#bodybuildingfitnessclippic

19 posts

MOST RECENT

فلکس ویلر :جرات رویاپردازی داشته باشید و باید به آن رویا باور پیدا کنید حتی زمانیکه دیگران اصلا به شما اعتقادی ندارند.
#hugebodybuilder #bodybuildingfitnessclippic #bodybuilding #mrolympia #bodyclassic #ifbb #ifbbvictormartinez #ronniecoleman8 #dorianyates #philheath #jeremybondia #rayanterry #crossfit #workout

این حرکت برای داشتن شکمی صاف معجزه می کند در هر جا که باشید می توانید این ورزش هار ا انجام دهید  ولی باید در انجام آن دقت کنید تا صحیح انجام دهید چون برخی از افراد حرکت پلانک را صحیح  انجام نمی دهند و به همین  علت نتیجه ای عایدشان نمی شود . ولی اگر درست انجام دهید نتیجه اش باور نکردنی خواهد بود
با تغییرات ساده در پلانک معمولی، فشار بیشتری به عضلات مرکزی خود وارد کنید و زودتر به نتیجه ی دلخواه تان برسید.
#dedicated #gym #gymlife #arnoldschwarzenegger #abs #bodybuildingfitnessclippic #bodybuilding #fitcouple #fitbitch #dorianyates #danbilzerian #lovefitness

هدف : ماهیچه جهار سر ران تقویت می شود  ماهیچه های یاری کننده : ماهیچه همسترینگ و ماهیچه سرینی  تکنیک حرکت : روی دستگاه پرس پا نشسته ، پاها را به عرض شانه باز کرده و کف پاها را صاف روی سطح مقابل خود قرار دهید . پشت را صاف روی پشتی دستگاه تکیه داده ، سر را کمی به جلو خم کرده و وزنه را به آرامی آزاد کرده و زانو را به آرامی خم کنید . در این حالت وزنه را به طریق کنترل شده پایین ببرید و تا آنجا که سطح قدامی ران به سینه شما نزدیک شود . حال پاها را صاف کرده و به نقطه شروع برگردید

نکات قابل توجه در حرکت پرس پا

توجه داشته باشید که انگشتان پای شما از سطح به بیرون نرود

پاشنه پای شمانباید بلند شود و از سطح فاصله بگیرد چون در این صورت فشاربیشتر به عضلات ساق پا منتقل می

زمانی که وزنه به طرف پایین می آید بخش منفی حرکت است و باید نفس بگیریم ( دم ) و وقتی به طرف بالا می رود و به نقطه شروع میرسد باید نفس را تخلیه کنیم ( بازدم )

زمانی که به نقطه شروع باز می گردید نباید زانو ها صاف شوند یا به اصطلاح زانو ها را قفل کنیم زیرا در این صورت هم فشار را از ماهیچه چهارسر ران کم می کنیم و ماهیچه استراحت می کند و هم به مفصل زانو آسیب وارد می کنیم

قرار گرفتن کف پاها روی سطح می تواند حالت مختلفی داشته باشد ممکن است کمی باز یا به هم نزدیک باشند بهترین و نرمال ترین فرم اندازه عرض شانه می باشد و ممکن است نوک پنجه ها کمی رو به بیرون تمایل داشته باشند
#legendary #leg #bodybuildingfitnessclippic #bodybuilding #arnoldschwarzenegger #fitcouple #fitness

روی دستگاه سیم کش نشسته و اطمینان حاصل کنید که بالشتک زانو را متناسب با قد خود تنظیم کرده اید. این بالشتک ها از بالا رفتن شما در اثر مقاومت میله جلوگیری می کنند.میله را گرفته بطوری که کف دستتان رو به جلو باشد.  توجه: برای حالت دست باز فاصله ی دست هایتان باید از عرض شانه ها بیشتر باشد، برای حالت دست متوسط فاصله ی دست ها حدود عرض شانه ها، و برای حالت دست جمع فاصله ی دست ها باید از عرض شانه ها کمتر باشد.در حالی که بازوهای شما بصورت صاف روبروی شما میله را گرفته اند، بدن خود را حدود 30 درجه و یا بیشتر عقب داده بطوری که انحنایی در نیمه ی پایینی کمر بوجود آید و سینه ی خود را بیرون بدهید. این حالت آغازین حرکت می باشد.در حالی که عمل بازدم را انجام می دهید با کشیدن شانه ها و قسمت بالایی بازو به پایین و عقب، میله را پایین آورده بطوری که قسمت بالایی سینه ی شما را لمس کند. توجه : روی فشار بر ماهیچه های پشت تمرکز کنید تا جایی که به حالت انقباض کامل برسید. قسمت بالایی بدن باید ثابت بوده و فقط بازوها باید حرکت کنند. ساعدها نباید کاری جز گرفتن میله انجام دهند بنابراین در پایین آوردن میله از ساعد ها کمک نگیرید.بعد از یک ثانیه در حالت منقبض به کتف های خود نیز فشار آورده و به آرامی میله را بالا برده و به حالت آغازین بازگردانید در حالی که بازوهای شما کاملا صاف و زیر بغل کاملا در کشش باشد. در حین این حرکت عمل دم را انجام دهید.حرکت را به تعداد توصیه شده تکرار کنید.

سایر روش ها برای انجام این حرکت:

یک حالت دیگر انجام این حرکت آن است که میله را به جای سینه به سمت پشت گردن خود پایین آورید. این حالت حرکت توصیه نمی شود چرا که فشار زیادی را به مفاصل وارد می کند.
#bodybuildingfitnessclippic #bodybuilding
#arnoldschwarzenegger
#fitcouple #fitness

نوع پیشرفته شنا سوئدی برروی زمین.
عضلات درگیر:
عضله سینه،دلتوئید،پشت،سه سربازویی مفید است
جهت سیستم های تمرینی حجمی ویا افزایش قدرت ویا ست های ادامه دار متناسب با صلاح دید مربی برای شما

Swedish swimming advanced on the ground.
Muscles involved:
Chest muscles, deltoids, back,arms
#bodybuildingfitnessclippic #bodybuilding #Backday #fitness

Superman Australian tactile arms
#leepriest #bodybuildingfitnessclippic #arm

Most Popular Instagram Hashtags