[PR] Gain and Get More Likes and Followers on Instagram.

#büyühocasi

34 posts

TOP POSTS

CELBİ MÜŞTERİ VE BOL KAZAKÇ İÇİK

Ticarethane sahibi olan kimseler sabahları dükkan veya mağazalarını açtıktan sonra aşağıda yazılı duayı yedi kere okuyup ticarethanesinin içine üfürürse çok müşteri gelir ve bol mal satar büyük kazançlar elde eder. Bu duayı yazıp veya yazdırıp ticarethanesinin yüksek bir yerine levha yaparak asmasında çok fayda vardır.
(SAFRAN,MİSK,GÜL SUYU VE CEYLAN DERİSİ ÜZERİNE )

#medyum#tilsim#karabüyü#papazbüyüsü#bosanmaduasi#askduasi#gerigetirme#buyu#vefk#rukye#asiketme#isindirma#musallat#sifalidua#ebced#evlenmeduasi#evlenmebüyüsü#sevgiliayirma#ayirmabuyusu#sogutma#sogutmaduasi#tilsim#fal#tarot#yildizname#muska#hoca#büyühocasi#

MOST RECENT

Bu matlubunun uykusunu bağlamakla yapılan bir celbiyyedir. Aşağıda yazılı esmalar matlubunun isminin adedi kadar yahud (313) kere yedi gece okunursa hakkında okunan kimse çok büyük bir ruhi bunalıma kapılır. Uyku uyuyamaz. Okuyana ve yahut okutana karşı elinde olmayarak şiddetli bir incizab duyar. Onu görmek, ona kavuşmak ister. Okunacak esmalar:
Ya Şemûsâ yâ helyûsâ yâ ğayûsâ yâ talyûsâ yâ talmûsâ yâ asbâviitin yâhin âli şeddâyi tevekkelû bi akdi nevini füiânete binti fülânete fî mehabbeti fülânibni fiilanete haysfi mâ kânet eivâhan 3 el acele 3 es sâah 3*

#medyum#tilsim#karabüyü#papazbüyüsü#bosanmaduasi#askduasi#gerigetirme#buyu#vefk#rukye#asiketme#isindirma#musallat#sifalidua#ebced#evlenmeduasi#evlenmebüyüsü#sevgiliayirma#ayirmabuyusu#sogutma#sogutmaduasi#tilsim#fal#tarot#yildizname#muska#hoca#büyühocasi#

CELBİ MÜŞTERİ VE BOL KAZAKÇ İÇİK

Ticarethane sahibi olan kimseler sabahları dükkan veya mağazalarını açtıktan sonra aşağıda yazılı duayı yedi kere okuyup ticarethanesinin içine üfürürse çok müşteri gelir ve bol mal satar büyük kazançlar elde eder. Bu duayı yazıp veya yazdırıp ticarethanesinin yüksek bir yerine levha yaparak asmasında çok fayda vardır.
(SAFRAN,MİSK,GÜL SUYU VE CEYLAN DERİSİ ÜZERİNE )

#medyum#tilsim#karabüyü#papazbüyüsü#bosanmaduasi#askduasi#gerigetirme#buyu#vefk#rukye#asiketme#isindirma#musallat#sifalidua#ebced#evlenmeduasi#evlenmebüyüsü#sevgiliayirma#ayirmabuyusu#sogutma#sogutmaduasi#tilsim#fal#tarot#yildizname#muska#hoca#büyühocasi#

Hanımını terk etmiş bir koca veyahut kocasını terk etmiş bir kadının çoluk çocuğuna dönmesini temin etmek için aşağıdaki tertip uygulandığında derhal tesiri görülecektir.

Pazar gecesi başlamak şartıyla üç gece yatsı namazını müteakip yüz kırk bir defa aşağıdaki azimet okunur. Okuma esnasında buhur olarak ak günlük ve kizbere yakılır. Bu tertip çok kere tecrübe edilmiş ve ilk gecede tesirini göstermiştir.

Yüz kırk bir defa okunması gereken azimet şudur:
آئشء٣ آئثنلوش ٣ آثوشآ:كظتملتيغاربه ٠تا Û ذوحءو<كل وآ٠ثلئوا إلى ئلأن بنت ئلأن آو ئلأن إس ئلأزه (Akşin-3 Akşelûşin-3 Eşnûşin Erkeşlehın, Leşkeylehıtı, ecib yâ ebâ nûhın, ve tevekkel ve eclibû ileyye fülân binti fülân ev fülân ibni fülân.) Azîmetin sonunda geçen fülân binti fülân veya fülân ibni fülân yerine ailesini terk eden şahsın ismi zikrolunacaktır. “Ve eclibû” kelimesinden sonra ise “ilâ mekânihî” denilecektir. Eclibû’dan sonraki “ileyye” kelimesi şahsı kendi yanımıza getirmemiz içindir.

#medyum#tilsim#karabüyü#papazbüyüsü#bosanmaduasi#askduasi#gerigetirme#buyu#vefk#rukye#asiketme#isindirma#musallat#sifalidua#ebced#evlenmeduasi#evlenmebüyüsü#sevgiliayirma#ayirmabuyusu#sogutma#sogutmaduasi#tilsim#fal#tarot#yildizname#muska#hoca#büyühocasi#

Hocamızın Kendi Ellerinden İpek üzerine çizilmiş ve yazılmış MUHABBET VEFKİ

Eşler arasındaki geçimsizliği düzeltmek bozulmuş olan yuvanın saadetini temin etmek veya her hangi bir tesir altında zevcini veya zevcesini terk eden, sevmeyen, kaçan çiftlerin birleşmesi ve barışması ve yuvanın tekrar kurulup yürümesi maksadı ile YUKARIDA Kİ yazılı Fatihai şerifin duasını iki nüsha olarak yazıp veya yazdırıp birini üzerinde taşıyan ve diğerini siyah bir ebrişimle rüzgâra maruz bir mahalle asan kimse kısa bir zamanda

murad ve matlubuna erer,
#medyum#tilsim#karabüyü#papazbüyüsü#bosanmaduasi#askduasi#gerigetirme#buyu#vefk#rukye#asiketme#isindirma#musallat#sifalidua#ebced#evlenmeduasi#evlenmebüyüsü#sevgiliayirma#ayirmabuyusu#sogutma#sogutmaduasi#tilsim#fal#tarot#yildizname#nuska#hoca#büyühocasi#

ZİNÂ YAPANIN NEFSİNİ BAĞLAMAK
İÇİN Vefk

Zinâ yapan bir kimseyi zinadan men etmek için o kişiden habersiz olarak bu tılsım yazılıp zinâ yapan kişiye gizlice taşıttırılır ise, o kişideki zinâ yapma duygusu ölür. Taşıttırmak mümkün olmaz ise, o kişinin yastığına konulur; ebediyyen bir daha zinâ yapamaz.
SALÂVATI ŞERİFE GETİRMENİN FAZİLETİ VE FAYDALARI Peygamber Efendimiz hadîsi şeriflerinde şöyle buyurdular:
“Kim bana bir salât ii selâm getirir ise Cenâb-ı Hak ona on selâm (on sevap, on iyilik) gönderir.”
“Bana salât ü selâm getirin, çünkü bana getirdiğiniz salât ü selâm sizin için zekâttır; karşılığı Allah katında kat kat olur.”
“Kabrimi bayram yeri kılmayınız, bana salât ü selâm getiriniz. Het^ nerede olursanız olun selâmınız bana ulaştırılır.”
“Cenâb-ı Hakkın kendini teşbih eden melâikeleri vardır; bu melâikeler ümmetimin selâmını bana ulaştırırlar.”
“Kabrimin yanında yapılan salât ii selâmı işitirim. Uzakta getirilen salât ü selâmlar da bana ulaştırılır.”
“Bana kim salât ü selâm getirir ise Allah o kişinin selâmını bana ulaştırır ve ben de ona karşılık veririm.”
“Kim bana bir kez salât ü selâm getirir ise Allah ona yüz sevap yazar. Kim bana yüz salât ii selâm getirir ise Allah onu kıyâmet gününde şehidlerle birlikte haşreder, ondan cehennem azabını ve nifâkı kaldırır. Kim bana salât ü selâmı daha da çoğaltır ise Allah onun bütün günahlarını afv ü mağfiret eder.”
#medyum#tilsim#karabüyü#papazbüyüsü#bosanmaduasi#askduasi#gerigetirme#buyu#vefk#rukye#asiketme#isindirma#musallat#sifalidua#ebced#evlenmeduasi#evlenmebüyüsü#sevgiliayirma#ayirmabuyusu#sogutma#sogutmaduasi#tilsim#fal#tarot#yildizname#nuska#hoca#büyühocasi#

Evini Terk Eden Eşler İçin Tez Zamanda Dönmesi için Vekf

Hocamızın İlmi Çalışmalarından ve Tecrübelerinden  Evini terkedip uzağa giden birisini acele geri gelirmek İçin yukarıdaki lablo za’feran mürekkebi de yazılarak bir güvercinin kanadına bağlanır. Eğer getirilecek kişinin evi biliniyorsa onun evinin yanında, bilinmiyorsa bir caminin yanında uçurulur. Yazma İşlemi herlıangi bir perşembe günü olur. Her nerede ve ne kadar uzakta ise, hattâ zincirle bağlı olsa bile döner geri gelir. Eğer gelmez ise üç gece bin bir kere insan sûresinin ilk âyeti olan:

هلأنىءرالاذانضسالد;ذم٠ةئظ ثلنا لاناذ س ذعلثة٠؛ساعتئضه U !تدض كننك تئى نى تئى قئى تنف تنف فنفذ تغتني قئب ثلانا \ل ئلأزه شجد (Hel etâ alel insani İııyniin »nined deliri lem yekiin şey *en mezkûran İnnâ halâknel İnsâne min nutfetin emşdcin nebteliyili keıalike nebteliyhi nebteliyhi nebteliyhi nebteliyhi nebteliyhi nebte-liyhi ke^dlike nebteli kalbi fülân ilâ julan bil aceli١

Okunur ise gelmemesi İmkânsızdır. Lâkin helâl konuda kullanılması elzemdir.

#medyum#tilsim#karabüyü#papazbüyüsü#bosanmaduasi#askduasi#gerigetirme#buyu#vefk#rukye#asiketme#isindirma#musallat#sifalidua#
kismetacma#ebced#evlenmeduasi#evlenmebüyüsü#sevgiliayirma#ayirmabuyusu#sogutma#sogutmaduasi#tilsim#fal#tarot#yildizname#nuska#hoca#büyühocasi#

Most Popular Instagram Hashtags