[PR] Gain and Get More Likes and Followers on Instagram.

#bibelmisjon

761 posts

TOP POSTS

3. Johannes 1,11: Min kjære, ta ikke det onde til forbilde, men det gode! Den som gjør det gode, er av Gud. Den som gjør det onde, har ikke sett Gud. (2011)
#gudsord #bibelen #norskebibelvers #bibelvers #dagensbibelvers #dagensbibelord #gudergod #bibelmisjon #mannakorn

Jesaja 41,10: Frykt ikke, for jeg er med deg, vær ikke redd, for jeg er din Gud! Jeg gjør deg sterk og hjelper deg og holder deg oppe med min rettferds høyre hånd. (2011) #gudsord #bibelen #norskebibelvers #bibelvers #dagensbibelvers #dagensbibelord #gudergod #bibelmisjon #mannakorn

Forkynneren 5,6: Midt i alle drømmer, all tomhet, alle ord: Ha ærefrykt for Gud! (2011)
#gudsord #bibelen #norskebibelvers #bibelvers #dagensbibelvers #dagensbibelord #gudergod #bibelmisjon #mannakorn

Salme 144,15: Salig er det folket som har det slik, salig er det folket som har Herren til Gud! (2011)
#gudsord #bibelen #norskebibelvers #bibelvers #dagensbibelvers #dagensbibelord #gudergod #bibelmisjon #mannakorn

Nehemja 8,8: De leste opp fra Guds lovbok mens de tolket og forklarte det som ble lest, slik at folket skulle forstå. (2011)
#gudsord #bibelen #norskebibelvers #bibelvers #dagensbibelvers #dagensbibelord #gudergod #bibelmisjon #mannakorn

Salme 3,9: Frelsen er hos Herren. La din velsignelse hvile over ditt folk! Sela (2011) #gudsord
#bibelen
#norskebibelvers
#bibelvers
#dagensbibelvers
#dagensbibelord
#gudergod
#bibelmisjon
#mannakorn

Esra 1,5: Da brøt de opp, Benjamins og Judas familieoverhoder, prestene og levittene, alle som Gud hadde gitt den tanken at de skulle dra opp og bygge Herrens hus i Jerusalem. (2011)
#gudsord #bibelen #norskebibelvers #bibelvers #dagensbibelvers #dagensbibelord #gudergod #bibelmisjon #mannakorn

Åpenbaringen 7,12: Amen! Velsignelsen og herligheten og visdommen og takken og æren og makten og styrken tilhører vår Gud i all evighet! Amen. (NB 1988)
#gudsord #bibelen #norskebibelvers #bibelvers #dagensbibelvers #dagensbibelord #gudergod #bibelmisjon #mannakorn

Apostelgjerningene 16,30-32: Så førte han dem utenfor og sa: «Hva skal jeg gjøre, gode herrer, for å bli frelst?» De svarte: «Tro på Herren Jesus, så skal du og alle i ditt hus bli frelst.» Og de forkynte Herrens ord for ham og alle i hans hus. (2011)
#gudsord #bibelen #norskebibelvers #bibelvers #dagensbibelvers #dagensbibelord #gudergod #bibelmisjon #mannakorn

MOST RECENT

3. Johannes 1,11: Min kjære, ta ikke det onde til forbilde, men det gode! Den som gjør det gode, er av Gud. Den som gjør det onde, har ikke sett Gud. (2011)
#gudsord #bibelen #norskebibelvers #bibelvers #dagensbibelvers #dagensbibelord #gudergod #bibelmisjon #mannakorn

Apostelgjerningene 24,14-15: Men én ting tilstår jeg: Jeg dyrker fedrenes Gud ved å følge Veien, som de kaller en sektlære. For jeg tror alt som er skrevet i loven og profetene, og jeg har det samme håpet til Gud som disse har: at rettferdige og urettferdige en gang skal stå opp fra de døde. (2011)
#gudsord #bibelen #norskebibelvers #bibelvers #dagensbibelvers #dagensbibelord #gudergod #bibelmisjon #mannakorn

Åpenbaringen 7,12: Amen! Velsignelsen og herligheten og visdommen og takken og æren og makten og styrken tilhører vår Gud i all evighet! Amen. (NB 1988)
#gudsord #bibelen #norskebibelvers #bibelvers #dagensbibelvers #dagensbibelord #gudergod #bibelmisjon #mannakorn

Høysangen 4,7: Alt er fagert ved deg, min kjæreste. Det er ikke noen lyte på deg. (NB 1988)
#gudsord #bibelen #norskebibelvers #bibelvers #dagensbibelvers #dagensbibelord #gudergod #bibelmisjon #mannakorn

Salme 144,15: Salig er det folket som har det slik, salig er det folket som har Herren til Gud! (2011)
#gudsord #bibelen #norskebibelvers #bibelvers #dagensbibelvers #dagensbibelord #gudergod #bibelmisjon #mannakorn

Nehemja 13,14: Husk meg, min Gud, for dette! Stryk ikke ut det gode jeg har gjort for min Guds hus og for tjenesten der. (2011)
#gudsord #bibelen #norskebibelvers #bibelvers #dagensbibelvers #dagensbibelord #gudergod #bibelmisjon #mannakorn

5. Mosebok 27,19a: Forbannet er den som fordreier retten for innflyttere, farløse og enker! (2011)
#gudsord #bibelen #norskebibelvers #bibelvers #dagensbibelvers #dagensbibelord #gudergod #bibelmisjon #mannakorn

2. Johannes 1,6: Og dette er kjærligheten: at vi lever etter hans bud. Dette budet har dere hørt fra begynnelsen, og det skal dere følge. (2011)
#gudsord #bibelen #norskebibelvers #bibelvers #dagensbibelvers #dagensbibelord #gudergod #bibelmisjon #mannakorn

Apostelgjerningene 21,13-14: Men Paulus svarte: «Hvorfor gråter dere og gjør meg tung om hjertet? Selv er jeg villig, ikke bare til å bli bundet, men også til å dø i Jerusalem for Herren Jesu navn.» Siden vi ikke klarte å overtale ham, slo vi oss til ro og sa: «La Herrens vilje skje!» (2011)
#gudsord #bibelen #norskebibelvers #bibelvers #dagensbibelvers #dagensbibelord #gudergod #bibelmisjon #mannakorn

Åpenbaringen 2,11: Den som har øre, han høre hva Ånden sier til menighetene: Den som seirer, skal slett ikke rammes av den annen død. (NB 1988)
#gudsord #bibelen #norskebibelvers #bibelvers #dagensbibelvers #dagensbibelord #gudergod #bibelmisjon #mannakorn

Høysangen 2,4: Han har ført meg til vinhuset, og hans banner over meg er kjærlighet. (NB 1988)
#gudsord #bibelen #norskebibelvers #bibelvers #dagensbibelvers #dagensbibelord #gudergod #bibelmisjon #mannakorn

Salme 141,3: Herre, sett vakt for min munn, vern leppenes dør! (2011)
#gudsord #bibelen #norskebibelvers #bibelvers #dagensbibelvers #dagensbibelord #gudergod #bibelmisjon #mannakorn

Nehemja 8,8: De leste opp fra Guds lovbok mens de tolket og forklarte det som ble lest, slik at folket skulle forstå. (2011)
#gudsord #bibelen #norskebibelvers #bibelvers #dagensbibelvers #dagensbibelord #gudergod #bibelmisjon #mannakorn

5. Mosebok 25,15-16: Du skal ha riktige vektlodd og et riktig efa-mål. Da skal du leve lenge i det landet Herren din Gud gir deg. Herren din Gud avskyr enhver som gjør urett på denne måten. (2011)
#gudsord #bibelen #norskebibelvers #bibelvers #dagensbibelvers #dagensbibelord #gudergod #bibelmisjon #mannakorn

1. Johannes 5,14: Og dette er vår frimodige tillit til ham: at han hører oss når vi ber om noe som er etter hans vilje. (2011)
#gudsord #bibelen #norskebibelvers #bibelvers #dagensbibelvers #dagensbibelord #gudergod #bibelmisjon #mannakorn

Apostelgjerningene 20,24: Men for meg er ikke liv eller død verdt å snakke om, bare jeg kan fullføre løpet og den tjenesten jeg fikk av Herren Jesus: å vitne om evangeliet om Guds nåde. (2011)
#gudsord #bibelen #norskebibelvers #bibelvers #dagensbibelvers #dagensbibelord #gudergod #bibelmisjon #mannakorn

Malaki 4,2: Men for dere som frykter mitt navn, skal rettferdighetens sol gå opp med legedom under sine vinger. Og dere skal gå ut og springe som kalver når de slipper ut fra fjøset. (NB 1988)
#gudsord #bibelen #norskebibelvers #bibelvers #dagensbibelvers #dagensbibelord #gudergod #bibelmisjon #mannakorn

Forkynneren 12,13-14: Dette er summen av alt du har hørt: Frykt Gud og hold hans bud! Dette gjelder for alle mennesker. For Gud skal dømme hver gjerning, holde dom over alt som er skjult, enten det er godt eller ondt. (2011)
#gudsord #bibelen #norskebibelvers #bibelvers #dagensbibelvers #dagensbibelord #gudergod #bibelmisjon #mannakorn

Salme 139,16-17: Dine øyne så meg da jeg var et foster. Alle dager er skrevet opp i din bok, de fikk form før én av dem var kommet. Dine tanker, Gud, er dyrebare for meg, summen av dem er ufattelig! (2011)
#gudsord #bibelen #norskebibelvers #bibelvers #dagensbibelvers #dagensbibelord #gudergod #bibelmisjon #mannakorn

Nehemja 4,17: De som bygde på muren, og bærerne med sine byrder, de utførte arbeidet med den ene hånden, og med den andre holdt de sitt våpen. (NB 1988)
#gudsord #bibelen #norskebibelvers #bibelvers #dagensbibelvers #dagensbibelord #gudergod #bibelmisjon #mannakorn

5. Mosebok 20,3-4: Han skal si til dem: "Hør, Israel! I dag går dere til strid mot fiendene deres. Mist ikke motet! Frykt ikke, bli ikke grepet av redsel, la dere ikke skremme av dem! For det er Herren deres Gud som går med dere; han vil kjempe for dere mot fiendene og gi dere seier." (2011)
#gudsord #bibelen #norskebibelvers #bibelvers #dagensbibelvers #dagensbibelord #gudergod #bibelmisjon #mannakorn

1. Johannes 3,1a: Se, hvor stor kjærlighet Faderen har vist oss, at vi skal kalles Guds barn, og det er vi. (NB 1988)
#gudsord #bibelen #norskebibelvers #bibelvers #dagensbibelvers #dagensbibelord #gudergod #bibelmisjon #mannakorn

Apostelgjerningene 17,30: Etter at Gud har båret over med uvitenhetens tider, befaler han nå alle mennesker alle steder, at de skal omvende seg. (NB 1988)
#gudsord #bibelen #norskebibelvers #bibelvers #dagensbibelvers #dagensbibelord #gudergod #bibelmisjon #mannakorn

Sakarja 9,9: Bryt ut i jubel, datter Sion! Rop av glede, datter Jerusalem! Se, din konge kommer til deg, rettferdig og rik på seier, fattig er han og rir på et esel, på en eselfole. (2011)
#gudsord #bibelen #norskebibelvers #bibelvers #dagensbibelvers #dagensbibelord #gudergod #bibelmisjon #mannakorn

Forkynneren 10,2: Den vises hjerte fører på rett vei, men dårens tanke fører galt av sted. (2011)
#gudsord #bibelen #norskebibelvers #bibelvers #dagensbibelvers #dagensbibelord #gudergod #bibelmisjon #mannakorn

Salme 135,3: Pris Herren, for Herren er god, lovsyng hans navn, for det er herlig! (2011)
#gudsord #bibelen #norskebibelvers #bibelvers #dagensbibelvers #dagensbibelord #gudergod #bibelmisjon #mannakorn

Esra 8,23: Så vi fastet og søkte vår Gud for dette, og han hørte vår bønn. (2011)
#gudsord #bibelen #norskebibelvers #bibelvers #dagensbibelvers #dagensbibelord #gudergod #bibelmisjon #mannakorn

5. Mosebok 18,10-12a: Hos deg må det ikke finnes noen som lar sin sønn eller datter gå gjennom ilden, ikke noen som tar varsler, ingen tegntyder, spåmann eller trollmann, ingen som utfører besvergelser, spør gjenferd eller spådomsånder til råds eller søker hjelp hos de døde. For Herren avskyr alle som gjør dette, (2011)
#gudsord #bibelen #norskebibelvers #bibelvers #dagensbibelvers #dagensbibelord #gudergod #bibelmisjon #mannakorn

2. Peter 3,18: Dere skal vokse i nåden og i kjennskap til vår Herre og frelser Jesus Kristus. Ham være ære, nå og til evighetens dag! Amen. (2011)
#gudsord #bibelen #norskebibelvers #bibelvers #dagensbibelvers #dagensbibelord #gudergod #bibelmisjon #mannakorn

Apostelgjerningene 16,30-32: Så førte han dem utenfor og sa: «Hva skal jeg gjøre, gode herrer, for å bli frelst?» De svarte: «Tro på Herren Jesus, så skal du og alle i ditt hus bli frelst.» Og de forkynte Herrens ord for ham og alle i hans hus. (2011)
#gudsord #bibelen #norskebibelvers #bibelvers #dagensbibelvers #dagensbibelord #gudergod #bibelmisjon #mannakorn

Sakarja 4,6: Da svarte han: Dette er Herrens ord til Serubabel: Ikke ved makt og ikke ved kraft, men ved min Ånd, sier Herren over hærskarene. (2011)
#gudsord #bibelen #norskebibelvers #bibelvers #dagensbibelvers #dagensbibelord #gudergod #bibelmisjon #mannakorn

Forkynneren 7,29: Se, dette er det eneste jeg har funnet ut: Gud skapte mennesket som det skulle være, men de har mange underlige ting for seg. (NB 1988)
#gudsord #bibelen #norskebibelvers #bibelvers #dagensbibelvers #dagensbibelord #gudergod #bibelmisjon #mannakorn

Salme 133: En sang ved festreisene. Av David. Se, hvor godt og vakkert det er når brødre bor sammen! Det er som den fine oljen på hodet når den renner ned i skjegget, Arons skjegg, ned over linningen på kjortelen. Det er som dugg fra Hermon når den faller på Sions fjell. For der gir Herren velsignelse, liv til evig tid. (2011)
#gudsord #bibelen #norskebibelvers #bibelvers #dagensbibelvers #dagensbibelord #gudergod #bibelmisjon #mannakorn

Esra 1,5: Da brøt de opp, Benjamins og Judas familieoverhoder, prestene og levittene, alle som Gud hadde gitt den tanken at de skulle dra opp og bygge Herrens hus i Jerusalem. (2011)
#gudsord #bibelen #norskebibelvers #bibelvers #dagensbibelvers #dagensbibelord #gudergod #bibelmisjon #mannakorn

5. Mosebok 13,1-3: Det kan hende at det står fram en profet eller en som har drømmesyner, hos deg og lover deg et tegn eller under. Så skjer det tegnet eller underet han forutsier, men samtidig sier han: «Kom, la oss følge andre guder» – som du ikke kjenner – «og la oss dyrke dem». Da skal du ikke høre på det som en slik profet eller drømmeseer sier. For da er det Herren deres Gud som vil sette dere på prøve og se om dere elsker Herren deres Gud av hele deres hjerte og av hele deres sjel. (2011)
#gudsord #bibelen #norskebibelvers #bibelvers #dagensbibelvers #dagensbibelord #gudergod #bibelmisjon #mannakorn

1. Peter 5,7: Kast all deres bekymring på ham, for han har omsorg for dere. (2011)
#gudsord #bibelen #norskebibelvers #bibelvers #dagensbibelvers #dagensbibelord #gudergod #bibelmisjon #mannakorn

Apostelgjerningene 13,22-23: Gud avsatte ham og oppreiste David til konge over dem. Han fikk dette vitnesbyrdet av Gud: "Jeg har funnet David, Isais sønn, en mann etter mitt hjerte, en som skal utføre alt det jeg vil." Av hans etterkommere lot Gud en frelser for Israel stå fram, slik han hadde lovet, og det er Jesus. (2011)
#gudsord #bibelen #norskebibelvers #bibelvers #dagensbibelvers #dagensbibelord #gudergod #bibelmisjon #mannakorn

Haggai 2,8: Mitt er sølvet, mitt er gullet, sier Herren over hærskarene. (2011)
#gudsord #bibelen #norskebibelvers #bibelvers #dagensbibelvers #dagensbibelord #gudergod #bibelmisjon #mannakorn

Forkynneren 5,6: Midt i alle drømmer, all tomhet, alle ord: Ha ærefrykt for Gud! (2011)
#gudsord #bibelen #norskebibelvers #bibelvers #dagensbibelvers #dagensbibelord #gudergod #bibelmisjon #mannakorn

Salme 130,5: Jeg setter mitt håp til Herren, jeg lengter, jeg venter på hans ord. (2011)
#gudsord #bibelen #norskebibelvers #bibelvers #dagensbibelvers #dagensbibelord #gudergod #bibelmisjon #mannakorn

2. Krønikebok 33,12-13: Men da han var i nød, ba han om velvilje for Herren sin Guds ansikt. Han ydmyket seg dypt for sine fedres Gud. Han ba til ham og ble bønnhørt. Gud hørte hans rop om nåde og førte ham tilbake til Jerusalem og hans kongerike. Da forsto Manasse at det er Herren som er Gud. (2011)
#gudsord #bibelen #norskebibelvers #bibelvers #dagensbibelvers #dagensbibelord #gudergod #bibelmisjon #mannakorn

5. Mosebok 11,18-20: Disse mine ord skal dere bære i hjerte og sinn. Bind dem om hånden som et tegn og ha dem på pannen som et merke. Lær dem videre til barna deres, snakk om dem når du sitter i ditt hus og når du går på veien, når du legger deg og når du står opp. Skriv dem på dørstolpene i ditt hus og på portene dine. (2011)
#gudsord #bibelen #norskebibelvers #bibelvers #dagensbibelvers #dagensbibelord #gudergod #bibelmisjon #mannakorn

1. Peter 1,3: Lovet være Gud, vår Herre Jesu Kristi Far, han som i sin rike miskunn har født oss på ny til et levende håp ved Jesu Kristi oppstandelse fra de døde, (2011)
#gudsord #bibelen #norskebibelvers #bibelvers #dagensbibelvers #dagensbibelord #gudergod #bibelmisjon #mannakorn

Apostelgjerningene 11,18: Da de hørte dette, slo de seg til ro, og de lovpriste Gud og sa: «Så har da Gud også latt hedningene få vende om til livet!» (2011)
#gudsord #bibelen #norskebibelvers #bibelvers #dagensbibelvers #dagensbibelord #gudergod #bibelmisjon #mannakorn

Sefanja 3,17: Herren din Gud er hos deg, en helt som frelser. Han fryder og gleder seg over deg og viser deg på ny sin kjærlighet. Han jubler over deg med fryd (2011)
#gudsord #bibelen #norskebibelvers #bibelvers #dagensbibelvers #dagensbibelord #gudergod #bibelmisjon #mannakorn

Forkynneren 3,11: Alt har Gud gjort skjønt i sin tid. Også evigheten har han lagt i deres hjerte, men likevel kan mennesket ikke forstå det verk Gud gjør, fra begynnelsen til enden. (NB 1988)
#gudsord #bibelen #norskebibelvers #bibelvers #dagensbibelvers #dagensbibelord #gudergod #bibelmisjon #mannakorn

Salme 126,5-6: De som sår med tårer, skal høste med jubel. Gråtende går de ut og bærer sitt såkorn, med jubel kommer de tilbake og bærer sine kornbånd. (2011)
#gudsord #bibelen #norskebibelvers #bibelvers #dagensbibelvers #dagensbibelord #gudergod #bibelmisjon #mannakorn

2. Krønikebok 30,18-19: For en stor del av folket, mange fra Efraim og Manasse, Jissakar og Sebulon, hadde ikke renset seg. Likevel spiste de påskelammet, i strid med forskriftene. Hiskia ba for dem og sa: «Herren er god, han vil bringe forsoning til hver den som av hele sitt hjerte søker Gud Herren, sine fedres Gud, selv om han ikke oppfyller kravene som gjelder for renhet i helligdommen.» (2011)
#gudsord #bibelen #norskebibelvers #bibelvers #dagensbibelvers #dagensbibelord #gudergod #bibelmisjon #mannakorn

5. Mosebok 7,6: For du er et hellig folk for Herren din Gud. Blant alle jordens folk har Herren din Gud valgt deg til å være hans folk, hans dyrebare eiendom. (2011)
#gudsord #bibelen #norskebibelvers #bibelvers #dagensbibelvers #dagensbibelord #gudergod #bibelmisjon #mannakorn

Jakob 5,7-8: Vær da tålmodige, søsken, til Herren kommer! En bonde må vente på den dyrebare grøden fra jorden og være tålmodig til både høstregnet og vårregnet har falt. Også dere må være tålmodige og gjøre hjertene sterke, for Herren kommer snart. (2011)
#gudsord #bibelen #norskebibelvers #bibelvers #dagensbibelvers #dagensbibelord #gudergod #bibelmisjon #mannakorn

Apostelgjerningene 10,43: Om ham (Jesus fra Nasaret) vitner alle profetene og sier at alle som tror på ham, skal få tilgivelse for syndene ved hans navn. (2011)
#gudsord #bibelen #norskebibelvers #bibelvers #dagensbibelvers #dagensbibelord #gudergod #bibelmisjon #mannakorn

Habakkuk 2,4b: Men den rettferdige skal leve ved sin tro. (NB 1988)
#gudsord #bibelen #norskebibelvers #bibelvers #dagensbibelvers #dagensbibelord #gudergod #bibelmisjon #mannakorn

Forkynneren 2,13: Jeg så at visdom er bedre enn dårskap, slik lyset er bedre enn mørket. (2011)
#gudsord #bibelen #norskebibelvers #bibelvers #dagensbibelvers #dagensbibelord #gudergod #bibelmisjon #mannakorn

Salme 122,6: Be om fred for Jerusalem! Må de som elsker deg, leve trygt! (2011)
#gudsord #bibelen #norskebibelvers #bibelvers #dagensbibelvers #dagensbibelord #gudergod #bibelmisjon #mannakorn

2. Krønikebok 26,4-5: Ussia gjorde det som var rett i Herrens øyne, slik hans far Amasja hadde gjort. Han søkte Gud så lenge Sakarja levde, han som forsto seg på gudssyner. Og så lenge han søkte Herren, ga Gud ham fremgang. (2011)
#gudsord #bibelen #norskebibelvers #bibelvers #dagensbibelvers #dagensbibelord #gudergod #bibelmisjon #mannakorn

5. Mosebok 6,5: Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av all din makt. (2011)
#gudsord #bibelen #norskebibelvers #bibelvers #dagensbibelvers #dagensbibelord #gudergod #bibelmisjon #mannakorn

Jakob 1,17: All god gave og all fullkommen gave kommer ovenfra, fra lysenes Far. Hos ham er ingen forandring eller skiftende skygge. (NB 1988)
#gudsord #bibelen #norskebibelvers #bibelvers #dagensbibelvers #dagensbibelord #gudergod #bibelmisjon #mannakorn

Most Popular Instagram Hashtags