#abdiyamini

MOST RECENT

#👑داریوش ...
#سلطــ👑ــانـــپاڪــ💓ــے ...
Part🎬3

🎤 Persian Singer : #Dariush_Eghbali
🎼 Song : #Amanaz (#Safe)
📝 Poet : #Shahyar_Ghanbari
🎶 Music : #Abdiyamini
🎹 Arrangement : #Abdiyamini
💽 Album : #Amanaz
🎬 A Movie Clip Of : #knowing (2009)
🎬 #ڪیلیپ_سینمایے ترانه ے " #امان_از ...
🎬 "A Romantic Movie Clip With Persian Song
🎼
📝🎶🎹🎤📀
🎼
🔳 #جاودان ترانهـۍ " #اَماݧـاَز ...
📝 ڪلام ؛ #شهیار_قنبری
🎶 ملودے ؛ #عبدی_یمینی
🎹 تنظیم ؛ #عبدۍـٻمٻنۍ
💽 آلبوم ؛ #اماݧـاز
📀 انتشار ; ۱۳۷۱
..........................................................
@DariushBaran💎
امان از راهِ بی عابر

امان از شهرِ بی شاعر

امان از روزِ بی روزن

امان از این همه رَهزن

امان از بادِ بی باده

امان از سروِ افتاده

امان از تیغِ بی دَردان

به جایِ بوسه بر گردن

امان از سایه یِ بی سر

بر این درگاهِ درد آور

امان از ناتمامِ تو

امان از ناتمامِ من

امان روز بی رویا

امان از شامِ مرگ آوا
امان از جایِ صد دشنه

میان چینِ پیراهن

امان از شُعله یِ آخر

هجوم باد و خاکستر

که از پروانه یِ پر پر

اجاق شب نشد روشن

امان از بادِ بی باده

امان از سروِ افتاده

امان از تیغِ بی دَردان

بجای بوسه بر گردن

امان از روزِ بی رویا

امان از شامِ مرگ آو

امان از جایِ صد دشنه

میانِ چینِ پیراهن

ببار ای خوبِ دیروزی

بر این بازارِ خود سوزی

که این غمخانه یِ بی مِی

ندارد آبِ مَرد افکن

برَقصانم غَزَلبانو

بچرخانم غَزَلبانو

میانِ گفتن و خُفتن

میانِ ماندنُ رفتن

میانِ گفتن و خُفتن

میانِ ماندنُ رفتن  امان از راهِ بی عابر

امان از شهرِ بی شاعر

امان از روزِ بی روزن

امان از این همه رَهزن

امان از بادِ بی باده

امان از سروِ افتاده
🎼🎼🎼
#ترانه_فاخر#امان_از
#داریوش_اقبالی#داریوش#سلطان#جاودانه_بی_تکرار
#deghbali#ayenehfoundation#dariush#DARIUSH#dariush_eghbali#dariusheghbali
#dariushbaran

#👑داریوش ...
#سلطــ👑ــانـــپاڪــ💓ــے ...
Part🎬2

🎤 Persian Singer : #Dariush_Eghbali
🎼 Song : #Amanaz (#Safe)
📝 Poet : #Shahyar_Ghanbari
🎶 Music : #Abdiyamini
🎹 Arrangement : #Abdiyamini
💽 Album : #Amanaz
🎬 A Movie Clip Of : #knowing (2009)
🎬 #ڪیلیپ_سینمایے ترانه ے " #امان_از ...
🎬 "A Romantic Movie Clip With Persian Song
🎼
📝🎶🎹🎤📀
🎼
🔳 #جاودان ترانهـۍ " #اَماݧـاَز ...
📝 ڪلام ؛ #شهیار_قنبری
🎶 ملودے ؛ #عبدی_یمینی
🎹 تنظیم ؛ #عبدۍـٻمٻنۍ
💽 آلبوم ؛ #اماݧـاز
📀 انتشار ; ۱۳۷۱
..........................................................
@DariushBaran💎
امان از راهِ بی عابر

امان از شهرِ بی شاعر

امان از روزِ بی روزن

امان از این همه رَهزن

امان از بادِ بی باده

امان از سروِ افتاده

امان از تیغِ بی دَردان

به جایِ بوسه بر گردن

امان از سایه یِ بی سر

بر این درگاهِ درد آور

امان از ناتمامِ تو

امان از ناتمامِ من

امان روز بی رویا

امان از شامِ مرگ آوا
امان از جایِ صد دشنه

میان چینِ پیراهن

امان از شُعله یِ آخر

هجوم باد و خاکستر

که از پروانه یِ پر پر

اجاق شب نشد روشن

امان از بادِ بی باده

امان از سروِ افتاده

امان از تیغِ بی دَردان

بجای بوسه بر گردن

امان از روزِ بی رویا

امان از شامِ مرگ آو

امان از جایِ صد دشنه

میانِ چینِ پیراهن

ببار ای خوبِ دیروزی

بر این بازارِ خود سوزی

که این غمخانه یِ بی مِی

ندارد آبِ مَرد افکن

برَقصانم غَزَلبانو

بچرخانم غَزَلبانو

میانِ گفتن و خُفتن

میانِ ماندنُ رفتن

میانِ گفتن و خُفتن

میانِ ماندنُ رفتن  امان از راهِ بی عابر

امان از شهرِ بی شاعر

امان از روزِ بی روزن

امان از این همه رَهزن

امان از بادِ بی باده

امان از سروِ افتاده
🎼🎼🎼
#ترانه_فاخر#امان_از
#داریوش_اقبالی#داریوش#سلطان#جاودانه_بی_تکرار
#deghbali#ayenehfoundation#dariush#DARIUSH#dariush_eghbali#dariusheghbali
#dariushbaran

#👑داریوش ...
#سلطــ👑ــانـــپاڪــ💓ــے ...
Part🎬1

🎤 Persian Singer : #Dariush_Eghbali
🔳 Song : #Amanaz (#Safe)
📝 Poet : #Shahyar_Ghanbari
🎶 Music : #Abdiyamini
🎹 Arrangement : #Abdiyamini
💽 Album : #Amanaz
🎬 A Movie Clip Of : #knowing (2009)
🎬 #ڪیلیپ_سینمایے ترانه ے " #امان_از ...
🎬 "A Romantic Movie Clip With Persian Song
🎼
📝🎶🎹🎤📀
🎼
🔳 #جاودان ترانهـۍ " #اَماݧـاَز ...
📝 ڪلام ؛ #شهیار_قنبری
🎶 ملودے ؛ #عبدی_یمینی
🎹 تنظیم ؛ #عبدۍـٻمٻنۍ
💽 آلبوم ؛ #اماݧـاز
📀 انتشار ; ۱۳۷۱
..........................................................
@DariushBaran💎
امان از راهِ بی عابر

امان از شهرِ بی شاعر

امان از روزِ بی روزن

امان از این همه رَهزن

امان از بادِ بی باده

امان از سروِ افتاده

امان از تیغِ بی دَردان

به جایِ بوسه بر گردن

امان از سایه یِ بی سر

بر این درگاهِ درد آور

امان از ناتمامِ تو

امان از ناتمامِ من

امان روز بی رویا

امان از شامِ مرگ آوا
امان از جایِ صد دشنه

میان چینِ پیراهن

امان از شُعله یِ آخر

هجوم باد و خاکستر

که از پروانه یِ پر پر

اجاق شب نشد روشن

امان از بادِ بی باده

امان از سروِ افتاده

امان از تیغِ بی دَردان

بجای بوسه بر گردن

امان از روزِ بی رویا

امان از شامِ مرگ آو

امان از جایِ صد دشنه

میانِ چینِ پیراهن

ببار ای خوبِ دیروزی

بر این بازارِ خود سوزی

که این غمخانه یِ بی مِی

ندارد آبِ مَرد افکن

برَقصانم غَزَلبانو

بچرخانم غَزَلبانو

میانِ گفتن و خُفتن

میانِ ماندنُ رفتن

میانِ گفتن و خُفتن

میانِ ماندنُ رفتن  امان از راهِ بی عابر

امان از شهرِ بی شاعر

امان از روزِ بی روزن

امان از این همه رَهزن

امان از بادِ بی باده

امان از سروِ افتاده
🎼🎼🎼
#ترانه_فاخر#امان_از
#داریوش_اقبالی#داریوش#سلطان#جاودانه_بی_تکرار
#deghbali#ayenehfoundation#dariush#DARIUSH#dariush_eghbali#dariusheghbali
#dariushbaran

.
اجرای دکلمه از مولانا / با صدای داریوش اقبالی
در کنسرت دانشگاه اسس پاریس
سال ۱۹۹۲
تنظیم برای ارکستر , کیبورد , رهبر ارکستر : عبدی جان یمینی
پرکاشن : بردیا ندیمی
درامز : مشیت صادقی
گیتار : الکس .
در وصالت چرا بیاموزم
در فراقت چرا بیاموزم
یا تو با درد من بیامیزی
یا من از تو دوا بیاموزم
می گریزی ز من که نادانم
یا بیامیزی یا بیاموزم
پیش از این ناز و خشم می کردم
تا من از تو جدا بیاموزم
چون خدا با تو است در شب و روز
بعد از این از خدا بیاموزم
در فراقت سزای خود دیدم
چون بدیدم سزا بیاموزم
خاک پای تو را به دست آرم
تا از او کیمیا بیاموزم
آفتاب تو را شوم ذره
معنی والضحی بیاموزم
کهربای تو را شوم کاهی
جذبه کهربا بیاموزم
از دو عالم دو دیده بردوزم
این من از مصطفی بیاموزم
سر مازاغ و ماطغی را من
جز از او از کجا بیاموزم
در هوایش طواف سازم تا
چون فلک در هوا بیاموزم
بند هستی فروگشادم تا
همچو مه بی‌قبا بیاموزم
همچو ماهی زره ز خود سازم
تا به بحر آشنا بیاموزم
همچو دل خون خورم که تا چون دل
سیر بی‌دست و پا بیاموزم
در وفا نیست کس تمام استاد
پس وفا از وفا بیاموزم
ختمش این شد که خوش لقای منی
از تو خوش خوش لقا بیاموزم..
.
#عبدی_یمینی
#عبدی_جان_یمینی #داریوش #داریوش_اقبالی #مولانا#مولوی #کنسرت_پاریس#۱۹۹۲ #دانشگاه_اسس#بردیا_ندیمی#پرکاشن #مشیت #درامز #گیتار #الکس #در_وصالت_چرا_بیاموزم
#abdiyamini #abdi_yamini #abdi_jan_yamini #dariusheghbali #dariush #dariush_eghbali #molana #univercity_ass_paris#paris #1992 #bardia_nadimi#mashiat .
@idi_jan_iran
@sahel_yamini
@deghbali
@ardeshir_farah
@homayounkhosravicello
@fifi4life
@bitabunny

بی بی آبی
خواننده، ترانه سرا و آهنگساز : شهیار قنبری
تنظیم کننده : زنده یاد "عبدی یمینی"
@shahyarghanbari

مـرا ببخش بی‌بی بی‌ مـن
مـرا ببخش قـندک روشـن
مـرا ببخش لاله ی شـیشـه
مـرا ببخش شعر هـمیشـه
من از تو با همه گفتم که گریه بگیرم 
من از تو با تو نگفتم که در تو بمیرم
ابـری نبـاش  بی‌بی  آبـی 
بـپوش امـشب رخـت آفتـابی
گـریـه نکن  بی‌بی  بی‌ دل
نـبض مـن بـاش مـوج بی‌ سـاحل
مـرا بـبوس  بی‌بی  بی لـب 
مـرا بـبر تا لـب امشـب
مـرا بخوان  بی‌بی  بی سـاز
مـرا بـرقص تـا  تــه آواز
مـرا ببخش اگر تو را به بـاد سـپردم
اگـر تـو را بـه اوج تــرانـه نـبردم
مـرا ببخش اگر رفـیق و یـار نـبودم
مـرا ببخش اگر که مـاندگـار نـبودم
مـرا ببخش اگر تـو را به شعر شکستـم
در مرگ برگ اگر چه به گـریـه نـشستـم
مـرا ببخش اگر که دریــاوار نـبودم
ببخش اگر که خـانـه نگهدار نـبودم
مـــرا بـبـخـش !

#بی_بی_آبی #شهیار #شهیار_قنبری #عبدی_یمینی #bibiaabi #shahyar #shahyarghanbari #abdiyamini #music #singer #موسیقی #ترانه_سرار #ترانه #شاعر #arrangement #mixandmastering #آهنگساز #تنظیم_کننده #میکس_و_مستر #به_اسمها_توجه_کنید #موسیقیدان_باسواد #آهنگ_خوب_گوش_کنیم #آهنگ_خوب #آویا #آویا_موزیک #موسیقی_آویا
#avia_music

خواب روزانه اگر در خور تعبیر نبود،پس چرا گشت شبانه در به در یادت نیست،من به خط و خبری از تو قناعت کردم،قاصدک کاش نگویی که خبر یادت نیست
#یادم_هست_یادت_نیست
@shahyarghanbari 💙
#دلریخته#شهیار_قنبری#عبدی_یمینی
#shahyarghanbari#abdiyamini

سفر نامه
شعر + ملودی و صدای زیبای شهیار قنبری
تنظیم کننده عبدی یمینی
سال انتشار 1994

با یاد عبدی جان یمینی روحش شاد.. 🌺😍🌹 سفری بی آغاز
سفری بی پایان
سفری بی مقصد
سفری بی برگشت
سفری تا کابوس
سفری تا رویا
سفری تا بودا
شبنم تاج محل

با حریق یادها همسفرم
وقتی دورم به تو نزدیکترم
با حریق یادها همسفرم
وقتی دورم به تو نزدیکترم

هق هق پارسیان
تکه نانی در خواب
بوی گندم در مشت
مشت کودک در خاک
کفش مادر در برف
چرخ یک کالسکه
گوشه ی گندم زار
بند رختی پاره

با حریق یادها همسفرم
وقتی دورم به تو نزدیکترم
با حریق یادها همسفرم
وقتی دورم به تو نزدیکترم

چمدانی بی شکل
جعبه ی یک دوربین
عکس یک بازیگر
جمعه های بی مشق
تلی از ته سیگار
دشنه ای زنگ زده
چشم گاوی در دیس
سفره ای پوسیده

با حریق یادها همسفرم
وقتی دورم به تو نزدیکترم
با حریق یادها همسفرم
وقتی دورم به تو نزدیکترم

برج لندن در مه
جان لنون در باران
سوهو در بی حرفی
رود سن در یک قاب
متروی سن ژقمن
قهوه ی سن میشل
پرسه ای در پیگل
کافه ها بی لبخند

با حریق یادها همسفرم
وقتی دورم به تو نزدیکترم
با حریق یادها همسفرم
وقتی دورم به تو نزدیکترم

خانه ای در آتش
بوف کوری در نور
گل یاسی در زخم
غربت لالایی
بوسه در راه آهن
سرخی لب در شب
برکه ای از فانوس
انفجاری در ماه

کو چه ای خیس از عشق
شعر سبز لورکا
ساعت ۵ عصر
مستی بی وحشت
گریه های ژکوند
خط خوب سهراب
نامه ای آب شده
ونگوگ گوش به دست! ?your passport please
?Do You have anything to declare
I have a dream

I have a dream

با حریق یادها همسفرم

وقتی دورم به تو نزدیکترم
#shahyarghanbari
#abdiyamini
#dostdareebi
@shahyarghanbari @karim_remadan @abdiyamini

نهم مرداد ...
میلاد استاد فرید زلاند ...
خالق ملودی های جاودان و ماندگار تاریخ موسیقی ... آثار درخشانی را طی این سالها با آهنگسازی و تنظیم شما شنیدیم و گوش هایمان به موسیقی درست عادت کرد ...
مانا هستید در آسمان هنر ... @faridzolandofficialpage

درباره ویدئو : بخشهایی از اجرای زنده ترانه نون و پنیر و سبزی با کلامی از عالیجناب شهیار قنبری و موسیقی استاد فرید زلاند که توسط داریوش و ابی  در کنسرت نون و پنیر و سبزی در سالن یونیوسال آمفی تآتر لوس آنجلس برگزار شد .... DARIUSH & EBI
NOON O PANIR O SABZI
LABEL : PARS VIDEO
ALBUM : NOON O PANIR O SABZI
LYRICS : SHAHYAR GHANBARI
MUSIC : FARID ZOLAND
ORIGINAL ARRANGEMENT : MANOUCHEHR CHESHMAZAR

@shahyarghanbari
@faridzolandofficialpage
@manouchercheshmazar
@armikofficial
@deghbali
@ebi
@abdollahnazemi
@abdiyamini
#فریدزلاند #فرید_زلاند #زلاند #شهیارقنبری #شهیار_قنبری #منوچهرچشم_آذر #منوچهر_چشم_آذر #داریوش #ابی #نون_و_پنیر_و_سبزی #بهزاد_مسرور #آرمیک #پارس_ویدئو #سازمان_جشنها #آهنگساز #آندرانیک #عبدی_یمینی #موسیقیدان #عبدالله_ناظمی #farid_zoland #faridzoland #songwriter #shahyarghanbari #manouchehrcheshmazar #ebi #dariush #noonopanirosabzi #andranik #abdiyamini

....
ﭼﮑﻪ ﮐﻦ ﺍﯼ ﺍﺑﺮﮎِ ﻣﻦ
ﻣﺜﻞِ ﺳﺘﺎﺭﻩ ﺑﺮ ﺯﻣﯿﻦ
ﻃﻠﻮﻉِ ﻣﯿﻼﺩ ِ ﻣﺮﺍ
ﺩﺭ ﺷﺐِ ﺑﯽ ﺳﺤﺮ ببین ...
.
#تمام_من
#شهیار_قنبری
#عبدی_یمینی
#داریوش .
#deghbali #dariush_eghbali #shahyarghanbari #abdiyamini
@deghbali
@shahyarghanbari
@abdiyamini

****
@deghbali
#روز_مبادا
#شهیار_قنبری
#عبدی_یمینی
#عبدی_یمینی
#داریوش_اقبالی ... .
#داریوش آلبوم امان از ، انتشار سال ۱۳۷۱
#roozemabada
#shahyarghanbari
#abdiyamini
#abdiyamini
#dariush_eghbali ... .

زاد روز استاد بزرگوار و گرامی ٭شـهـیار قنبری٭ را شاد باش و تبریک عرض مینماییم .
امیدوارم که تن زنده و سلامت باشند . 🌷

@shahyarghanbari
@deghbali
@abdiyamini 🌷🌷🍀

تمام نه تمام نه که ناتمامی از تو آویخته ام
.
#تمام_من : #شهیار_قنبری / #عبدی_یمینی / #داریوش .
#dariush #shahyarghanbari #abdiyamini @shahyarghanbari @deghbali @abdiyamini

....!خونه روح پدرم بود
.
خونه : ایرج جنتی عطایی / شادروان بابک بیات / شادروان محمد اوشال / شادروان عبدی یمینی / داريوش
.
#dariush #dariusheghbali #deghbali #irajjannatiataie #babakbayat #mohammadoshal #abdiyamini #khooneh @deghbali @irajjannatieataie @bamdadbayat @abdiyamini
#داریوش #داریوش_اقبالی #ایرج_جنتی_عطایی #بابک_بیات #محمد_اوشال #عبدی_یمینی #خونه

كي بود كه از بُغضت ترانه مي ساخت؟
شايد بايد:شهيار قنبري/آهنگ و تنظيم :زنده ياد عبدي يميني/داريوش
#جاودانه_بى_تکرار
#dariusheghbali
#the_king
#havadarandariush
#dariushgram
#shahyarghanbari
#abdiyamini
#dariush
@deghbali
@ayenehfoundation

9 years has passed since you've been gone! In loving memory of our beloved friend "Abdi Yamini". One of the greatest Composers/Conductors of Iranian Pop Music who died in a plane crash! 1953-2009 #abdiyamini #djfaridaz

▪️نهمین سالگرد درگذشت عبدی یمینی نوازنده ، آهنگسـاز ، تنظیم کننده و رهبر ارڪستر موسیقی ایران

بزرگترین موزیسینی که تا کنون جامعه ایرانی بخود دیده است
روحش شاااد و یادش گرامی کلیپ کامل در کانال #موسیقی_اعتراضی
miusic_eterazi
عبدی یمینی در تیرماه هشتادوهشت ب دعوت ابی برای رهبری ارکستر ایروان ارمنستان بود که متاسفانه هواپیما در حوالی قزوین سقوط کرد و همه سرنشینانش در دم جان باختند
#ابی #فرید_زولاند #هنرمندان
#داریوش_اقبالی
#اردلان_سرفراز #شهیار_قنبری #واروژان
#dariush2000fan

#dariush

#abdiyamini
👤 #عبدی_یمینی

به یاد عبدی یمینی نازنین
@abdiyamini 💙
نه سال از پرواز ابدی عبدی یمینی گذشت. یادش گرامی🌷
#abdiyamini#dariusheghbali
#عبدی_یمینی#داریوش_اقبالی
@deghbali 💙

.
کی بود که از بُغضت ترانه می ساخت؟
نه سال از پرواز ابدی عبدی یمینی گذشت، یادش گرامی... #شاید_باید
#شهریارقنبری
#عبدی_یمینی
#داریوش_اقبالی
#deghbali
#dariushgram
#dariusheghbali
#the_king👑
#shahryarghanbari
#abdiyamini
@deghbali
@shahyarghanbari
@shekanjegar_fan

Most Popular Instagram Hashtags