[PR] Gain and Get More Likes and Followers on Instagram.

#alevi

228084 posts

TOP POSTS

Analı kızlı okul yolu 😇😍 (Not:Arkadaşlarınızı etiketleyerek sayfamıza destek olabilirsiniz.) @tulaymaciran #tulaymaciranhayranlari #tülaymaciran #tülaymacirangünleri #dersim #sivas #erzincan #alevi #canlar #anadolu #türkülerimiz #türküler #bağlama

Bismi-Şah...Allah Allah...Er Hak-Muhammed-Ali aşkına İmam Hüseyin Efendimizin ve Kerbela'da şehid susuzluk orucu niyetine Oniki İmamlar aşkına Alemlerin Rahmetinin Şefaatine ve Allah rızasına Muharrem orucunu
tutmaya niyet eyledim Yüce Rabbimiz kabul eyleye. #alevi #aleviyim #alevicandır #hakyolu #maraş #dersim #hakkaniyaz #cancana #yetişyaali #pirsultanabdal #semah #cem #yahüseyin #kerbela #hizir #niyaz #onikiimamlar #cem #birlik #hakikat #tariat #ilmin #kapısı #hakyolu #kerbela

_____________________________________
Hz. Abbas Ebu'l Fazl, Hz. Ali'nin Ümmül Benin'den olan dört çocuğundan birisidir. Kufelilerin daveti üzerine abisi İmam Hüseyin'i yalnız bırakmamış, kafileye katılmıştır.

Kerbela'da savaş başlayınca Hz. Abbas, meydana gitmek için abisinden defalarca izin istemiş ancak Hz. Hüseyin'den her defasında hayır cevabını almıştır.

En son teklifinde ise İmam Hüseyin kardeşinin savaşa katılmasına izin verdi, fakat ondan önce Fırat'tan biraz su getirmesini rica etti.

Bunun üzerine Hz. Abbas düşman safını yararak Fırat nehrine ulaştı, tulumunu suyla doldurduktan sonra kendisi de su içmek isteyip avucunu suyla doldurup dudaklarına yaklaştırdı. Fakat anında suyu tekrar Fırat'a döktü. Abisini ve ailesini düşünerek günlerdir çöl sıcağında susuz kalmasına rağmen çatlamış dudaklarına su değdirmek istemedi. Hemen yerinden kalkıp suyla doldurduğu tulumunu çadırlara doğru götürmeye hazırlanıyordu ki, düşman saflarından biri gizlendiği yerden çıkarak namertçe Hz. Abbas'ın sağ kolunu keserek bedeninden ayırdı. O haline rağmen yılmayan Hz. Abbas, atının üzerinde çadırlara doğru ilerlemeye devam etti. Fakat düşman saflarından bir asker Abbas'ın sol kolunu bedeninden ayırdı. Ayakta durmakta zorlanan Hz. Abbas'a bu sefer göğsü ve tulumu hedef alınarak saldırıldı. Son olarak çadır direği ile düşman tarafından kafası yarıldı. Kardeşinin şehadetini gören İmam Hüseyin şöyle buyurdu:

Belim şimdi kırıldı, çarem kalmadı ve düşmanlarım sevinmeye başladılar.
_______________________________
Lanet ola Muaviye ve soyuna ... .. ... ... ... .. Aşk-i niyazlarım ile
Admin @jalek58
#alevitischeschoenheitn #kerbela #matemgünü #muharremayı #yaallahyamuhammedyaali #alevi #yaali #hzhüseyin #hzhasan #alevitentum #alevite #hzabbas

Bir ölümün ya da yok oluşun yeri değildir Kerbela. Tam aksine zalimin her türlü zulmüne karşı dirilişin ve yok edeceğini sandığı anda İmam Hüseyin'in cesareti ve cüretiyle dimdik ayakta durmasıyla varoluşun meydanıdır...(Onur Gügercinoğlu)

#kerbela #karbala #imamhüseyin #imamhussein #imamhossein #alevi #aleviyim #aleviyiz #deyiş #alevideyişleri #muharremayı #onikiimamlar #onurgügercinoğlu #onurgugercinoglu #LiveKayıt #dedesazı #viola #viyola #cura #şahhatayi

MOST RECENT

Ser'den gayrı yok elimde sermayem,
Verelim Hasan Hüseyin aşkına ❤️ Yüreğine sağlık güzel can @muziksever_ 👏🌸 #imamaliyolu #aleviyim #alevi #alevicanlar #yaali #imamali #piryolu #deyiş #semah #türkü #cemevi #alevidedeler #hakyolu #hzali #pirsultanabdal #hacıbektaş #edeperkan #aleviyiz #alevite #saz #gazimahallesi

Güzelliğin On Para Etmez 👊🏻

İmam Huseyin (aleyhisselam) buyurdu: "Bizim Şiilerimiz ancak o kimselerdir ki, Bizim emir ve tavsiyeleriniz dinleyip teslim olur ve Ameldede dediklerimizi yaparlar . Ayrıca bizim dostumuz ile dost, düşmanımız ilede düşman olurlar. Her kim bu konularda sağlıklı değilse, o Bizim şialarımızdan değildir "
Kaynaklar:
(Şeyh Saduk, "Musennefatu Şeyxus-Saduk" kitabı, "İmamların (as) emrine teslim olanlar Şiidir" babı / sayfa 132. Allame Meclisi, "Bihar'ul-Envar" kitabı, cilt 24 / sayfa 168. Şeyh Hürr Amuli, "Vesail-uş Alevi fii Mesail'us-Serie "kitabı, cilt 23 / sayfa 210) ahlulbayt #shia #rafida #islam #follow #14masoomeen #14infallibles #tatbir #caferi #twelver #yaali #yahussain #alevi #qizilbash #shiatali #karbala #najaf #iraq #syria #iran #turkey #shoutout #sfs

Günaydın Canlar
Bismi Şah Ya Hakk

Gönülden derim En-el Hakk
Sabahlar hayırlı olsun, hayırlar feth olsun
Şerler defolsun, münkirler mat olsun
Münafık berbat olsun
Meydanlar dostluk ve barışla, gönüller insanlık sevgisiyle dolsun
Hakk muhabbeti, Ali sevgisi gönlünüzde olsun
Yolunuz hünkar yolu olsun
Hızır yardımcınız olsun ..!
#alevi #kızılbaş #zülfikar #hzali

Hz. Peygamber (s.a.a), Hüseyin (a.s)’ın şehit olacağını, diğer musibet ve sıkıntılarını kızı Fatıma (a.s)’a haber verdiğinde Fatıma (a.s) çok ağladı ve şöyle dedi: “Bu sıkıntı ve musibetler ne zaman vuku bulacaktır?” Peygamber (s.a.a); “ Ben, sen ve Ali dünyada olmadığımız bir zamanda” buyurdular.

Fatıma (a.s) bu sözü duyunca ağlaması şiddetlendi. Sonra; “ Kim Hüseyin’ime ağlayacak ve onun için ezadarlık edecektir?” dediğinde de Peygamber (s.a.a) şöyle buyurdular: “ Fatımacığım! Ümmetimin kadınları, Ehl-i Beyt’imin kadınlarına, erkekleri de erkeklere ağlayacaklar. Her yıl onun ezadarlığını yenileyecekler (canlandıracaklar). Kıyamet günü olduğunda sen kadınlara, ben de erkeklere şefaat edeceğiz.

Kim Hüseyin’in sıkıntı ve musibetine ağlamış olursa, onun elini tutup cennete götüreceğiz. Fatımacığım! Kıyamet günü, Hüseyin’in musibetine ağlayan göz dışında bütün gözler ağlayacaktır; o göz cennet nimetlerine ulaşmak için gülecektir.” [1]
Kaynak:
[1] - Bihar’ul-Envar, c. 44, s. 292. ahlulbayt #shia #rafida #islam #follow #14masoomeen #14infallibles #tatbir #caferi #twelver #yaali #yahussain #alevi #qizilbash #shiatali #karbala #najaf #iraq #syria #iran #turkey #shoutout #sfs

Seyyidimiz, Mevlamız İmam Cafer Sadık (aleyhisselam) Ağlayarak buyurdu: Emir-ul Mü’minin Ali (aleyhisselam)'ın şehadetinden bu yana, yer ve gök bize ağlıyorlar. Bize ağlayan meleklerin sayısı ise daha fazladır. Bize ve bizlerin başına gelenlere acıyarak ağlayan herkesin henüz gözünden yaş çıkmadan Allah ona acır. Yanaklarının üzerine akan göz yaşı damlalarından bir damlası cehenneme düşecek olursa, onun ateşini söndürür, öyle ki artık sıcaklığı kalmaz.

Kalbi bize acıyan insan, ölüm zamanı bizi görmekle öylesine sevinir ki bu sevinci, Kevser havuzunda bize kavuşuncaya kadar kalbinde sâbit kalır. Kevser havuzu, bizi sevenlerin gelmesiyle sevinir ve ondan içen dostumuz beklemediği tatları alır...” ahlulbayt #shia #rafida #islam #follow #14masoomeen #14infallibles #tatbir #caferi #twelver #yaali #yahussain #alevi #qizilbash #shiatali #karbala #najaf #iraq #syria #iran #turkey #shoutout #sfs

SÜNNİ KAYNAKLAR
İbn-i Asakir (571 h.k), Cabir Abdullah el-Ensari'den şöyle naklediyor:
“Bir gün biz Peygamber'in (s.a.a) yanında iken Ali geldi. Bu sırada Peygamber (saa) şöyle buyurdu: “Canımı elinde bulunduran Allah’a ant olsun ki mutlaka bu ve bunun Şiîleri, kıyamet günü kurtuluşa ereceklerdir.” Sonra Beyyine suresinin yedinci ayeti nazil oldu:
“İman edip salih ameller işleyenlere gelince, halkın en hayırlısı da onlardır.”
Bu olaydan sonra Peygamber'in ashabı Ali‟yi ne zaman görseler “İnsanların en hayırlısı geldi” diyorlardı.
Sünni Kaynaklar:
( İbn-i Asakir, Tarih-i İbn-i Asakir, c.2, s.44, Suyutî, ed-Durru‟l-Mensur, c.8, s.589) ahlulbayt #shia #rafida #islam #follow #14masoomeen #14infallibles #tatbir #caferi #twelver #yaali #yahussain #alevi #qizilbash #shiatali #karbala #najaf #iraq #syria #iran #turkey #shoutout #sfs

Most Popular Instagram Hashtags