[PR] Gain and Get More Likes and Followers on Instagram.

#biologylaborations

247 posts

TOP POSTS

Just look at those beautiful colours! 😱 pH-scale made in the lab course and tested with 6 drops of concentrated cabbage juice 😄💗💜💙💚💛
Kolla, så fina färger! 😱 pH-skala tillverkad i labbkursen och testad med 6 droppar koncentrerad rödkålssaft 😄💗💜💙💚💛 #biology #biologylaborations #labcourse #science #pipettingtechnique #serialdilution #accuracy #testtubes #ph #phscale #redcabbagejuice #indicator #universalindicator #chemistry #lookattheblue #teacher #teachersofinstagram #teacherfollowteachers #finland #suomi #finlandssvensk #lukio #opettaja #lukionopettaja #lottajärnström

Correct pH-scale tested with 4 drops of concentrated red cabbage juice in the lab course 😄💗💜💙💚💛
Lyckad pH-skala testad med 4 droppar koncentrerad rödkålssaft i labbkursen 😄💗💜💙💚💛 #biology #biologylaborations #labcourse #science #pipettingtechnique #serialdilution #accuracy #testtubes #ph #phscale #redcabbagejuice #indicator #universalindicator #chemistry #lookattheblue #teacher #teachersofinstagram #teacherfollowteachers #finland #suomi #finlandssvensk #lukio #opettaja #lukionopettaja #lottajärnström

Dissection of pig heart in the human biology course. Fun and easy thing to do, since pig hearts and many other organs are easy to get a hold of from your local grocery store 🐷🐽💗🔪🐷🐽💗🐷🐽💗💗🔪🐷🐽💗🔪🐷🐽💗🐷🐽💗🔪 Dissektion av grishjärta i kursen människans biologi. Rolig och tacksam dissektion, eftersom grishjärtan och många andra organ kan köpas på närmaste mataffär 🐷🐽💗🔪🐷💗🔪🐷🐽💗🐷🐽💗🔪🐷🐽 #biology #biologylaborations #dissection #heart #pig #pigheart #organ #science #humanbiology #anatomy #physiology #grocerystore #store #teacher #teachersfollowteachers #teachersofinstagram #instagram #finland #suomi #opettaja #gymnasium #lukio #lukionopettaja #gymnasielärare #lottajärnström
.
Repost from @biology_laborations

Lab prep this evening for the first real laboration in the lab course. Guess what I'm making? 😄💗💜💙💚💛🎨 Laborationsförberedelser ikväll inför första riktiga labben i labbkursen. Gissa vad jag fixar till? 😄💗💜💙💚💛🎨 #biology #biologylaborations #labcourse #science #redcabbage #rödkål #labpreparations #lookattheblue #teacher #teachersofinstagram #teacherfollowteachers #finland #suomi #finlandssvensk #lukio #opettaja #lukionopettaja #lottajärnström

Okay, last one was far to easy for u guys. What lab am I preparing today?🎈💗💛💚💙 Den tidigare va alldeles för lätt att gissa. Vilken labb förbereder jag nu? 🎈💗💛💚💙💜💗💛💚💙💜🎈 #biology #biologylaborations #labcourse #science #balloons #labpreparations #lookattheblue #teacher #teachersofinstagram #teacherfollowteachers #finland #suomi #finlandssvensk #lukio #opettaja #lukionopettaja #lottajärnström

Time to test the finished pH-scale with the universal pH indicator, red cabbage juice in the lab course 😄💗💜💙💚💛 Dags att få facit på serieutspädningen. Blev pH-skalan korrekt? Test med universalindikatorn rödkålssaft i labbkursen 😄💗💜💙💚💛 #biology #biologylaborations #labcourse #science #pipettingtechnique #serialdilution #accuracy #pipette #pasteurpipette #testtubes #ph #phscale #redcabbagejuice #indicator #universalindicator #chemistry #lookattheblue #teacher #teachersofinstagram #teacherfollowteachers #finland #suomi #finlandssvensk #lukio #opettaja #lukionopettaja #lottajärnström

Förbereder ny labb till miljöbiologikursen.
Nån som vet vad detta är och vad jag skall använda det till? 😀

Preparing new laboration for the environmental biology course.
Anyone who knows what this is and what I'm gonna use it for? 😀

#biology #biologylaborations #science #environmentalbiology #instagram #teacher #teachersfollowteachers #teachersofinstagram #finland #suomi #finlandssvensk #opettaja #lukio #lukionopettaja #lottajärnström

MOST RECENT

Just look at those beautiful colours! 😱 pH-scale made in the lab course and tested with 6 drops of concentrated cabbage juice 😄💗💜💙💚💛
Kolla, så fina färger! 😱 pH-skala tillverkad i labbkursen och testad med 6 droppar koncentrerad rödkålssaft 😄💗💜💙💚💛 #biology #biologylaborations #labcourse #science #pipettingtechnique #serialdilution #accuracy #testtubes #ph #phscale #redcabbagejuice #indicator #universalindicator #chemistry #lookattheblue #teacher #teachersofinstagram #teacherfollowteachers #finland #suomi #finlandssvensk #lukio #opettaja #lukionopettaja #lottajärnström

Correct pH-scale tested with 4 drops of concentrated red cabbage juice in the lab course 😄💗💜💙💚💛
Lyckad pH-skala testad med 4 droppar koncentrerad rödkålssaft i labbkursen 😄💗💜💙💚💛 #biology #biologylaborations #labcourse #science #pipettingtechnique #serialdilution #accuracy #testtubes #ph #phscale #redcabbagejuice #indicator #universalindicator #chemistry #lookattheblue #teacher #teachersofinstagram #teacherfollowteachers #finland #suomi #finlandssvensk #lukio #opettaja #lukionopettaja #lottajärnström

Time to test the finished pH-scale with the universal pH indicator, red cabbage juice in the lab course 😄💗💜💙💚💛 Dags att få facit på serieutspädningen. Blev pH-skalan korrekt? Test med universalindikatorn rödkålssaft i labbkursen 😄💗💜💙💚💛 #biology #biologylaborations #labcourse #science #pipettingtechnique #serialdilution #accuracy #pipette #pasteurpipette #testtubes #ph #phscale #redcabbagejuice #indicator #universalindicator #chemistry #lookattheblue #teacher #teachersofinstagram #teacherfollowteachers #finland #suomi #finlandssvensk #lukio #opettaja #lukionopettaja #lottajärnström

Learning different correct pipetting techniques and serial dilution in the first laboration, "making your own pH-scale", in the lab course. Yup, we always start off by learning to master the skills of the classic peleus ball 😄 A correct pipetting technique is very important for a biologist otherwise one's readings will always be incorrect...
Träning av olika korrekta pipettekniker och att göra en utspädningsserie i labbkursens första labb, "gör din egen pH-skala", i labbkursen. Jepp, vi startar alltid med att lära oss bemästra den klassiska peleusbollen 😄 Korrekt pipetteringsteknik är A och O för en biolog, annars blir mätvärdena alltid inkorrekta... #biology #biologylaborations #labcourse #science #pipettingtechnique #serialdilution #accuracy #peleusball #pipette #glaspipette #pasteurpipette #testtubes #ph #phscale #teacher #teachersofinstagram #teacherfollowteachers #finland #suomi #finlandssvensk #lukio #opettaja #lukionopettaja #lottajärnström

More from the yeast lab.
Pinch and zoom 👌 u can literally see the carbon dioxide bubbles fly off from the yeast solution 😱
Mera från jästlabben.
Nyp å zooma 👌 man kan t o m se koldioxiden sprätta upp från jästlösningen 😱😄🎈💗💛💚💙💜 #biologylaborations #science #doyourownresearch #researchplan #test #yeast #saccharomycescerevisae #eukaryote #saccharose #carbondioxide #ethanol #fermentation #cellularrespiration #mitochondria #lookattheblue #teacher #teachersofinstagram #teacherfollowteachers #finland #suomi #finlandssvensk #opettaja #lukionopettaja #lottajärnström

Yeast lab in biology 101. An easy fun first biology laboration 😀 Pinch and zoom 👌 A lot of CO2, carbon dioxide being produced by the yeast cells 😱 Kinda cool! 😄🎈💗💛💚💙💜 Jästlabb i BI1. En lätt första biologilabb 😀 Nyp å zooma 👌 Massa CO2, koldioxid, produceras av jästcellerna 😱 Häftit! 😄🎈💗💛💚💙💜 #biologylaborations #science #doyourownresearch #researchplan #test #yeast #saccharomycescerevisae #eukaryote #saccharose #carbondioxide #ethanol #fermentation #cellularrespiration #mitochondria #lookattheblue #teacher #teachersofinstagram #teacherfollowteachers #finland #suomi #finlandssvensk #opettaja #lukionopettaja #lottajärnström

A lot 😱 of first year students at today's brand new yeast lab in biology 101. In this laboration the students plan their own research starting with making their own research plan on what factors weigh in and how on yeast activity. A short summarizing lab report is written after the laboration 😄🎈💗💛💚💙💜 Massa 😱 förstaårsstuderande på dagens splitternya jästlabb i BI1. I den här labben planerar studerandena sin egen forskning. De börjar med att göra upp en forskningsplan kring vad och hur olika faktorer påverkar jästaktiviteten. Efter labben skrivs en kort summerande labbrapport. #biologylaborations #science #doyourownresearch #researchplan #test #yeast #saccharomycescerevisae #eukaryote #saccharose #carbondioxide #ethanol #fermentation #cellularrespiration #mitochondria #lookattheblue #teacher #teachersofinstagram #teacherfollowteachers #finland #suomi #finlandssvensk #opettaja #lukionopettaja #lottajärnström

Contamination tests from phones, computers, nails, make up brushes, mascaras, dish cloth, dish brush and so on in the disease course.

Kontaminationstest av bakterier o mögel i vår näromgivning från t ex telefoner, datorer, naglar, sminkprodukter, disktrasa o -borste i sjukdomskursen🔬😷😱👾💀 #biology #biologylaborations #science #diseasecourse #sjukdomskursen #bacteria #fungi #mold #microbes #contamination #samples #dishcloth #dishbrush #agarplate #microbiology #lookattheblue #teacher #teachersfollowteachers #teachersofinstagram #finland #suomi #opettaja #lukio #lukionopettaja #lottajärnström

My four different chili plants are thriving (photo from last weekend) 😄🌱🌞🍅😈🔥 Mina fyra olika chiliplantor trivs (foto från förra helgen) 😄🌱🌞🍅😈🔥🌞🍅😈🔥🌱🌞🍅😈🌞🌱 #goodgrowth #biology #biologylaborations #science #water #sun #inglasat #seeds #plants #transplanting #chili #redchili #cayenne #redhabanero #yellowhabanero #organic #garden #närproducerat #instagram #teacher #teachersfollowteachers #teachersofinstagram #finland #suomi #finlandssvensk #opettaja #lukionopettaja #lottajärnström

Epithelial cells from the inside of the cheek x400 stained with Methylene blue and photographed in the lab course 🔬
Epitelceller från kindens insida x400 färgade med metylenblått och fotograferade i labbkursen 🔬💙💜🔬VWR DBL 124 binocular microscope with built-in 3,15 MP digital camera

#biology #biologylaborations #labcourse #epithelialcells #cellmembrane #nucleus #methyleneblue #lightmicroscope #vwr #vwrdbl124 #lookattheblue #teacher #teachersfollowteachers #teachersofinstagram #instagram #finland #suomi #lukio #lukionopettaja #lottajärnström

Stomata x400 in Peperomia photographed in the lab course 🔬🌱🌞 Klyvöppningar x400 hos Peperomia fotograferade i labbkursen 🔬🌱🌞💚💛💚💛💚💛💚💛💚💛💚💛🔬VWR DBL 124 binocular microscope with built-in 3,15 MP digital camera

#biology #biologylaborations #labcourse #peperomia #stomata #klyvöppningar #cellwall #chloroplasts #organelle #photosynthesis #lightmicroscope #vwr #vwrdbl124 #teacher #teachersfollowteachers #teachersofinstagram #instagram #finland #suomi #lukio #lukionopettaja #lottajärnström

Broom forkmoss (Dicranum scoparium) x1000 (oil) photographed with school light microscope in the lab course 🔬
One can easily see the chloroplasts in each cell (the green round organelles) 💚💛🌞💚💛🌞💚💛🌞Kvastmossa (Dicranum scoparium) x1000 (oil) fotograferad med skolans ljusmikroskop i labbkursen 🔬
Man kan tydligt se kloroplasterna inne i varje cell (de gröna runda organellerna) 💚💛🌞💚💛🌞💚💛🌞🔬VWR DBL 124 binocular microscope with built-in 3,15 MP digital camera.
#biology #biologylaborations #labcourse #dicranumscoparium #broomforkmoss #kvastmossa #cellwall #chloroplasts #organelle #photosynthesis #lightmicroscope #vwr #vwrdbl124 #teacher #teachersfollowteachers #teachersofinstagram #instagram #finland #suomi #lukio #lukionopettaja #lottajärnström

Two replanted apricot plants from last weekend. Yay! The tallest one is still to be topped in order for branches to form 😄🌱🍊🌞 Två omplanterade aprikosplantor från förra helgen. Jippiiiii! Den längsta ska ännu toppas för förgrening 😄🌱🍊🌞 #goodgrowth #roots #biology #biologylaborations #science #patience #water #plantlight #airam #sun #seed #plant #replanting #topping #branches #apricot #organic #garden #närproducerat #instagram #teacher #teachersfollowteachers #teachersofinstagram #finland #suomi #finlandssvensk #opettaja #lukionopettaja #lukio #lottajärnström

Replanting of apricot plant last weekend. Evidently apricot seeds are "quite easy" to grow. I planted 10 seeds in july. Cept the pots outside and took them inside in early autumn. At the end of february I saw the first of two apricot plants peeking up in my classroom. Couldn't believe it at first! 😱 Oh the joy! Pretty exciting to follow the plant growth now 😊🌱🍊🌞 Omplantering av aprikosplanta förra helgen. Tydligen är det "hyfsat lätt" att gro aprikosfrön. Jag planterade 10 frön i juli, hade krukorna utomhus och tog in dem i början av hösten. I slutet av februari kikade den första av två plantor fram i klassrummet. Trodde inte mina ögon först! 😱 Nu blir de spännande att följa med hur plantorna växer 😊🌱🍊🌞 #goodgrowth #roots #biology #biologylaborations #science #patience #water #plantlight #airam #timer #sun #seed #plant #replanting #apricot #organic #garden #närproducerat #instagram #teacher #teachersfollowteachers #teachersofinstagram #finland #suomi #finlandssvensk #opettaja #lukionopettaja #lukio #lottajärnström

Yellow onion cells x100 photographed in the lab course 🔬
Celler från gul lök x100 fotograferade i labbkursen 🔬 🔬VWR DBL 124 binocular microscope with built-in 3,15 MP digital camera.

#biology #biologylaborations #labcourse #yellowonion #onion #gullök #cellwall #cellnucleus #lightmicroscope #vwr #vwrdbl124 #teacher #teachersfollowteachers #teachersofinstagram #instagram #finland #suomi #lukio #lukionopettaja #lottajärnström

Grey mold from yellow onion x400 stained with Methylene blue and photographed in the disease course (pinch and zoom). Should be Botrytis cinerea🔬💙💙🔬💙💙🔬💙💙🔬💙💙Gråmögel från gul lök x400 färgat med metylenblått och fotograferat i sjukdomskursen (nyp å zooma). Borde vara Botrytis cinerea 🔬 💙💙 💙🔬💙💙🔬💙🔬VWR BI 500 📷 Panasonic Lumix DMC-TZ70

#biology #biologylaborations #diseasecourse #sjukdomskursen #mold #fungi #spores #botrytiscinerea #conidiophore #yellowonion #onion #gullök #methyleneblue #beautiful #lightmicroscope #vwr #vwrbi500 #panasonic #panasoniclumix #lookattheblue #teacher #teachersfollowteachers #teachersofinstagram #instagram #finland #suomi #lukio #lukionopettaja #lottajärnström

Most Popular Instagram Hashtags