#adalet

MOST RECENT

Adalet, ona, bana, sana göre değil, herkese, her kesime eşit mesafede olmaktır.
Adalet, bir çelişki'ler yumağıdır.
Adalet, hayatımızdaki kibir noktasıdır.
Dün öğrenilen ve öğretilenler ve bunlara dayalı olarak alınan kararlar sonucunda verilen hükümler, cezalar, ödüller bugün yanlışlar olarak çıkmıyormu karşımıza. 
Doğru - Yanlış kim biliyor ? 
Bundan dolayı bir denge terazisi değilmiydi, 
Tüm insanlara eşit mesafede olmak değilmiydi.
Adalet, denge' dir.
Ona, bana, size göre olmak değildir.
İnsanlara, düşüncelere, başarı yada başarısızlıklara karşı bir karar vereceğin zaman; hükümde, cezada ve ödülde denge'li olmaktır, hükmü verirken topuzu kaçırmamaktır, kibir'den uzak durmaktır adalet.
N.K.

#adalet #justice #justicia #giustizia #kibir #arrogance #arrogancia #arroganza 
#thedevilsadvocate #alpacino #keanureeves #charlizetheron #taylorhackford #tonygilroy #jonathanlemkin #gökkuşağı #rainbow #arcenciel #arcoiris #arcobaleno #asalet #dignity #dignité #dignidad #dignità #özgürlük #liberty #liberté #libertad #libertà

T.C.
YARGITAY
HUKUK GENEL KURULU
E 2017/19-817
K 2018/1145
ÖZET : Dava, menfi tespit istemine ilişkindir. Çekte rehin cirosu yapılamaz. Çekin sadece tahsil veya temlik cirosuyla verilmesi mümkündür. Çeklere uygulanacak poliçe hükümlerinin sayıldığı maddede rehin cirosuna dair bir atıf yapılmamıştır. Çekte rehin cirosu yapabilmek yolunun kapatılmasının sebebi, çekin, bir ödeme vasıtası olmasıdır. Kısa süre içinde ödenmesi şart bulunan bir senedin, teminat kabilinden ciro edilmesi uygun görülmemiştir. Bir ödeme vasıtası olarak ibraz edildiği anda ödenmesi gereken çek bedelinin tahsil edilip rehnolunmasının, daha devamlı ve emin bir teminat teşkil edeceği tabiidir. Çekte ancak tahsil veya temlik cirosunun yapılabileceği, davaya konu yapılan çekin lehtarı tarafından yapılan ciroda "emrine ödeyiniz" ibaresinden de anlaşılacağı gibi, çekin rehin cirosu ile devredilmediği, kredinin teminat alınarak kullandırılacağına dair yapılan genel ifadelerin de çekin rehin cirosu ile devredildiğini göstermeyeceği sonucuna varılmıştır. Mahkemece, açıklanan nedenler göz önünde bulundurulmadan yazılı gerekçeyle davanın kabulüne karar verilmesi doğru görülmemiştir.
#yargıtay #emsalkarar #mahkeme #içtihat #senet #cek #bono #police #hukuk #adalet #evrak #hukukögrencisi #hakikicubbeli

Most Popular Instagram Hashtags