#borded

MOST RECENT

[Viết cho một ngày tâm trạng chẳng ra sao]
Dẫu có ra sao đi chăng nữa, đó cũng là công sức, là thành quả, là hi vọng của bản thân. Chỉ có thể cố gắng hơn nữa mà thôi.
#together #borded #red #afternoon #badmood

Slowly getting back into this drawing thing

I wish I still cared enough about art to take my time. Nowadays I'd rather scribble

I'm bored vibes!!! #borded #myself #waiting #vibes

People say I look mean idk #otaku #anime #shitpost #idkwhattopost #borded

Most Popular Instagram Hashtags