#believe_in_aleppo

535 posts

TOP POSTS

ديواره هاي شهر حلب زخم هايي از اين دست را بر دل خود زياد دارند، اميدوارم ان شاءالله با حضور هنرمندان خوب ايراني و سوري بتوانيم نقشي از عشق را بر سينه شهر رقم بزنيم، قابل توجه دوستان خوبم محمود آزادنيا و حسن روح الامين..
@mahmoodazadnia
@hassan.roholamin
#حلب_زنده_است
#حلب_الحيه
#halab_is_alive
#believe_in_Aleppo

من قلب الحدث #believe_in_aleppo

#قلعة الصمود ❤
#Believe_in_Aleppo 👌

#believe_in_aleppo 😍😍✌✌💪💪

MOST RECENT

چيزي كه بعد از گرفتن اين عكس من را سخت آزار داد، اين بود كه متوجه شدم دختربچه ها صورتشان را با دستان كوچكشان پوشانده اند، در واقع ظلمي كه داعش در حق زنان، دختران و حتي دختربچه ها اعمال كرد وحشتناك بود، غير از جهاد نكاح و تجاوزگري، شرايط را بقدري سخت گرفتند كه دختربچه هاي كوچك نيز ناچار به پوشاندن صورت بودند، حالا هنوز اثرات اين زورگويي و ظلم در رفتار دختربچه ها ديده مي شود و واقعا مي ترسند كه صورتشان توسط غريبه ها ديده شود.خدا لعنت كند اين قوم ظالم را كه به اسم اسلام، هر ستمي را در حق اين مردم مظلوم روا داشتند.
#halab_is_alive
#حلب_الحيه #believe_in_Aleppo
#حلب_زنده_است

اي جان
خوشحالم بر دريچه دوربينم، خنده و تبسم چهره هاي دو نسل از حلب ثبت شده است.
همه جا ميهمان خنده ها و نگاه هاي سرشار از محبتشان بودم، خداحفظشان كند...
جاي همگي خالي، تا در صفاي اين احساس شريك مي شديد، البته اميدوارم اين عكس ها اداي ديني به اين احساسات زيبا باشد.
#حلب_زنده_است #حلب_الحيه
#believe_in_Aleppo
#halab_is_alive

حنظله امضاي شهيد ناجي العلي بر شيشه ماشيني در حلب ، فلسطين نيز در اينجا زنده است.
#halab_is_alive
#believe_in_Aleppo
#حنظله
#ناجي_العلي
#حلب_الحيه
#حلب_زنده_است
#فلسطين

بچه ها، بچه ها، بچه ها و حكايت پايان ناپذير خنده هايشان...
دوچرخه سواري از كنارشان در حال عبور است، و البته چه بموقع!
#حلب_زنده_است
#حلب_الحيه
#believe_in_Aleppo
#halab_is_alive

خوش تيپ هاي شهر حلب...
به پيروزي نهايي بر دژخيمان داعشي و گروههاي معارض باور دارند.
#believe_in_Aleppo
#halab_is_alive
#حلب_الحيه
#حلب_زنده_است

ديواره هاي شهر حلب زخم هايي از اين دست را بر دل خود زياد دارند، اميدوارم ان شاءالله با حضور هنرمندان خوب ايراني و سوري بتوانيم نقشي از عشق را بر سينه شهر رقم بزنيم، قابل توجه دوستان خوبم محمود آزادنيا و حسن روح الامين..
@mahmoodazadnia
@hassan.roholamin
#حلب_زنده_است
#حلب_الحيه
#halab_is_alive
#believe_in_Aleppo

پشت ماشين سلفي مي گيرد، مطمئنم ان شاءالله بزودي چهره جنگ زده شهر حلب عوض مي شود.
#believe_in_Aleppo
#halab_is_alive
#حلب_الحيه
#حلب_زنده_است

بچه ها با ديدن من و دوربينم، شادمانه علامت پيروزي را با انگشتانشان نشان مي دهند، بي خيال تاكسي كه مي خواهد از خيابان عبور كند.
جالبتر اينكه راننده تاكسي نيز با صبوري منتظر رد شدن آنهاست و از آن جالبتر اينكه او نيز انگشتان دستش را به نشانه پيروزي از پنجره ماشين بيرون آورده است.
در پس زمينه عكس ، زندگي جريان دارد.
مردم حلب خيلي خوب و مهربانند و نسبت به ايراني ها احساس خيلي خوبي دارند، بايد از مدافعين حرم صميمانه قدرداني كرد كه شادماني را براي اين مردم ستمديده به ارمغان آوردند.
مردم حلب چيزي جز امنيت نمي خواهند، امنيت يعني شادي و زندگي براي اين مردم مظلوم...
#حلب_زنده_است
#halab_is_alive #believe_in_Aleppo
#حلب_الحيه

در و ديوار پر از سوراخ هاي گلوله و تركش است، روي ديوار، نقاشي هاي كودكانه حسي از غم دارد، به گفته همراهم كه خود اهل حلب است و فارسي را كمابيش مي داند، اين نقاشي ها در زمان حضور داعش كشيده شده است، نگاهم متوجه نوشته حلب مي شود كه به شكل چشم مي گريد يا خورشيدي كه اشك مي ريزد، پسرك پايش روي شيئي تيز رفته و مجروح شده است، شايد تركشي را نديده و دفعتا پا روي آن گذاشته ،نمي دانم.
مشغول بستن زخمش بود، ظرف قرمزش حاوي آب بود، فرصت نبود ، بايد سريع برمي گشتيم، خيلي دلم مي خواست بدانم الآن به چه فكر مي كند، همينكه مردانه زخم پاي كوچكش را مي بست ، يعني آمده بود علي رغم زخم هاي كهنه و جديد بماند، دوست داشتم لحظه اي فرصت داشتم تا بوسه بر پايش بزنم.
ان شاءالله پيروزي نهايي نزديك است و همينكه او هست يعني حلب زنده است.
#حلب_الحيه #النصر_قريب #حلب_زنده_است #halab_is_alive#believe_in_Aleppo

follow this page in feedly

Most Popular Instagram Hashtags