[PR] Gain and Get More Likes and Followers on Instagram.

#ahmadfalah521

34 posts

TOP POSTS

منتظرم ؛
شبیه یک آهنگِ غمگینِ قدیمی
در آرشیو رادیو
زنگ بزن؛
بگو کِ می خواهی مرا بشنوی...
#ahmadfalah521

همیشه مقداری دلگرمی داخل جیبت باید باشد
که اگر ناگهان در خیابان
یا در گوشه یک کافه
یا حتی در خواب
سرمای نا امیدی به سراغت آمد
یا بغضی دهانت را تلخ کرد
دلگرمیت را از جیب در بیاوری
گوشه دهانت بگذاری تا ارام ارام شیرینیش در و جودت بپیچد... #ahmadfalah521

ساختن واژه ای به نام "فردا" بزرگترین اشتباه انسان بود،تا زمانی که با این واژه آشنایی نداشتیم ،خوب زندگی میکردیم. تمامی احساساتمان، غم و شادیمان و هرچه داشتیم را همین امروز خرج میکردیم.انگار فهمیده تر بودیم، چون همیشه میترسیدیم شاید فردا نباشد .
از وقتی "فردا" را یاد گرفتیم،
همه چیز را گذاشتیم برای فردا .
از داشته های امروز لذت نبردیم و
گذاشتیم برای روز مبادا ...
شاید باید اینگونه "فردا" را معنی کنیم
"فردا" روزیست که داشته های امروزت را نداری .
پس امروز را زندگی کن ؛
فردا حقیقت ندارد ... #ahmadfalah521

دعا كن بهترين اتفاقها بيوفته🤡
ولي آماده بدترين اتفاقها باش☕️ #MrCafeChi #ahmadfalah521 #latteart #hesam @ahmadfalah521 🤡 @mr.cafechi ☕️ @hesam_hrt78 🎸

نگاه نکن به ", #خنده ," هایم ؛
این مهارت دیوانه هاست؛
غمهایشان را میخندند... #ahmadfalah521

من آرامم!
فقط كمى بى حوصله ام... آسمان روى سرم سنگينى ميكند... تمام خنده هايم را نذر كرده ام كه گريه ام نگيرد... هر چه خودم را به كوچه بيخيالى ميزنم باز سر از دلتنگى در مياورم... من خوبم؛
اما تو باور نكن!

#ahmadfalah521

فرانسه قهوه هايش معروف استُ
هندوستان عشق هايَش
بيخود نيست كه
همه چيز
از يك نيمكت چوبي شروع شد
در كافه پاريس حوالي گاندى !
#ahmadfalah521

MOST RECENT

منتظرم ؛
شبیه یک آهنگِ غمگینِ قدیمی
در آرشیو رادیو
زنگ بزن؛
بگو کِ می خواهی مرا بشنوی...
#ahmadfalah521

می خواستم همه کارهایم را بکنم
و سر فرصت به دنبال او بروم
می خواستم اول
دنیا را عوض کنم
کتاب هایم را بنویسم
اسم و رسم به هم بزنم
برنده شوم
و بعد با دست های پر به دنبالش بروم
خبر نداشتم که
عشق منتظر آدم ها نمی ماند... #ahmadfalah521

همیشه مقداری دلگرمی داخل جیبت باید باشد
که اگر ناگهان در خیابان
یا در گوشه یک کافه
یا حتی در خواب
سرمای نا امیدی به سراغت آمد
یا بغضی دهانت را تلخ کرد
دلگرمیت را از جیب در بیاوری
گوشه دهانت بگذاری تا ارام ارام شیرینیش در و جودت بپیچد... #ahmadfalah521

ساختن واژه ای به نام "فردا" بزرگترین اشتباه انسان بود،تا زمانی که با این واژه آشنایی نداشتیم ،خوب زندگی میکردیم. تمامی احساساتمان، غم و شادیمان و هرچه داشتیم را همین امروز خرج میکردیم.انگار فهمیده تر بودیم، چون همیشه میترسیدیم شاید فردا نباشد .
از وقتی "فردا" را یاد گرفتیم،
همه چیز را گذاشتیم برای فردا .
از داشته های امروز لذت نبردیم و
گذاشتیم برای روز مبادا ...
شاید باید اینگونه "فردا" را معنی کنیم
"فردا" روزیست که داشته های امروزت را نداری .
پس امروز را زندگی کن ؛
فردا حقیقت ندارد ... #ahmadfalah521

#سالم_زندگی_کنیم ☕️👐🏻
ی صبحانه لذت بخش در کافه شدو
منتظر تون هستیم ❤️👐🏻❣️
#shadow
#mr_cafechi
#cafe
#ahmadfalah521
#cafe_shadow
#hot
#syphon
#chemex
#v60
#Clever
#Aeropress
#coldbrew

دعا كن بهترين اتفاقها بيوفته🤡
ولي آماده بدترين اتفاقها باش☕️ #MrCafeChi #ahmadfalah521 #latteart #hesam @ahmadfalah521 🤡 @mr.cafechi ☕️ @hesam_hrt78 🎸

من آرامم!
فقط كمى بى حوصله ام... آسمان روى سرم سنگينى ميكند... تمام خنده هايم را نذر كرده ام كه گريه ام نگيرد... هر چه خودم را به كوچه بيخيالى ميزنم باز سر از دلتنگى در مياورم... من خوبم؛
اما تو باور نكن!

#ahmadfalah521

Most Popular Instagram Hashtags