#antoongeels

MOST RECENT

.
Dagens bästa nyhet: Dionysios Areopagita i ett rejält svenskt urval: Paradoxernas Gud!
Bokförlaget Artos är oslagbara när det gäller mystik, kyrkofäder, ökenfäder etc. Och just denne kristne nyplatoniker, "Pseudo-Dionysios", är en av de mest intressanta av alla. Förmodligen en "välutbildad syrisk munk som verkade kring sekelskiftet 400-500" och som "fick en status som låg nära de apostoliska fäderna" (Antoon Geels). Han var "lärjunge" till Plotinos och Proklos och Anders Nygren skriver i sin imponerande "Eros och Agape" att "den nyplatonska grundåskådningen är blott nödtorftigt övertäckt av en synnerligen tunn kristen fernissa". Dionysios Areopagita är den negativa apofatiska teologins arkitekt och paradoxens mystika mästare.
Bravo Artos! Hoppas Tomten är snäll i år...
#dionysiosareopagita #pseudodionysios #dionysiusareopagita #pseudodionysius #artos #mystik #apofatiskteologi #negativteologi #paradox #nyplatonism #neoplatonism #christianpessimism #mysticaltheology #dionysiosareopagiten #ärtomtenmystiker? #plotinos #proklos #antoongeels #depressiverealism #andersnygren #beyond

.
Emellanåt kan den gamle skånske skomakarmystikerns ord ha en sällsynt tröstande verkan:
"(...) glädjen i lidandet är den sanna glädjen, medan den omedelbara glädjen är den ihåligaste av allt." ~ Hjalmar Ekström (1885-1962). Ur brev till Sigrid Schager (februari 1926), citerad i Antoon Geels Där allt tiger och är orörligt stilla, @molinsorgenfrei 2017.
Mer om denna fascinerande bok senare. Förhoppningsvis.

#hjalmarekström #antoongeels #mystik #lidande #lidandet #glädjenilidandet #molinsorgenfrei #ihåligglädje #sigridschager #utblottelse #tröst #dölivetochlevadöden #depressiverealism #negativteologi #1926 #beyond

Den religösa människan av (red) Antoon Geels och Owe Wikström utkommer på Natur & Kultur. Jag har gjort omslaget. #bok #bokomslag #denreligösamänniskan #owewikström #antoongeels #book #bookcover #naturochkultur #mysticalgardendesign

Så går denna i tryck.
#antoongeels #hjalmarekström

Kom på frukostföreläsning med Antoon Geels lördag den 5 september kl 9-11 #frukostföreläsning #lagavärlden #antoongeels #ickevåld #inspiration #nyfikenhet

Biljettförsäljningen till höstens första frukostföreläsning är i full gång! Den 5 september kommer Antoon Geels och talar över ämnet: "Laga världen - med ickevåld, medkänsla och andra verktyg". Biljett 50 kr, säljs på expeditionen. #antoongeels #lagavärlden #frukostföreläsning #ickevåld #medkänsla

Most Popular Instagram Hashtags