#aurat

MOST RECENT

Hijabku kehormatanku

Hijab merupakan kewajiban setiap orang muslimah yang telah baligh. Allah berfirman dalam surat An-Nur:31 dan Al-Ahzab:59.

Berhijab bukanlah pilihan, namun perintah. Perintah yang langsung Allah serukan kepada kaum wanita melalui ayat suci al-Quran. Perintah berhijab ini merupakan salahsatu bentuk kasih sayang Allah kepada kita. Maka sudah sepatutnya kita sebagai hamba Allah beriman dan bertaqwa hanya kepada-Nya. "Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinyua agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung". (An-nur:31) "Hai Nabi, katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang mukmin: "Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka". Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak di ganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." (Al-ahzab:59)

#gumammuslimah #hijabku #hijab #aurat #muslimah #muslimahtaat #muslimahhijrah #dakwahmuslimah #quotesdakwah #dakwahislam #dakwahvisual #wanitamulia #ukhti #akhi #shalihah #kajianisalam #hijabmuizzahmu #hijabers #hijrah #kehormatan #cintaallah #cintakarenaallah

Most Popular Instagram Hashtags