin av Tours. Han var biskop i franska staden Tours på 300-talet. Han kom från början från det som idag är Ungern. Han blev tidigt intresserad av kristen tro men blev inkallad i den romerska armén. En dag mötte han en halvnaken tiggare utanför stadsport. Han skar då sin soldatmantel i två delar och gav den ena halvan till tiggaren. Natten efter visade sig Kristus i en syn för honom i tiggarens gestalt. Kort därefter döptes han och lämnade den romerska armén. Hans överordnade trodde att han blivit feg men Martin erbjöd sig att ställa sig i främsta ledet på slagfältet - vapenlös. #saintmartin #martinoftours #martinavtours #mårtengås #christinthepoor #ickevåld #kristusideminsta
Gud, hjälp oss att se din Son i de allra minsta och påminn oss om att ditt rike inte byggs med vapenmakt utan med frid. I Jesu namn. Amen.

Ikonen är från Sankt Martins kyrka i Ekängen utanför Linköping.

How much a dollar really cost?
The price of having a spot in Heaven, embrace your loss, I am God. – Kendrick Lamar, How Much A Dollar Cost #Jesus #Christinthepoor #Matthew25 #faith #charity #greed

Today's office. Reading "Good News from the Barrio" and truly being inspired to spiritually lead in ways I hadn't realized I was missing. God forgive my steps away from the broken in this world and lead me to the hurting. #helpmyunbelief #Christinme #Christinthepoor #GodisLove

Most Popular Instagram Hashtags