#besleney

MOST RECENT

ABHAZ BAYRAĞI

Abhaz bayrağında bulunan ve aynı zamanda eski Abhaz Krallığından beri var olan el simgesi dosta hoş geldin, düşmana ise dur, geçit yok manasındadır. Bayrakta bulunan 7 adet yıldızın manası ise Abhazya’nın eski çağlardaki 7 (Anıha) kutsal tapınağı (Sadz, Bzıp, Gumaa, Pshı-Aybga, Dal-Tzabal, Abjuwa, Samırzakan) simgeler. Bayrakta bulunan beyaz çizgiler ruh temizliği ve güzelliğini, yeşil çizgiler ise gençlik ve yaşamı sembolize eder. Abhazya Cumhuriyeti'nde 23 Temmuz 2008 “Abhazya Devleti Bayrak Günü” olarak ilan edildi. Abhazya Devleti Yüksek Birliği 23 Temmuz 1992 tarihinde Yazar – Ressam Valeri GAMGİYA tarafından çizilen Abhazya Bayrağını resmi olarak devletin bayrağı kabul etti.

Kaynakça:http://www.abhazhaber.com/haber/1009/abhaz-bayragindaki-sembollerin-gercek-anlami-nedir

#adige #apsuva #abhaz #abaza #kabardey #osetin #çeçen #inguş #çerkes #kafkas #circassian #caucasian #abzah #mekhosh #hatukay #cemguy #natukhay #shapsig #bjeduğ #barakay #vubıh #yecerukay #besleney #karaçay #balkar #dağıstan #lezgi #avar #şamil #abhazbayrak

SOSYAL YAŞAMDA KADININ ROLÜ
Her Abaza kadını yaşça kendisinden daha büyük olmamak şartıyla herhangi bir erkekten özel hizmetleri için istekte bulunabilir. Ne kadar güç olursa olsun erkek bu hizmetten kaçamaz. Kaçması Habzeye, yani Abaza sosyal kurallarına aykırı olduğundan onun erkeklik onuruna zarar getirir.
Kaynakça; https://www.jinepsgazetesi.com/-11677.html
#adige #apsuva #abhaz #abaza #kabardey #osetin #çeçen #inguş #çerkes #kafkas #circassian #caucasian #abzah #mekhosh #hatukay #cemguy #natukhay #shapsig #bjeduğ #barakay #vubıh #yecerukay #besleney #karaçay #balkar #dağıstan #lezgi #avar #şamil #xabze

SIÇ'EPŞINE
Yaylı çalgılar sınıfından Abazaların kullandığı müzik aletidir. Temelde kemençe ile benzerlikler gösterir. Telleri at kılından mamuldür. Eski dönemlerde misafirhanelerde genel olarak çalınırdı. Sıç’epşıne eşliğinde kahramanlık şarkıları ya da Nart şarkıları söylenirdi. Hoyrat ve basit şarkıların bu müzik aleti ile çalınıp söylenmesi hoş karşılanmazdı. Günümüzde Abaza diasporasında tekrar bir canlanma göstersede Anavatanda daha çok kullanılmaktadır.
Kaynakça: turkcebilgi.com/şiçepşin
#çerkes #circassian #adige #istanbul #düzce #ankara #türkiye #maykop #çerkesderneği #abhazia #kafkasya #kafkas #abzeh #şapsığ #hakuç #bjeduğ #cemguy #natuhay #hatukay #mamheg #mahoş #besleney #kabardey #yedic #hamta #ubıh #pşine #sıçepşine #şicepşin #šičepšina

PŞİNE
Pşine genel olarak tüm müzik enstrümanlarının ortak adı olmasına ve müzik enstrümanı anlamına gelmesine rağmen günümüzde daha çok Abaza Mızıkası adı da verilen ve akordionun ilk örneği de diyebileceğimiz diatonik akordionlara Avazaların verdiği isimdir. Pşine' nin Kafkasyaya ulaşması ile birlikte Khamil, Shichepshine gibi müzik aletleri eski önemi yitirmeye ve tahtlarını Pşine’ ye bırakmaya başlamışlardır. Bugün neredeyse tüm Abaza eğlencelerinde ve Cegu (düğün)' lerinde Pşine kullanılmaktadır.
Kaynakça: tr.wikipedia.org/wiki/Pşine
#çerkes #circassian #adige #istanbul #düzce #ankara #türkiye #maykop #çerkesderneği #abhazia #kafkasya #kafkas #abzeh #şapsığ #hakuç #bjeduğ #cemguy #natuhay #hatukay #mamheg #mahoş #besleney #kabardey #yedic #hamta #ubıh #pşine #pshine #mızıka #akordeon

PŞİNE
Pşine genel olarak tüm müzik enstrümanlarının ortak adı olmasına ve müzik enstrümanı anlamına gelmesine rağmen günümüzde daha çok Abaza Mızıkası adı da verilen ve akordionun ilk örneği de diyebileceğimiz diatonik akordionlara Avazaların verdiği isimdir. Pşine' nin Kafkasyaya ulaşması ile birlikte Khamil, Shichepshine gibi müzik aletleri eski önemi yitirmeye ve tahtlarını Pşine’ ye bırakmaya başlamışlardır. Bugün neredeyse tüm Abaza eğlencelerinde ve Cegu (düğün)' lerinde Pşine kullanılmaktadır.
Kaynakça: tr.wikipedia.org/wiki/Pşine
#çerkes #circassian #adige #istanbul #düzce #ankara #türkiye #maykop #çerkesderneği #abhazia #kafkasya #kafkas #abzeh #şapsığ #hakuç #bjeduğ #cemguy #natuhay #hatukay #mamheg #mahoş #besleney #kabardey #yedic #hamta #ubıh #pşine #pshine #mızıka #akordeon

PHAÇ’IÇ
Abaza dilinde Ainkaga, Adige dilinde Phaç’ıç, Oset dilinde Kartsganak olarak adlandırılan çalgı; kürek biçiminde, incir ağacından yapılmış biri dar, yuvarlak bir sapla biten on iki plakadan oluşur. Bu plakalar sapın iki tarafına açılmış deliklerden geçirilen deri bir sicimle birbirine bağlanır. Phaç’ıç, çalınırken sapından tutulur ve elin sert veya yumuşak hareketleriyle ritmik vuruşlar yapılır, oyunlara eşlik etmek için çalınır. Bugün halen düğünlerde kullanılmakta olan ayaklı bir tahtaya, daha küçük sopalarla vurularak ritim elde etmeye yarayan sistemden uyarlanarak elde edilmiştir.
Kaynakça:
1. Mitoloji ve Nartlar, Yismeyl Özdemir Özbay, Kafdağı Yayınları, Ankara, 1990
2. Çerkes Kültürü Üzerine Etüd, Dumanış Avledin, Kayseri Kafkas Derneği, Kayseri, 2004
3. Alaşara Aylık Dergi, Sayı 3, İstanbul, 1995
#adige #apsuva #abhaz #abaza #kabardey #osetin #çeçen #inguş #çerkes #kafkas #circassian #caucasian #abzah #mekhosh #hatukay #cemguy #natukhay #shapsig #bjeduğ #barakay #vubıh #yecerukay #besleney #karaçay #balkar #dağıstan #lezgi #avar #şamil #phaçiç

KAMIL
Kamıl Abaza müzik aletlerinin başını çeker. Bilim adamlarına göre, Kamıl enstrümantal değer olarak Abazalara toplayıcılık döneminden sonra gelen çobanlık döneminin ileri zamanlarında girmiştir. Onlar, Kamıl' ı icat edip Abazalara kazandıranın çobanlar olduğunu kabul ederler. O, adını bir bataklık bitkisi olan Kamıl' den (Türkçesi saz) alıyor olsa da; sonraki yüzyıllarda bu çalgının daha da mükemmelleştirilmesi ve uzun süreli kullanımının mümkün kılınması için odundan ve metalden yapılması, gümüş gibi değerli madenlerle de süslenmeye başlanması gündeme gelmiştir. Abazaların bu denli sevdikleri Kamıl, ne yazık ki uzun zamandır kullanılmamaktadır. Bunun nedeni Abazaların, 19. yüzyılın ikinci yarısından itibaren Psine' yi kullanmaya başlamalarıdır. Günümüzde düğünlerin yegane çalgısı Abaza Pşinesi ise de, Kamıl, Abaza düğünlerinin yüzyıllar boyunca yükünü taşımış ulusal bir çalgıdır.
Kaynakça: www.nartajans.net/site/sayfalar_11_kamil_cerkes_flutu_kamyl_circassian_flute.html
#adige #apsuva #abhaz #abaza #kabardey #osetin #çeçen #inguş #çerkes #kafkas #circassian #caucasian #abzah #mekhosh #hatukay #cemguy #natukhay #shapsig #bjeduğ #barakay #vubıh #yecerukay #besleney #karaçay #balkar #dağıstan #lezgi #avar #şamil #kamıl

ADAUL / FİOTIRP (DOLİ)
Abaza dilinde Adaul, Adige dilinde fiotırp olarak adlandırılan bu çalgı Kafkasya' da Abaza, Adige, Asetin, Çeçen, Dağıstan, İnguş, Kabardey danslarının olmazsa olmaz çalgısıdır. Kasnak sıkıca demir halkalar ile bağlı deri veya asetat ile kaplanmış içi boş ahşap bir silindirden oluşur. Otururken veya dans ederken, kol altında veya üzerinde, avuç içi ya da parmaklar ile çalınır. Phaç’ ıç ile birlikte en yaygın olarak kullanılan vurmalı çalgıdır.

İmalat ve Fotoğraf: RO Dolileri
RO Dolileri - Facebook Sayfası: https://m.facebook.com/rodolileri/?ref=page_internal&mt_nav=0&locale2=tr_TR

Kaynakça: Çerkes Müziği Çalgıları | izafet.net
#adige #apsuva #abhaz #abaza #kabardey #osetin #çeçen #inguş #çerkes #kafkas #circassian #caucasian #abzah #mekhosh #hatukay #cemguy #natukhay #shapsig #bjeduğ #barakay #vubıh #yecerukay #besleney #karaçay #balkar #dağıstan #lezgi #avar #şamil #doli

HATİYAKO BAŞ
Xabze'ye göre Hatiyako düğünü yöneten kişidir. Hatiyako baş ise Hatiyako'nun etkinlik boyunca elinde bulundurduğu ve yetkisini simgeleyen çubuğa verilen isimdir. Thamadeler, hatiyako baş'ı taşıyacak kişiyi seçtikten sonra, etkinlik boyunca her şeyi yönetme yetkisi bu kişide toplanır.
Kaynakça: http://www.kaffed.org/
Fotoğraf: @eeliftokgoz
İmalat: @faysalsaguc
#adige #apsuva #abhaz #abaza #kabardey #osetin #çeçen #inguş #çerkes #kafkas #circassian #caucasian #abzah #mekhosh #hatukay #cemguy #natukhay #shapsig #bjeduğ #barakay #vubıh #yecerukay #besleney #karaçay #balkar #dağıstan #lezgi #avar #şamil #hatiyakoyibas

KAMA
Bir Abaza'nın lüksü, sahip olduğu silahların sayısı ve güzelliği ile ölçülürdü. Yanlarından asla ayırmadıkları kutsal bir silah olan kama, iki tarafı keskin ve çeliğine çok iyi su verilmiş, dört santim genişliğinde, kırkbeş santim uzunluğunda bir hançerdi. Kurbanın kanının akması için her iki tarafında derin birer oluk bulunurdu. Dar kabzası işlenmiş gümüşten çiviler veya şeritlerle süslü olurdu. Siyah kakmaları olan 'savatlanmış' bir gümüş kına konulurdu. Bıçağa su verilirken, ölümcül yaralar açması için zehirli bir madde kattıkları düşünülürdü.
Kaynakça: Kafdağı' nın Kanatları - Murat Papşu (Atlas Dergi / Çerkesler NO: 2003/03)
#adige #apsuva #abhaz #abaza #kabardey #osetin #çeçen #inguş #çerkes #kafkas #circassian #caucasian #abzah #mekhosh #hatukay #cemguy #natukhay #shapsig #bjeduğ #barakay #vubıh #yecerukay #besleney #karaçay #balkar #dağıstan #lezgi #avar #şamil #kama

EYER
Yapısı ve derin düşünülmüş detayları ile benzersizdir, bu detaylar belgelenmiş Kafkas at biniciliğinin yüzlerce yıllık tarihi boyunca gelişmiştir. Erkeklerin çoğu ömürlerinin önemli bir bölümünü eyer sırtında, binlerce kilometre at sürerek geçirdikleri için eyerler birkaç temel amaca yönelik dizayn edilmiştir; binenin rahatlığı, atın rahatlığı, binenin dengesi, eyerin dayanıklılığı. Eyer iskeleti diğerlerine oranla daha kısadır ve atın omuz hareketlerini kısıtlamasın diye esnek bir deri semer yastığının üzerinde uzanır. Eyerin en büyük sırrı kare şeklindeki yumuşak deriden yapılmış dağ keçisi kıllarıyla doldurulmuş olan yastıktır. Bu özel kalıp sadece rahat olmakla kalmayıp vücut basıncıyla binicinin bacaklarının her tarafını sıkılaştırır, dengesini sağlar, biniciyi ve atı korur.
Kaynakça: http://www.jinepsgazetesi.com/cerkes-eyerinin-sirlari-10743.html
#adige #apsuva #abhaz #abaza #kabardey #osetin #çeçen #inguş #çerkes #kafkas #circassian #caucasian #abzah #mekhosh #hatukay #cemguy #natukhay #shapsig #bjeduğ #barakay #vubıh #yecerukay #besleney #karaçay #balkar #dağıstan #lezgi #avar #şamil #eyer

BJE
Boynuz anlamına gelen ve boynuzdan yapılmış olan kadehtir. Abazalarda bununla takdim edilen içki bir ritüeldir ve bu karşındaki kişiyi onore ettiğin anlamına da gelir. Bje dostluğa kalktığı zaman taraflar arasında küslük kalmaz. Bje' nin eğmediği baş yoktur. Her Abaza evinde bundan bir tane muhakkak bulunur.
Kaynakça: www.circassiancenter.com
#adige #apsuva #abhaz #abaza #kabardey #osetin #çeçen #inguş #çerkes #kafkas #circassian #caucasian #abzah #mekhosh #hatukay #cemguy #natukhay #shapsig #bjeduğ #barakay #vubıh #yecerukay #besleney #karaçay #balkar #dağıstan #lezgi #avar #şamil #bje

SOSRUKO (SOSIRIKUA-SAWSIRIKO)
Kuzey Kafkasya'da yer alan Kabardey-Balkarya Cumhuriyeti'nin başkenti Nalçik’teki Sosruko Anıtı.
Sosruko, Kuzey Kafkasya destanlarının en ünlü ve en yaygın mitolojik kahramanıdır. Nart destanlarının her çağında ve döneminde yerini almıştır. Sosruko'nun doğuşu ile ilgili öykü çok ilginçtir. Ünlü Nart kadın kahramanı Seteney, Bakhsan ırmağı kıyısında çamaşır yıkarken Nartların sığırtmacı onu görür ve güzelliğine vurulur. Fırlayıveren aşk oku, karşı kıyıda üzerinde çamaşır yıkanan taşa çarpar. Taş hemen ısınmaya ve büyümeye başlar. Seteney sıcak taşı eteğine sararak Nart Tlepş'in dökümhanesine götürür. Tlepş büyük çekici ile taşı kırar, içinden ateş saçan, kor halindeki Sosruko çıkar. Bu nedenle Nart Sosruko, Nart Tlepş ile Seteney Guaşe'nin oğlu sayılır. Sosruko'nun bir kaya parçasından doğuşu Grek mitolojisindeki "Cyclop", ve Türk destanlarındaki "Tepegöz"ün doğuşu motifi ile benzerlik taşır. Bu üç destan kahramanının doğuşu taş orijinli bir motifte birleşmiştir. Sosruko'nun doğuşu üzerine yirmiden çok metin vardır.
Kaynakça: https://tr.wikipedia.org/wiki/Sosruko
#adige #apsuva #abhaz #abaza #kabardey #osetin #çeçen #inguş #çerkes #kafkas #circassian #caucasian #abzah #mekhosh #hatukay #cemguy #natukhay #shapsig #bjeduğ #barakay #vubıh #yecerukay #besleney #karaçay #balkar #dağıstan #lezgi #avar #şamil #sosruko

GOLOVINKA'NIN AĞACI
Krasnaya Polyana, Soçi, Krasnodar Krayı, Rusya'da yer alan Golovnika Ağacı.
Batum ve Sohum limanlarının Asya ile Avrupa arasındaki ticarette köprü olduğu dönemlerden yadigâr bir ağaç. Anlatı o ki bir gün sahile bir gemi demir attı. Aradan günler geçmesine rağmen gemi kıyıdan ayrılmadı. Abazalar merak edip nedenini sordu; gemiden yanıt geldi: “Kaptan Golovinka ağır hasta, o nedenle yola çıkamıyoruz.” Abazalar kaptanı gemiden alıp evlerinde doğal yöntemlerle iyileştirdi. Bu iyilikten çok etkilenen kaptan, kamarasında özenle baktığı ve denizlerdeki yoldaşı küçük fidanı teşekkür nişanesi olarak sahile dikti. Golovinka’nın ağacı o gün bugündür sadece dostluğun değil Abazaların bu topraklardaki varlığının sembolü olarak özenle korunuyor.
Kaynakça: http://www.kaffed.org/haberler/kafkasyadan/item/3313-golovinka
#adige #apsuva #abhaz #abaza #kabardey #osetin #çeçen #inguş #çerkes #kafkas #circassian #caucasian #abzah #mekhosh #hatukay #cemguy #natukhay #shapsig #bjeduğ #barakay #vubıh #yecerukay #besleney #karaçay #balkar #dağıstan #lezgi #avar #şamil #golovinka

Most Popular Instagram Hashtags