[PR] Gain and Get More Likes and Followers on Instagram.

#bicestan

MOST RECENT

زندگی برای یک موجود خود آگاه عبارت است از تغییر؛و تغییر عبارت است از کمال؛و کمال عبارت است ازآفرینش لایتناهی خویشتن
(هانری برکسون)

#بیکستان #بیک_نوشته_برتر #بیک #خوشنویسی #خودکار #خط #خطاطی #شکسته #خط_تحریری #نستعلیق #هنری#خط_خودکاری_نوین
#هنر#سرزمین_هنر#هنرمند #اراک#تهران#خوشنویسی_با_خودکار#خوشنویسی_ایرانی #خط_نوشته
#تهرانی#راد
#bic #bicestan

از جان طمع بریدن آسان بود ولیکن
از دوستان جانی مشکل توان بریدن
خواهم شدن به بستان چون غنچه با دل تنگ
وان جا به نیک مانی پیراهنی دریدن
خواجه حافظ شیرازی

#شعر #بیکستان #بیک_نوشته_برتر #بیک #خوشنویسی #خودکار #خط #خطاطی #شکسته #خط_تحریری #نستعلیق #هنری#خط_خودکاری_نوین
#هنر#سرزمین_هنر#هنرمند#امید#دلنوشته #اراک#تهران#خوشنویسی_با_خودکار#خوشنویسی_ایرانی #خط_نوشته#عکس_نوشته#عشق#عشقي
#تهرانی#راد
#bic #bicestan

در این سرای بیکسی کسی به در نمیزند/
به دشت پر ملال ما پرنده پر نمیزند/
یکی ز شب گرفتگان چراغ بر نمیکند/
کسی به کوچه سار شب در سحر نمیزند/
telegram.me/@khoshnevisi_rad
#شعر #بیکستان #بیک_نوشته_برتر #بیک #خوشنویسی #خودکار #خط #خطاطی #شکسته #خط_تحریری #نستعلیق #هنری#خط_خودکاری_نوین
#هنر #سرزمین_هنر#هنرمند #اراک#تهران#خوشنویسی_با_خودکار#خط_نوشته
#تهرانی#راد
#bic #bicestan

Most Popular Instagram Hashtags