#abstractboardgame

MOST RECENT

What’s your favorite God combination for 2p Santorini? What’s your favorite gods to play? “There are too many gods” my son said as I spread them out for a pic. (a minute later as I’m posting) “ahhh man, why are the gods a mess?”- opps, my bad? Happy Mother’s Day! #santorini #santorinigame #boardgames #abstractboardgame #mothersday #gods #greekmythology #greekgods #boardgameart

🌲🌳🌴
#فتوسنتز
گونه‌های مختلف درختان، برای رشد و بذرافشانی در پرتو آفتاب در این جنگل کوچک اما انبوه، با یکدیگر رقابت می‌کنند. درختانی که قد می‌کشند و شعاع‌های نور خورشید را لمس می‌کنند. امتیازات نوری کسب کرده و بر سر درختان کوچک‌تر سایه می‌افکنند. وقتی که یکی از درختان به پایان چرخهٔ زندگی‌اش می‌رسد، بازیکن متناسب با غنای خاکی که درخت را در آن کاشته بوده امتیاز دریافت می‌کند.
(برگرفته از ترجمهٔ جذاب دکتر کیومرث قنبری‌آذر @qmarsghanbariazar از دفترچهٔ راهنمای بازی)
⁦🌲
بازی انتزاعی فتوسنتز بسیار زیبا و هوشمندانه طراحی شده تا علاوه بر سوزاندن فسفر در رقابت نفس‌گیر درختکاری، حس کاملی از تجربهٔ فیزیکی و اثر نور در رشد درختان را به نمایش بگذارد. هرچه به عمق جنگل نفوذ کنیم خاک حاصلخیزتر است و نور کمتر... فلسفی که نگاه کنیم کار ناجوانمردانهٔ درختان بزرگ در خوردن حقِ (در اینجا نورِ) درختان کوچک را نیز درک خواهیم کرد.
به یقین با تجربهٔ این بازی گذشت زمان را حس نخواهید کرد و در جنگلی که همراه دوستانتان کاشته‌اید غرق خواهید شد.
🌴
#photosynthesis #hjalmarhach #blueorange #boardgamegeek #bgg #abstractboardgame #abstractart #baziplanet

Pausa momentânea no portfólio pra partilhar um dos diversos momentos bacaníssimos que rolou no #jogabrasilia . Bate papo com @jorgetakehara da @mitrajogos sobre meus abstratos, registrado pelo @orfis1977 . Imagem roubada diretamente de seu perfil no Facebook. #abstractstrategy #umpraumgamedesign #abstractstrategygames #abstractboardgame

Santorini is a very quick, addictive abstract game. It’s quick to teach and learn and takes less than 20 minutes to play. But with this game, you will never stop after one game. With the variable player power every game is different. Haven’t seen a simple game with such high replayable value. This tops the best 2 player game list of mine at the moment. Does this game tops anyone’s list?
.
.
#santoriniboardgame #santorini #abstractboardgame #towerbuilding #bestforcouples #roxleygames #spinmastergames #boardgamegeek #internationaltabletopday2018

I love when abstract games #abstractboardgame have a strong theme (I don’t find the two mutually exclusive). #photosynthesisboardgame is a fantastic example of this.

DOBRA: Neste jogo os jogadores representam duas espécies em conflito espacial. Cada um com 6 dados de 4 faces (d4) representando suas naves e um template hexagonal, a Nave-mãe, que inicialmente comporta estes exatos seis dados. O tabuleiro em grade triangular representa o espaço entre seus dois planetas e o campo onde a batalha entre as naves ocorrem. Além destes componentes, os jogadores dividem 5 templates de Dobra, que permitem suas naves moverem longas distâncias em um caminho pré-definido, ligando dois pontos em um salto instantâneo, uma dobra espacial, batizando o jogo.

Em seu turno o jogador pode realizar as seguintes ações: - Lançar uma nave sua ao tabuleiro, a partir de sua Nave-mãe, desde que diretamente conectada ao tabuleiro; - Mover uma uma nave sua, uma casa triangular do tabuleiro; - Mover a quantidade de casas definidas pelo template de Dobra, descartando-a ao final e recolhendo a que está sobre a mesa. - Atacar qualquer quantidade de naves inimigas que esteja em sua Linha de Tiro, diminuindo seus pontos de vida, ou a destruindo se estes chegarem a zero.

Cada jogador inicia o jogo com dois templates de Dobras, restando um sobre a mesa. Quando um jogador opta por usar um de seus templates, ele o descarta na mesa, e recolhe o que lá estava, trocando-os. Esta mecânica é semelhante a que ocorre com as cartas em Onitama.

Todas as naves iniciam o jogo com 4 "pontos de vida", indicadas pelo valor superior dos dados de 4 faces.
As naves podem atirar em três direções, definidas pelos vértices de sua base triangular, atingindo qualquer nave inimiga que esteja em sua linha de tiro. Uma nave quando atingida reduz um ponto e para isso o jogador rotaciona o dado para indicar e registrar o novo valor.

Existem três formas de ganhar o jogo: - Eliminar todas as naves do oponente;
Ou - Invadir com ao menos uma nave sua, a Nave-mãe do oponente;
Ou - Invadir ao planeta do oponente com sua Nave-mãe

#abstractstrategy #abstractstrategyboardgame #abstractboardgame #umpraumgamedesign #gamedesign

💠УКРАШАЕМ ДВОРЕЦ В ПОРТУГАЛИИ💠

🔸Настольная игра Azul (2-4 игрока)
🔹BGC категория #bgc_medium

Невероятно красивая абстрактная логическая игра, где игроки смогут почувствовать себя в роли мастеров, украшающих стены королевского дворца, разноцветными кусочками плитки «азулежу».

Каждый раунд игроки набирают себе тайлы плитки, располагая их на своих планшетах 5х5 клеток, а затем подсчитывают победные очки за собранные узоры и комплекты.
Так же есть вероятность уронить плитку на пол, набрав в руку неподходящих тайлов, получив за это штраф.

Игра заканчивается, когда кто-то из игроков заполнил хотя бы один горизонтальный ряд на своём планшете.

⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀ ⠀ ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ
🔷«Azul» по-португальски означает «синий»
🔶«Азулежу» произошло от арабского azzelij, означающего «маленький отполированный камень»
🔷Традиционный португальский «азулежу» представляет собой расписанную глиняную плитку, чаще всего квадратной формы, обожжённую, глазурованную, размером 14 см на 14 см

⠀ ⠀ ⠀ ⠀

————————————————————————
#boardgamecommunity #boardgames #boardgame #tabletop #настольныеигры #abstractboardgame
#игровойвечер #boardgamesofinstagram #boardgamenight #tabletoptuesday #tabletopgames #iloveboardgames #tabletopphotography #tabletopgaming #tabletopgames
#впитереиграть #boardgamer #boardgaming #boardgamesrule #gamestagram #azul #azulboardgame #азулежу #азул

Friday night at the car wash. Not getting gas here because this Shell has the slowest pumps in H-Town but a mighty fine car wash! Just boardgamed with some new peeps. We played Splendor and Nations:The Dice Game. We are going to play Kill Doctor Lucky on Sunday. #boardgames #splendor #workingatthecarwash #htx #asmodee #spacecowboys #strongholdgames #nationsthedicegame #cheapassgames #abstractboardgame #dicebuilding #deckbuilding

ATOLEIRO: Em um grid 6x6 18 peças brancas neutras (Plataformas) são inicialmente alocadas intercaladamente. As 6 peças de cada jogador é alocada sobre as 6 plataformas iniciais do seu lado do tabuleiro. Em seu turno, o jogador pode: - Mover quaisquer peças de Plataforma desocupadas, em linha reta até atingir um obstáculo E mover uma peça de sua cor em pinha reta sobre quantas plataformas alinhadas houver em seu caminho.
OU - Mover juntas uma peça de sua cor já sobre uma plataforma, quantos espaços livre houver.

Ao mover uma peça de sua cor, o jogador pode empurrar uma peça do adversário apenas uma casa se esta estiver em seu caminho. Caso a peça caia da plataforma, ela é considerada ATOLADA e está perdida. Peças de plataforma não podem mais ocupar esta casa.

Ganha o jogador que conseguir atolar todas as peças do oponente.a

#abstractstrategy #abstractstrategyboardgame #abstractboardgame #umpraumgamedesign #gamedesign

XIAO: Neste jogo existem 5 tipos de peças: Neutras, Rápidas (I), Ágeis (X), Fortes (A) e Resistentes (O). Todas as peças iniciam o jogo "desligadas" - isto é, com a face vermelha para baixo. Todas as peças podem a princípio mover apenas uma casa, e empurrar apenas uma peça em seu caminho. Caso uma peça pule outra, esta ativa o seu poder, e a peça é virada com o símbolo vermelho para cima, para indicar esta ativação. Se ela for pula novamente, ela é desligada, e assim por diante.
Quando ativadas as peças podem: - Rápidas: andar duas casa - Ágeis: mover na diagonal - Fortes: empurrar duas peças alinhadas. - Resistentes: equivaler ao peso de duas peças alinhadas, podendo ser empurradas apenas por uma peça forte. - Neutras: não podem ser puladas.

O objetivo do jogo é empurrar as peças do adversário para fora do tabuleiro, tanto externamente quanto ao centro.

Ganha o jogo aquele que conseguir: - Eliminar 8 peças quaisquer do adversário
OU - Eliminar ao menos uma de cada peça especial do adversário.

#abstractstrategy #abstractstrategyboardgame #abstractboardgame #umpraumgamedesign #gamedesign

W.E.N.S é um jogo em que todas as peças pertencem aos dois jogadores. A sacada é que cada peça possui 8 direções possíveis de movimentação (ortogonais e diagonais) divididas simétrica ou assimetricamente entre os jogadores. A captura de peças se dá através cercamento por duas outras peças adjacentes. As peças possuem valores diferenciados de pontuação, de acordo com a quantidade de movimentos que permitem a cada jogador. Inspirado na dinâmica térmica da atmosfera, suas tempestades, ventanias, frentes frias... #abstractstrategy #abstractstrategygames #abstractboardgame #umpraum #umpraumgamedesign

PUKAO: em um tabuleiro em grid hexagonal modular representando a Ilha de Páscoa na época de sua formação geológica, os jogadores movimentam seus Moais (aquelas famosas esculturas megalíticas) internamente em linha reta. Podem remover as argolas externas, trazendo-as adjacentemente aos Moais com Pukao, as esferas que caracterizam uma posição hierárquica elevada. Estes Moais não se movem, mas as peças esféricas do Pukao podem transitar entre os três Moais. O objetivo é dividir o tabuleiro em duas partes, duas ilhas, de modo a possuir a metade com mais argolas, dominando assim a maior ilha. #abstractstrategy #umpraumgamedesign #abstratctstrategygame #abstractstrategygames #abstractboardgame #abstractboardgames

MATUSA: actual board painted in red, for rules clarity #umpraumgamedesign #abstractstrategygames #abstractstrategy #abstractboardgame

MATUSA prototype #02 | push your marbles to make four in a row | black is ready to win #abstractboardgame #gamedesign #abstractstrategy #abstractstrategygames #umpraumgamedesign

Most Popular Instagram Hashtags