[PR] Gain and Get More Likes and Followers on Instagram.

#beydavi

MOST RECENT

Beydavi Tefsiri. 5 cilt takım. Kahraman Yayınları 140₺ #tefsir #beydavi

Yasin suresinde şehrin öteki ucundan koşarak gelip Elçileri savunan ve bu yolda şehit edilen bir adamdan bahsedilir; Habib-i Neccar. Seyyid Kutub onu öyle güzel resmetmiş ki. Buyrun seyre;
"Ve kalbi asıl imanı yakalayınca bu gerçek, vicdanında harekete geçmiş ve artık onu gizleyememiştir. Çevresindeki sapıklığı, inkârcılığı ve azgınlığı göre göre, inancını içine gömüp evine kapanmamıştır. Aksine vicdanına yerleşen ve düşüncesinde harekete geçen hak ile birlikte koşmaya başlamıştır. Bu hak ile hemşerilerine koşmuştur.

Oysa onlar peygamberleri yalanlamakta, onlardan yüz çevirmekte ve onları korkutup tehdit savurmaktadırlar. Kasabanın bir ucundan kalkar bu adam. Kendi hemşerilerini hakka çağrı görevini yerine getirmek istemektedir. Onları zulümden alıkoymak, peygamberlere karşı düşmanlık yaparak büyük günah işlemelerine engel olmak istemektedir.

Bu kişi belli ki, mevki ve otorite sahibi biri değildir. İçinde yaşadığı toplumda önemli bir yeri ve kabilesi içinde nüfusu yoktur. Fakat kalbindeki dipdiri inanç, onu şehrin bir ucundan ta öbür ucuna itiyor ve koşturuyordu."
Ve bu adam kendi halkı tarafından öldürülmesine rağmen Rabbi tarafından kendisine verilen ikramın halkı tarafından bilinmesini dileyerek böylece belki Hidayet olacaklarını temenni etmiştir. "Allah dostlarının hali böyledir. Öfkelerini yutarlar, Düşmanlarına bile merhamet gösterirler." demiş Beydavi . Ömer Nasuhi Bilmen de "hakiki müminler, umum halk hakkında hayrhâh bulunurlar" diye yorumlamış Habib-i Neccar'dan hareketle.
Peki biz?
#tefsirokuyoruz #seyyidkutub #ÖmerNasuhibilmen #beydavi #yasin

Bir grup arkadaşımla günlük tefsir okumasına başladık bugün. Yasîn suresi ile bismillah dedik. Günlük birkaç ayetle ilerleyeceğiz inşallah. Herkes elinde bulunan yahut internetten erişebildiği tefsirler üzerinden okumalar yapıp notlar çıkaracak.
Ben bugün ilk kez fizilali Kuran eserinden okuma yaptım (internet üzerinden). Seyyid kutub'un tefsir üslûbuna hayran oldum. Hapishane yıllarında yazmış olması sebebiyle hadis kaynaklarından yararlanamamış. Lakin yine de çağımıza bakan tespitleri mutlaka okumaya değer.
Tuttuğum notlardan bir kısım aşağı ekliyorum:
🎈 yasin suresi okuyana dünya ve ahiretin hayrını kazandırır.
🎈okuyandan her türlü kötülüğü giderir.
🎈kim bir gece yasin okursa sabahleyin günahı bağışlanmış kalkar.
🎈 herhangi Zor bir iş için yasin okuyana mutlaka Allah o işi kolaylaştırır.
🎈 her kim Yasin'i okursa Allah onun okuyuşuna kuranı on kere okumuş sevabı yazar. 🎈 yasin suresi için "KURAN'IN KALBİ" denmiştir. 🎈efendimiz sav "ümmetimden her insanın kalbinde Yasin'in bulunmasını ve herkesin onu ezberlemesini arzu ederdim." Buyurmuştur.
Rasulullah'ın arzusunu yerine getirmek istemez miyiz ey ümmet ❣
Kaynaklar : #ibnkesir , #beydavi , #ÖmerNasuhibilmen , #elmalılı , #seyyidkutup
#tefsirokuyoruz

Kadı Beydavî, hemen hemen bütün İslam ilimleri dallarında ve diğer alanlarda ölümsüz eserler bıraktı. Hiç şüphesiz bunların içinde en önemlisi ve meşhuru Envarü’t – Tenzil ve Esrarü’t – Te’vil adındaki elimizde bulunan ve tercümesini okuyucularımıza sunduğumuz Beydavî Tefsiri’dir.

Ömer Nasuhi Bilmen, Büyük Tefsir Tarihi adlı eserinde şöyle der:
Gerçek şudur ki bu tefsir, yazılış itibarı ile külfetten beri, akıcı bir üsluba haiz, müfessirlerin bildirdikleri birçok vecihleri pek muciz (kısa) bir tarzda içine almaktadır. Bir kısım mutasavvifane, hakîmane beyanatı muhtevidir. Defalarca gözden geçirilmiş, fazlalıklar atılmıştır. O nedenle ilim kürsülerinde tedris edilmiştir (daha da öteye gidilerek Padişah meclislerinde seçme alimler tarafından takrir edilmiş, aynı kalitede dinleyici ulema tarafından heyecanla izlenmiştir. Buna da Osmanlı tarihinde Huzur dersleri denilmiştir. Abdülvehhab Öztürk). Beydavî merhum, bu kıymetli eserinin mukaddimesinde diyor ki: İlimlerin kadr ü kıymetçe en büyüğü, şeref ve adaletçe en yükseği tefsir ilmidir. Bu, dinî ilimlerin başı ve reisidir. Şer’-i şerif kaidelerinin binası ve anasıdır. Tefsir yazmaya tefsir hakkında söz söylemeye o kimse layıktır ki, dinî ilimlerin hepsinde, usul ve furuunda akranından üstün ola. Arabî sanatların, edebî fenlerin bütün nevilerinde yüksek bir mevki sahibi ola.
Şu kadar var ki iktidarımın noksanı buna girişmemi engelliyor, bu makamda durmaktan beni men ediyordu. Ta ki istihare ettikten sonra mazhar olduğum doğuşlar sayesinde tereddütten kurtuldum ve tamam edince de Envarü’t – tenzil ve Esrarü’t – te’vil (tenzilin nurları ve tevilin sırları) adını verdim.

Celalüddin Suyutî diyor ki:
Keşşaf tefsiri hakkındaki muhtasarların başı Kadı Nasırüddin Beydavî’nin Envarü’t – Tenzil adlı kitabıdır. Kadı, Keşşaf’ı özetlemiş, pek de güzel muvaffak olmuştur. Kadı, Keşşaf’ın itizal hafaganını (çırpıntılarını) keşfetmiş, bunların izalesini tekeline almış, desise ve cidal mevzularını atmış, mühim şeyler yazmış, ilaveler yapmıştır. #beydavi #tefsiri #5cilt #şamua #istikametkitapevi #kitapkurdu #kitapokur #kitapkolik #kitapaşktır fiyatı 120 TL sipariş için WhatsApp 0544 636 91 78

Ömer Nasuhi Efendi; "Gerçek şudur ki bu tefsir, yazılış itibarı ile külfetten beri, akıcı bir üsluba haiz, müfessirlerin bildirdikleri birçok vecihleri pek muciz (kısa) bir tarzda içine almaktadır. Bir kısım mutasavvifane, hakîmane beyanatı muhtevidir. Defalarca gözden geçirilmiş, fazlalıklar atılmıştır. O nedenle ilim kürsülerinde tedris edilmiştir." Beydavî merhum, bu kıymetli eserinin mukaddimesinde diyor ki: İlimlerin kadr ü kıymetçe en büyüğü, şeref ve adaletçe en yükseği tefsir ilmidir. Bu, dinî ilimlerin başı ve reisidir. Şer’-i şerif kaidelerinin binası ve anasıdır. Tefsir yazmaya tefsir hakkında söz söylemeye o kimse layıktır ki, dinî ilimlerin hepsinde, usul ve furuunda akranından üstün ola. Arabî sanatların, edebî fenlerin bütün nevilerinde yüksek bir mevki sahibi ola. Şu kadar var ki iktidarımın noksanı buna girişmemi engelliyor, bu makamda durmaktan beni men ediyordu. Ta ki istihare ettikten sonra mazhar olduğum doğuşlar sayesinde tereddütten kurtuldum ve tamam edince de Envarü’t – tenzil ve Esrarü’t – te’vil (tenzilin nurları ve tevilin sırları) adını verdim.
.
Celalüddin Suyutî diyor ki:
Keşşaf tefsiri hakkındaki muhtasarların başı Kadı Nasırüddin Beydavî’nin Envarü’t – Tenzil adlı kitabıdır. Kadı, Keşşaf’ı özetlemiş, pek de güzel muvaffak olmuştur. Kadı, Keşşaf’ın itizal hafaganını (çırpıntılarını) keşfetmiş, bunların izalesini tekeline almış, desise ve cidal mevzularını atmış, mühim şeyler yazmış, ilaveler yapmıştır. Artık bu kitabı ayarı halis altın gibi meydana çıkmış, gündüz ortasındaki güneş gibi şöhret bulmuş, mutalaasında ilim sahipleri devam buyurmuştur.
.
.
.
#Beydavi #Tefsiri
#Kadı #Nasırüddin #ebu #Said #Abdullah #bin #Ömer #bin #Muhammed #eş #Şirazi #el #Beydavi #Rahimehullah
.
.
Eser 5 cilttir, fiyatı 110 tl'dir
İrtibat No:05071832628-05305755353

#beydavi 'ye devam❣ 🌿 bir rivayete göre; Fatiha iki kere nazil olmuştur: Mekke'de namaz farz kılındığı Zaman ve Medine'de kıble kabeye çevrildiği Zaman. 🌿 "besmele" ile başlamayan her iş ebterdir demiş müfessir. Ne de guzel demiş. Yaptığımız şey Allah namına olmayacaksa niye olsun ki... 🌿 hamd Şükrü'n başıdır. Ona hamd etmeyen ona şükretmiş sayılmaz. Hamdin zıddı kötüleme, Şükrü'n zıddı da nankörlüktür. Bu sıfatlarda olmaktan Allah muhafaza kılsın. 🌿 din günü ıçin yine cok guzel bir cümle kullanmış merhum: din günü, dinin karşılığının verildiği gündür! 🌿 Arap'ların belagattaki adetlerinden biri bir Üsluptan baska bir üsluba yönelmektir. Bunda muhatabı dinç ve dinamik tutma vardır. Mesela birine hitap ederken ardından ondan gıyaben bahsedilir. (Bu konu beni okumalarda şaşırtırdı. Neden acaba derdim. Cevap buldum hamdolsun) 🌿 ibadet eden evvelen ve bizzat nazarını mabuda çevirmelidir. İbadet Cenab-ı hak ile aramızdaki yüksek vuslat olması cihetiyle yapılmalıdır. (Bu hayat telaşesinde en çok unuttuğumuz şey belki. Yogunluklarımıza kurban ettiğimiz ibadet şuuru..) Öyle ki her bir halimizi sırf Allah için olacak şekilde değerlendirmeli ve düzeltmeliyiz. 🌸 tefsirin dili gayet anlaşılır. Herkeslere tavsiyemdir ❣

Bu Arada; hergun tefsir hadis ve ıslam tarihi okuma kararı alan tam 23 kişi olmuşuz hamdolsun 😍😍 Etikete sığmayan arkadaşlar; @amineyle_hayat @meyrahum

Kadı Beydavî, hemen hemen bütün İslam ilimleri dallarında ve diğer alanlarda ölümsüz eserler bıraktı. Hiç şüphesiz bunların içinde en önemlisi ve meşhuru Envarü’t – Tenzil ve Esrarü’t – Te’vil adındaki elimizde bulunan ve tercümesini okuyucularımıza sunduğumuz Beydavî Tefsiri’dir.
Ömer Nasuhi Bilmen, Büyük Tefsir Tarihi adlı eserinde şöyle der:

Gerçek şudur ki bu tefsir, yazılış itibarı ile külfetten beri, akıcı bir üsluba haiz, müfessirlerin bildirdikleri birçok vecihleri pek muciz (kısa) bir tarzda içine almaktadır. Bir kısım mutasavvifane, hakîmane beyanatı muhtevidir. Defalarca gözden geçirilmiş, fazlalıklar atılmıştır. O nedenle ilim kürsülerinde tedris edilmiştir (daha da öteye gidilerek Padişah meclislerinde seçme alimler tarafından takrir edilmiş, aynı kalitede dinleyici ulema tarafından heyecanla izlenmiştir. Buna da Osmanlı tarihinde Huzur dersleri denilmiştir. Abdülvehhab Öztürk). Beydavî merhum, bu kıymetli eserinin mukaddimesinde diyor ki: İlimlerin kadr ü kıymetçe en büyüğü, şeref ve adaletçe en yükseği tefsir ilmidir. Bu, dinî ilimlerin başı ve reisidir. Şer’-i şerif kaidelerinin binası ve anasıdır. Tefsir yazmaya tefsir hakkında söz söylemeye o kimse layıktır ki, dinî ilimlerin hepsinde, usul ve furuunda akranından üstün ola. Arabî sanatların, edebî fenlerin bütün nevilerinde yüksek bir mevki sahibi ola.

Şu kadar var ki iktidarımın noksanı buna girişmemi engelliyor, bu makamda durmaktan beni men ediyordu. Ta ki istihare ettikten sonra mazhar olduğum doğuşlar sayesinde tereddütten kurtuldum ve tamam edince de Envarü’t – tenzil ve Esrarü’t – te’vil (tenzilin nurları ve tevilin sırları) adını verdim.
#beydavi #istikamet #istikametkitapevi Fiyatı 120 TL sipariş için WhatsApp 0544 636 91 78

DİŞ DOLGUSU OLANLARA...
Gusül abdestlerinin ve namazlarının sahih olmayacağını anlatmak istemiyoruz.Diş doldurmayın,kaplamayın demiyoruz.

Maliki veya Şafii mezhebini taklit ederek,Gusül abdestlerinin ve Namazlarının,sahih olacağını anlatmak istiyoruz .

Hanefi mezhebinde olup da,Mezhebinin bildirdiği gibi ibadet etmek isteyenler için yazıyoruz.

MEZHEBE UYMANIN LÜZUMU
"O gün her fırkayı imamları ile çağırırız."(İsra 71)

Ehl-i Sünnet alimleri,bu ayet-i kerimenin meâlini şöyle bildiriyorlar;(Her ümmeti,peygamberleri ve dinde uydukları mezhep imamları ile çağırırız.)(Beydavi) (Ahirette herkes,tabi olduğu mezhebin imamı işe çağırılır.Mesela "Ya Şafii,Ya Hanefi denir.)(Ruhul beyan)

Bu ayet-i kerimeden her Müslüman'ın bir hak mezhebe uymasının lazım olduğu anlaşılmaktadır.Bugün ise dört hak mezhepten birine uymak lazımdır.Bunlardan başkasına uymak ise caiz değildir.(Hadika)

İmam-ı Rabbani hazretleri de,mezhepten ayrılmanın,mezhepsizliğin"ilhad"olduğunu bildiriyor.(Mebde ve Mead).. Devamı yarın inşAllah.#tamilmihalseadetiebediyye#hüseyinhilmiışık#rahmetullahialeyh #abdulhakimarvasi#kuddisesirruh#enverören #rahmetullahialeyh #diş#dolgu#kaplama#delil#ilmihal#cenabet#gusül#abdest#maliki#şafii#hanefi#lüzum#imam#fırka#ayet#peygamber#beydavi#ruhulbeyan#hadika#

Most Popular Instagram Hashtags