#chinesefemdom

MOST RECENT

A chance meeting at a bordello in Southern China results in something Watson could never have imagined in his wildest dreams .... #femdomnovel #femdom
#chinesefemdom #chineseladiesfeet
#assworship #footworship
#footfetish #femaledomination #femalesupremacy

#koreanmistress #chinesefemdom #femdom #russainmistress #feetworship #slave
#feetgoddess #footfetishvideo #mistress #footqueen #barefoot #mistressslave #nylonfeet #feetslave #femalefeet #footfetishnation #perfectfeet #feetworship #footgoddess #worshipfeet #womenfeet #barefoot #barefeet#feetfetishnation #feetqueen #prettyfeet #footfetishgang #feetmodel #lickfeet
بردگی برای ارباب مائده قسمت سوم
از ماجرای قسمت قبل حدود دو ماه می گذشت و من دوباره میخواستم اون حس رو تجربه کنم ولی چون مائده هنوز بهم نگفته بود که برم پیشش برای همین بیشتر توی اینترنت دنبال مطالب و فیلم درباره این حس بودم کلی فیلم دیده بودم و ادای برده های توی فیلم رو درمیاوردم و هر مهمون زنی که داشتیم میرفتم و کفشاشو بو می کردم تا اینکه :
یک روز ساعت ۵ خالم با دختراش اومدن خونه ما یک ساعت نشستن بعد خالم و مامانم خواستن برن خرید که خالم به مائده گفت : تو هم میای؟!
مائده یک نگاه به من کرد و بعدش به مامانش گفت : نه امروز کلی پیاده روی کردم و خستم اینجا هستم
خاله مامانم رفتن و من و مائده و مریم خونه موندیم چیزی نگذشت که مائده گفت : هروقت با ما تنها بودی باید برده و سگ باشی فهمیدی؟!
من : بله سرورم
مریم خندید و گفت : آفرین توله
من دوهزاریم جا افتاد که مائده از مریم هم یک میسترس واقعی ساخته
مائده : توله بیا جورابامونو دربیار که حسابی عرق کردن و بو میدن من رفتم جلوی مبل دوزانو زدم و جوراباشونو در اوردم بعد مائده گفت : دراز بکش یک لنگ جوراب خودش و یک لنگ جوراب مریم رو گذاشت روی دماغم و پاهاشون رو روی دهن و صورتم میمالیدن واقعا حس خوبی بود غیرقابل وصف و رویایی نم عرق پاهاشون به صورتم حرارت میداد وای که چه لذتی میبردم از اون صحنه ۵ یا ۶ دقیقه ای اینجوری گذشت که مریم گفت : برو یکم میوه بیار تا اربابات بخورن منم گفتم : چشم و سریع رفتم دریخچال زردآلو و گیلاس تو یخچال بود همونارو بردم با احترام دادم دست مریم
مائده گفت : مثل زیر پایی شو و سرت سمت پاهای من باشه
من چهارزانو شکل یک میز شدم و سرم سمت پاهای کشیده و کامل مائده بود مریم و مائده پاهاشنو روی من گذاشتم و مائده یک پاشو جلوی دهنم گذاشت و گفت لیس بزن و تمام چرک های لای انگشتامو بخور کثیف باشه خودت میدونی
منم شروع کردم لیس زدن پاهای مائده زبونمو از پاشنه پاش گذاشتم و تا زیر انگشتای کشیده و زیبای پاش کشیدم دوبار دیگه هم اینکار تکرار کردم مزه شور عرق که برای برده بهترین مزه دنیاست رو چشیدم بعد شروع کردم تمیز کردن لای انگشتاش که چرک های سیاه لاش جمع
ادامه در کامنت اول

That was definitely a lucky "dog"... ;-) #footfetishworld #solesfetish
#chinesefemdom #chineseladiesfeet
#toes #findom

#koreanmistress #chinesefemdom #femdom #russainmistress #feetworship #slave
#feetgoddess #footfetishvideo #mistress #footqueen #barefoot #mistressslave #nylonfeet #feetslave #femalefeet #footfetishnation #perfectfeet #feetworship #footgoddess #worshipfeet #womenfeet #barefoot #barefeet#feetfetishnation #feetqueen #prettyfeet #footfetishgang #feetmodel #lickfeet
بردگی برای ارباب مائده قسمت دوم
حدود ۲ سال از ماجرای قبلی میگذشت و هنوز فرصتش پیش نیومده بود که بخوام دوباره اون حسو تجربه کنم و من اون وقت درباره این حس چیزی نمیدونستم‌ و فکر میکردم فقط خودم این حس رو دارم
یک روز بعد امتحانای خرداد رفتم خونه خالم وقتی رسیدم خونه فقط مائده و مریم خونه بودن
مائده کنکور داشت و داشت برای کنکور میخوند من طبق معمول رفتم اتاق مریم تا بازی همیشگی رو کنیم ولی وقتی بهش گفتم بیا بازی ارباب و برده رو کنیم
مریم گفت : ببین پارسا من درباره این حس از مائده پرسیدم و مائده گفته خودش یک میسترسه من که اولین بار بود کلمه میسترس رو می شندیم ازش پرسیدم : مائده چیه؟!
مریم که فهمید نمیتونه توضیح بده به من گفت : بیا بریم پیش مائده تا برات توضیح بده
رفتیم اتاق مائده سلام دادیم مریم از مائده خواست درباره فتیش برای من توضیح بده
مائده شروع کردن توضیح دادن ولی چون کتابی توضیح میداد من خیلی کم متوجه شدم و من بیشتر دوست داشتم این حسو تجربه کنم بعد از اینکه توضیحش تموم شد خالم اومد دنبال مریم که ببرش کلاس زبان و وقتی منو دید گفت : سلام خاله میخوای اینجا واستی یا ببرمت خونتون من میخواستم بگم میرم خونه که مائده در گوشم گفت : پارسا اگر میخوای این حس رو تجربه کنی واستا
منم گفتم : خاله وایمیستدم و اینجا با تبلتم بازی میکنم
خالم و مریم رفتن و من و مائده تنها موندیم
مائده گفت : این حس بازی یا شوخی نیست و خیلی جدیه من نمیتونم توی یک روز تورو مثل برده های تو فیلم ها کنم پس مدت زیادی لازمه که بتونی برده واقعی بشی بعد گوشیشو اورد و یک فیلم نشون داد و گفت : فعلا میخوام یکم از این فیلم باهات ساده تر کار کنم تا یاد بگیری این کار قوانین مخصوص داره :
یک : من ارباب توام و تو‌ برده من پس هرچی میگم باید مو به مو انجام بدی
دو : هر دستوری رو که انجام ندی یا بد انجام بدی تنبیه میشی البته چون بچه ای و دفعه اول خیلی تنبیه سختی نیست
سه : یک برده هر وقت من گفتم باید سگ من بشه
چهار : آخر هر جمله ای که میگی حتما ارباب ، بانو یا ... میگی
حالا کمربندتو دربیار سریع
منم کمربندمو دراوردم و دو دستی دادم بهش
ادامه در کامنت اول

#koreanmistress #chinesefemdom #femdom #russainmistress #feetworship #slave
#feetgoddess #footfetishvideo #mistress #footqueen #barefoot #mistressslave #nylonfeet #feetslave #femalefeet #footfetishnation #perfectfeet #feetworship #footgoddess #worshipfeet #womenfeet #barefoot #barefeet#feetfetishnation #feetqueen #prettyfeet #footfetishgang #feetmodel #lickfeet
بردگی برای ارباب مائده قسمت اول
سلام به همه عزیزانی که حس فتیش دارند امیدوارم از داستان لذت ببرید
من پارسا هستم ۲۲ ساله اهل مشهد من تک فرزندم و پدرم نظامیه و مادرم خانه دار من از زمان کودکی علاقه زیادی به بردگی و لیس زدن پاهای دخترا داشتم
خاله بزرگم دوتا دختر داشت دختر بزرگش که ۵ سال از من بزرگتره مائده بود و دختر کوچیک ترش که حدودا هم سن من بود مریم
من و مریم از بچگی باهم بازی می کردیم و تقریبا با هم بزرگ شدیم مریم خیلی این حس رو دوست نداشت ولی من عاشق این حس بودم و دوست داشتم بردش باشم به خاطر همین هر وقت میخواستیم بازی کنیم فقط یک بازی میکردیم و اون بازی اینجوری بود که من بردش میشدم و ارباب و ملکه من ولی بعد از مدتی اونم این حس ارباب بودنو دوست داشت خوب خستتون نکنم بریم سراغ داستان اصلی :
اون زمان حدودا ۱۰ ساله بودم و یک روز گرم تابستون بود خالم با دختراش اومد خونه ما نیم ساعتی نشستن بعدش مامانم ، خالم و مائده رفتن بیرون خرید کنن من و مریم خونه تنها بودیم مریم یکم جثش از من بزرگتر بود بعد طبق معمول من برده شدم و مریم ارباب و ملکه من
مریم رفت روی مبل نشست و منو صدا زد : اهای نوکر بیا اینجا
منم مثل یک نوکر واقعی رفتم جلوش و گفتم : بله بانوی من بفرمایید
مریم : اون میز کوچیک رو بیار اینجا سریع
من : اطاعت میشه سرورم
رفتم میزو اوردم و گذاشتم جلوی مبل مریم پاهاشو گذاشت روی میز و پای راستشو گذاشت روی پای چپش دقیقا مثل ملکه ها
مریم : برو برام میوه بیار
من : چشم سرورم
رفتم در یخچالو باز کردم دیدم تنها میوه ای که تو یخچال هست انگوره همونو اوردم و گذاشتم رو دسته مبل مریم دستشو به سمتم دراز کرد و گفت : بوس کن
منم سریع بوس کردم گفت : آفرین نوکر خوب حالا برو جلوی پاهام دوزانو بزن
منم بلافاصله دستورشو انجام دادم و جلوی پاهاش دوزانو زدم
مریم : امروز خیلی گرم بود و منم پیاده اومدم تا اینجا پاهام خیلی عرق کرده و خسته شده جورابامو دربیار و پاهامو ماساژ بده تا سرحال بیام
من جوراب شیشه ای هاشو دراوردم پاهاش تپل و گوشتی بود و همیشه لاک قرمز میزد به ناخوناش منم گفتم چشم
ادامه در کامنت اول

This starts off with what actually happened during yours truly first "meeting" with the glorious, gorgeous and quite obviously dominant Madam Carrie. As she likes to say ... Holle!

More on www.spicyanderoticfetish.com.

#femdomnovel #bdsm #findom
#chinesefemdom #lickfeet
#lickmistressfeet #madam
#humiliation #humiliatrix
#dominatrix #mastubatrix
#assworship #footworship
#nippleplaying #nipplepleasure
#femdom #footfetishworld #footfetishnation
#footfetish

Ah, the lovely Madam Krystal ... I had NO idea the initial Volume would turn into three - and two sequels to boot.
Thank you, Madam Krystal. ;-). If only you know which novels I worked upon during the 2018 October holiday.;-) #femdom #footboy #footfetishworld
#footfetishnation #spicyanderoticfetish
#chinafemdom #chineseladiesfeet
#chinesefemdom #findom
#mistress #mistressslave #menunderwomen #goddess

Poor you

YOU SHOT ME RIGHT IN THE FACE WITH A SHOTGUN🔫
MUSIC : SHOTGUN🔫🔫🔫🔫 .
..
.YOU SHOT ME RIGHT IN THE FACE WITH A SHOTGUN🔫
MUSIC : SHOTGUN🔫🔫🔫🔫 ...
.
.
#worship #bdsm #mistress #mistressfeet#luxurymistress #mistressofmagic #mistressslave #feet #foot #lick#licking #softfeet #domination #feetmodel #queenfeet#feetgoddess #persian_queen
#Luxurymistress #luxuryslaves #luxy#myfeet
#hongkongslave #hongkongbdsm #chinesefemdom #chinesebondage

Most Popular Instagram Hashtags