#allveauty_addiction

40 posts

TOP POSTS

...
چنگر در خرم آباد لرستان
چَنگَر یا پَرلا پرنده‌ای آبزی به رنگ سیاه است که رنگ سر و گردنش براق تر و منقار و پیشانی‌اش سفید رنگ است. چنگر از راستهٔ درناسانان و خانوادهٔ چنگریان است. این پرنده بومی ایران است و به فراوانی در ایران وجود دارد. چارخو از خویشان نزدیک این گونه است.
.....
آبان ماه95

#natgeo #landscape_captures #igcountryside #allveauty_addiction #naturel#naturesvisuals#theworldshotz#theworldshotz_bnw#discoverglobe #natureelite#natureza#arteobjetiva
#landscape #godlikephoto #in_longexpo #arteobjetiva#awesomeearth#awesomeeartpix#awesomeglobe#uncoveriran#igpodium#yallersworld #nategeo #instagram #awesomepix#global_hotsho

... دریاچه هيرم اوز لارستان در غروب تابستان داغ جنوب
دوستان واقعا خود دریاچه هيرم داره غروب میکنه
فقط همین مقدار آب ازش مونده که اونم آب چشمه گرمه
اونروز رفتم جگرم کباب شد
تمام ماهیها مردند
همه چی خشک شده
پرندگان مهاجر کم شدند
...
7مرداد ماه96
#natgeo #landscape_captures #igcountryside #allveauty_addiction #naturel#naturesvisuals#theworldshotz#theworldshotz_bnw#discoverglobe #natureelite#natureza#arteobjetiva
#landscape #godlikephoto #in_longexpo #arteobjetiva#awesomeearth#awesomeeartpix#awesomeglobe#uncoveriran#igpodium#yallersworld #nategeo #instagram #awesomepix#global_hotsho

MOST RECENT

...
چنگر در خرم آباد لرستان
چَنگَر یا پَرلا پرنده‌ای آبزی به رنگ سیاه است که رنگ سر و گردنش براق تر و منقار و پیشانی‌اش سفید رنگ است. چنگر از راستهٔ درناسانان و خانوادهٔ چنگریان است. این پرنده بومی ایران است و به فراوانی در ایران وجود دارد. چارخو از خویشان نزدیک این گونه است.
.....
آبان ماه95

#natgeo #landscape_captures #igcountryside #allveauty_addiction #naturel#naturesvisuals#theworldshotz#theworldshotz_bnw#discoverglobe #natureelite#natureza#arteobjetiva
#landscape #godlikephoto #in_longexpo #arteobjetiva#awesomeearth#awesomeeartpix#awesomeglobe#uncoveriran#igpodium#yallersworld #nategeo #instagram #awesomepix#global_hotsho

... دریاچه هيرم اوز لارستان در غروب تابستان داغ جنوب
دوستان واقعا خود دریاچه هيرم داره غروب میکنه
فقط همین مقدار آب ازش مونده که اونم آب چشمه گرمه
اونروز رفتم جگرم کباب شد
تمام ماهیها مردند
همه چی خشک شده
پرندگان مهاجر کم شدند
...
7مرداد ماه96
#natgeo #landscape_captures #igcountryside #allveauty_addiction #naturel#naturesvisuals#theworldshotz#theworldshotz_bnw#discoverglobe #natureelite#natureza#arteobjetiva
#landscape #godlikephoto #in_longexpo #arteobjetiva#awesomeearth#awesomeeartpix#awesomeglobe#uncoveriran#igpodium#yallersworld #nategeo #instagram #awesomepix#global_hotsho

...
شب چو در بستم و مست از می نابش کردم
ماه اگر حلقه به در کوفت جوابش کردم
دیدی آن ترک ختا دشمن جان بود مرا ؟
گر چه عمری به خطا دوست خطابش کردم
منزل مردم بیگانه چو شد خانه ی چشم
آنقدر گریه نمودم که خرابش کردم
شرح داغ دل پروانه چو گفتم با شمع
آتشی در دلش افکندم و آبش کردم
غرق خون بود و نمی مرد ز حسرت فرهاد
خواندم افسانه ی شیرین و به خوابش کردم
دل که خونابه ی غم بود و جگر گوشه ی درد
بر سر آتش جور تو کبابش کردم
زندگی کردن من مردن تدریجی بود
آنچه جان کند تنم عمر حسابش کردم
...
دریاچه هيرم لارستان فارس در غروب داغ تابستانی
مرداد ماه96

#natgeo #landscape_captures #igcountryside #allveauty_addiction #naturel#naturesvisuals#theworldshotz#theworldshotz_bnw#discoverglobe #natureelite#natureza#arteobjetiva
#landscape #godlikephoto #in_longexpo #arteobjetiva#awesomeearth#awesomeeartpix#awesomeglobe#uncoveriran#igpodium#yallersworld #nategeo #instagram #awesomepix#global_hotsho

چقدر دلم میخواهد...
چقدر سادگی زیباست...
چقدر ساده زیستن قشنگ است...
دلم کلبه سادگی را میخواهد...
سادگی...
کلبه های فومن گیلان
اردیبهشت95
#natgeo #landscape_captures #igcountryside #allveauty_addiction #naturel#naturesvisuals#theworldshotz#theworldshotz_bnw#discoverglobe #natureelite#natureza#arteobjetiva
#landscape #godlikephoto #in_longexpo #arteobjetiva#awesomeearth#awesomeeartpix#awesomeglobe#uncoveriran#igpodium#yallersworld #nategeo #instagram #awesomepix#global_hotsho

...
شبیه برگ پاییزی ، پس از تو قسمت بادم

خداحافظ ، ولی هرگز نخواهی رفت از یادم
خداحافظ ، و این یعنی در اندوه تو می میرم

در این تنهایی مطلق ، که می بندد به زنجیرم
و بی تو لحظه ای حتی دلم طاقت نمی آرد

و برف نا امیدی بر سرم یکریز می بارد
چگونه بگذرم از عشق ، از دلبستگی هایم ؟

چگونه می روی با اینکه می دانی چه تنهایم ؟
خداحافظ ، تو ای بانوی شب های غزل خوانی

خداحافظ ، به پایان آمد این دیدار پنهانی
خداحافظ ، بدون تو گمان کردی که می مانم

خداحافظ ، بدون من یقین دارم که می مانی !!
..... پاییز در جنگل تویسرکان همدان
آبان ماه95
#natgeo #landscape_captures #igcountryside #allveauty_addiction #naturel#naturesvisuals#theworldshotz#theworldshotz_bnw#discoverglobe #natureelite#natureza#arteobjetiva
#landscape #godlikephoto #in_longexpo #arteobjetiva#awesomeearth#awesomeeartpix#awesomeglobe#uncoveriran#igpodium#yallersworld #nategeo #instagram #awesomepix#global_hotsho

Most Popular Instagram Hashtags