[PR] Gain and Get More Likes and Followers on Instagram.

#ashare_asheghane

66 posts

TOP POSTS

.
ـــــــــــــــ☘☘☘ـــــــــــــــ
چو تویی چشم و زبانم، دو نبینم، دو نخوانم
جز یک جان، که تویی آن، به کس اقرار ندارم
#مولانا
ـــــــــــــــ☘☘☘ـــــــــــــــ
.
منم آن عاشق عشقت که جز این کار ندارم
که بر آن کس که نه عاشق به جز انکار ندارم

دل غیر تو نجویم سوی غیر تو نپویم
گل هر باغ نبویم سر هر خار ندارم

به تو آوردم ایمان دل من گشت مسلمان
به تو دل گفت که ای جان چو تو دلدار ندارم

چو تویی چشم و زبانم دو نبینم دو نخوانم
جز یک جان که تویی آن به کس اقرار ندارم

نخورد خسرو دل غم مگر الا غم شیرین
به چه دل غم خورم آخر دل غمخوار ندارم

تو که بی‌داغ جنونی خبری گوی که چونی
که من از چون و چگونه دگر آثار ندارم
❤❤❤🌹🌹🌸🌹🌹❤❤❤
#شعر #غزل #مولانا #غزلیات #اشعار_زیبا #اشعار_عاشقانه #اشعار_پارسی #غزل_پارسی #عشق #شعر_گرافی #لحن_عاشقی
#sher #ghazal #ghazaliat #ashare_ziba #ashare_asheghane #eshgh #love #sherography #lovingtone

.
ـــــــــــــــ☘☘☘ـــــــــــــــ
باز شب افتاد و ما را دل همان جا شد، که بود
باز جانم را همان آغازِ سودا شد، که بود..
ـــــــــــــــ☘☘☘ـــــــــــــــ

عشق کهنه نو شد، ای دل، شغل غم نو کن که باز
فتنه در جان هم بدانسان کارفرما شد که بود

ما و بت را سجده زین پس، آن هم ار افتد قبول
کان همه زهد و نماز رسمی از ما شد که بود

پایمال مرکبم کن، وین بگو بهر دیت
آنکه شبدیز مرا خاک قدمها شد که بود

توبه آلوده خسرو کرد یک چندی و باز
منت ایزد را که هم زانگونه رسوا شد که بود

#امیرخسرو_دهلوی
. 💛💛💛💛💛🌷💛💛💛💛💛
. #شعر #غزل #امیرخسرو_دهلوی #غزلیات #اشعار_زیبا #اشعار_عاشقانه #اشعار_پارسی #غزل_پارسی #عشق #شعر_گرافی #لحن_عاشقی
#sher #ghazal #ghazaliat #ashare_ziba #ashare_asheghane #eshgh #love #sherography #lovingtone

ـــــــــــــــ☘☘☘ـــــــ
مرا تا جان بود جانان تو باشی
ز جان خوش‌تر چه باشد؟ آن تو باشی

دلِ دل هم تو بودی تا به امروز
وزین پس نیز جانِ جان تو باشی
#خاقانی
ــــــــ☘☘☘ـــــــ
💞💞💞💛💛🍁💛💛💞💞💞
#شعر #غزل #خاقانی #غزلیات #اشعار_زیبا #اشعار_عاشقانه #اشعار_پارسی #غزل_پارسی #عشق #شعر_گرافی #لحن_عاشقی
#sher #ghazal #ghazaliat #ashare_ziba #ashare_asheghane #eshgh #love #sherography #lovingtone

مرا تا جان بود جانان تو باشی
ز جان خوش‌تر چه باشد آن تو باشی

دل دل هم تو بودی تا به امروز
وزین پس نیز جان جان تو باشی

به هر زخمی مرا مرهم تو سازی
به هر دردی مرا درمان تو باشی

بده فرمان به هر موجب که خواهی
که تا باشم، مرا سلطان تو باشی

اگر گیرم شمار کفر و ایمان
نخستین حرف سر دیوان تو باشی

به دین و کفر مفریبم کز این پس
مرا هم کفر و هم ایمان تو باشی

ز خاقانی مزن دم چون تو آئی
چه خاقانی که خود خاقان تو باشی

#خاقانی

.
ـــــــــــــــ☘☘☘ـــــــــــــــ
ای پادشهِ خوبان، داد از غمِ تنهایی
دل بی تو به جان آمد، وقت است که بازآیی
#حافظ
ـــــــــــــــ☘☘☘ـــــــــــــــ
❤❤❤🌷🌷🌹🌷🌷❤❤❤
#شعر #غزل #حافظ #غزلیات #اشعار_زیبا #اشعار_عاشقانه #اشعار_پارسی #غزل_پارسی #عشق #شعر_گرافی #لحن_عاشقی
#sher #ghazal #hafez #ghazaliat #ashare_ziba #ashare_asheghane #eshgh #love #sherography #lovingtone

.
ـــــــــــــــ☘️☘️☘️ـــــــــــــــ
.
پاسبانِ حرمِ دل شده‌ام شب همه شب
تا در این پرده جز اندیشۀ او نگذارم
#حافظ
ـــــــــــــــ☘️☘️☘️ـــــــــــــــ
.
❤❤❤🌷🌷🌹🌷🌷❤❤❤
#شعر #غزل #حافظ #غزلیات #اشعار_زیبا #اشعار_عاشقانه #اشعار_پارسی #غزل_پارسی #عشق #شعر_گرافی #لحن_عاشقی
#sher #ghazal #hafez #ghazaliat #ashare_ziba #ashare_asheghane #eshgh #love #sherography #lovingtone
.
.......
گر چه افتاد ز زلفش گرهی در کارم
همچنان چشم گشاد از کرمش می‌دارم

به طرب حمل مکن سرخی رویم که چو جام
خون دل عکس برون می‌دهد از رخسارم

پرده مطربم از دست برون خواهد برد
آه اگر زان که در این پرده نباشد بارم

پاسبان حرم دل شده‌ام شب همه شب
تا در این پرده جز اندیشه او نگذارم

منم آن شاعر ساحر که به افسون سخن
از نی کلک همه قند و شکر می‌بارم

دیده بخت به افسانه او شد در خواب
کو نسیمی ز عنایت که کند بیدارم

چون تو را در گذر ای یار نمی‌یارم دید
با که گویم که بگوید سخنی با یارم

دوش می‌گفت که حافظ همه روی است و ریا
بجز از خاک درش با که بود بازارم

ا
بر رهگذرِ بلا نهادم دل را
خاص از پیِ تو پای گشادم دل را

از باد، مرا بویِ تو آمد امروز
شکرانهٔ آن به باد دادم دل را
❣️
#مولانا
ا ❤❤❤🌹🌹🌸🌹🌹❤❤❤
#شعر #غزل #مولانا #غزلیات #اشعار_زیبا #اشعار_عاشقانه #اشعار_پارسی #غزل_پارسی #عشق #شعر_گرافی #عاشقانه #لحن_عاشقی
#sher #ghazal #ghazaliat #ashare_ziba #ashare_asheghane #eshgh #love #sherography #lovingtone

ـــــــــــــــ☘☘☘ـــــــــــــــ
چو فرهاد از جهان بیرون، به تلخی می‌رود سعدی
ولیکن شورِ شیرینش، بماند تا جهان باشد
#سعدی
ـــــــــــــــ☘☘☘ـــــــــــــــ
.
💝💝💝❤💜❤💝💝💝
#شعر #غزل #سعدی #غزلیات #اشعار_زیبا #اشعار_عاشقانه #اشعار_پارسی #غزل_پارسی #عشق #شعر_گرافی #لحن_عاشقی
#sher #ghazal #sa'di #ghazaliat #ashare_ziba #ashare_asheghane #eshgh #love #sherography #lovingtone

سر جانان ندارد هر که او را خوف جان باشد
به جان گر صحبت جانان برآید رایگان باشد

مغیلان چیست تا حاجی عنان از کعبه برپیچد
خسک در راه مشتاقان بساط پرنیان باشد

ندارد با تو بازاری مگر شوریده اسراری
که مهرش در میان جان و مهرش بر دهان باشد

پری رویا چرا پنهان شوی از مردم چشمم
پری را خاصیت آنست کز مردم نهان باشد

نخواهم رفتن از دنیا مگر در پای دیوارت
که تا در وقت جان دادن سرم بر آستان باشد

گر از رای تو برگردم بخیل و ناجوانمردم
روان از من تمنا کن که فرمانت روان باشد

به دریای غمت غرقم گریزان از همه خلقم
گریزد دشمن از دشمن که تیرش در کمان باشد

خلایق در تو حیرانند و جای حیرتست الحق
که مه را بر زمین بینند و مه بر آسمان باشد

میانت را و مویت را اگر صد ره بپیمایی
میانت کمتر از مویی و مویت تا میان باشد

به شمشیر از تو نتوانم که روی دل بگردانم
و گر میلم کشی در چشم میلم همچنان باشد

چو فرهاد از جهان بیرون به تلخی می‌رود سعدی
ولیکن شور شیرینش بماند تا جهان باشد

.
ـــــــــــــــ☘☘☘ـــــــــــــــ
باد یارب در امان، از دردِ بی‌درمانِ عشق
آن که دردم داد و نومیدم ز درمان کرد و رفت
#محتشم_کاشانی
ـــــــــــــــ☘☘☘ـــــــــــــــ
شهریار من مرا پابست هجران کرد و رفت
شهر را بر من ز هجر خویش زندان کرد و رفت

وقت رفتن داد تیغ غمزه را زهر آب ناز
وان نگه کردن مرا صد رخنه در جان کرد و رفت

من فکندم خویش را از خاکساری در رهش
او ز استغنا مرا با خاک یکسان کرد و رفت

غایب از چشمم چو میشد با نگاه آخرین
خانهٔ چشم مرا از گریه ویران کردو رفت

روز اقبال مرا در پی شب ادبار بود
کز من آن خورشید تابان روی پنهان کرد و رفت

باد یارب در امان از درد بی‌درمان عشق
آن که دردم داد و نومیدم ز درمان کرد و رفت

دوزخی تا بنده شد بهر عذاب محتشم
دوش کان کافر دلش تاراج ایمان کرد و رفت
💚💚💚🍁🍁❤🍁🍁💚💚💚
#شعر #غزل #محتشم_کاشانی #غزلیات #اشعار_زیبا #اشعار_عاشقانه #اشعار_پارسی #غزل_پارسی #عشق #شعر_گرافی #لحن_عاشقی
#sher #ghazal #ghazaliat #ashare_ziba #ashare_asheghane #eshgh #love #sherography #lovingtone

MOST RECENT

ا
بر رهگذرِ بلا نهادم دل را
خاص از پیِ تو پای گشادم دل را

از باد، مرا بویِ تو آمد امروز
شکرانهٔ آن به باد دادم دل را
❣️
#مولانا
ا ❤❤❤🌹🌹🌸🌹🌹❤❤❤
#شعر #غزل #مولانا #غزلیات #اشعار_زیبا #اشعار_عاشقانه #اشعار_پارسی #غزل_پارسی #عشق #شعر_گرافی #عاشقانه #لحن_عاشقی
#sher #ghazal #ghazaliat #ashare_ziba #ashare_asheghane #eshgh #love #sherography #lovingtone

ا
ـــــــــــــــ☘️☘️☘️ـــــــــــــــ
.
گفتم مگر ز رفتن، غایب شوی ز چشمم
آن نیستی که رفتی، آنی که در ضمیری

#سعدی
ـــــــــــــــ☘️☘️☘️ـــــــــــــــ
💝💝❤💜❤💝💝💝
#شعر #غزل #سعدی #غزلیات #اشعار_زیبا #اشعار_عاشقانه #اشعار_پارسی #غزل_پارسی #عشق #شعر_گرافی #عاشقانه #لحن_عاشقی
#sher #ghazal #sadi #ghazaliat #ashare_ziba #ashare_asheghane #eshgh #love #sherography #lovingtone
.
🔳🔳🔳🔳🔳🔳🔳🔳
ا
🔷🔷🔶🔶🔸بیت مورد علاقه تون از این غزل کدوم هستش؟🔸🔶🔶🔷🔷
ا
هر سلطنت که خواهی می‌کن که دلپذیری
در دست خوبرویان دولت بود اسیری

جان باختن به کویت در آرزوی رویت
دانسته‌ام ولیکن خون خوار ناگزیری

ملک آن توست و فرمان مملوک را چه درمان
گر بی‌گنه بسوزی ور بی خطا بگیری

گر من سخن نگویم در وصف روی و مویت
آیینه‌ات بگوید پنهان که بی‌نظیری

آن کو ندیده باشد گل در میان بستان
شاید که خیره ماند در ارغوان و خیری

گفتم مگر ز رفتن غایب شوی ز چشمم
آن نیستی که رفتی آنی که در ضمیری

ای باد صبح بستان پیغام وصل جانان
می‌رو که خوش نسیمی می‌دم که خوش عبیری

او را نمی‌توان دید از منتهای خوبی
ما خود نمی‌نماییم از غایت حقیری

گر یار با جوانان خواهد نشست و رندان
ما نیز توبه کردیم از زاهدی و پیری

سعدی نظر بپوشان یا خرقه در میان نه
رندی روا نباشد در جامه فقیری

ا
ـــــــــــــــ☘️☘️☘️ـــــــــــــــ
.
چو تویی چشم و زبانم، دو نبینم دو نخوانم
جز یک جان که تویی آن! به کس اقرار ندارم

#مولانا
ـــــــــــــــ☘️☘️☘️ـــــــــــــــ
ا
🔷🔶🔶دوستانتون رو تگ کنید🔶🔶🔷 ا
❤❤❤🌹🌹🌸🌹🌹❤❤❤
#شعر #غزل #مولانا #غزلیات #اشعار_زیبا #اشعار_عاشقانه #اشعار_پارسی #غزل_پارسی #عشق #شعر_گرافی #عاشقانه #لحن_عاشقی
#sher #ghazal #ghazaliat #ashare_ziba #ashare_asheghane #eshgh #love #sherography #lovingtone
ا 🔶🔷🔷 بیت مورد علاقه تون؟ 🔷🔷🔶
ا
منم آن عاشق عشقت که جز این کار ندارم
که بر آن کس که نه عاشق به جز انکار ندارم

دل غیر تو نجویم سوی غیر تو نپویم
گل هر باغ نبویم سر هر خار ندارم

به تو آوردم ایمان دل من گشت مسلمان
به تو دل گفت که ای جان چو تو دلدار ندارم

چو تویی چشم و زبانم دو نبینم دو نخوانم
جز یک جان که تویی آن به کس اقرار ندارم

چو من از شهد تو نوشم ز چه رو سرکه فروشم
جهت رزق چه کوشم نه که ادرار ندارم

ز شکربوره سلطان نه ز مهمانی شیطان
بخورم سیر بر این خوان سر ناهار ندارم

نخورم غم نخورم غم ز ریاضت نزنم دم
رخ چون زر بنگر گر زر بسیار ندارم

نخورد خسرو دل غم مگر الا غم شیرین
به چه دل غم خورم آخر دل غمخوار ندارم

پی هر خایف و ایمن کنمی شرح ولیکن
ز سخن گفتن باطن دل گفتار ندارم

تو که بی‌داغ جنونی خبری گوی که چونی
که من از چون و چگونه دگر آثار ندارم

چو ز تبریز برآمد مه شمس الحق و دینم
سر این ماه شبستان سپهدار ندارم

ا
ـــــــــــــــ☘️☘️☘️ـــــــــــــــ
.
در دلِ من، گنجِ خود کردی نهان
جای در ویرانه کردی عاقبت

#فیض_کاشانی
ـــــــــــــــ☘️☘️☘️ـــــــــــــــ
ا
🔷🔶🔶دوستانتون رو تگ کنید🔶🔶🔷
ا
💕💕💕🍁🍁💛🍁🍁💕💕💕
. #شعر #غزل #فیض_کاشانی #غزلیات #اشعار_زیبا #اشعار_عاشقانه #اشعار_پارسی #غزل_پارسی #عشق #عاشقانه #شعر_گرافی #لحن_عاشقی
#sher #ghazal #ghazaliat #ashare_ziba #ashare_asheghane #eshgh #love #sherography #lovingtone

ا
🔶🔷🔷 بیت مورد علاقه تون؟ 🔷🔷🔶
ا
یک نظر مستانه کردی عاقبت
عقل را دیوانه کردی عاقبت

با غم خود آشنای کردی مرا
از خودم بیگانه کردی عاقبت

در دل من گنج خود کردی نهان
جای در ویرانه کردی عاقبت

سوختی در شمع رویت جان من
چارهٔ پروانه کردی عاقبت

قطرهٔ اشک مرا کردی قبول
قطره را در دانه کردی عاقبت

کردی اندر کلّ موجودات سیر
جان من کاشانه کردی عاقبت

زلف را کردی پریشان خلق را
خان و مان ویرانه کردی عاقبت

مو بمو را جای دلها ساختی
مو بدلها شانه کردی عاقبت

در دهان خلق افکندی مرا
فیض را افسانه کردی عاقبت

ا
چنان مستم....
چنان مستم....
چنان مستم من امشب....
. 🔷🔷نسخه کامل تصنیف در کانال تلگرام🔷🔷
🔶🔶لینک کانال در صفحه اصلی🔶🔶
ا
#استاد #محمدرضاشجریان #مولانا
ا
#شعر #غزل #غزلیات #اشعار_زیبا #اشعار_عاشقانه #اشعار_پارسی #غزل_پارسی #عشق #عاشقانه #شعر_گرافی #لحن_عاشقی
#sher #ghazal #ghazaliat #ashare_ziba #ashare_asheghane #eshgh #love #sherography #lovingtone

ا
ـــــــــــــــ☘️☘️☘️ـــــــــــــــ
.
صدا کن مرا
صدایِ تو خوب است.... #سهراب_سپهری
ـــــــــــــــ☘️☘️☘️ـــــــــــــــ
ا
🔷🔶🔶دوستانتون رو تگ کنید🔶🔶🔷
ا .
🌹🌹🌸🌸🌸❤️🌼🌼🌼🌹🌹
. #شعر #غزل #امیرخسرو_دهلوی #غزلیات #اشعار_زیبا #اشعار_عاشقانه #اشعار_پارسی #غزل_پارسی #عشق #عاشقانه #شعر_گرافی #لحن_عاشقی
#sher #ghazal #ghazaliat #ashare_ziba #ashare_asheghane #eshgh #love #sherography #lovingtone
ا
ا
صدا كن مرا.
صداي تو خوب است.
صداي تو سبزينه آن گياه عجيبي است
كه در انتهاي صميميت حزن مي‌رويد.

در ابعاد اين عصر خاموش
من از طعم تصنيف در متن ادراك يك كوچه تنهاترم.
بيا تا برايت بگويم چه اندازه تنهايي من بزرگ است.
و تنهايي من شبيخون حجم تو را پيش‌بيني نمي‌كرد.
و خاصيت عشق اين است.

كسي نيست،
بيا زندگي را بدزديم، آن وقت
ميان دو ديدار قسمت كنيم.
بيا با هم از حالت سنگ چيزي بفهميم.
بيا زودتر چيزها را ببينيم.
ببين، عقربك‌هاي فواره در صفحه ساعت حوض
زمان را به گردي بدل مي‌كنند.
بيا آب شو مثل يك واژه در سطر خاموشي‌ام.
بيا ذوب كن در كف دست من جرم نوراني عشق را.

ا
ـــــــــــــــ☘️☘️☘️ـــــــــــــــ
.
جان ز بندِ کالبد آزاد گشت
دل به گیسویِ تو زندانی هنوز
#امیرخسرو_دهلوی
ـــــــــــــــ☘️☘️☘️ـــــــــــــــ
.
🔷🔶🔶دوستانتون رو تگ کنید🔶🔶🔷
ا .
💛💛💛💛🌷💛💛💛💛💛
. #شعر #غزل #امیرخسرو_دهلوی #غزلیات #اشعار_زیبا #اشعار_عاشقانه #اشعار_پارسی #غزل_پارسی #عشق #عاشقانه #شعر_گرافی #لحن_عاشقی
#sher #ghazal #ghazaliat #ashare_ziba #ashare_asheghane #eshgh #love #sherography #lovingtone
ا
🔶🔷🔷 بیت مورد علاقه تون؟ 🔷🔷🔶
ا
دل ز تن بردی و در جانی هنوز
دردها دادی و درمانی هنوز

آشکارا سینه ام بشکافتی
همچنان در سینه پنهانی هنوز

ملک دل کردی خراب از تیغ کین
واندر این ویرانه سلطانی هنوز

هر دو عالم قیمت خود گفته ای
نرخ بالا کن که ارزانی هنوز

خون کس یارب نگیرد دامنت
گر چه در خون ناپشیمانی هنوز

جور کردی سالها چون کافران
بهر رحمت نامسلمانی هنوز

ما ز گریه چون نمک بگداختیم
تو به خنده شکرستانی هنوز

جان ز بند کالبد آزاد گشت
دل به گیسوی تو زندانی هنوز

پیری و شاهد پرستی ناخوش است
خسروا، تا کی پریشانی هنوز

ا
ـــــــــــــــ☘️☘️☘️ـــــــــــــــ
.
از بادهٔ عشقِ تو یکی جرعه چشیدیم
صد توبه به یک جرعه شکستیم دگربار
#عراقی
ـــــــــــــــ☘️☘️☘️ـــــــــــــــ
. ❤❤🌸🌸🍁🌼🌼❤❤❤
#شعر #غزل #عراقی #غزلیات #اشعار_زیبا #اشعار_عاشقانه #اشعار_پارسی #غزل_پارسی #عشق #شعر_گرافی #عاشقانه #لحن_عاشقی
#sher #ghazal #eraghi #ghazaliat #ashare_ziba #ashare_asheghane #eshgh #love #sherography #lovingtone
ا
🔷🔷🔶🔶🔸بیت مورد علاقه تون از این غزل کدوم هستش؟🔸🔶🔶🔷🔷
.
دل در گره زلف تو بستیم دگربار
در دام سر زلف تو شستیم دگربار

از نرگس مخمور تو مخمور بماندیم
وز جام می لعل تو مستیم دگربار

از بادهٔ عشق تو یکی جرعه چشیدیم
صد توبه به یک جرعه شکستیم دگربار

ما قبلهٔ خود روی چو خورشید تو کردیم
هیهات! که خورشید پرستیم دگربار

دل در گره زلف تو بستیم و برآنیم
جویای سر زلف چو شستیم دگربار

کان جان که نسیم سر زلف تو به ما داد
هم با سر زلف تو فرستیم دگربار

از پیشگه وصل چو برخاست عراقی
با تو دمکی خوش بنشستیم دگربار

ـــــــــــــــ☘☘☘ـــــــــــــــ
دوستان و همراهان عزیز 🌷💕
یک بیت از شعری که دوست دارید رو کامنت بزارید، و ما رو با انتخاب ها و گزیده های زیباتون همراه کنید 😊🍂🍂
🔷🔶🔸🔸دوستانتون رو تگ کنید🔸🔸🔶🔷
ـــــــــــــــ☘☘☘ـــــــــــــــ

#شعر #اشعار_زیبا #اشعار_عاشقانه #اشعار_پارسی #غزل_پارسی #عشق #لحن_عاشقی
#sher #ghazal #ghazaliat #ashare_ziba #ashare_asheghane #eshgh #love #lovingtone

ا

ـــــــــــــــ☘️☘️☘️ـــــــــــــــ
.
دست از طلب ندارم، تا کامِ من برآید
یا تن رسد به جانان، یا جان ز تن برآید
#حافظ
ـــــــــــــــ☘️☘️☘️ـــــــــــــــ
ا
🌹🌹🌹 #روز_بزرگداشت_حافظ 🌹🌹🌹
ا ❤❤❤🌷🌷🌹🌷🌷❤❤❤
#شعر #غزل #حافظ #غزلیات #اشعار_زیبا #اشعار_عاشقانه #اشعار_پارسی #غزل_پارسی #عشق #شعر_گرافی #عاشقانه #لحن_عاشقی
#sher #ghazal #hafez #ghazaliat #ashare_ziba #ashare_asheghane #eshgh #love #sherography #lovingtone
.
دست از طلب ندارم تا کام من برآید
یا تن رسد به جانان یا جان ز تن برآید

بگشای تربتم را بعد از وفات و بنگر
کز آتش درونم دود از کفن برآید

بنمای رخ که خلقی واله شوند و حیران
بگشای لب که فریاد از مرد و زن برآید

جان بر لب است و حسرت در دل که از لبانش
نگرفته هیچ کامی جان از بدن برآید

از حسرت دهانش آمد به تنگ جانم
خود کام تنگدستان کی زان دهن برآید

گویند ذکر خیرش در خیل عشقبازان
هر جا که نام حافظ در انجمن برآید

ا
ـــــــــــــــ☘️☘️☘️ـــــــــــــــ
.
رویِ جان دیگر نبیند تا ابد
هر که او در بندِ جانان اوفتاد
#عطار
ـــــــــــــــ☘️☘️☘️ـــــــــــــــ
💙💙💕💕🌷💕💕💙💙💙
. #شعر #غزل #عطار #غزلیات #اشعار_زیبا #اشعار_عاشقانه #اشعار_پارسی #غزل_پارسی #عشق #شعر_گرافی #لحن_عاشقی
#sher #ghazal #ghazaliat #ashare_ziba #ashare_asheghane #eshgh #love #sherography #lovingtone
ا
چون نظر بر روی جانان اوفتاد
آتشی در خرمن جان اوفتاد

روی جان دیگر نبیند تا ابد
هر که او در بند جانان اوفتاد

ذره‌ای خورشید رویش شد پدید
ولوله در جن و انسان اوفتاد

جان انس از شوق او آتش گرفت
پس از آنجا در دل جان اوفتاد

کرد تاوان بی‌رخ او آفتاب
لاجرم در قید تاوان اوفتاد

هر که مویی سرکشید از عشق او
بی سر آنجا چون گریبان اوفتاد

هر کجا نقش نگاری پای بست
تا ابد در دست رضوان اوفتاد

وانکه را رنگی و بویی راه زد
در حجاب سخت خذلان اوفتاد

چون وصالش دانه‌ای بر دام بست
مرغ دل در دام هجران اوفتاد

بی سر و بن دید عاشق راه او
بی سر و بن در بیابان اوفتاد

راز عشقش عالمی بی منتهاست
ظن مبر کین کار آسان اوفتاد

تا به کلی بر نخیزی از دو کون
محرم این راز نتوان اوفتاد

چون رهی بس دور و بس دشوار بود
لاجرم عطار حیران اوفتاد

ا
ـــــــــــــــ☘️☘️☘️ـــــــــــــــ
.
این همه ناله‌های من، نیست ز من همه از اوست
کز مددِ مِیِ لبش، بی‌دل و بی‌زبان شدم
#مولانا
ـــــــــــــــ☘️☘️☘️ـــــــــــــــ 🍂 روز #بزرگداشت #مولانا
#روز_بزرگداشت_مولانا
#بزرگداشت_مولانا
.
❤❤❤🌹🌹🌸🌹🌹❤❤❤
#شعر #غزل #مولانا #غزلیات #اشعار_زیبا #اشعار_عاشقانه #اشعار_پارسی #غزل_پارسی #عشق #شعر_گرافی #عاشقانه #لحن_عاشقی
#sher #ghazal #ghazaliat #ashare_ziba #ashare_asheghane #eshgh #love #sherography #lovingtone
.
تا که اسیر و عاشق آن صنم چو جان شدم
دیو نیم پری نیم از همه چون نهان شدم

برف بدم گداختم تا که مرا زمین بخورد
تا همه دود دل شدم تا سوی آسمان شدم

نیستم از روان‌ها بر حذرم ز جان‌ها
جان نکند حذر ز جان چیست حذر چو جان شدم

آنک کسی گمان نبرد رفت گمان من بدو
تا که چنین به عاقبت بر سر آن گمان شدم

از سر بیخودی دلم داد گواهیی به دست
این دل من ز دست شد و آنچ بگفت آن شدم

این همه ناله‌های من نیست ز من همه از اوست
کز مدد می لبش بی‌دل و بی‌زبان شدم

گفت چرا نهان کنی عشق مرا چو عاشقی
من ز برای این سخن شهره عاشقان شدم

جان و جهان ز عشق تو رفت ز دست کار من
من به جهان چه می کنم چونک از این جهان شدم
ا

#محرم
#حسین
#تاسوعا
#عاشورا

ا
ـــــــــــــــ☘️☘️☘️ـــــــــــــــ
.
درد و رنجوری ما را داروی غیر تو نیست
ای تو جالینوس جان و بوعلی سینای من
#مولانا
ـــــــــــــــ☘️☘️☘️ـــــــــــــــ
.
❤❤❤🌹🌹🌸🌹🌹❤❤❤
#شعر #غزل #مولانا #غزلیات #اشعار_زیبا #اشعار_عاشقانه #اشعار_پارسی #غزل_پارسی #عشق #شعر_گرافی #لحن_عاشقی
#sher #ghazal #ghazaliat #ashare_ziba #ashare_asheghane #eshgh #love #sherography #lovingtone
.

پرده بردار ای حیات جان و جان افزای من
غمگسار و همنشین و مونس شب‌های من

ای شنیده وقت و بی‌وقت از وجودم ناله‌ها
ای فکنده آتشی در جمله اجزای من

در صدای کوه افتد بانگ من چون بشنوی
جفت گردد بانگ که با نعره و هیهای من

ای ز هر نقشی تو پاک و ای ز جان‌ها پاکتر
صورتت نی لیک مغناطیس صورت‌های من

چون ز بی‌ذوقی دل من طالب کاری بود
بسته باشم گر چه باشد دلگشا صحرای من

بی تو باشد جیش و عیش و باغ و راغ و نقل و عقل
هر یکی رنج دماغ و کنده‌ای بر پای من

تا ز خود افزون گریزم در خودم محبوستر
تا گشایم بند از پا بسته بینم پای من

ناگهان در ناامیدی یا شبی یا بامداد
گوییم اینک برآ بر طارم بالای من

آن زمان از شکر و حلوا چنان گردم که من
گم کنم کاین خود منم یا شکر و حلوای من

امشب از شب‌های تنهایی است رحمی کن بیا
تا بخوانم بر تو امشب دفتر سودای من

همچو نای انبان در این شب من از آن خالی شدم
تا خوش و صافی برآید ناله‌ها و وای من

زین سپس انبان بادم نیستم انبان نان
زانک از این ناله است روشن این دل بینای من

درد و رنجوری ما را داروی غیر تو نیست
ای تو جالینوس جان و بوعلی سینای من

ا
ـــــــــــــــ☘️☘️☘️ـــــــــــــــ
.
نعمتِ دیده نخواهم که بماند پس از این
مانده چون دیده ازان نعمتِ دیدار جدا
#امیرخسرو_دهلوی
ـــــــــــــــ☘️☘️☘️ـــــــــــــــ
.
💛💛💛💛💛🌷💛💛💛💛💛
. #شعر #غزل #امیرخسرو_دهلوی #غزلیات #اشعار_زیبا #اشعار_عاشقانه #اشعار_پارسی #غزل_پارسی #عشق #شعر_گرافی #لحن_عاشقی
#sher #ghazal #ghazaliat #ashare_ziba #ashare_asheghane #eshgh #love #sherography #lovingtone
.

ابر می بارد و من می شوم از یار جدا
چون کنم دل به چنین روز ز دلدار جدا

ابر و باران و من و یار ستاده به وداع
من جدا گریه کنان، ابر جدا، یار جدا

سبزه نوخیز و هوا خرم و بستان سرسبز
بلبل روی سیه مانده ز گلزار جدا

ای مرا در ته هر موی به زلفت بندی
چه کنی بند ز بندم همه یکبار جدا

دیده از بهر تو خونبار شد، ای مردم چشم
مردمی کن، مشو از دیده خونبار جدا

نعمت دیده نخواهم که بماند پس از این
مانده چون دیده ازان نعمت دیدار جدا

دیده صد رخنه شد از بهر تو، خاکی ز رهت
زود برگیر و بکن رخنه دیوار جدا

می دهم جان مرو از من، وگرت باور نیست
پیش ازان خواهی، بستان و نگهدار جدا

حسن تو دیر نپاید چو ز خسرو رفتی
گل بسی دیر نماند چو شد از خار جدا

ا
ـــــــــــــــ☘️☘️☘️ـــــــــــــــ
.
وَه که جدا نمی‌شود، نقشِ تو از خیالِ من
تا چه شود به عاقبت، در طلبِ تو حالِ من
#سعدی
ـــــــــــــــ☘️☘️☘️ـــــــــــــــ
.
💝💝❤💜❤💝💝💝
#شعر #غزل #سعدی #غزلیات #اشعار_زیبا #اشعار_عاشقانه #اشعار_پارسی #غزل_پارسی #عشق #شعر_گرافی #لحن_عاشقی
#sher #ghazal #sadi #ghazaliat #ashare_ziba #ashare_asheghane #eshgh #love #sherography #lovingtone
.
🔳🔳🔳🔳🔳🔳🔳🔳 .

وه که جدا نمی‌شود نقش تو از خیال من
تا چه شود به عاقبت در طلب تو حال من

ناله زیر و زار من زارترست هر زمان
بس که به هجر می‌دهد عشق تو گوشمال من

نور ستارگان ستد روی چو آفتاب تو
دست نمای خلق شد قامت چون هلال من

پرتو نور روی تو هر نفسی به هر کسی
می‌رسد و نمی‌رسد نوبت اتصال من

خاطر تو به خون من رغبت اگر چنین کند
هم به مراد دل رسد خاطر بدسگال من

برگذری و ننگری بازنگر که بگذرد
فقر من و غنای تو جور تو و احتمال من

چرخ شنید ناله‌ام گفت منال سعدیا
کاه تو تیره می‌کند آینه جمال من

.
ـــــــــــــــ☘️☘️☘️ـــــــــــــــ
.
پاسبانِ حرمِ دل شده‌ام شب همه شب
تا در این پرده جز اندیشۀ او نگذارم
#حافظ
ـــــــــــــــ☘️☘️☘️ـــــــــــــــ
.
❤❤❤🌷🌷🌹🌷🌷❤❤❤
#شعر #غزل #حافظ #غزلیات #اشعار_زیبا #اشعار_عاشقانه #اشعار_پارسی #غزل_پارسی #عشق #شعر_گرافی #لحن_عاشقی
#sher #ghazal #hafez #ghazaliat #ashare_ziba #ashare_asheghane #eshgh #love #sherography #lovingtone
.
.......
گر چه افتاد ز زلفش گرهی در کارم
همچنان چشم گشاد از کرمش می‌دارم

به طرب حمل مکن سرخی رویم که چو جام
خون دل عکس برون می‌دهد از رخسارم

پرده مطربم از دست برون خواهد برد
آه اگر زان که در این پرده نباشد بارم

پاسبان حرم دل شده‌ام شب همه شب
تا در این پرده جز اندیشه او نگذارم

منم آن شاعر ساحر که به افسون سخن
از نی کلک همه قند و شکر می‌بارم

دیده بخت به افسانه او شد در خواب
کو نسیمی ز عنایت که کند بیدارم

چون تو را در گذر ای یار نمی‌یارم دید
با که گویم که بگوید سخنی با یارم

دوش می‌گفت که حافظ همه روی است و ریا
بجز از خاک درش با که بود بازارم

.
ـــــــــــــــ☘️☘️☘️ـــــــــــــــ
امشب از خوابِ خوش گريزانم
كه خيالِ تو خوشتر از خوابست
#فروغ_فرخزاد
ـــــــــــــــ☘️☘️☘️ـــــــــــــــ
.
🌸🌸🌸💞💞💛💞💞🌸🌸🌸
#شعر #غزل #فروغ_فرخزاد #غزلیات #اشعار_زیبا #اشعار_عاشقانه #اشعار_پارسی #غزل_پارسی #عشق #شعر_گرافی #لحن_عاشقی
#sher #ghazal #ghazaliat #ashare_ziba #ashare_asheghane #eshgh #love #sherography #lovingtone
آسمان همچو صفحه دل من
روشن از جلوه های مهتابست

امشب از خوابِ خوش گريزانم
كه خيال تو خوشتر از خوابست

خيره بر سايه های وحشی بيد
می خزم در سكوتِ بسترِ خويش

باز دنبال نغمه ای دلخواه
می نهم سر بروی دفتر خويش

#فروغ_فرخزاد

.
ـــــــــــــــ☘️☘️☘️ـــــــــــــــ
.
من اول روز دانستم که با شیرین درافتادم
که چون فرهاد باید شست، دست از جانِ شیرینم
#سعدی
ـــــــــــــــ☘️☘️☘️ـــــــــــــــ .
💝💝💝❤💜❤💝💝💝
#شعر #غزل #سعدی #غزلیات #اشعار_زیبا #اشعار_عاشقانه #اشعار_پارسی #غزل_پارسی #عشق #شعر_گرافی #لحن_عاشقی
#sher #ghazal #sadi #ghazaliat #ashare_ziba #ashare_asheghane #eshgh #love #sherography #lovingtone
.
🔳🔳🔳🔳🔳🔳🔳🔳 .
ز دستم بر نمی‌خیزد که یک دم بی تو بنشینم
بجز رویت نمی‌خواهم که روی هیچ کس بینم

من اول روز دانستم که با شیرین درافتادم
که چون فرهاد باید شست دست از جان شیرینم

تو را من دوست می‌دارم خلاف هر که در عالم
اگر طعنه است در عقلم اگر رخنه است در دینم

و گر شمشیر برگیری سپر پیشت بیندازم
که بی شمشیر خود کشتی به ساعدهای سیمینم

برآی ای صبح مشتاقان اگر نزدیک روز آمد
که بگرفت این شب یلدا ملال از ماه و پروینم

ز اول هستی آوردم قفای نیستی خوردم
کنون امید بخشایش همی‌دارم که مسکینم

دلی چون شمع می‌باید که بر جانم ببخشاید
که جز وی کس نمی‌بینم که می‌سوزد به بالینم

تو همچون گل ز خندیدن لبت با هم نمی‌آید
روا داری که من بلبل چو بوتیمار بنشینم

رقیب انگشت می‌خاید که سعدی چشم بر هم نه
مترس ای باغبان از گل که می‌بینم نمی‌چینم

.
ـــــــــــــــ☘️☘️☘️ـــــــــــــــ
با تو باشم، وسعتِ دل بگذرد از عرش هم
بی تو باشم، هر دو عالم یک قفس باشد مرا
#فیض_کاشانی
ـــــــــــــــ☘️☘️☘️ـــــــــــــــ
💕💕💕🍁🍁💛🍁🍁💕💕💕
.#شعر #غزل #فیض_کاشانی #غزلیات #اشعار_زیبا #اشعار_عاشقانه #اشعار_پارسی #غزل_پارسی #عشق #شعر_گرافی #لحن_عاشقی
#sher #ghazal #ghazaliat #ashare_ziba #ashare_asheghane #eshgh #love #sherography #lovingtone
.
از دو عالم دردت ای دلدار بس باشد مرا
کافر عشقم اگر غیر تو کس باشد مرا

با تو باشم وسعت دل بگذرد از عرش هم
بی تو باشم هر دو عالم یک قفس باشد مرا

من نمیدانم چسان جانم فداخواهد شدن
این قدر دانم نگاهی از تو بس باشد مرا

عمر خواهم پایدار و جان شیرین بیشمار
بر تو می افشانده باشم تا نفس باشد مرا

هر کسی دارد هوس چیزی نخواهم من جز آنکه
سرنهم در پای جانان این هوس باشد مرا

توتیای دیدهٔ گریان کنم تا بینمش
گر بخاک پای جانان دست رس باشد مرا

جهد کن تا کام من شیرین شود از شهد وصل
فیض تا کس دست بر سر چون مگس باشد مرا

Most Popular Instagram Hashtags