#breakingbadtattoo

MOST RECENT

Full name: Jesse Bruce Pinkman

Aliases
Cap'n Cook ("Pilot")
Diesel ("Peekaboo")
Captain America ("Down")
Jesse Jackson ("Breakage")
Timmy Dipshit ("To'hajiilee")

Status: Alive

Age: 25 "Felina"

Date of birth: September 24, 1984

Gender: Male

Ethnicity: Caucasian

Social life
Occupation
Methamphetamine manufacturer & distributor (former)
Residence
Pinkman Residence (former)
Jesse's House
Jane's Apartment (former)
White Supremacist Compound (former)
Schrader Residence (temporary, former)

Family
Adam Pinkman (father)
Mrs. Pinkman (mother)
Jake Pinkman (brother)
Ginny (aunt) †
Relationships
Emilio Koyama (former meth cook partner) †
Walter White (former meth cook partner and chemistry teacher) †
Unknown woman (former lover)
Wendy (former lover)
Jane Margolis (former girlfriend) †
Andrea Cantillo (former girlfriend) †
Badger (friend)
Skinny Pete (friend)
Combo (friend) †
Paul Tyree (friend) †
Hank Schrader (former partner in tracking down Walt) †
Steven Gomez (former partner in tracking down Walt) †

Please follow me: -

#breakingbadaddict #breakingbadhabits #breakingbadrv #breakingbadart #breakingbadfinale #breakingbadtour #breakingbad #breakingbadfans #breakingbadrvtours #breakingbadfan #breakingbadfunfacts #breakingbadmarathon #breakingbadbinge #breakingbadamc #breakingbadtattoo #breakingbadlocations

.
"آزمایش زندان اِستَنفورد"

هدف: بررسی اثرات داشتن قدرت بر انسان

این آزمایش در سال ۱۹۷۳ توسط گروهی در استنفورد و زیر نظر پروفسور روانشناس "فیلیپ زیمباردو" انجام گرفت.

زیمباردو میخواست بداند که آیا خشونت و بیرحمی های زندانبانان نسبت به زندانیان برگرفته از شخصیت پیشین آن افراد (زندانبانان) است یا محیط زندان اینگونه رفتارها را در آنان بر می انگیزد.

او برای این کار، از میان ۷۵ داوطلب دانشجوی مرد، پس از انجام تست سلامت جسمانی و روانی، ۲۴ نفر را انتخاب کرد. این ۲۴ نفر هیچگونه پیشینه جنایی نداشته و در سلامت کامل روانی بودند.

به این شرکت کنندگان به شکل تصادفی نقش زندانی یا زندانبان داده شد. زیمباردو (در نقش رییس زندان) تلاش کرد که شرایط آزمایش نزدیک به شرایط واقعی درونِ زندان باشد. گروه زیمباردو برای شبیه سازی زندان از زیرزمین دانشگاه استنفورد با اتاقکهای(سلول های) کوچک با در و پنجره های دارای حفاظ آهنی استفاده کردند.
با این زندانیان مانند مُجرمین واقعی رفتار شد. ماموران آنان را در خانه خودشان بدون هیچ هُشداری دستگیر کرده و به ادارهٔ پلیس بُردند. در آنجا بمنظور تشکیل پرونده از آنها انگشت نگاری و چهره نگاری بعمل آمد.
آزمایش به گونه ای طراحی شده بود که فردیّت را از زندانیان بگیرد. نامِ هر زندانی را با عددی که به هر یک از آنها اختصاص یافته بود صدا می زدند. برای جلوگیری از تماس چشمی با زندانیان، به هر یک از زندانبانان یک عینک آفتابی داده شد و به آنان توصیه شد که هر کاری بجز تنبیه فیزیکی برای کنترل وضعیت زندان انجام دهند.
چند ساعتی طول نکشید که نخستین نشانه های رفتارهای بیرحمانه از سویِ زندانبانان آشکار شد. بنظر می رسید که این نگهبانان از رفتارهای بیرحمانه لذت می برند. زندانی ها نیز به سرعت به نقش های خود عادت کردند.
هرچه دامنه کنترل زندانبانان افزایش می یافت، رفتار تحقیر آمیزشان نیز با زندانیان بیشتر می شد. از آنجا که زندانیان وابسته به نگهبانان بودند، با حرف شنوی هرچه بیشتر سعی در راضی نگه داشتن آنها داشتند. این رفتارهای بیرحمانه، پس از اعتصاب زندانیان در روز دوم شدت بیشتری گرفت.
تنها پس از گذشت ۳۶ ساعت، زندانی شماره ۸۶۱۲ نشانه هایی از جنون و افسردگی شدید(مانند جیغ های مُمتد و غیرقابل کنترل، داد و فریاد، فحّاشی و مشکلات در روند تفکر) را از خود بروز داد. زیمباردو پس از مدت کوتاهی این زندانی را مرخص کرد. چند روز بعد، ۳ زندانیِ دیگر نیز مرخص شدند. این افراد کسانی بودند که تنها چند روز پیش از آزمایش، سلامت روانی آنان تایید شده بود.
(ادامه در کامنت👇👇👇👇👇)

Better hustle.

Please follow me: -@breakingbad__shop__

No matter what Gus says, the return of @BetterCallSaulAMC is coming. 💀🍗 August 6th at 9/8c.

Please follow me: -@breakingbad_best_

😍😝 Please follow me: -@breakingbad_obsess

You loved them in and now @bettercallsaulamc. The Salamanca twins are really the Moncada brothers and they're doing an AMA on r/bettercallsaul tomorrow. 1pm PST / 4pm EST. Be there.

Please follow me: -@breakingbad_bigfans

Jesse Pinkman💎

Please follow me: -@breakingbad_great

Most Popular Instagram Hashtags