[PR] Gain and Get More Likes and Followers on Instagram.

#centralresearchlab

23 posts

TOP POSTS

ETÜV (KURU HAVA STERİLİZATÖRÜ) - İNKÜBATÖR
Etüvler, kuru hava ile sterilizasyon işlemlerinin gerçekleştirilmesinde ve 50°C – 250°C sıcaklık aralığında çok amaçlı ısıtma ve kurutma işlemlerinde kullanılır. Bir çoğunun hassas çalışma aralığı 100-250 °C arasındadır . 100 °C kadar olan aralıklarda hassasiyet salınımları marka, model ve ebada göre 10 / 15 °C ye kadar çıkabilir.

İnkübatörler, tıp laboratuarlarında bakteriyolojik çalışmalarda, ilaç ve gıda laboratuarlarında kuluçka ve inkübasyon amaçlı kullanıldığı gibi ortam / 80°C arasında değişik amaçlı sıcaklıkların temininde de kullanılabilir. Kapı açıldğında içerideki petri ve benzeri numuneleri gözlemlemek için ikinci bir cam kapı mevcuttur.
 #kastamonuüniversitesi #kastamonuuniversity #kastamonu #centralresearchlab #centralresearchlaboratory #merlab #analysis #sample #test #measurement #phd #phdstudent #masterstudent #masterthesis #graduatestudent #universite #university #undergraduatestudent #device #experiment #science
merlab.kastamonu.edu.tr/portfolio-posts/etuv-kuru-hava-sterilizatoru-inkubator

I think they look bloody marvellous for 15 minutes to make 12! #bottle #hats #workshop #manufacture #entrepreneur #crl #centralresearchlab #brunel #design #masters #postgrad

ICP-OES (İndüktif Eşleşmiş Plazma/Optik Emisyon Spektrometresi) günümüzde birçok numune tipinde eser elementlerin analizi için kullanılan en popüler tekniklerden biridir. Numunenin yaklaşık 6000 – 10000 °C sıcaklıktaki plazmaya püskürtülmesi ile gaz fazına geçerek uyarılan atomların yaptıkları emisyon ölçümlerine dayanır. Numune olarak sıvı ve gazların doğrudan ölçümü mümkün iken katı numuneler için ekstraksiyon veya parçalama işlemi gerekmektedir. Bu cihaz ile tarımsal ürünler, gıda ürünleri, canlı dokular, jeolojik numuneler, çevresel numuneler ve su numunelerinde eser element analizi yapmak mümkündür. Sıvı numunelerde ağır metal analizi en sık yapılan uygulamalardandır. #kastamonuüniversitesi  #kastamonuuniversity #kastamonu #centralresearchlab #centralresearchlaboratory #merlab #analysis #sample #icpoes #spectroscopy #emission #plasma #optic

15 minutes to manufacture as many hats as possible from whatever we could find! Made our own manufacturing line... cut, fold, staple, decorate! #redefine #hats #bottlehats #design #centralresearchlab #workshop #networking #entrepreneur #masters #wheresthebushome?!

Atomik kuvvet mikroskobu (AFM), yüksek çözünürlüklü görüntüleme imkânı sağlayan taramalı kuvvet mikroskobudur. Tarama alanı örneğe göre 100 mikronla birkaç nanometre arasında değişebilir. Analiz edilmek istenen örnek ve özelliğe bağlı olarak farklı tarama modları (temas, temassız, vurma gibi) kullanılır. Ayrıca uygun tipler kullanılarak numunenin elektriksel ve manyetik özellikleri hakkında bilgi verir. Yüksek çözünürlüklü topografik bilginin yanında örnek-tip etkileşmesini analiz ederek adezyon, sertlik gibi özellikler hakkında araştırma yapma imkanı sağlar.  #kastamonuüniversitesi #kastamonuuniversity #kastamonu #centralresearchlab #centralresearchlaboratory #merlab #science #bruker #atomicforcemicroscopy #atomicforcemicroscope #phdstudent #masterthesis #doktora #yükseklisans #ölçüm #analiz #nanotechnology

MOST RECENT

BAKALİTE ALMA CİHAZI
Sıcak Bakalite Alma işlemi, numuneyi uygun reçine ile beraber bir silindir içine yerleştirdiğiniz Bakalite Alma Presi kullanılarak gerçekleştirilir. Numunenin kalıplanması esnasında 200 C’ye kadar sıcaklıklar ile 50 kN’a kadar çıkan bir güç uygulanır. Reçine ve numune arasında çok iyi bir yapışma sağlayabilmek için kalıplar her zaman basınç altında soğutulmalıdır.
 #kastamonuüniversitesi #kastamonuuniversity #kastamonu #centralresearchlab #centralresearchlaboratory #merlab #analysis #sample #test #measurement #phd #phdstudent #masterstudent #masterthesis #graduatestudent #universite #university #undergraduatestudent #device #experiment #science #research #machineengineering #machineengineer #preparation #material #materialengineering #materialengineer #nanotech
http://merlab.kastamonu.edu.tr/portfolio-posts/bakalite-alma-cihazi/

ETÜV (KURU HAVA STERİLİZATÖRÜ) - İNKÜBATÖR
Etüvler, kuru hava ile sterilizasyon işlemlerinin gerçekleştirilmesinde ve 50°C – 250°C sıcaklık aralığında çok amaçlı ısıtma ve kurutma işlemlerinde kullanılır. Bir çoğunun hassas çalışma aralığı 100-250 °C arasındadır . 100 °C kadar olan aralıklarda hassasiyet salınımları marka, model ve ebada göre 10 / 15 °C ye kadar çıkabilir.

İnkübatörler, tıp laboratuarlarında bakteriyolojik çalışmalarda, ilaç ve gıda laboratuarlarında kuluçka ve inkübasyon amaçlı kullanıldığı gibi ortam / 80°C arasında değişik amaçlı sıcaklıkların temininde de kullanılabilir. Kapı açıldğında içerideki petri ve benzeri numuneleri gözlemlemek için ikinci bir cam kapı mevcuttur.
 #kastamonuüniversitesi #kastamonuuniversity #kastamonu #centralresearchlab #centralresearchlaboratory #merlab #analysis #sample #test #measurement #phd #phdstudent #masterstudent #masterthesis #graduatestudent #universite #university #undergraduatestudent #device #experiment #science
merlab.kastamonu.edu.tr/portfolio-posts/etuv-kuru-hava-sterilizatoru-inkubator

FAZ KONTRAST INVERTED MİKROSKOP
Faz kontrast mikroskobu ışığın farklı kırılma özelliği ile sıvı bir ortam içerisinde boyasız olarak incelenen mikroorganizmaların hücre iç yapılarının görülmesini sağlar. Yansıtmalı ışık prensibine göre çalışmaktadır. Normal ışık mikroskobu teknikleri ile görüntülenemeyen bazı objelerin görüntülenmesinde de kullanılmaktadır.  #kastamonuüniversitesi #kastamonuuniversity #kastamonu #centralresearchlab #centralresearchlaboratory #merlab #analysis #sample #test #measurement #phd #phdstudent #masterstudent #masterthesis #graduatestudent #universite #university #undergraduatestudent #device #experiment #science #microscope #phase #light
merlab.kastamonu.edu.tr/portfolio-posts/faz-kontrast-inverted-mikroskop

SİNTİLASYON DETEKTÖRÜ [NAI(Tl)] ÖLÇÜM SİSTEMİ
Sintilasyon dedektörü, NaI(Tl) kristallerinin içindeki yüksek atom numaralı iyodür ile gama ışınlarının tespitinde yüksek verimlilik sağlamaktadır. Sintilatörle etkileşen bir gama ışını fotoçoğaltıcı tüple elektrik darbesine dönüştürülebilen bir ışık darbesi üretir. NaI(Tl) Sintilasyon detektörleri bir gama ışını sintilatörle etkileşerek foto çoğaltıcı tüp tarafından elektrik darbesine çevrilen bir ışık darbesi üretir. Foto çoğaltıcı bir foto katot, bir odaklama elektrodu ve elektronların çarpmasıyla sayılarını arttıran 10 veya daha fazla dynottan ibarettir.
 #kastamonuüniversitesi #kastamonuuniversity #kastamonu #centralresearchlab #centralresearchlaboratory #merlab #analysis #sample #test #measurement #phd #phdstudent #masterstudent #masterthesis #graduatestudent #universite #university #undergraduatestudent #device #experiment #science #kastamonu #dedector #nuclear #sintilation
http://merlab.kastamonu.edu.tr/portfolio-posts/sintilasyon-detektoru-nai-tl-olcum-sistemi/

TERMOGRAVİMETRİK ANALİZ VE DİFERANSİYEL TERMAL ANALİZ SİSTEMİ (TGA-DTA)
Termogravimetrik analizde kontrol edilen bir atmosferdeki bir numunenin kütlesi, sıcaklığın veya zamanın fonksiyonu olarak (zamanla doğrusal olarak) karşı kaydedilir. Kütlenin veya kütle yüzdesinin, zamana, sıcaklığa ve atmosferdeki değişime karşı grafiği, termogram veya termal bozunma eğrisi olarak adlandırılır. Termogravimetrik yöntemler, sıcaklık değişiminin numune kütlesinde değişim oluşturması nedeni ile büyük ölçüde bozunma ve yükseltgenme (oksidasyon) reaksiyonları ile buharlaşma, süblimleşme ve desorpsiyon gibi işlemlerde kullanılır.
 #kastamonuüniversitesi #kastamonuuniversity #kastamonu #centralresearchlab #centralresearchlaboratory #merlab #analysis #sample #test #measurement #phd #phdstudent #masterstudent #masterthesis #graduatestudent #universite #university #undergraduatestudent #device #experiment #science #hitachi #thermalanalysis

Yüksek performanslı sıvı kromatografisi (HPLC), hareketli fazın sıvı olduğu, yüksek basınç altında hareketli faz ile sabit faz arasında maddelerin dağılma esasına dayanan bir kromatografi türüdür. Yaygın kullanılma sebepleri; duyarlılığı, kantitatif tayinlere kolaylıkla uyarlanabilir olması, uçucu olmayan veya sıcaklıkla kolayca bozulabilen bileşiklerin ayrılmasına uygunluğudur. En önemlisi ise sanayinin, birçok bilim dalının ve toplumun birinci derecede ilgilendiği maddelere geniş bir şekilde uygulanabilirliğidir. Bu tip bileşiklere örnek olarak amino asitler, proteinler, nükleik asitler, karbonhidratlar, ilaçlar ve pestisitler verilebilir. HPLC ünitesi; pompa, degazör, oto örnekleyici ve kolon fırınından oluşmaktadır. SPD-M20A,RID-20A Refraktif Indeks Absorbans, Spektrofotometrik Flurosans dedektörleri ve C18,NH₂ , PAH kolonları mevcuttur. Balda Şeker Analizi (glukoz, fruktoz, sukroz), meyve sularında HMF Analizleri, kuru yemişlerde (antep fıstığı, ceviz, badem, kayısı çekirdeği, ay çekirdeği, kabak çekirdeği vb.) Aflatoksin Analizleri (B1, B2, G1 ve G2), Fenolik madde Analizleri vb. yapılabilmektedir. #kastamonuüniversitesi #kastamonuuniversity #kastamonu #centralresearchlab #centralresearchlaboratory #merlab #analysis #sample #test #measurement #phd #phdstudent #masterstudent #masterthesis #graduatestudent #universite #university #undergraduatestudent #device #experiment #science
#shimadzu #work

Elementel Analiz cihazı, yaklaşık 1000 °C yüksek sıcaklıkta mg düzeyinde tartılan katı veya sıvı organik bileşiği yüksek saflıktaki Oksijen gazı (O₂) ile yakarak içerdiği Karbon (C) , Hidrojen (H) ve Azot (N) elementlerini yüzdesel olarak, kromatografik yollarla tayin eden cihazdır. Cihaz; kromatografi kolonu, adsorpsiyon filtreleri, reaktörler ve oto örnekleyici olmak üzere 4 kısımdan oluşmakta ve cihazda taşıyıcı gaz olarak Helyum (He) gazı kullanılmaktadır. Elementel Analiz Cihazı ile Petrokimya endüstrisi (yağlar ve türevleri), Endüstriyel kimya (polimer), Çevre (toprak, sediment, su), İlaçlar ve Protein analizi gibi homojen olan tüm organik bileşiklerin mikro analizi yapılabilmektedir. #kastamonuüniversitesi #kastamonuuniversity #kastamonu #centralresearchlab #centralresearchlaboratory #merlab #analysis #sample #test #measurement #phd #phdstudent #masterstudent #masterthesis #graduatestudent #universite #university #undergraduatestudent #device #experiment #science # eurovector #elementalanalysis #work #laboratory

Ultra Mikrosertlik Test Cihazı (UMT), örneklerin mekanik analizini yapmak için kullanılan multi-fonksiyonel bir cihazdır. Dış kuvvetlerin etkisiyle malzemede meydana gelen değişimleri ve bu etkiler karşısında malzemenin gösterdiği davranışları analiz eder. İndentasyon, derinlik duyarlı indentasyon gibi çentme deneylerinin yanında çizik ve aşındırma gibi triboloji testlerini de gerçekleştirebilmektedir. Uygulanmak istenen yük değerine göre farklı sensör seçenekleri mevcuttur. Ayrıca Vickers, Rockwell, Knoop gibi farklı çentme uçları kullanılarak farklı sertlik deneyleri yapılabilir. #kastamonuüniversitesi #kastamonuuniversity #kastamonu #centralresearchlab #centralresearchlaboratory #merlab #analysis #sample #test #measurement #phd #phdstudent #masterstudent #masterthesis #graduatestudent #universite #university #undergraduatestudent #device #experiment #science #bruker #work #research

YÜKSEK SAFLIKTA GERMANYUM DEDEKTÖRLÜ GAMA ÖLÇÜM SİSTEMİ. Gama ışını ölçüm sistemi nükleer sanayi, jeokimyasal araştırmalar ve astrofizikte oldukça yaygın olarak kullanılmaktadır. Ge dedektörlü gama ölçüm sistemiyle farklı enerjilerde ve şiddetlerde gama ışınları yayan radyoaktif maddelerin analizi gerçekleştirilebilir. Ge dedektörlü Gama ölçüm sistemi enerji-duyarlı radyosyan dedektörü (Ge), sıvı azot bazlı dedektör soğutma mekanizması, dedektör tarafından üretilen sinyalleri algılayan elektronik sistem ve spektrum verilerini algılama, gösterme, saklama için yükselticilerden oluşmuştur. Germanyum kristali yüksek saflıkta olup p-tipi, eş eksenli ve detektör penceresi alüminyumdur. 40 keV- 10 MeV arasında enerjileri olan gama ışınlarını ölçebilmektedir. Bağıl fotopik verimi en az %50’dir. Ayırma gücü 1,33 Mev’de (Co 60) (FWHM) 1,90 Kev’dir.  #kastamonuüniversitesi #kastamonuuniversity #kastamonu #centralresearchlab  #centralresearchlaboratory #merlab #analysis #sample #test #measurement #phd #phdstudent #masterstudent #masterthesis #graduatestudent #universite #university #undergraduatestudent #device #experiment #science  #nuclear #nuclearenergy #germanium #dedector #nuclearscience #physics #physicslab #nükleer #ortec

AZOT PROTEİN TAYİN CİHAZI
Bir döner vakum evaporatörüyle tek basamaklı destilasyonlar hızlıca yapılabilir. Bu yöntemin esası, dönen buharlaştırıcı bir balon kullanılarak çözücülerin buharlaştırılması ve yoğunlaştırılmasıdır. Destilasyonlar vakum altında yapılabilir. Bu performansı arttırır ve ürünleri korumaya yardım eder. Vakum kaynama sıcaklığını düşürür ve böylece destilasyonun performansını arttırır.  #kastamonuüniversitesi #kastamonuuniversity #kastamonu #centralresearchlab #centralresearchlaboratory #merlab #analysis #sample #test #measurement #phd #phdstudent #masterstudent #masterthesis #graduatestudent #universite #university #undergraduatestudent #device #experiment #science #doktora #yükseklisans #akademisyen #tez#protein

Atomik kuvvet mikroskobu (AFM), yüksek çözünürlüklü görüntüleme imkânı sağlayan taramalı kuvvet mikroskobudur. Tarama alanı örneğe göre 100 mikronla birkaç nanometre arasında değişebilir. Analiz edilmek istenen örnek ve özelliğe bağlı olarak farklı tarama modları (temas, temassız, vurma gibi) kullanılır. Ayrıca uygun tipler kullanılarak numunenin elektriksel ve manyetik özellikleri hakkında bilgi verir. Yüksek çözünürlüklü topografik bilginin yanında örnek-tip etkileşmesini analiz ederek adezyon, sertlik gibi özellikler hakkında araştırma yapma imkanı sağlar.  #kastamonuüniversitesi #kastamonuuniversity #kastamonu #centralresearchlab #centralresearchlaboratory #merlab #science #bruker #atomicforcemicroscopy #atomicforcemicroscope #phdstudent #masterthesis #doktora #yükseklisans #ölçüm #analiz #nanotechnology

Sıvı Kromatografi Kütle Spektrometri Sistemi (LC MS/MS), kromatografi ve spektrometri sistemlerinin bir araya getirilmesi ile oluşturulmuş bir sistemdir.  LC-MS/MS sistemi, çoklu analit tespitinde, eser miktardaki analitlerin hassas miktar tayininde kullanılır. Meyve, sebze, süt, et vb. gıda numunelerinde pestisit ve metabolitlerinin, hormon ve metabolitlerinin, aflatoksin-mikotoksin analizleri için kullanılmaktadır. Doku, serum, plazma gibi biyolojik örneklerde ilaç ve metabolitlerinin ölçümü gibi uygulama alanları da bulunmaktadır. Ayrıca proteomik araştırmalarda proteinlerin karakterizasyonu amacıyla da kullanılmaktadır.  #kastamonuüniversitesi #kastamonuuniversity #kastamonu #centralresearchlab #centralresearchlaboratory #merlab #analysis #measurement #science #phd #masterthesis

Diferansiyel Taramalı Kalorimetre Cihazı (DSC); numune ısıtılırken, soğutulurken veya sabit bir sıcaklıkta tutulurken soğurulan veya salıverilen enerji miktarını ölçer. Bu teknikte, referans ile numuneden gelen veya uzaklaşan ısı farkı sıcaklığa veya zamana bağlı olarak gösterilir. DSC, DTA ile aynı ölçüm prensiplerini kullanır. Her ikisinde de numune ve referans bulunur. Farklı olarak güç telafisi prensibiyle çalışan DSC'lerde, numune sıcaklığı ile referans sıcaklığı aynı tutulur. Eğer numune ile referans arasında bir sıcaklık farkı saptanırsa, sıcaklığı aynı tutmak için numuneye verilen enerji (güç) miktarı değiştirilir. Bu yolla numunedeki faz değişimi sırasındaki ısı transferi miktarı saptanabilir.  #kastamonuüniversitesi #kastamonuuniversity #kastamonu #centralresearchlab #centralresearchlaboratory #merlab #analysis #sample #test #measurement #phd #phdthesis #masterstudent #masterthesis #graduatestudents #university #undergraduate #devices #hot #cold #hitachi

Gaz Kromatografisi-Kütle Spektrometresi (GC-MS); gaz kromatografi kolonunda ayrılan maddelerin teşhisi, tayini ve yapı analizi için kullanılan cihazdır. Gaz kromatografisi karışımdaki gazları birbirinden ayırıp iyonlaştırırken kütle spektrometresi bu maddelerin kütlelerine bağlı olarak tayinini vermektedir.  GC-MS; biyokimya, biyoteknoloji, genetik, gıda, petrokimya, farmakoloji alanlarında, bitkisel yağlardan sterollerin ayrılmasında, amino asitlerin kalitatif ve kantitatif tayininde, katı atık, su ve atık yağ numunelerinde düşük miktarlardaki mineral yağ ve hidrokarbonların belirlenmesi amacıyla ayırma ve analiz için kullanılmaktadır.  #kastamonuüniversitesi #kastamonuuniversity #kastamonu #centralresearchlab #centralresearchlaboratory #merlab #analysis #sample #test #measurement #gas #mass #massspectrometer #massspectrometry #gascromatography #biochemistryandmolecularbiology #biochemistry #food #nutrition #oil #herbaloil #petrochemistry #aminoacid #genetic #quantitative #quantitativeanalysis #qualitativeanalysis #qualitative #solidwaste # liquidwaste #shimadzu

BET cihazı katı veya toz numunelerde fiziksel adsorpsiyon yöntemiyle yüzey alanı ölçümleri, mikro, mezo ve makro gözenek boyutunu ve gözenek boyut dağılımını düşük basınçlarda ve yüksek çözünürlükte tespit edebilmektedir.  BET Yüzey Alanı (Tek veya Çok Noktalı), Mikro gözenek Boyut Dağılımı (0.5 nm – 2 nm), Mezo gözenek Boyut Dağılımı (2 nm – 50 nm), Toplam Gözenek Hacmi, Ortalama Gözenek Boyutu gibi parametreleri hesaplanabilmektedir. #kastamonuüniversitesi #kastamonuuniversity #kastamonu #centralresearchlab #centralresearchlaboratory #merlab #analysis #sample #bet #pore #poresize #poresizematters #volume #distribution #pressure #resolution #absorption #nitrogen #liquidnitrogen #liquid #solid

Universal mekanik test cihazı metal, kompozit, taş, beton, tuğla, harç ve ahşap gibi malzemelerin çekme, basma ve eğmede dayanım değerlerini tespit eder. Kapasitesi 100 kN’dur. Ayrıca cihaz test edilen malzemelerin maksimum kuvvet, minimum kuvvet, standart sapma, yield point, enerji, belli bir uzamadaki yük veya gerilme değerini veya belli bir yükteki uzama değerlerini istatistiki olarak verebilmektedir.  #kastamonuüniversitesi #kastamonuuniversity #kastamonu #centralresearchlab #centralresearchlaboratory #merlab #analysis #sample #test #force #stress #strain #energy#shimadzu

ICP-OES (İndüktif Eşleşmiş Plazma/Optik Emisyon Spektrometresi) günümüzde birçok numune tipinde eser elementlerin analizi için kullanılan en popüler tekniklerden biridir. Numunenin yaklaşık 6000 – 10000 °C sıcaklıktaki plazmaya püskürtülmesi ile gaz fazına geçerek uyarılan atomların yaptıkları emisyon ölçümlerine dayanır. Numune olarak sıvı ve gazların doğrudan ölçümü mümkün iken katı numuneler için ekstraksiyon veya parçalama işlemi gerekmektedir. Bu cihaz ile tarımsal ürünler, gıda ürünleri, canlı dokular, jeolojik numuneler, çevresel numuneler ve su numunelerinde eser element analizi yapmak mümkündür. Sıvı numunelerde ağır metal analizi en sık yapılan uygulamalardandır. #kastamonuüniversitesi  #kastamonuuniversity #kastamonu #centralresearchlab #centralresearchlaboratory #merlab #analysis #sample #icpoes #spectroscopy #emission #plasma #optic

Taramalı Elektron Mikroskobu (SEM), yüksek çözünürlükte yüksek büyütmelerde görüntü sağlayan cihazdır. Yüksek vakum koşullarında elektron sinyal görüntüleri alınarak yüzey mikroyapı analizi, kesit mikroyapı analizi, toz karakterizasyonu, noktasal elementel analiz, çizgisel elementel analiz, alan elementel analiz ve elementel haritalama yapılabilmektedir. ETD, STEM, EDS, LFD ve GSED dedektörleri ve faz değişimlerinin tespit edilmesinde kullanılan Peltier Stage modülü mevcuttur.

#kastamonuüniversitesi #kastamonuuniversity #kastamonu #centralresearchlab #centralresearchlaboratory #scanningelectronmicroscopy #scanningelectronmicroscope #energydispersivexray #energydispersivespectroscopy #merlab #analysis #sample  #taramalıelektronmikroskopu

Most Popular Instagram Hashtags