#chongtingyanelkie

331 posts

TOP POSTS

者世界幸福永不出現在我身上!早就給了别人,此人正是CLC Elkie 莊錠欣!😢😢 @chongtingyanelkie #CLC #Elkie #chongtingyanelkie #tingyanchong #莊錠欣

最近没有錠欣BB消息,去哪里?我怕失去她! 😢😢 @cube_clc @chongtingyanelkie #chongtingyanelkie #Elkie #tingyanchong #CLC #莊錠欣

須言只有背景,但我估海洋公園!我冇希望能見到錠欣BB!😢😢 @chongtingyanelkie #chongtingyanelkie #Elkie #tingyanchong #莊錠欣 #錠欣BB

做咩你會感??見到你感我真是傷心!😭😭你知道嗎?錠欣BB 💔💔 @chongtingyanelkie #CLC #Elkiechong #chongtingyanelkie #莊錠欣 #錠欣BB

MOST RECENT

CLC活動ELKIE飯拍
越來越靚呵❣️❣️❣️
Cr.logo

#clc#elkiechong #elkiehk #elkie#clchk#cherryelkie #cheshire #chongtingyan #chongtingyanelkie #kpop


_ کیفیتـ : دآغآن ^^
+ولیـ وجداتا چرعـ اینقد پوکرعـ 😐
× #پست_کشویی=| ×

•[ #ClcIran_7_ViD | #Clc | #Crystalclear | #ChongTingYanElkie | #Elkie | #Sorn | #Seungyeon | #Seunghee | #YeEun | #Yujin | #Eunbin | #Kpop | #GirlsGroup | #GG | #SNSD | #TIARA | #TARA | #RV | #Rad_Velvet | #Apink | #Blackpink | #Twice | #Hyomin_xX_🐼 ]•

😂عووف مکنه
چیزی دیده؟😂😂
ن ناموسا خیلی درگیرشم😂
.
.
.
.
•[ #clciran_7_Fun | #Clc | #Crystalclear | #ChongTingYanElkie | #Elkie | #Sorn | #Seungyeon | #Seunghee | #YeEun | #Yujin | #Eunbin | #Kpop | #GirlsGroup | #GG | #SNSD | #TIARA | #TARA | #RV | #Rad_Velvet | #Apink | #Blackpink | #Twice | #sama_eun_88 ]•


_ عکـس هآی یوجین و یه اون در جشنـ تولدشون ^^
+ همهـ چیـ بهـ کنآعر فقط اونـ #گوژهـ کنآرع عسم یه اون 😐🍭
••
•[ #HappyYujinDay | #HappyYeEunDay | #ClcIran_7_news | #Clc | #Crystalclear | #ChongTingYanElkie | #Elkie | #Sorn | #Seungyeon | #Seunghee | #YeEun | #Yujin | #Eunbin | #Kpop | #GirlsGroup | #GG | #SNSD | #TIARA | #TARA | #RV | #Rad_Velvet | #Apink | #Blackpink | #Twice | #Hyomin_xX_🐼 ]•


_ تولـد همسترمونـ هپیـ *-*🍓~ •
پ.ن : یکے نے مرامیع پیجوع شات کنع ذوق مرگ شعم؟:)💘

•[ #clciran_7_Pic | #HappyYujinDay | #Clc | #Crystalclear | #ChongTingYanElkie | #Elkie | #Sorn | #Seungyeon | #Seunghee | #YeEun | #Yujin | #Eunbin | #Kpop | #GirlsGroup | #GG | #SNSD | #TIARA | #TARA | #RV | #Rad_Velvet | #Apink | #Blackpink | #Twice | #Hyomin_xX_🐼 ]•


بیوگرافی تصویری دخترامون ^^♡
#پست_کشویی :|✌

•[ #clciran_7_bio | #Clc | #Crystalclear | #ChongTingYanElkie | #Elkie | #Sorn | #Seungyeon | #Seunghee | #YeEun | #Yujin | #Eunbin | #Kpop | #GirlsGroup | #GG | #SNSD | #TIARA | #TARA | #RV | #Rad_Velvet | #Apink | #Blackpink | #Twice | #Hyomin_xX_🐼 ]•

CLC comeback showcase新聞圖
😍😍😘😘😘😘😘
Cr.owner

#chongtingyan #cheshire #chongtingyanelkie #elkiechong #elkiechong #elkiehk #elkie#clc#clchk #cherryelkie #cheshire

Mcountdown stage😍😍
新歌越聽越好聽❣️❣️
不過最近太多大團CB😭😭😭
ELKIE好仙啊❣️
-
#elkiechong #elkiehk #elkie#chongtingyan #chongtingyanelkie #kpop#clc#clchk #crystalclear #cherryelkie #cheshire

Most Popular Instagram Hashtags