#allenren

56 posts

TOP POSTS

#任嘉伦 #RenJiaLun #AllenRen Beautiful Smile 😁

😂😂😂 我的天呀哈哈哈 Oh my god haha 😂😂😂
#AllenRen #RenJiaLun #任嘉倫 #任嘉伦 #嘉人

Congrats Newly wed 💕
From your RHU-Damulog Family
#allenren 05.27.17

Cant wait for this drama 😣😣😣 yang zi so pretty 😘😘😘 #yangzi💕 #andyyang💕 #renjialun #allenren #thedestinyofwhitesnake #chinesedrama

New Drama 💕 ❤️💕大唐荣耀 / Da Tang Rong Yao
The Glory of Tang Dynasty 任嘉伦 / Ren Jia Lun 任国超 / Ren Guo Chao Allen Ren 景甜 / Jing Tian
Sally Jing 茅子俊 / Mao Zi Jun
茅志军 MaoZhiJun 秦俊杰 QinJunJie #大唐荣耀 #DaTangRongYao
#TheGloryofTangDynasty #任嘉伦 #RenJiaLun #任国超 #RenGuoChao #AllenRen #景甜 #JingTian
#SallyJing #茅子俊 #MaoZiJun
#茅志军 #秦俊杰 #QinJunJie part 4

MOST RECENT

เริ่ดค่ะ สมกับเป็นนักกีฬาปิงปองเก่า 😍😍 #来吧冠军 #任嘉伦 #renjialun #allenren

มีความน่ารักขั้นสุด 💖😍 #任嘉伦 #renjialun #allenren #เหรินเจียหลุน #Metersbonwe #美特斯邦威

😂😂😂 我的天呀哈哈哈 Oh my god haha 😂😂😂
#AllenRen #RenJiaLun #任嘉倫 #任嘉伦 #嘉人

紫宣🌿许宣🌿好可爱 #天乩之白蛇传说 #renjialun #allenren

ส่งหัวใจมาให้ก็รับไว้ทันที #happycamp #快乐大本营 #任嘉伦 #renjialun #allenren #เหรินเจียหลุน

❤️❤️❤️Beautiful chinese song, Love ❤️❤️❤️ Glory by Allen Ren #任嘉伦 #RenJiaLun #AllenRen ❤️❤️❤️山一程 水一程 锦绣玲珑
梦一生 念一生 飞花落红
shān yī chéng / shuǐ yī chéng / jǐn xiù líng lóng
mèng yī shēng / niàn yī shēng / fēi huā luò hóng
A stretch of mountains, a stretch of water, brilliantly beautiful and exquisite.
Dreaming for a lifetime, yearning for a lifetime, the flying flowers fall down.
潮汐月有盈 岁又增 荣耀青松
灭又生 得又扔
cháo xī yuè yǒu yíng / suì yòu zēng / róng yào qīng sōng
miè yòu shēng / dé yòu rēng
Morning tide and evening tide, the moon has its times of fullness. Yet another year is added on. The green pine of glory
Thrives again after [attemps to] wipe [it] out, is discarded after [it] has been obtained.
温香软玉顾盼 万千荣宠惊慕
恩重情浓 太匆匆
飞刀拔剑力挽 金樽玉盏不换
大梦醒 风啸长空
wēn xiāng ruǎn yù gù pàn / wàn qiān róng chǒng jīng mù
ēn zhòng qíng nóng / tài cōng cōng
fēi dāo bá jiàn lì wǎn / jīn zūn yù zhǎn bù huàn
dà mèng xǐng / fēng xiào cháng kōng
The delicate beauty[1] looks around. [She has] ten thousand [times over] the honorable favor and the surprised admiration [of the ruler].
The grace [he bestows upon her] is heavy and the love [between them] is strong, [but it is all] too hurried.
Flying knives and drawn swords use all their might to reverse [the dire situation]. The gold goblet and the jade cup are not replaced [with something else].
Upon waking from the grand dream, the wind is howling through the vast sky.
至此一生 曾是长风万里的相送
一步一摇一段回眸中
得此一生 是那白驹过隙的相拥
无影无踪 一朝一夕 风雨中
zhì cǐ yī shēng / céng shì cháng fēng wàn lǐ de xiāng sòng
yī bù yī yáo yī duàn huí móu zhōng
dé cǐ yī shēng / shì nà bái jū guò xì de xiāng yōng
wú yǐng wú zōng / yī zhāo yī xī / fēng yǔ zhōng
Life until this point...it had been a ten thousand mile sending off in the gusting wind,
[All] within each step, each sway, each backward glance.
Having had this life...it is that fleeting[2] embrace,
Gone without a trace, in the span of one morning and one evening, within the wind and rain[3]. 无影无踪 一朝一夕 风雨中
wú yǐng wú zōng / yī zhāo yī xī / fēng yǔ zhōng
Gone without a trace, in the span of one morning and one evening, within the wind and rain. ❤️❤️❤️ part 2

❤️❤️❤️Beautiful chinese song, Love ❤️❤️❤️ Glory by Allen Ren #任嘉伦 #RenJiaLun #AllenRen ❤️❤️❤️山一程 水一程 锦绣玲珑
梦一生 念一生 飞花落红
shān yī chéng / shuǐ yī chéng / jǐn xiù líng lóng
mèng yī shēng / niàn yī shēng / fēi huā luò hóng
A stretch of mountains, a stretch of water, brilliantly beautiful and exquisite.
Dreaming for a lifetime, yearning for a lifetime, the flying flowers fall down.
潮汐月有盈 岁又增 荣耀青松
灭又生 得又扔
cháo xī yuè yǒu yíng / suì yòu zēng / róng yào qīng sōng
miè yòu shēng / dé yòu rēng
Morning tide and evening tide, the moon has its times of fullness. Yet another year is added on. The green pine of glory
Thrives again after [attemps to] wipe [it] out, is discarded after [it] has been obtained.
温香软玉顾盼 万千荣宠惊慕
恩重情浓 太匆匆
飞刀拔剑力挽 金樽玉盏不换
大梦醒 风啸长空
wēn xiāng ruǎn yù gù pàn / wàn qiān róng chǒng jīng mù
ēn zhòng qíng nóng / tài cōng cōng
fēi dāo bá jiàn lì wǎn / jīn zūn yù zhǎn bù huàn
dà mèng xǐng / fēng xiào cháng kōng
The delicate beauty[1] looks around. [She has] ten thousand [times over] the honorable favor and the surprised admiration [of the ruler].
The grace [he bestows upon her] is heavy and the love [between them] is strong, [but it is all] too hurried.
Flying knives and drawn swords use all their might to reverse [the dire situation]. The gold goblet and the jade cup are not replaced [with something else].
Upon waking from the grand dream, the wind is howling through the vast sky.
至此一生 曾是长风万里的相送
一步一摇一段回眸中
得此一生 是那白驹过隙的相拥
无影无踪 一朝一夕 风雨中
zhì cǐ yī shēng / céng shì cháng fēng wàn lǐ de xiāng sòng
yī bù yī yáo yī duàn huí móu zhōng
dé cǐ yī shēng / shì nà bái jū guò xì de xiāng yōng
wú yǐng wú zōng / yī zhāo yī xī / fēng yǔ zhōng
Life until this point...it had been a ten thousand mile sending off in the gusting wind,
[All] within each step, each sway, each backward glance.
Having had this life...it is that fleeting[2] embrace,
Gone without a trace, in the span of one morning and one evening, within the wind and rain[3]. 无影无踪 一朝一夕 风雨中
wú yǐng wú zōng / yī zhāo yī xī / fēng yǔ zhōng
Gone without a trace, in the span of one morning and one evening, within the wind and rain. ❤️❤️❤️ part 1

#任嘉伦 #RenJiaLun #AllenRen Beautiful Smile 😁

#任嘉伦 #RenJiaLun #AllenRen 大唐荣耀 Da Tang Rong Yao
The Glory of Tang Dynasty part 3

Most Popular Instagram Hashtags