#akkoyunlu

MOST RECENT

Dört Ayaklı Minare
Kitabesine göre 16.YY başında Akkoyunlu Kasım Han tarafından yapıldığı yazar. Minare 4 sütun üzerine taştan inşa edilmiştir. Kare formlu minarenin bazı yerlerinde tuğla bulunmaktadır. Minarenin kuzey duvarında küçük bir mihrap Nişi bulunmaktadır. Minarenin sütunlarının İsmalın 4 mezhebini, minarenin İslamiyeti simgelediği inancı vardır. Dünyada mimari açıdan tek olan minare Diyarbakır ki simge yapılardan birisidir.

Four Footed Minaret
According to minarets inscription written by; the minaret made by Akkoyunlu Kasım Han at the beginning of the 16th century. The minaret was built of stone on 4 pillar. There are bricks in some parts of square shaped minaret. There is a small niche in the north wall of the Minaret. The minaret's pillars are the belief that the 4 communion of Islam are symbols of the minaret's Islam. The minaret, which is the only one in terms of architecture in the world, is one of the symbolic structures of Diyarbakır.
#diyarbakır #sanattarihi #art #arthistory #akkoyun #akkoyunlu #akkoyunlar #arthistorian #sanattarihçi #minare #minaret

Fact : Kosovo isn't Serbia
Now you can die after this information :PLike Like Like LikeLike Like Like LikeLike Like Like LikeLike Like Like LikeLike Like Like Like Like Like~U r perfect cuz u r still readin' this#ataturk #atatürk #turkey #azerbaijan #europe #asia #turks #turan #turkic #countryballs #ottoman #ottomanempire #türkiye #azerbaycan #empire #empires #kebab #turkeyball #azerbaijanball #worldball #defendkebab #tengrism #karakoyunlu #akkoyunlu #qaraqoyunlu #aqqoyunlu #kosova #serbia

Ağqoyunlu dövləti (1468-1502). Azərbaycanda məskunlaşan Oğuzun 24 boyundan biri Bayandır boyudur. Bu boy Azərbaycanda xalqın formalaşması üçün böyük rol oynamış və dövlətçilik tarixində mühüm iz qoymuşdur. 1468-ci ildə Uzun Həsən Həsənəlini məğlub edərək dövlətin əsasını qoyur. Uzun Həsən Yaxın və Orta Şərqdə böyük nüfuz sahibinə çevrilmişdi. O mərkəzləşdirilmiş dövlət yaratmaq istəyi ilə qanunnamə hazırlatdırmışdı. Sultan Yaqubun (1478-1480) və Sultan Xəlilin (1476-1478) dövründə dövlət zirvə nöqtəsində olmuşdur. Uzun Həsən Qurani-Kərimi Azərbaycan türkcəsinə çevirmişdir. Bu da türklərin ana dilində dini öyrənməsinə şərait yaradırdı. Sultan Rüstəmin (1492-1497) ölümündən sonra daxili çəkişmələr nəticəsində ölkə tənəzzülə uğradı. 1499-da Ağqoyunlular 2 yerə bölündü. 1501-də isə Səfəvilərlə Şərur döyüşündə məğlub olurlar. 1508-ci ildə isə son hakimiyyət yeri olan İraqda tamamilə süqut etdilər. Ölkədə əsas dil Azərbaycan türkcəsi və fars dili idi. Ölkənin paytaxtları Diyarbəkir (1402-1468=bəylik dövründə), Təbriz (1468-1501), Bağdad (1500-1508) olmuşdur. Ən böyük şəhərlər Naxçıvan, Kərkük, İrəvan və Ərzurum idi. Pul vahidi isə təngə adlanırdı. #turkicnations #akkoyunlu #ağqoyunlu #uzunhəsən

Do u have Messi ?

●●●●●●●●●●●●●●●

Pleaaaaase follow

●●●●●●●●●●●●●●●
#ataturk #atatürk #turkey #azerbaijan #europe #asia #turks #turan #turkic #countryballs #ottoman #ottomanempire #türkiye #azerbaycan #kebab #turkeyball #azerbaijanball #worldball #defendkebab #tengrism #karakoyunlu #akkoyunlu #qaraqoyunlu #aqqoyunlu #worldcup #argentina #france #messi

#Diyarbakır'ın tarihini ,alanında uzman güler yüzlü @diyarbakirmuze çalışanlarından dinlemek ve #tarihe #yolculuk yapmak istiyorsanız Diyarbakır #Müzesine mutlaka gidiniz..Bugün sur çocuk sitesinin #değerli çocuklarını misafir ettiler
#neolitik
#bizans
#akkoyunlu
#osmanli
#selcuklu
#turkiye #diyarbakir #sur #gezi #rehber #çocuk #etkinlik

Ahlat günlüğü. sırasıyla Akkoyunlu hükümdarı Emir Bayındır kümbeti/türbesi, Ahlatşahlar, Karakoyunlu ve Selçuklu mezarlıkları, Kadılar mezarlığı ve Ahlat'ın uzaktan görünüşü.
#Ahlat #Bitlis #Vangölü #Selçuklu #Akkoyunlu #Ahlatşahlar #Ahlatmezarlığı #Ahlatşehri #EmirBayındır #emirbayındırkümbeti #kümbet #Kadılarmezarlığı #2018 #Haziran #AnadoluSelçuklu #tarih

Most Popular Instagram Hashtags