#architectlife

MOST RECENT

.
به فراموشی بسپار
اسامی را...
تک تک
تو
او
ما
شما
ایشان را...
و تنها من بمان...
و این یعنی فرصت زندگی
به تک تک
تو ها
او ها
ما ها
شما ها
ایشان ها...
و در حقیقت به من ها...
#سمانه_مهدی_نژاد
.
.
#samaneh_mahdinezhad #lifeline_2lcouture #lifeline_2lstudio #lifeline_2lphoto #architect #architectural #archilovers #architecturelovers #archidaily #art #designer #ideas #styles #urban_designer #fashiondesigner #arhitectstyle #architectlife #architecteye #photography #minimalism #interiordesigner #canon #photolife #instagood #love #lovely #lifestyle #happy #smile

.
با شاخه گلی دل میبندد...
با شکلات تلخی عاشق میشود...
با فنجان قهوه ای اعتراف میکند...
و با پاستیلی شاد میشود...
و دنیا چه بیرحمانه تسخیر کرده است
تمام وجود آدمی را...
.
#سمانه_مهدی_نژاد
.
.
#samaneh_mahdinezhad #lifeline_2lcouture #lifeline_2lstudio #lifeline_2lphoto #architect #architectural #archilovers #architecturelovers #archidaily #art #designer #ideas #styles #urban_designer #fashiondesigner #arhitectstyle #architectlife #architecteye #photography #minimalism #interiordesigner #canon #photolife #instagood #love #lovely #lifestyle #happy #smile

.
شاید در پس همین درب بزرگ دنیایی باشد به اندازه تمام آرزوهای ما...
.
پس نترسید و درب را بکوبید...
این شما هستید که انتخاب میکنید مسیر زندگیتان به کجا ختم شود...
.
کمتر از آرزوهایمان آرزو نکنیم...
#سمانه_مهدی_نژاد
.
.
#samaneh_mahdinezhad #lifeline_2lcouture #lifeline_2lstudio #lifeline_2lphoto #architect #architectural #archilovers #architecturelovers #archidaily #art #designer #ideas #styles #urban_designer #fashiondesigner #arhitectstyle #architectlife #architecteye #photography #minimalism #interiordesigner #canon #photolife #instagood #love #lovely #lifestyle #happy #smile

.
و چه متواضع فروتن و مهربان است خورشید امروز...
.
به ماه اجازه خودنمایی میدهد
بی غرور بی منت بی توقع...
.
به همان ماهی که در شب نورش را به تن کرده
و با غرور میدرخشد...
به همان ماه...
.
کمی هم خورشید باشیم...
.
#سمانه_مهدی_نژاد
.
.
#samaneh_mahdinezhad #lifeline_2lcouture #lifeline_2lstudio #lifeline_2lphoto #architect #architectural #archilovers #architecturelovers #archidaily #art #designer #ideas #styles #urban_designer #fashiondesigner #arhitectstyle #architectlife #architecteye #photography #minimalism #interiordesigner #canon #photolife #instagood #love #lovely #lifestyle #happy #smile

C&M HQ #solongsummer

Most Popular Instagram Hashtags