#akasimagazine

MOST RECENT

،
همینگوی از مردی در آستانه مرگ می گوید. مردی ماجراجو شبیه به شخصیت واقعی همینگوی. که به دلیل روحیه ماجراجو و مغرور مرتکب اشتباهات بسیاری در گذشته شده،حرف هایی که باید گفته می‌شد،کارهایی که باید انجام می‌شد اما نشده و اکنون با نا امیدی که در او ریشه دوانده در مواجهه با مرگ میل بسیاری به تخریب دارد. تخریب خود، دیگری و هر آنچه وجود دارد.
.
این خشم و میل به تخریب توأم با نا امیدی قابل تعمیم به جامعه بزرگ تر است. زمانی که انسان از تغییر یا بهبود شرایط موجود نا امید می‌شود،به رادیکال ترین شکل ممکن عمل و سعی در تکثیر نا امیدی اش خواهد داشت.
.
فکر می کردم انسان در مواجهه با مرگ بسیار رئوف و بی ازار خواهد بود.این قدرت ادبیات است. شگفت زدگی از دانسته های اندک مان و دانستن اینکه هیچ نمیدانیم.
.
چه دانم‌های بسیار است لیکن من نمی‌دانم.
.
.
.

#زندگی_آنگونه_که_میبینم
#برف_های_کلیمانجارو
#همینگوی
#کتاب
.
.
.
.
.
.
.
#fineartphg #fineart #lcexposure #hikaricreative #hartcollective #burndiary #reportagespotlight #akasimagazine #500px #futureofphoto #ndmag #ndmagazine #aksiine#book

Most Popular Instagram Hashtags