[PR] Gain and Get More Likes and Followers on Instagram.

#altinolukdergi

1545 posts

TOP POSTS

Hiç bir Mü’min Hazret-i Peygamber’e rol biçmeye ya da duracağı yeri göstermeye hiç bir gerekçe ile teşebbüs edemez, etmemelidir. Böyle bir hakkı yoktur, haddine de düşmüş değildir.

Prof. Dr. İsmail Lütfi Çakan ile Hz. Peygamber ve Ümmeti Üzerine Bir Söyleşi / Altınoluk Dergisi Nisan - 2017 #altinolukdergi #altinoluk

Ahmet Taşgetiren / İlahi Lütfun İdraki / Altınoluk Dergisi Nisan - 2017 #ahmettaşgetiren #altinoluk #altinolukdergi

Muhterem Kardeşlerimiz;
Rasulullah (sallallahü aleyhi ve sellem)'in hukukunu anlamaya adanmış bir Altınoluk sunuyoruz bu ay sizlere. #altinoluk #altinolukdergi

Dr. M. Kazım Kara / Tefekkür Bir Tek Ağaç Yaprağı Bile / Altınoluk Dergisi Mart - 2017 #kazımkara #altinoluk #altinolukdergi

Mahmud Sami Ramazanoğlu / Musahabe-5 #mahmudsamiramazanoğlu #altinolukdergi #altinoluk

“Maddiyâta meyledenler için hayat, deniz suyu içmeye benzer; içtikçe susarlar, susadıkça içerler.” Muhyiddîn-i Arabî Hazretleri #altinolukdergi #muhiddinarabi

Bu sayımız önemli değerli dostlar.

Ramazan öncesinde hayatlarımıza, amellerimize bir kere daha bakmak ve Ramazan’a daha keskinleşmiş şuurla girmek hayati ehemmiyet taşıyor.

www.erkamyayinlari.com sitemizden dergimize abone olabilirsiniz... #altinoluk #altinolukdergi #islam #dergi #aile

Osman Nûri Topbaş Hocaefendi
#osmannuritopbaş #altinoluk #altinolukdergi

Osman Nûri Topbaş / Hak Dostlarından Hikmetler Hazret-i Mevlana - 2 / Altınoluk Dergisi Mart - 2017#altinolukdergi #altinoluk #osmannuritopbaş

MOST RECENT

Altınoluk Dergisi 2017-2018 Dönemi Abone Kampanyası
Ayrıntılı Bilgi ve Abonelik İçin: erkamyayinlari.com #erkam #erkamyayinlari #altinoluk #altinolukdergi

Osman Nûri Topbaş Hocaefendi
#osmannuritopbaş #altinoluk #altinolukdergi

Rasûlullah sallâllâhu aleyhi ve sellem- Efendimiz bir hadîs-i şerîflerinde şöyle buyurmuşlardır: “Bana şu altı şey hakkında söz verin, ben de sizin Cennet’e gireceğinize kefil olayım:

1.Konuştuğunuz zaman doğru konuşun!
2.Vaatte bulunduğunuz zaman yerine getirin!
3.Emânet hususunda güvenilir olun!
4.İffetinizi muhafaza edin!
5.Gözlerinizi haramdan koruyun!
6.Ellerinizi haramdan uzak tutun!” (Ahmed, V, 323) *** İmâm Mâlik naklediyor:

Bana anlatıldığına göre, bir gün Lokman Hakîm’e: “–Sende gördüğümüz (meziyet ve fazîletlerin kaynağı) nedir?” diye sorulmuştu.

O da şu cevâbı vermişti: “–Doğru sözlülük, emâneti yerine getirmek, beni ilgilendirmeyen şeyi terk etmek ve ahde vefâ göstermek.” (Muvatta, Kelâm, 17) .
.
*** Bir kişinin çevresine güven vermemesi, îmânının zayıfladığına, haysiyetini yitirdiğine ve İslâmî hassâsiyetlerini kaybettiğine işarettir. Artık onda îmânın sadece adı kalmış, ibadetlerinin içi boşalmış, elinde samimiyetsiz ve riyâkâr bir görüntüden başka bir şey kalmamıştır.
Hazret-i Ömer -radıyallâhu anh- bu hususu şöyle ifâde eder: “Bir kimsenin kıldığı namaza, tuttuğu oruca bakmayınız. Konuştuğunda doğru söylüyor mu, kendisine bir şey emânet edildiğinde emânete riâyet ediyor mu, dünyaya meylettiği zaman helâl-haram gözetiyor mu, ona bakınız.” (Beyhakî, Sünenü’l-Kübrâ, VI, 288; Şuab, IV, 230, 326)

Yine bir gün, bir kimse Hazret-i Ömer’in yanında başka birinden övgüyle bahsediyordu.

Ömer -radıyallâhu anh-: “–Onunla hiç yolculuk, komşuluk veya ticâret yaptın mı?” şeklinde suâller sordu. Adam her seferinde “hayır” cevâbını verince Hazret-i Ömer: “–Allâh’a yemin ederim ki sen onu tanımıyorsun.” buyurdu. (Gazâlî, İhyâ, III, 312)

Çünkü insanları tanıyıp değerlendirmede en çok dikkat edilecek hususlar bunlardır. Zira kişinin sağlam bir karakter sahibi olup olmadığı ve mânevî seviyesi, onun beşerî münâsebetlerinde, hâl ve davranışlarında kendini gösterir.
.
.
.
#altinolukdergi
#osmannuritopbaş
Fotoğraf Emir Rıfat Işık

Bir efsane... Edip Akbayram... Koca yürekli adam... Annelerimiz babalarımız senin şarkılarını dinleyerek büyüdüler ve ben seninle tanışabilme onuruna erişebildiğim için kendimi çok şanslı hissediyorum 🙏🏾 @turkuakbayram @edipakbayram_ #edipakbayram #güzelgünlergöreceğiz #türküakbayram #altınoluk #altinoluk #altınolukamfitiyatro #altinolukdergi #efsane #efsane #aldırmagönül


Behlül Dânâ Hazretleri, yol üzerindeki bir vîrânenin yıkılmak üzere olan eğilmiş duvarına bakıp sık sık âkıbetini tefekkür ederdi. Yine bir gün derin bir tefekkürle orayı seyrederken duvar âniden çöküverdi. Bu hâdise Behlül Dânâ Hazretleri’nde gözle görülür derecede büyük bir sürûra vesîle oldu. Onun bu büyük sevincine mânâ veremeyen insanlar, merakla ondaki bu değişikliğin sebebini sordular. Behlül Dânâ Hazretleri, onlara şu cevabı verdi: “−Duvar meyilli olduğu tarafa yıkıldı!” Hazretin az evvelki sevincine bir türlü akıl erdiremeyen insanlar, Behlül Dânâ’nın bu sözleriyle iyice şaşkınlaştılar. Bu ifadelerle onun neyi kastettiğini anlayamadıklarından bu defa: “−Peki, bunda şaşılacak ne var?!” diye sordular.

O ise insanlara, derin tefekkürünün bir neticesi olan şu hikmetli cevabı verdi: “−Mâdemki dünyadaki her şey nihâyetinde meylettiği tarafa yıkılıyor, benim de meylim Hakk’a doğrudur, o hâlde ben de ölünce -inşâallah- Hakk’a varırım. Ey ahâlî, rükû ve secdelerimizle Hakk’a meylimizi her an artırmaya gayret edelim ki, başka yönlere yıkılmayalım!” İşte Peygamber Efendimiz -sallâllâhu aleyhi ve sellem-’in fem-i muhsinlerinden sâdır olan: “Kişi, yaşadığı hâl üzere ölür.” (Müslim, Cennet, 83) hadîs-i şerîfinin şerh ve îzâhı mâhiyetinde müşahhas bir misâl…

Bu hakikat dolayısıyla bir mü’min, meylini her an Hakk’a yönelterek istikâmet üzere olmaya gayret etmelidir. Bunun için de sabırsızlığı sabırla; unutkanlığı zikirle; nankörlüğü şükürle; isyanı tâatla; cimriliği cömertlikle; şüpheyi yakîn ile; riyâyı ihlâs ile; günâhı tevbeyle; yalanı doğrulukla; gafleti tefekkürle bertaraf ederek Allâh’a güzel bir kul olmaya çalışmalıdır.
Osman Nuri Topbaş
Hocaefendi
.
.
.
#osmannuritopbaş
#erkamyayınları
#kitap #eğitim #nesil
#altinolukdergi #gençdergi
#azizmahmudhüdayi #kıssa #hikaye

ÇOCUKLARINIZA HELÂL LOKMA YEDİRİYORSANIZ? ‪(16 Temmuz 1999’da ebediyete göçen Mûsâ Efendi (rahmetullâhi aleyh)’i rahmetle anıyoruz...‬)
#Allah #HzMuhammed #musatopbaş #veda #erkamradyo #altınsilsile #altınolukdergi

Most Popular Instagram Hashtags