#chiyomakeup

MOST RECENT

🎈15/04/2018 - Chiyo's Beauty Workshop 🎈 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Workshop Makeup Natural - Summertime
Bảo vệ da dưới nắng hè - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Chỉ 210 phút. Bạn trải nghiệm, bạn thay đổi! - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Cảm ơn các bạn nhân viên của #T4vietnam, view xanh da trời kết hợp kính quá lung linh - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Cảm ơn các bạn trợ giảng, ekip quay chụp đã hổ trợ cho cô Chiyo rất nhiều - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Love all #Chiyoteam

#chiyosbw #chiyosbeautyworkshop #T4vietnam #chiyocorner #reviewbychiyo #chiyodoantrang #chiyomakeup #chiyoteam #chiyolive #chiyofriend #mystudent #makeup_canhan #workshopvoicoChiyo

🎈15/04/2018 - Chiyo's Beauty Workshop 🎈 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Workshop Makeup Natural - Summertime
Bảo vệ da dưới nắng hè - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Chỉ 210 phút. Bạn trải nghiệm, bạn thay đổi! - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Cảm ơn các bạn nhân viên của #T4vietnam, view xanh da trời kết hợp kính quá lung linh - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Cảm ơn các bạn trợ giảng, ekip quay chụp đã hổ trợ cho cô Chiyo rất nhiều - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Love all #Chiyoteam

#chiyosbw #chiyosbeautyworkshop #T4vietnam #chiyocorner #reviewbychiyo #chiyodoantrang #chiyomakeup #chiyoteam #chiyolive #chiyofriend #mystudent #makeup_canhan #workshopvoicoChiyo

🎈15/04/2018 - Chiyo's Beauty Workshop 🎈 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Workshop Makeup Natural - Summertime
Bảo vệ da dưới nắng hè - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Chỉ 210 phút. Bạn trải nghiệm, bạn thay đổi! - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Cảm ơn các bạn nhân viên của #T4vietnam, view xanh da trời kết hợp kính quá lung linh - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Cảm ơn các bạn trợ giảng, ekip quay chụp đã hổ trợ cho cô Chiyo rất nhiều - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Love all #Chiyoteam

#chiyosbw #chiyosbeautyworkshop #T4vietnam #chiyocorner #reviewbychiyo #chiyodoantrang #chiyomakeup #chiyoteam #chiyolive #chiyofriend #mystudent #makeup_canhan #workshopvoicoChiyo

🎈15/04/2018 - Chiyo's Beauty Workshop 🎈 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Workshop Makeup Natural - Summertime
Bảo vệ da dưới nắng hè - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Chỉ 210 phút. Bạn trải nghiệm, bạn thay đổi! - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Cảm ơn các bạn nhân viên của #T4vietnam, view xanh da trời kết hợp kính quá lung linh - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Cảm ơn các bạn trợ giảng, ekip quay chụp đã hổ trợ cho cô Chiyo rất nhiều - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Love all #Chiyoteam

#chiyosbw #chiyosbeautyworkshop #T4vietnam #chiyocorner #reviewbychiyo #chiyodoantrang #chiyomakeup #chiyoteam #chiyolive #chiyofriend #mystudent #makeup_canhan #workshopvoicoChiyo

🎈15/04/2018 - Chiyo's Beauty Workshop 🎈 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Workshop Makeup Natural - Summertime
Bảo vệ da dưới nắng hè - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Chỉ 210 phút. Bạn trải nghiệm, bạn thay đổi! - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Cảm ơn các bạn nhân viên của #T4vietnam, view xanh da trời kết hợp kính quá lung linh - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Cảm ơn các bạn trợ giảng, ekip quay chụp đã hổ trợ cho cô Chiyo rất nhiều - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Love all #Chiyoteam

#chiyosbw #chiyosbeautyworkshop #T4vietnam #chiyocorner #reviewbychiyo #chiyodoantrang #chiyomakeup #chiyoteam #chiyolive #chiyofriend #mystudent #makeup_canhan #workshopvoicoChiyo

🎈15/04/2018 - Chiyo's Beauty Workshop 🎈 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Workshop Makeup Natural - Summertime
Bảo vệ da dưới nắng hè - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Chỉ 210 phút. Bạn trải nghiệm, bạn thay đổi! - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Cảm ơn các bạn nhân viên của #T4vietnam, view xanh da trời kết hợp kính quá lung linh - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Cảm ơn các bạn trợ giảng, ekip quay chụp đã hổ trợ cho cô Chiyo rất nhiều - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Love all #Chiyoteam

#chiyosbw #chiyosbeautyworkshop #T4vietnam #chiyocorner #reviewbychiyo #chiyodoantrang #chiyomakeup #chiyoteam #chiyolive #chiyofriend #mystudent #makeup_canhan #workshopvoicoChiyo

🎈15/04/2018 - Chiyo's Beauty Workshop 🎈 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Workshop Makeup Natural - Summertime
Bảo vệ da dưới nắng hè - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Chỉ 210 phút. Bạn trải nghiệm, bạn thay đổi! - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Cảm ơn các bạn nhân viên của #T4vietnam, view xanh da trời kết hợp kính quá lung linh - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Cảm ơn các bạn trợ giảng, ekip quay chụp đã hổ trợ cho cô Chiyo rất nhiều - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Love all #Chiyoteam

#chiyosbw #chiyosbeautyworkshop #T4vietnam #chiyocorner #reviewbychiyo #chiyodoantrang #chiyomakeup #chiyoteam #chiyolive #chiyofriend #mystudent #makeup_canhan #workshopvoicoChiyo

🎈15/04/2018 - Chiyo's Beauty Workshop 🎈 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Workshop Makeup Natural - Summertime
Bảo vệ da dưới nắng hè - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Chỉ 210 phút. Bạn trải nghiệm, bạn thay đổi! - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Cảm ơn các bạn nhân viên của #T4vietnam, view xanh da trời kết hợp kính quá lung linh - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Cảm ơn các bạn trợ giảng, ekip quay chụp đã hổ trợ cho cô Chiyo rất nhiều - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Love all #Chiyoteam

#chiyosbw #chiyosbeautyworkshop #T4vietnam #chiyocorner #reviewbychiyo #chiyodoantrang #chiyomakeup #chiyoteam #chiyolive #chiyofriend #mystudent #makeup_canhan #workshopvoicoChiyo

Tấm hình đầu tiên, sau khi mình cắt tóc ngắn trở lại :D :D :D
#mặtnọng #láilai #ahhihi #chiyodoantrang #chiyomakeup #chiyolive

Kết thúc 1 ngày dang nắng của 2 cô trò 🎈🎈🎈 #chiyomakeup #chiyodoantrang #chiyoteam #chiyolive #working #shooting #prewedding #longday

Cuối tuần rồi... Mai đi chụp cưới... Mốt là workshop 🎈🎈🎈
#chiyomakeup #chiyodoantrang #chiyolive #chiyoteam #chiyosbeautyworkshop #mycomestic #mycalendar #trytoeverything

Chớp mắt... Cái ổ của mình ngót nghét cũng đã 3 năm 🎈🎈🎈 #chiyodoantrang #chiyomakeup #chiyolive #mystudio #longtime #thefirstday #repair #makeover

Buồn hay vui gì cũng được
Lên lớp với học trò là không được héo 🎈🎈🎈 #chiyodoantrang #chiyomakeup #chiyoteam #chiyolive #mymakeupclass #mystudio #makeupcanhan #lophoccuacochiyo

💋💋💋 Đăng ký lớp học #Makeup_Cánhân
NHẬN NGAY BỘ CỌ MAKEUP BH COMESTIC 10 CÂY --------------------------------------------------------
💥Khi bạn Do Dự, người khác đã đi học Makeup 💥Khi bạn tìm #Lớphọc, người khác đã học xong 💥Khi bạn Quyết định đi học, người khác đã #Lộtxác thành công
❗️❗️❗️Tại sao không? Đó là do bạn quyết định..
--------------------------------------------------------
🌟🌟🌟 NỘI DUNG KHÓA HỌC MAKEUP CÁ NHÂN TẠI #Chiyoacademy
_Nhận diện ưu khuyết điểm của da và gương mặt
_ Cách chăm sóc da hàng ngày, cách nhận biết và lựa chọn mỹ phẩm
_ Định hình hình ảnh cá nhân phù hợp với học viên
_ Các layout makep nền tảng theo guu Hàn, Châu Âu, Thái
_ Cách kích mí mắt to và gắn lông mi giả
--------------------------------------------------------
🎉🎉🎉 THỜI GIAN HỌC CỦA KHÓA HỌC MAKEUP CÁ NHÂN
_ Số buổi học 10 buổi
_ Mỗi buổi 3 tiếng
_ Mỗi buổi học tối đa 4 học viên
--------------------------------------------------------
💄Chiyo Makeup 01265536224 💄
Phòng 302 - Chung cư số 39 Đường Yersin P.Cầu Ông Lãnh Q.1
#chiyodoantrang #chiyomakeup #chiyoacademy #chiyoteam #reviewbychiyo #chiyosbw #simpleisbeautiful #dowhatyoucan #personalmakeup #makeupclass #personalmakeupclasses #usukstyle #koreastyle #thailandstyle #makeup_canhan #khoahocmakeup_canhan #lophoc_makeup #dongianladep #congai_hiendai #thaydoi #tutin #dienmaomoi #lophoccuacoChiyo

💋💋💋 Đăng ký lớp học #Makeup_Cánhân
NHẬN NGAY BỘ CỌ MAKEUP BH COMESTIC 10 CÂY ------------------------------------------------------
🌈🌈🌈 NHỮNG ĐIỀU CHỈ CÓ TẠI LỚP CỦA CHIYO MAKEUP
_ Bàn ghế, đèn, gương thiết kế riêng và thoải mái dành cho việc tự Makeup
_ Giáo trình đơn giản và tiện lợi hóa, không rập khuôn
_ #Sayno với việc #Bánmỹphẩm cho học viên (dưới bất kỳ hình thức nào)
_ Học viên được tài trợ toàn bộ mỹ phẩm, dụng cụ, giáo trình ghi chú trong suốt các buổi học
_ Mỹ phẩm sử dụng tại lớp học, dòng #Drugstore đa dạng, dòng #Midend#Highend so hot --------------------------------------------------------
🔥🔥🔥 ƯU ĐÃI ĐẶC BIỆT
_ Lớp mới khai giảng liên tục hàng tuần
_ Có lớp #Privateclass - 1 kèm 1 học riêng, ưu tiên lựa chọn #Giờhọc phù hợp cho Học viên không có thời gian
_ Học viên đăng ký nhóm 3 - 4 người, sẽ được ưu tiên học lớp riêng --------------------------------------------------------
💄Chiyo Makeup 01265536224 💄
Phòng 302 - Chung cư số 39 Đường Yersin P.Cầu Ông Lãnh Q.1
#chiyodoantrang #chiyomakeup #chiyoacademy #chiyoteam #reviewbychiyo #chiyosbw #simpleisbeautiful #dowhatyoucan #personalmakeup #makeupclass #personalmakeupclasses #makeup_canhan #khoahocmakeup_canhan #lophoc_makeup #dongianladep #congai_hiendai #thaydoi #tutin #dienmaomoi #lophoccuacoChiyo

Cô dâu có màu tóc siêu đẹp, guu Tây - look tự nhiên... Nhưng mình thích nhất từ trước đến giờ 😘😘😘
💋M.U.A Chiyo - Ass Nhut Nguyen 💋

#chiyodoantrang #chiyomakeup #chiyolive #chiyoteam #makeupbyme #makeupcodau #usukstyle #naturallook #shooting #preweddingshoot

Khách luôn luôn rất đẹp
Và mình luôn luôn rất ghê
🎈🎈🎈 #chiyodoantrang #chiyomakeup #chiyolive #chiyoteam #makeupbyme #makeupcodau #shooting #preweddingshoot #nhatkydilam

Hello cưng... Lâu quá không gặp 👻👻👻 #chiyodoantrang #chiyomakeup #chiyolive #chiyoteam #makeupartist #shooting #preweddingshoot

Hello cưng... Lâu quá không gặp 👻👻👻 #chiyodoantrang #chiyomakeup #chiyolive #chiyoteam #makeupartist #shooting #preweddingshoot

Most Popular Instagram Hashtags