#antikyunan

MOST RECENT

CLAUDIUS PTOLEMAEUS. Yunan Gökbilimci

Geç İskenderiye Dönemi'nde yaşamış (M.S. II. yüzyılın birinci yarısı) ünlü bilim adamlarından birisi de Batlamyus'tur. Hayatı hakkında hemen hemen hiç bir bilgiye sahip değiliz. Müslüman astronomlar 78 yaşına kadar yaşadığını söylerler. Belki Yunan asıllı bir Mısırlı, belki de Mısır asıllı bir Yunanlıdır. Yunanca adı Ptolemaios'tur, ama harf uyuşmazlığı nedeniyle Ortaçağ İslâm Dünyası'nda Batlamyus diye tanınmıştır.
Batlamyus
Kladius Batlamyus(Claudius Ptolemaeus) İskenderiyeli Yunan
gökbilimci. Yaklaşık olarak 85 ve 165 yılları arasında yaşadığı kabul edilir. Adı Yunanca Klaudyos Ptolemayos, Latince Claudius Ptolemaeus, İngilizce Ptolemy 'dir.
Batlamyus, iki önemli yapıtın yazarıdır: Almagest ve Coğrafya. Bu yapıtlar Avrupa'nın orta çağın karanlığını Arapçaçevirileri ile aşabilmişlerdir. Latinceye çevirileri ancak 12. yüzyılda yapılmıştır.
Almagest, Yunan ve Babil uygarlıklarının gökbilim bilgilerinin bir derlemesidir. Derlemenin çoğu kendisinden üç yüzyıl önce yaşamış olan Hiparkus'a dayanır. Yapıtta Dünya merkezli bir Güneş Sistemi modeli önerilir. Bu model, Kopernik'in güneş merkezli modeline dek Batı ve İslam dünyalarında geçerli model olarak kabul edilmiştir.

Batlamyus'un diğer önemli yapıtı Coğrafyada bir derlemedir. Çağının Roma İmparatorluğu'nda bilinen coğrafya bilgileri bu kitapta toplanmıştır. #derkitarih #cladius #ptolemaida #ptolemy #ptolemaesus #rome #roma #greece #atina #antikyunan #antik #antic

Dünyada birçok korkunç şey var; ama hiçbiri insan kadar korkunç değil.
Sophokles

Vücudum köle olsa da düşüncelerim özgürdür. / Sopheclus

#Antigone#Sophokles#greek🇬🇷 #tragedia ##antygona #book #stars #pink # art #photography #sofokles #sztukaantyku. #efes#ephesus#antik#antikyunan#selcuk#tatil# vacation#sunglasses#sandalet#terlik# antiktiyatro#meryemanakilisesi#haç#region#din # #ephesus # efes #celsus #library #rome #history #historical #

Miletlu Thales Sokrates dönemi öncesi yaşamış Anadolulu bir filozoftur. İlk filozoflardan olduğu için felsefe ve bilimin öncüsü olarak adlandırılır. Hakkında fazla bilgi bulunmadığı için Herodot ve Diyojen gibi antik yazarlardan bilgi edilebilir ki oda kısıtlıdır.Antik Yunanistan'ın yedi bilgesinden(Miletli Thales,Lindoslu Cleobulos,Atinalı Solon, Spartalı Chilon,Prieneli Bias,Korinthli Periander ve Midilli Pittacus) ilkidir.Her ne kadar yaşamı hakkında fazla bilgi bulunmasada teorileri devrim niteliğindedir. Thales'den önce Yunanlar doğayı ve dünyanın temel maddesini; Mitoloji, kahramanlar,Tanrılar ile açıklıyorlardı. Thales hem suyu ana madde olarak düşünmesi,hem de doğayı olguları birleştirerek açıklaması bakımından önemli olmuştur. Doğa olaylarının nedenlerini insan biçimli Tanrılardan ziyade, doğanın içinde aramıştır. Mitolojik açıklamalar ile ussal(akla uygun) bir köprü kurmuştur. Her şeyin tanrılarla dolu olduğuna inanmış olabilir. Ona göre dünyada tanrısal olmayan hiçbirşey yoktur. Tanrısal gibi mıknatıs taşında çekme kuvveti gibi bir hayat gücü(ruh) olarak tanımlar.(kimileri ruhun ölümsüz olduğunu söyleyen ilk kişinin Thales olduğunu söyler.)Thales maddenin ilk öğesi olarak suyu ileri sürmüştür. İlk öğe olduğundan toprağın suyun üzerinde bulunduğunu ve dünyanın su tarafından taşındığını iddia etmiştir açıklamak için "Dünya bir gemi gibi hareket ediyormuş ve deprem olunca aslında su hareketi yaşanıyormuş." Thales aynı zamanda astronomi ile de ilgileniyordu Herodot ve Eudemos'a göre 28 Mayıs MÖ 585'te gerçekleştiği kabul görülen Güneş tutulmasını önceden hesaplanmıştır. Gölgemiz ile aynı uzunlukta olduğumuzu gözlemliyerek piramitlerin uzunluğunu ölçmüş, Nil nehrinin yükselmesini rüzgara bağlı olduğunu bulmuştur. Matematik-Geometri hakkında da çığırlar açmış Kalimakhos'un aktardığı bilgilere göre bazı teoriler ortaya atmış ve yorumlamıştır; Çap çemberi iki eşit parçaya böler,bir ikizkenar üçgenin taban açıları birbirine eşittir,birbirinin kesen iki doğrunun oluşturduğu ters açılar birbirine eşittir, köşesi çember üzerinde bulunan ve çapı gösteren açı,dik açıdır.

Afrodit Heykeli, Ünlü Yunan heykeltıraş Praxiteles, M.Ö. dördüncü yüzyılda aşk ve güzellik tanrıçası Afrodit heykelini ortaya çıkardı. Afrodit, Tanrıça Venüs ile eşdeğer kabul edilir. Helenistik dönemde yaygınlık gösteren Afrodit heykelleri içinde bu heykel çıplaktır ve oldukça seçkin bir yeri vardır. Heykel, adı açıklanmayan bir satıcı aracılığı ile 1988 yılında 18 milyon dolara Getty Müzesi tarafından satın alınmıştır. #arkeoloji #mitoloji #ancient #konyaarkeolojimüzesi #türkiye #nümizmatik #antikyunan #mezapotamya #heykel #turkey

Leda ve Kuğu Mermer Grup, Yunan mitolojik öyküsünden kaynaklanan Leda ve Kuğu M.Ö.300 yıllarında yapılmış bir heykel grubudur. 1775 yılında Roma’da keşfedilen bu heykel, antik Yunan heykelinin bir kopyası olarak kabul edilmektedir. Sotheby’s New York tarafından 19 milyon dolar gibi bir bedelle ismi bilinmeyen bir alıcıya satıldı. #arkeoloji #mitoloji #ancient #antikyunan #romaimparatorluğu #türkiye

Antinous, Türkiye’nin kuzeyinde bir şehirde doğmuş olan Yunanlı gençlerden biridir. Nil nehrinde boğularak öldüğü söylenen Antinous, kendisini feda ettiği de düşünülmektedir. Roma İmparatoru Hadrian tarafından hayran olunduğunun dışında pek bilgi yoktur. Çeşitli kaynaklarda Hadrian ve Antinous’un eşcinsel bir ilişki yaşadıklarına dair güçlü iddialar vardır. Bu büst Antinous’a ait olan tek heykeldir. Bu büst 2010 yılında Sotheby’s tarafından adı açıklanmayan bir alıcıya yaklaşık 24 milyon dolara satıldı. #arkeoloji #mitoloji #ancient #antikyunan #romaimparatorluğu #türkiye #turkey

2007 yılında oldukça yüksek fiyata satılan bu heykel satıcı Guiseppe Eskenazi tarafından temsil edilen bir alıcıya 29 milyon dolara satıldı. Artemis ve Stag heykeli klasik dönem sanatının ayakta kalan en güzel eserlerinden biri olarak kabul edilmektedir. #arkeoloji #mitoloji #ancient #antikyunan #mezapotamya #heykel #turkey #türkiye

Irak’ın başkenti Bağdat yakınlarında bulunan guennol lioness, 5 bin yıllık kireçtaşından yapılmış bir mezapotamya heykelidir. Heykel antropomorfik dişi-kadını tasvir etmekte olup, 2007 yılında Sotheby’s tarafından 57,2 milyon dolara satılmış ve bugüne dek satılan en pahalı heykel olmuştur. #arkeoloji #mitoloji #ancient #ırak #antikyunan #mezapotamya #heykel #turkey #türkiye

Antik Para Kolye 🏛Tarih kadar eski Bir doğal mücevher olan Firuze / Turkuaz taşıyla tasarlanmış bu Kolye
Sizi Mitolojik Yunan Tanrı'larının Zamanlarında gezdirmeye davet ediyor.
.
.
.
.
.925 ayar gümüş 24 ayar altın renginde antik para Kolye .
Gerçek Firuze taşıyla enfes bir Kolye .
.
.
.
SATIN ALMA LİNKİ PROFİLDE.
.
.
.
.
.
.
.
.
#maisonkleo #antikyunan#parakolye#coinnecklace#necklace #firuze#turkuaz#turquise#silver#gümüş#kolye#chokker#myth #greece #rome #athena#afrodite#venüs#woman#kadınmodası#takımodası#model#models#modelagency

Antik Yunan Filozofu Sokrates'in Kitabı: Sokrates'in Savunması 'nı okumanızı öneririz :) Yeterince iyi konuşmadığım için değil, yeterince küstah ya da yüzsüz olmadığım için ve size, duymaktan hoşlanacağınız şeyler duyurmadığım, yakınan, inleyip sızlanan, bana yakışmayacağını düşündüğüm bir sürü şey yapıp söyleyen bir Sokrates göstermediğim için hüküm giydim ben. Çünkü siz, başka suçlananlardan böyle şeyler duymaya alışıksınız. Ama ben, ne az önce tehlike korkusuyla özgür bir insana yakışmayacak şeyler yapmak gerektiğini düşündüm, ne de şimdi pişmanım, kendimi böyle savunduğum için. Kendimi böyle savunup ölmeyi, aşağılık şeyler yapıp yaşamaya yeğ tutarım.
#sokrates #filozof #antikyunan #bilgivericikitaplar #sorgulayankitaplar #kitapseverler #sokratesinsavunması

Tanrılar tarafından verilen cevaplara"orakl " bu cevapları ileten kahinlerede "Pythi " denirmiş.
⚜️
Didimde bulunan Apollon tapınağı yaklaşık ikibin yıl "Orakl” merkezi olarak kullanılmış ve antik tarihin en önemli 3 orakl merkezinden biriymiş.
⚜️
Çok önemli konularda karar verebilmek amacıyla, Antik Yunan ileri gelenleri pythia lara danışırlar ve Orakl isterlermiş.Hatta Büyük İskender de seferine çıkmadan önce yunanistandaki bir orakl merkezine uğramış ve orakl istemiş.
⚜️
MS 2 yy Hıristiyanlığın ışığı parladıkça, pythi lerin ve orakl ların sönmeye başlamış.
⚜️
Günümüzde Pythialar yaşamıyorlar ,
⚜️
Ama
⚜️
Efsane o ki Pythialar ile ilgili geriye kalan henüz gerçekleşmemiş Orakl var !!!
⚜️
Bu Orakl onların yani Pythialar’ın yeniden doğacaklarıymış... 😳
⚜️
Ne zaman mı? Kimbilir... #tbt #2015
#didim #didimapollontapınağı #apollontapınağı #apollon #antikyunan #antikyunanmitolojisi #antikyunanhikayeleri #efsane #anadoluefsaneleri #anatolia #gezenbilir #çokgezençokbilir #evdeoturanerkenölür #yolaçıkyolaçık

Apollon Tapınağı efsanesi

Tanrı Apollon bir gün yörede çobanlık yapan Brankhos’a rastlar. Brankhos’tan çok hoşlanır ve ona kehanetinin sırlarını öğretir. Brankhos, defne ormanı ve su kaynağının bulunduğu, bugünkü tapınağın yerinde, Apollon adına ilk tapınağı yapar. Tapınak uzun yıllar boyunca Brankhos’un soyundan geldiği bilinen Brankhidler tarafından yönetilmiştir. Ta ki M.Ö. 494’teki Miletos şehri ile Apollon Tapınağı’nı yerle bir eden Pers saldırısına dek. İyon kent devletlerinin isyanını bastırmak amacıyla gerçekleştirilen bu saldırı, bölgenin gördüğü en yıkıcı mücadelelerden biri olmuştur. Bu saldırıdan sonra, tapınağın en önemli varlıkları Pers başkenti Ekbatan’a götürülür. Tarihçi Herodot hikâyenin devamını şöyle anlatıyor:

Brankhidler tanrılarına sadakatsizlikle suçludurlar; tanrıya sunulmuş hazineleri hiç duraksamadan Pers kralına teslim etmiş ve ihanetlerini izleyecek olaylardan kurtulmak için de onun peşinden Pers ülkesine kaçmışlardır. Yüz elli yıl sonra İskender buraya dek geldi. Ordusundaki Miletoslulara ne yapması gerektiğini sorduktan sonra, yerleşmeyi yerle bir etti. Böylece babalarının işlediği suçun cezasını oğullar ödemişlerdir.

#apollontapınağı #didim #didyma #mitoloji #antikyunan #medusa #antiquegreece #mithology #apollontemple #tokyocameraclub

Most Popular Instagram Hashtags