#allahummeettesubhanekeinikuntubinezalimin

MOST RECENT

Ve keza niyet, ölü ve meyyit olan haletleri ihya eden ve canlı, hayatlı ibadetlere çeviren bir ruhtur. Ve keza niyette öyle bir hâsiyet vardır ki seyyiatı hasenata ve hasenatı seyyiata tahvil eder. Demek niyet, bir ruhtur. O ruhun ruhu da ihlastır. Öyle ise necat, halâs ancak ihlas iledir. İşte bu hâsiyete binaendir ki az bir zamanda çok ameller husule gelir. Buna binaendir ki az bir ömürde, cennet bütün lezaiz ve mehasiniyle kazanılır. Ve niyet ile insan, daimî bir şâkir olur, şükür sevabını kazanır. Ve keza dünyadaki lezzet ve nimetlere iki cihetle bakılır:
Risale-i Nur - Mesnevi-i Nuriye(68)

ALLAHÛMME SALLİ ÂLÂ SEYYİDİNA MUHAMMEDİN VE ÂLÂ ALİ SEYYIDINA MUHAMMED SALLALLAHU ALEYHİ VE SELLEM ❤❤🌸❤🌸❤🌸❤🌸 #allahbirdirtektireşibenzeriortağıyoktur
#allahummeettesubhanekeinikuntubinezalimin

Most Popular Instagram Hashtags