#be_tekrar_gham_nima

MOST RECENT

.
اجرای ترانه ی
به تکرار غم نیما
در کنسرت آخن ۱۹۹۶ پارت ( ۲ )
داریوش اقبالی
ترانه سرا :شهریار دادور
آهنگساز :عبدی جان یمینی
تنظیم کننده :عبدی جان یمینی

پرکاشن بردیا ندیمی
درامز:مشیت صادقی
گیتار اکوستیگ:رامون استاگنارو
گیتار بایس:الکسیس
.
#عبدی_یمینی
#عبدی_جان_یمینی #داریوش #داریوش_اقبالی #کنسرت_آخن_1996 #رامون_استاگنارو #مشیت_صادقی
#عبدی_یمینی #عبدی_جان_یمینی #داریوش #داریوش_اقبالی #شهریار_دادور #به_تکرار_غم_نیما#موزيك #موزیسین #موزیسین_ایران
#Abdiyamini #dariush#shahriar_dadvar#be_tekrar_gham_nima#music
#Abdiyamini #Abdi_yamini #abdi_jan_yamini #dariusheghbali #dariush #dariush_eghbali #ramonstagnaro #mashiat_sadeghi
.
@idi_jan_iran
@sahel_yamini
@bardianadimi
@raystag10 @dariush_shabshekan
@deghbali
@fifi4life

.
زمین از غصه میمیرد
گل از باد زمستانی... .
اجرای ترانه ی
به تکرار غم نیما
در کنسرت آخن ۱۹۹۶ پارت ( ۱ )
داریوش اقبالی
ترانه سرا :شهریار دادور
آهنگساز :عبدی جان یمینی
تنظیم کننده :عبدی جان یمینی

پرکاشن بردیا ندیمی
درامز:مشیت صادقی
گیتار اکوستیگ:رامون استاگنارو
گیتار بایس:الکسیس
.
#عبدی_یمینی
#عبدی_جان_یمینی #داریوش #داریوش_اقبالی #کنسرت_آخن_1996 #رامون_استاگنارو #مشیت_صادقی
#عبدی_یمینی #عبدی_جان_یمینی #داریوش #داریوش_اقبالی #شهریار_دادور #به_تکرار_غم_نیما#موزيك #موزیسین #موزیسین_ایران
#Abdiyamini #dariush#shahriar_dadvar#be_tekrar_gham_nima#music
#Abdiyamini #Abdi_yamini #abdi_jan_yamini #dariusheghbali #dariush #dariush_eghbali #ramonstagnaro #mashiat_sadeghi
.
@idi_jan_iran
@sahel_yamini
@bardianadimi
@raystag10 @dariush_shabshekan
@deghbali
@fifi4life

.
به تکرار غم نیما
داریوش اقبالی
ترانه سرا :شهریار دادور
آهنگساز :عبدی جان یمینی
تنظیم کننده :عبدی جان یمینی
شاهکاری تکرار نشدنی... .
چه آغازی
چه انجامی
چه باید بود و باید شد
در این گرداب وحشت زار
چه امیدی
چه پیغامی
كدامین قصه شیرین برای كودك فردا
زمین از غصه میمیرد گل از باد زمستانی
شعور شعر نا پیدا در این مرداب انسانی
همه جا سایه وحشت همه جا چكمه قدرت
گلوی هر قناری را بریدند از سر نفرت
بجای رستن گلها به باغ سبز انسانی
شكفته بوته آتش نشسته جغد ویرانی
چه آغازی
چه انجامی
چه باید بود و باید شد
در این گرداب وحشت زار
كه میگوید كه میگوید
جهانی اینچنین زیبا جهانی اینچنین رسوا
كجا شایسته رویاست
چه آغازی
چه انجامی
چه امیدی
چه پیغامی
سوالی مانده بر لب ها
كه می پرسم من از دنیا
به تكرار غم نیما
كجای این شب تیره
بیاویزم بیاویزم
قبای ژنده خودرا
قبای ژنده خودرا...
.
#عبدی_یمینی #عبدی_جان_یمینی #داریوش_اقبالی#داریوش #شهریار_دادور #به_تکرار_غم_نیما #شاهکار #
#abdiyamini #Abdi_yamini #abdi_jan_yamini #dariush_eghbali #dariusheghbali #dariush #shahriyar_dadvar#be_tekrar_gham_nima
.
@Idi_jan_iran
@sahel_yamini
@deghbali
@dariush_shabshekan
@fifi4life
@bitabunny
@homayounkhosravicello
@forooze

Most Popular Instagram Hashtags