#art_pen

186 posts

TOP POSTS

صنما چنان لطیفی که به جان ما درآیی
صنما به حق لطفت که میان ما درآیی

تو جهان پاک داری نه وطن به خاک داری
چه شود اگر زمانی به جهان ما درآیی

تو لطیف و بی‌نشانی ز نهان‌ها نهانی
بفروزد این نهانم چو نهان ما درآیی

چو تو راست ای سلیمان همگی زبان مرغان
تو به لب چه شهد بخشی چو زبان ما درآیی

به جهان ملک تویی بس نکشد کمان تو کس
بپرم چو تیر اگر تو به کمان ما درآیی

بخرام شمس تبریز که تو کیمیای حقی
همه مس ما شود زر چو به کان ما درآیی

مولوی
.
.خودکار بیک 1.6
کاغذ A4
.
#خط_خودکار#عشق#دل_نوشته#هنر#چلیپا#نستعلیق#شکسته_خودکاری#معماری#گرافیک#خودکار#بیک#خوش_خطی#خوشنویسی#دوبیتی#غزل#فرهنگ_ادب#نقاشی#هنرجو#شعر#قران#علی_هدایتی_جوان #Art
#Art_pen

#SamoanStyle #art_pen #Design
Et encore un passe temps...lol

من. چکیده‌ی مادرم هستم. پدرش دراومده تا من به اینجا برسم. حق داره بخواد که من به جاهای خوب برسم. امیدوارم که همیشه سلامت باشه و سایه‌اش بالا سرم باشه.
#mother #me #art_pen
#مادر #من

تحریر کلمه O و L
#handwriting #art_pen #bic


ماژیک Art pen لیرا در 36رنگ
محصولی از آلمان

MOST RECENT

صنما چنان لطیفی که به جان ما درآیی
صنما به حق لطفت که میان ما درآیی

تو جهان پاک داری نه وطن به خاک داری
چه شود اگر زمانی به جهان ما درآیی

تو لطیف و بی‌نشانی ز نهان‌ها نهانی
بفروزد این نهانم چو نهان ما درآیی

چو تو راست ای سلیمان همگی زبان مرغان
تو به لب چه شهد بخشی چو زبان ما درآیی

به جهان ملک تویی بس نکشد کمان تو کس
بپرم چو تیر اگر تو به کمان ما درآیی

بخرام شمس تبریز که تو کیمیای حقی
همه مس ما شود زر چو به کان ما درآیی

مولوی
.
.خودکار بیک 1.6
کاغذ A4
.
#خط_خودکار#عشق#دل_نوشته#هنر#چلیپا#نستعلیق#شکسته_خودکاری#معماری#گرافیک#خودکار#بیک#خوش_خطی#خوشنویسی#دوبیتی#غزل#فرهنگ_ادب#نقاشی#هنرجو#شعر#قران#علی_هدایتی_جوان #Art
#Art_pen

ای باد که بر خاک در دوست گذشتی
پندارمت از روضه بستان بهشتی

دور از سببی نیست که شوریده سودا
هر لحظه چو دیوانه دوان بر در و دشتی

باری مگرت بر رخ جانان نظر افتاد
سرگشته چو من در همه آفاق بگشتی

از کف ندهم دامن معشوقه زیبا
هل تا برود نام من ای یار به زشتی

جز یاد تو بر خاطر من نگذرد ای جان
با آن که به یک باره‌ام از یاد بهشتی

با طبع ملولت چه کند دل که نسازد
شرطه همه وقتی نبود لایق کشتی

بسیار گذشتی که نکردی سوی ما چشم
یک دم ننشستم که به خاطر نگذشتی

شوخی شکرالفاظ و مهی لاله بناگوش
سروی سمن اندام و بتی حورسرشتی

قلاب تو در کس نفکندی که نبردی
شمشیر تو بر کس نکشیدی و نکشتی

سیلاب قضا نسترد از دفتر ایام
این‌ها که تو بر خاطر سعدی بنوشتی

سعدی
.
.
خودکاربیک 1.6
کاغذ A4
.
#خط_خودکار#عشق#دل_نوشته#هنر#چلیپا#نستعلیق#شکسته_خودکاری#معماری#گرافیک#خودکار#بیک#خوش_خطی#خوشنویسی#دوبیتی#غزل#فرهنگ_ادب#نقاشی#هنرجو#شعر#قران#علی_هدایتی_جوان #Art
#Art_pen

راهی بزن که آهی بر ساز آن توان زد
شعری بخوان که با او رطل گران توان زد

بر آستان جانان گر سر توان نهادن
گلبانگ سربلندی بر آسمان توان زد

قد خمیده ما سهلت نماید اما
بر چشم دشمنان تیر از این کمان توان زد

در خانقه نگنجد اسرار عشقبازی
جام می مغانه هم با مغان توان زد

درویش را نباشد برگ سرای سلطان
ماییم و کهنه دلقی کآتش در آن توان زد

اهل نظر دو عالم در یک نظر ببازند
عشق است و داو اول بر نقد جان توان زد

گر دولت وصالت خواهد دری گشودن
سرها بدین تخیل بر آستان توان زد

عشق و شباب و رندی مجموعه مراد است
چون جمع شد معانی گوی بیان توان زد

شد رهزن سلامت زلف تو وین عجب نیست
گر راه زن تو باشی صد کاروان توان زد

حافظ به حق قرآن کز شید و زرق بازآی
باشد که گوی عیشی در این جهان توان زد

حافظ
.
.خودکار بیک 1.2
کاغذ A4
.
#مشق
.
پ.ن :این خودکار کمرنگه
.
#خط_خودکار#عشق#دل_نوشته#هنر#چلیپا#نستعلیق#شکسته_خودکاری#معماری#گرافیک#خودکار#بیک#خوش_خطی#خوشنویسی#دوبیتی#غزل#فرهنگ_ادب#نقاشی#هنرجو#شعر#قران#علی_هدایتی_جوان #Art
#Art_pen

ای نسیم سحر آرامگه یار کجاست
منزل آن مه عاشق کش عیار کجاست

شب تار است و ره وادی ایمن در پیش
آتش طور کجا موعد دیدار کجاست

هر که آمد به جهان نقش خرابی دارد
در خرابات بگویید که هشیار کجاست

آن کس است اهل بشارت که اشارت داند
نکته‌ها هست بسی محرم اسرار کجاست

هر سر موی مرا با تو هزاران کار است
ما کجاییم و ملامت گر بی‌کار کجاست

بازپرسید ز گیسوی شکن در شکنش
کاین دل غمزده سرگشته گرفتار کجاست

عقل دیوانه شد آن سلسله مشکین کو
دل ز ما گوشه گرفت ابروی دلدار کجاست

ساقی و مطرب و می جمله مهیاست ولی
عیش بی یار مهیا نشود یار کجاست

حافظ از باد خزان در چمن دهر مرنج
فکر معقول بفرما گل بی خار کجاست

حافظ
.
.خودکاربیک 1.6
کاغذA4
#مشق
.
.#خط_خودکار#عشق#دل_نوشته#هنر#چلیپا#نستعلیق#شکسته_خودکاری#معماری#گرافیک#خودکار#بیک#خوش_خطی#خوشنویسی#دوبیتی#غزل#فرهنگ_ادب#نقاشی#هنرجو#شعر#قران#علی_هدایتی_جوان #Art
#Art_pen

ما بدین در نه پی حشمت و جاه آمده‌ایم
از بد حادثه این جا به پناه آمده‌ایم

ره رو منزل عشقیم و ز سرحد عدم
تا به اقلیم وجود این همه راه آمده‌ایم

سبزه خط تو دیدیم و ز بستان بهشت
به طلبکاری این مهرگیاه آمده‌ایم

با چنین گنج که شد خازن او روح امین
به گدایی به در خانه شاه آمده‌ایم

لنگر حلم تو ای کشتی توفیق کجاست
که در این بحر کرم غرق گناه آمده‌ایم

آبرو می‌رود ای ابر خطاپوش ببار
که به دیوان عمل نامه سیاه آمده‌ایم

حافظ این خرقه پشمینه مینداز که ما
از پی قافله با آتش آه آمده‌ایم

حافظ
.
.
خودکار بیک 1.6و 1.2
کاغذ A4
#مشق .
#خط_خودکار#عشق#دل_نوشته#هنر#چلیپا#نستعلیق#شکسته_خودکاری#معماری#گرافیک#خودکار#بیک#خوش_خطی#خوشنویسی#دوبیتی#غزل#فرهنگ_ادب#نقاشی#هنرجو#شعر#قران#علی_هدایتی_جوان #Art
#Art_pen

تو پری زاده ندانم ز کجا می‌آیی
کادمیزاده نباشد به چنین زیبایی

راست خواهی نه حلالست که پنهان دارند
مثل این روی و نشاید که به کس بنمایی

سرو با قامت زیبای تو در مجلس باغ
نتواند که کند دعوی همبالایی

در سراپای وجودت هنری نیست که نیست
عیبت آنست که بر بنده نمی‌بخشایی

به خدا بر تو که خون من بیچاره مریز
که من آن قدر ندارم که تو دست آلایی

بی رخت چشم ندارم که جهانی بینم
به دو چشمت که ز چشمم مرو ای بینایی

نه مرا حسرت جاه است و نه اندیشه مال
همه اسباب مهیاست تو در می‌بایی

بر من از دست تو چندان که جفا می‌آید
خوشتر و خوبتر اندر نظرم می‌آیی

دیگری نیست که مهر تو در او شاید بست
چاره بعد از تو ندانیم بجز تنهایی

ور به خواری ز در خویش برانی ما را
همچنان شکر کنیمت که عزیز مایی

من از این در به جفا روی نخواهم پیچید
گر ببندی تو به روی من و گر بگشایی

چه کند داعی دولت که قبولش نکنند
ما حریصیم به خدمت تو نمی‌فرمایی

سعدیا دختر انفاس تو بس دل ببرد
به چنین زیور معنی که تو می‌آرایی

باد نوروز که بوی گل و سنبل دارد
لطف این باد ندارد که تو می‌پیمایی

سعدی .
.
.
.#خط_خودکار#عشق#دل_نوشته#هنر#چلیپا#نستعلیق#شکسته_خودکاری#معماری#گرافیک#خودکار#بیک#خوش_خطی#خوشنویسی#دوبیتی#غزل#فرهنگ_ادب#نقاشی#هنرجو#شعر#قران#علی_هدایتی_جوان #Art
#Art_pen

گر من ز محبتت بمیرم
دامن به قیامتت بگیرم

از دنیی و آخرت گزیرست
وز صحبت دوست ناگزیرم

ای مرهم ریش دردمندان
درمان دگر نمی‌پذیرم

آن کس که بجز تو کس ندارد
در هر دو جهان من آن فقیرم

ای محتسب از جوان چه خواهی
من توبه نمی‌کنم که پیرم

یک روز کمان ابروانش
می‌بوسم و گو بزن به تیرم

ای باد بهار عنبرین بوی
در پای لطافت تو میرم

چون می‌گذری به خاک شیراز
گو من به فلان زمین اسیرم

در خواب نمی‌روم که بی دوست
پهلو نه خوشست بر حریرم

ای مونس روزگار سعدی
رفتی و نرفتی از ضمیرم

سعدی
.
.
خودکار اشنایدر 1.4
کاغذ A4
#خط_خودکار#عشق#دل_نوشته#هنر#چلیپا#نستعلیق#شکسته_خودکاری#معماری#گرافیک#خودکار#بیک#خوش_خطی#خوشنویسی#دوبیتی#غزل#فرهنگ_ادب#نقاشی#هنرجو#شعر#قران#علی_هدایتی_جوان #Art
#Art_pen.

دانمت آستین چرا پیش جمال می‌بری
رسم بود کز آدمی روی نهان کند پری

معتقدان و دوستان از چپ و راست منتظر
کبر رها نمی‌کند کز پس و پیش بنگری

آمدمت که بنگرم باز نظر به خود کنم
سیر نمی‌شود نظر بس که لطیف منظری

غایت کام و دولتست آن که به خدمتت رسید
بنده میان بندگان بسته میان به چاکری

روی به خاک می‌نهم گر تو هلاک می‌کنی
دست به بند می‌دهم گر تو اسیر می‌بری

هر چه کنی تو برحقی حاکم و دست مطلقی
پیش که داوری برند از تو که خصم و داوری

بنده اگر به سر رود در طلبت کجا رسد
گر نرسد عنایتی در حق بنده آن سری

گفتم اگر نبینمت مهر فرامشم شود
می‌روی و مقابلی غایب و در تصوری

جان بدهند و در زمان زنده شوند عاشقان
گر بکشی و بعد از آن بر سر کشته بگذری

سعدی اگر هلاک شد عمر تو باد و دوستان
ملک یمین خویش را گر بکشی چه غم خوری

سعدی
.
.خودکار بیک 1.6و1.2
کاغذA4
.
#خط_خودکار#عشق#دل_نوشته#هنر#چلیپا#نستعلیق#شکسته_خودکاری#معماری#گرافیک#خودکار#بیک#خوش_خطی#خوشنویسی#دوبیتی#غزل#فرهنگ_ادب#نقاشی#هنرجو#شعر#قران#علی_هدایتی_جوان #Art
#Art_pen

تا کی ای دلبر دل من بار تنهایی کشد
ترسم از تنهایی احوالم به رسوایی کشد

کی شکیبایی توان کردن چو عقل از دست رفت
عاقلی باید که پای اندر شکیبایی کشد

سروبالای منا گر چون گل آیی به چمن
خاک پایت نرگس اندر چشم بینایی کشد

روی تاجیکانه‌ات بنمای تا داغ حبش
آسمان بر چهره ترکان یغمایی کشد

شهد ریزی چون دهانت دم به شیرینی زند
فتنه انگیزی چو زلفت سر به رعنایی کشد

دل نماند بعد از این با کس که گر خود آهنست
ساحر چشمت به مغناطیس زیبایی کشد

خود هنوزت پسته خندان عقیقین نقطه‌ایست
باش تا گردش قضا پرگار مینایی کشد

سعدیا دم درکش ار دیوانه خوانندت که عشق
گر چه از صاحب دلی خیزد به شیدایی کشد

سعدی
خودکار بیک 1.6
کاغذA4
.ن (یی) درست نوشته نشده نقطه ها جا افتادن 🙇
.
.#خط_خودکار#عشق#دل_نوشته#هنر#چلیپا#نستعلیق#شکسته_خودکاری#معماری#گرافیک#خودکار#بیک#خوش_خطی#خوشنویسی#دوبیتی#غزل#فرهنگ_ادب#نقاشی#هنرجو#شعر#قران#علی_هدایتی_جوان #Art
#Art_pen

ceritanya gambar dari sudut pandang mata, tp hasilnya ... bikin nyengir. terkadang imajinasi lebih indah dr kenyataan. #doe_art #gagal #art_pen #imajinasi vs #ralita #EdisidibuangSayang #gabut

دلم جز مهر مه رویان طریقی بر نمی‌گیرد
ز هر در می‌دهم پندش ولیکن در نمی‌گیرد

خدا را ای نصیحتگو حدیث ساغر و می گو
که نقشی در خیال ما از این خوشتر نمی‌گیرد

بیا ای ساقی گلرخ بیاور باده رنگین
که فکری در درون ما از این بهتر نمی‌گیرد

صراحی می‌کشم پنهان و مردم دفتر انگارند
عجب گر آتش این زرق در دفتر نمی‌گیرد

من این دلق مرقع را بخواهم سوختن روزی
که پیر می فروشانش به جامی بر نمی‌گیرد

از آن رو هست یاران را صفاها با می لعلش
که غیر از راستی نقشی در آن جوهر نمی‌گیرد

سر و چشمی چنین دلکش تو گویی چشم از او بردوز
برو کاین وعظ بی‌معنی مرا در سر نمی‌گیرد

نصیحتگوی رندان را که با حکم قضا جنگ است
دلش بس تنگ می‌بینم مگر ساغر نمی‌گیرد

میان گریه می‌خندم که چون شمع اندر این مجلس
زبان آتشینم هست لیکن در نمی‌گیرد

چه خوش صید دلم کردی بنازم چشم مستت را
که کس مرغان وحشی را از این خوشتر نمی‌گیرد

سخن در احتیاج ما و استغنای معشوق است
چه سود افسونگری ای دل که در دلبر نمی‌گیرد

من آن آیینه را روزی به دست آرم سکندروار
اگر می‌گیرد این آتش زمانی ور نمی‌گیرد

خدا را رحمی ای منعم که درویش سر کویت
دری دیگر نمی‌داند رهی دیگر نمی‌گیرد

بدین شعر تر شیرین ز شاهنشه عجب دارم
که سر تا پای حافظ را چرا در زر نمی‌گیرد

حافظ
خودکار بیک 1.6
کاغذ A4
#خط_خودکار#عشق#دل_نوشته#هنر#چلیپا#نستعلیق#شکسته_خودکاری#معماری#گرافیک#خودکار#بیک#خوش_خطی#خوشنویسی#دوبیتی#غزل#فرهنگ_ادب#نقاشی#هنرجو#شعر#قران#علی_هدایتی_جوان #Art
#Art_pen

تا تو به خاطر منی کس نگذشت بر دلم
مثل تو کیست در جهان تا ز تو مهر بگسلم

من چو به آخرت روم رفته به داغ دوستی
داروی دوستی بود هر چه بروید از گلم

میرم و همچنان رود نام تو بر زبان من
ریزم و همچنان بود مهر تو در مفاصلم

حاصل عمر صرف شد در طلب وصال تو
با همه سعی اگر به خود ره ندهی چه حاصلم

باد به دست آرزو در طلب هوای دل
گر نکند معاونت دور زمان مقبلم

لایق بندگی نیم بی هنری و قیمتی
ور تو قبول می‌کنی با همه نقص فاضلم

مثل تو را به خون من ور بکشی به باطلم
کس نکند مطالبت زان که غلام قاتلم

کشتی من که در میان آب گرفت و غرق شد
گر بود استخوان برد باد صبا به ساحلم

سرو برفت و بوستان از نظرم به جملگی
می‌نرود صنوبری بیخ گرفته در دلم

فکرت من کجا رسد در طلب وصال تو
این همه یاد می‌رود وز تو هنوز غافلم

لشکر عشق سعدیا غارت عقل می‌کند
تا تو دگر به خویشتن ظن نبری که عاقلم

سعدی .
.کاغذ A4
خودکار بیک 1.6
.
.تشکر از کسی که شعرو رسوند 🌹🌹
.
.#خط_خودکار#عشق#دل_نوشته#هنر#چلیپا#نستعلیق#شکسته_خودکاری#معماری#گرافیک#خودکار#بیک#خوش_خطی#خوشنویسی#دوبیتی#غزل#فرهنگ_ادب#نقاشی#هنرجو#شعر#قران#علی_هدایتی_جوان #Art
#Art_pen

بشنو از نی چون شکایت می‌کند
از جداییها حکایت می‌کند

کز نیستان تا مرا ببریده‌اند
در نفیرم مرد و زن نالیده‌اند

سینه خواهم شرحه شرحه از فراق
تا بگویم شرح درد اشتیاق

هر کسی کو دور ماند از اصل خویش
باز جوید روزگار وصل خویش

من به هر جمعیتی نالان شدم
جفت بدحالان و خوش‌حالان شدم

هرکسی از ظن خود شد یار من
از درون من نجست اسرار من

سر من از نالهٔ من دور نیست
لیک چشم و گوش را آن نور نیست

تن ز جان و جان ز تن مستور نیست
لیک کس را دید جان دستور نیست

آتشست این بانگ نای و نیست باد
هر که این آتش ندارد نیست باد

آتش عشقست کاندر نی فتاد
جوشش عشقست کاندر می فتاد

نی حریف هرکه از یاری برید
پرده‌هااش پرده‌های ما درید

همچو نی زهری و تریاقی کی دید
همچو نی دمساز و مشتاقی کی دید

نی حدیث راه پر خون می‌کند
قصه‌های عشق مجنون می‌کند

محرم این هوش جز بیهوش نیست
مر زبان را مشتری جز گوش نیست

در غم ما روزها بیگاه شد
روزها با سوزها همراه شد

روزها گر رفت گو رو باک نیست
تو بمان ای آنک چون تو پاک نیست

هر که جز ماهی ز آبش سیر شد
هرکه بی روزیست روزش دیر شد

در نیابد حال پخته هیچ خام
پس سخن کوتاه باید والسلام

بند بگسل باش آزاد ای پسر
چند باشی بند سیم و بند زر

گر بریزی بحر را در کوزه‌ای
چند گنجد قسمت یک روزه‌ای

کوزهٔ چشم حریصان پر نشد
تا صدف قانع نشد پر در نشد

هر که را جامه ز عشقی چاک شد
او ز حرص و عیب کلی پاک شد

شاد باش ای عشق خوش سودای ما
ای طبیب جمله علتهای ما

ای دوای نخوت و ناموس ما
ای تو افلاطون و جالینوس ما

جسم خاک از عشق بر افلاک شد
کوه در رقص آمد و چالاک شد

عشق جان طور آمد عاشقا
طور مست و خر موسی صاعقا

با لب دمساز خود گر جفتمی
همچو نی من گفتنیها گفتمی

هر که او از هم‌زبانی شد جدا
بی زبان شد گرچه دارد صد نوا

چونک گل رفت و گلستان درگذشت
نشنوی زان پس ز بلبل سر گذشت

جمله معشوقست و عاشق پرده‌ای
زنده معشوقست و عاشق مرده‌ای

چون نباشد عشق را پروای او
او چو مرغی ماند بی‌پر وای او

من چگونه هوش دارم پیش و پس
چون نباشد نور یارم پیش و پس

عشق خواهد کین سخن بیرون بود
آینه غماز نبود چون بود

آینت دانی چرا غماز نیست
زانک زنگار از رخش ممتاز نیست

#مولانا
.
.خودکاربیک
کاغذA4
.
.
.#خط_خودکار#عشق#دل_نوشته#هنر#چلیپا#نستعلیق#شکسته_خودکاری#معماری#گرافیک#خودکار#بیک#خوش_خطی#خوشنویسی#دوبیتی#غزل#فرهنگ_ادب#نقاشی#هنرجو#شعر#قران#علی_هدایتی_جوان #Art
#Art_pen

با خواندن بعضی از غزلها تازه می فهمی هر شاعری در سینه خود پیغمبری دارد .
.خودکار بیک 1.2 کاغذ A4
تشکر از کسی که متن رو رسوندن 🌹
.
.
#خط_خودکار#عشق#دل_نوشته#هنر#چلیپا#نستعلیق#شکسته_خودکاری#معماری#گرافیک#خودکار#بیک#خوش_خطی#خوشنویسی#دوبیتی#غزل#فرهنگ_ادب#نقاشی#هنرجو#شعر#قران#علی_هدایتی_جوان #Art
#Art_pen

Most Popular Instagram Hashtags