#asheghaneha_irani

MOST RECENT

بکار بردن جمله‌هایی مانند
«اگر من را دوست داری...»
یا« با این کارت نشان دادی که مرا دوست نداری»شایددر کوتاه مدت جواب دهد، اما در بلندمدت ممکن است باعث بی‌علاقگی زن وشوهر به یکدیگر شود❌

@asheghaneha_irani
#عاشقانه #عشق #اخلاق #عاشق #loveu #lovequotes #همسر #زناشویی_موفق #زن #زندگیم #ﺯﻧﺪﮔﯽ #عشقم❤ #عشقم #دوستی #محبت #روانشناسی #زندگیمی #زوجي #زوجین #ازدواج #ازدواج_آسان #ازدواج_موفق #زوج_خوشبخت #جنسی #مسائل_زناشویی #lover #loves#asheghaneh #asheghaneha_irani

همیشه
مهربان خواهم ماند
حتی اگر کسی
قدر مهربانی هایم را نداند!

من خدایی دارم
که به جای همه
برایم جبران می کند…

سلام
روزتون
پر از لطف خدا

#عاشقانه #عشق #اخلاق #عاشق #loveu #lovequotes #همسر #زناشویی_موفق #زن #زندگیم #ﺯﻧﺪﮔﯽ #عشقم❤ #عشقم #دوستی #محبت #روانشناسی #زندگیمی #زوجي #زوجین #ازدواج #ازدواج_آسان #ازدواج_موفق #زوج_خوشبخت #جنسی #مسائل_زناشویی #lover #loves#asheghaneh #asheghaneha_irani

نگذاریدقهرهایتان طولانی شود
نگذاریدبغض‌هاطوفان شود
نگذاریددلتان احساس سنگینی کند
هرچقدرهم که صدایتان بالارفت
اخمتان درهم شد
باحرفی،آغوشی،نگاهی یک نقطه ‌پایان بگذارید
ادامه دادن یعنی غرور

#عاشقانه #عشق #اخلاق #عاشق #loveu #lovequotes #همسر #زناشویی_موفق #زن #زندگیم #ﺯﻧﺪﮔﯽ #عشقم❤ #عشقم #دوستی #محبت #روانشناسی #زندگیمی #زوجي #زوجین #ازدواج #ازدواج_آسان #ازدواج_موفق #زوج_خوشبخت #جنسی #مسائل_زناشویی #lover #loves#asheghaneh #asheghaneha_irani

#معیارای_انتخاب_همسر باکسی ازدواج کنیدکه 6 ویژگی
زیر را داشته باشد :

1👈علاقه دوطرفه بین زوجین
2👈سازگاری عاطفی
3👈تفاهم فکری
4👈شباهت جنسی
5👈تجانس مالی
6👈 سازگاری جسمی

#عاشقانه #عشق #اخلاق #عاشق #loveu #lovequotes #همسر #زناشویی_موفق #زن #زندگیم #ﺯﻧﺪﮔﯽ #عشقم❤ #عشقم #دوستی #محبت #روانشناسی #زندگیمی #زوجي #زوجین #ازدواج #ازدواج_آسان #ازدواج_موفق #زوج_خوشبخت #جنسی #مسائل_زناشویی #lover #loves#asheghaneh #asheghaneha_irani

اگر ساعت برنارد رو داشتم ؛
میشدم این آقاهه ،
میشدی این خانومه ،
زل میزدم به تو این بار نه برای چند دقیقه ، نه چند ساعت ، تا ابد !

#عاشقانه #عشق #اخلاق #عاشق #loveu #lovequotes #همسر #زناشویی_موفق #زن #زندگیم #ﺯﻧﺪﮔﯽ #عشقم❤ #عشقم #دوستی #محبت #روانشناسی #زندگیمی #زوجي #زوجین #ازدواج #ازدواج_آسان #ازدواج_موفق #زوج_خوشبخت #جنسی #مسائل_زناشویی #lover #loves#asheghaneh #asheghaneha_irani

#سیاست_زنانه ❣جذب مردها

قدردان تلاش های او باشیم
بگوییم خیلی عالی بودی
جلوی جمع از او تعریف کنید
علاقه و اشتیاق جنسی به او نشان دهید
بگویید عامل خوشبختی شماست

#عاشقانه #عشق #اخلاق #عاشق #loveu #lovequotes #همسر #زناشویی_موفق #زن #زندگیم #ﺯﻧﺪﮔﯽ #عشقم❤ #عشقم #دوستی #محبت #روانشناسی #زندگیمی #زوجي #زوجین #ازدواج #ازدواج_آسان #ازدواج_موفق #زوج_خوشبخت #جنسی #مسائل_زناشویی #lover #loves#asheghaneh #asheghaneha_irani

Most Popular Instagram Hashtags