#bcnstreets

Trasera del edificio de Correos en Barcelona.

Carrer de la Fusteria, a l'inici del Barri Gòtic.

#bcn #barcelona #barcelonaskyline #bcnmoltmes #igersbarcelona #bcnlovers #igersbcn #bcnstreets #catalunyaexperience #inbarcelona #correos #building #ciutatvella #gòtic

La Biblioteca Pública Arús (BPA) va ser creada per iniciativa de Rossend Arús i Arderiu que morí el 1891 i en el seu testament va disposar que els seus béns és destinessin a la creació d'una biblioteca per a la instrucció del poble treballador, en el pis on ell havia viscut. Actualment està especialitzada en història social i cultura del segle XIX i inicis del XX, amb unes col·leccions destacades com són moviment obrer, anarquisme i maçoneria, sense oblidar el fons divers originari que abarcava totes les àrees del saber. El fons actual té uns 69.000 volums, entre revistes i llibres.
La Biblioteca es va tancar al públic des de l'any 1939 fins a l'any 1967, cosa que va permetre que el seu fons és deslliurés de les purgues "purificadores" del franquisme i el seu fons hagi arribat als nostres dies gairebé intacte.

The Biblioteca Pública Arús (BPA) was created on the initiative of Rossend Arús i Arderiu who died in 1891 and in his testament stipulated that his property was destined to create a library for the education of the working people, in the floor where he had lived. This library is currently specialized in social history and culture of the nineteenth and early twentieth centuries, with outstanding collections such as the labor movement, anarchism and masonry, without forgetting the diverse original background that encompassed all areas of knowledge. The current library's collections comprise about 69,000 volumes, between magazines and books.
The Library was closed to the public from the year 1939 until the year 1967, which saved its collections from the "purifying" purges of the Franco regime and its collections have come to our days almost intact.

#eixample #fortpienc #bibliotecapublicaarus #bcnexplorers #biblioteca #library #passejantperbarcelona #carrersdebarcelona #streetsofbarcelona #bcnstreets #bcn #streetlife #streetphotography #arquitectura #architectura #escultura #sculpture #historia #history #historiadebarcelona

La Biblioteca Pública Arús (BPA) va ser creada per iniciativa de Rossend Arús i Arderiu que morí el 1891 i en el seu testament va disposar que els seus béns és destinessin a la creació d'una biblioteca per a la instrucció del poble treballador, en el pis on ell havia viscut. Actualment està especialitzada en història social i cultura del segle XIX i inicis del XX, amb unes col·leccions destacades com són moviment obrer, anarquisme i maçoneria, sense oblidar el fons divers originari que abarcava totes les àrees del saber. El fons actual té uns 69.000 volums, entre revistes i llibres.
La Biblioteca es va tancar al públic des de l'any 1939 fins a l'any 1967, cosa que va permetre que el seu fons és deslliurés de les purgues "purificadores" del franquisme i el seu fons hagi arribat als nostres dies gairebé intacte.

The Biblioteca Pública Arús (BPA) was created on the initiative of Rossend Arús i Arderiu who died in 1891 and in his testament stipulated that his property was destined to create a library for the education of the working people, in the floor where he had lived. This library is currently specialized in social history and culture of the nineteenth and early twentieth centuries, with outstanding collections such as the labor movement, anarchism and masonry, without forgetting the diverse original background that encompassed all areas of knowledge. The current library's collections comprise about 69,000 volumes, between magazines and books.
The Library was closed to the public from the year 1939 until the year 1967, which saved its collections from the "purifying" purges of the Franco regime and its collections have come to our days almost intact.

#eixample #fortpienc #bibliotecapublicaarus #bcnexplorers #biblioteca #library #passejantperbarcelona #carrersdebarcelona #streetsofbarcelona #bcnstreets #bcn #streetlife #streetphotography #arquitectura #architectura #escultura #sculpture #historia #history #historiadebarcelona

La Biblioteca Pública Arús (BPA) va ser creada per iniciativa de Rossend Arús i Arderiu que morí el 1891 i en el seu testament va disposar que els seus béns és destinessin a la creació d'una biblioteca per a la instrucció del poble treballador, en el pis on ell havia viscut. Actualment està especialitzada en història social i cultura del segle XIX i inicis del XX, amb unes col·leccions destacades com són moviment obrer, anarquisme i maçoneria, sense oblidar el fons divers originari que abarcava totes les àrees del saber. El fons actual té uns 69.000 volums, entre revistes i llibres.
La Biblioteca es va tancar al públic des de l'any 1939 fins a l'any 1967, cosa que va permetre que el seu fons és deslliurés de les purgues "purificadores" del franquisme i el seu fons hagi arribat als nostres dies gairebé intacte.

The Biblioteca Pública Arús (BPA) was created on the initiative of Rossend Arús i Arderiu who died in 1891 and in his testament stipulated that his property was destined to create a library for the education of the working people, in the floor where he had lived. This library is currently specialized in social history and culture of the nineteenth and early twentieth centuries, with outstanding collections such as the labor movement, anarchism and masonry, without forgetting the diverse original background that encompassed all areas of knowledge. The current library's collections comprise about 69,000 volumes, between magazines and books.
The Library was closed to the public from the year 1939 until the year 1967, which saved its collections from the "purifying" purges of the Franco regime and its collections have come to our days almost intact.

#eixample #fortpienc #bibliotecapublicaarus #bcnexplorers #biblioteca #library #passejantperbarcelona #carrersdebarcelona #streetsofbarcelona #bcnstreets #bcn #streetlife #streetphotography #arquitectura #architectura #escultura #sculpture #historia #history #historiadebarcelona

La Biblioteca Pública Arús (BPA) va ser creada per iniciativa de Rossend Arús i Arderiu que morí el 1891 i en el seu testament va disposar que els seus béns és destinessin a la creació d'una biblioteca per a la instrucció del poble treballador, en el pis on ell havia viscut. Actualment està especialitzada en història social i cultura del segle XIX i inicis del XX, amb unes col·leccions destacades com són moviment obrer, anarquisme i maçoneria, sense oblidar el fons divers originari que abarcava totes les àrees del saber. El fons actual té uns 69.000 volums, entre revistes i llibres.
La Biblioteca es va tancar al públic des de l'any 1939 fins a l'any 1967, cosa que va permetre que el seu fons és deslliurés de les purgues "purificadores" del franquisme i el seu fons hagi arribat als nostres dies gairebé intacte.

The Biblioteca Pública Arús (BPA) was created on the initiative of Rossend Arús i Arderiu who died in 1891 and in his testament stipulated that his property was destined to create a library for the education of the working people, in the floor where he had lived. This library is currently specialized in social history and culture of the nineteenth and early twentieth centuries, with outstanding collections such as the labor movement, anarchism and masonry, without forgetting the diverse original background that encompassed all areas of knowledge. The current library's collections comprise about 69,000 volumes, between magazines and books.
The Library was closed to the public from the year 1939 until the year 1967, which saved its collections from the "purifying" purges of the Franco regime and its collections have come to our days almost intact.

#eixample #fortpienc #bibliotecapublicaarus #bcnexplorers #biblioteca #library #passejantperbarcelona #carrersdebarcelona #streetsofbarcelona #bcnstreets #bcn #streetlife #streetphotography #arquitectura #architectura #escultura #sculpture #historia #history #historiadebarcelona

A la Biblioteca Arús, un cop pujada l'escalinata que ens du a l'entrada, ens dóna la benvinguda l'Estatua de la Llibertat. Es tracta d'una rèplica reduïda (2 metres d'altura) de l'original que es troba a l'entrada del port de Nova York dissenyada per Auguste Bartholdi. La rèplica de la Biblioteca Arús, acabada l'any 1894, va ser dissenyada per l'escultor Manuel Fuxà i Leal, i repussada en bronze per Odoardo Luis Razzauti.
Al braç esquerre sosté un llibre amb l'inscripció 'Anima libertas' (llibertat de l'ànima). El fons d'aquesta biblioteca, especialitzada en moviments obrers i maçoneria, concorda amb el lema. La icona laica il·lumina aquest temple dedicat al coneixement com a forma de progrés col·lectiu.

At the Arús Library, at the top steps leading up to the entrance, the Statue of Liberty welcomes us. This is a small replica (2 meters high) of the original that is at the entrance to the New York port designed by Auguste Bartholdi.
The replica at the Arús Library, finished in 1894, was designed by the sculptor Manuel Fuxà i Leal and embossed in bronze by Odoardo Luis Razzauti.
On the left arm she holds a book with the inscription 'Anima libertas' (freedom of the soul). The collections of this library, specialized in workers' movements and masonry, is in line with the motto. The secular icon illuminates this temple dedicated to knowledge as a form of collective progress.

#eixample #fortpienc #estatuadelallibertat #libertystatue #bibliotecapublicaarus #bcnexplorers #biblioteca #library #passejantperbarcelona #carrersdebarcelona #streetsofbarcelona #bcnstreets #bcn #streetlife #streetphotography #arquitectura #architectura #escultura #sculpture #historia #history #historiadebarcelona

Santa Maria de Jonqueres fou un monestir de monges de la ciutat de #Barcelona que va estar al carrer de Jonqueres des del segle XIII fins al XIX en què l'església i el #claustre foren traslladats pedra a pedra al carrer d'Aragó i avui en dia forma part de l'església parroquial de la Concepció al districte de l'Eixample.

Santa Maria de Jonqueres was a monastery of nuns of the city of Barcelona that was on Carrer de Jonqueres from the 13th to the 19th centuries in which the church and the #cloister were transferred stone to stone in the street of Aragon and today It is part of the parish church of La Concepció in the Eixample district.

#barcelona #eixample #bcnexplorers #passejantperbarcelona #carrersdebarcelona #streetsofbarcelona #bcnstreets #bcn #streetlife #streetphotography #arquitectura #architectura #cloisters #gotic #gotico #gothic #historia #historiadebarcelona #history #raconsde_barcelona

Día mundial contra el cáncer de mama
Fuerza, esperanza y mucho amor @cdabcn 💑💕 si alguien lo merece esa eres tú.

Most Popular Instagram Hashtags