[PR] Gain and Get More Likes and Followers on Instagram.

#_______________________________________

MOST RECENT

#_____ثابت_کن
.
. .
#_______________________________________
. . .
. .
.
میگفت اگر...
.......... دوستم داری .
.
" ثابت کن " ............قسم بخور

چشم هایش را بوسیدم و گفتم
به همین "برکت" قسم.... ........
.
. .
. . .
#_______________________________________
.
. .
#بعد_یک_سال_بهار_آمده_می_بینی_که
#باز_تکرار_به_بار_آمده_می_بینی_که

#رفیق_شهید #بهار #آینده_روشن
02:05
1/1/97

Kita begitu sibuk di luar, dan melupakan bahwa mereka semakin tua.

#bapak
#ibu
#_______________________________________

#_______دست_تقدیر
.
. .
#_______________________________________
. . .
. .
.
تو......... برگ ريزان ِ پاييز را
به هزار زحمت پشت سر گذاشتي !
اما سرانجام
درختي كه عاشقش بودي
در زمستاني سرد
به نام ِ تقدير
تو را از خود جدا كرد !
و خبر نداري
آنگاه كه بهار بيايد
تو اسير خاكي و
درخت.. ......... ...
برگِ سبزِ ديگري را در آغوش دارد . .
.
. .
. . .
#_______________________________________
.
. .
#عاشق_بودی #دست_تقدیر
#اسیر_خاک #برگ_سبز
#خدا #آینده_روشن

👎🏻🔥🤟🏻👊🏻🙈✨#_______________________________________ . . . @10_.1o

#____سه_ثانیه_حافظه
.
. .
#_______________________________________
. . .
. .
.
برای ماهی

با سه ثانیه حافظه

تُنگ و دریا یکی ست!

دست من و شما درد نکند

که دل ِ تنگ آدم ها را

با یک عمر حافظه

توی تُنگ می اندازیم

و برای ماهی ها دل می سوزانیم! .
. .
. . .
#_______________________________________
.
. .
من که در تنگ برای تو تماشا دارم
با چه رویی بنویسم غم دریا دارم
. .
.
#_______________________________________
.
در تنگ دیگر شور دریا غوطه ور نیست
آن ماهی دلتنگ خوشبختانه مرده است
.
#_______________________________________
#تماشا #غم_دریا #دل_تنگ #حافظه
#سه_ثانیه_حافظه #آینده_روشن

#____نیمه_شب
.
. .
#_______________________________________
. . .
. .
.

تو اگر میخواهی بیایی
خودت را بیاور.
"خود خودت" را میگویم......
هر وقت توانستی قدری خودت باشی بیا.
من انتظار آمدن کسی را ندارم.
خدا هست و من و همین چراغ ها... .
.
. . أَلَیْسَ اللَّهُ بِکَافٍ عَبْدَهُ
. .
. . .
#_______________________________________
#کابوس_نیمه_شب #بیخوابی
#دلتنگی #تهران #آینده_روشن
2:43 ، 26/12/96

#____نوید_سال_بهتر
. .
.
#_______________________________________
. . .
. .
می دهم.
خود
را
نویدِ
سالِ
بهتر

سالهاست.... .

مَا قَطَعْتُ رَجَائِی مِنْک .
. .
. . .
#_______________________________________
. . .
. .
.
هفته دیگر
امروز پارسال می شود
اندکی خنده دار
و قدری عادی
امروز سالهاست می رود
و ما همیشه چشممان پی فردا است
به فکر پاییز
تابستان را
و به فکر بهار
زمستان را فدا می کنیم
عید می گیریم
و دوباره همانی میشویم
که بودیم
با اختلاف چند تار مو سپیــدتر​...
.
. .
. . .
#_______________________________________
.
. .
#چند_قدم_مانده_تا_بهار
#چند_تار_مو_سپیدتر
#آینده_روشن #سال_نو

#________چند_قدم_مانده_تا_بهار
.
. .
#_______________________________________
. . .
. .
.
من نه عکاسی کردن بلدم
نه نقاشی کردن رو ولی " تو رو"
خوب یادمه ، مو به مو
با تمام جزئیات ، اونقدری که اگه
از فکرم عکس بندازم " تو "
انگار جلوی آیئنه وایستادی..
.
. .
. . .
#_______________________________________
.
. .
هر آدمی که میره ، یه روز ، یه جایی ، به یه هوایی برمیگرده "همیشه یک چیزی برای جا ماندن هست"
برای منی که نرفتم به اندازه ی یک کوه.......
قدر چند لحظه تصویر کنار نیمکت چوبی وسط شهر ،
وسط بازار.....از اون لحظه هایی که آخرش بارون میگیره....برای تو اما................
. .
.
#_______________________________________
.
. .
#همیشه_یک_چیزی_برای_جاماندن_هست
#عکاسی_لحظه_ها #نیمکت_چوبی
#یک_روز_برفی #آینده_روشن
#چند_قدم_مانده_تا_بهار

#_____پنج_شنبه_آخر_سال
.
. .
#_______________________________________
.
. .
. . .
این پنجشنبه آخر سال هم به دیدارشان می رویم، دیدار آنهایی که چشم انتظاری شان را نمی بینیم و صدایشان را نمی شنویم , زندگی میهمانی و جشن آمدن ها و رفتن هایمان است. واقعیتی که بی شک روح و دلمان را می آزارد.
کاش دلمان خوش باشد از یادگاری های بزرگی که در دنیا باقی می گذاریم و کوله بار پری که با خود به آخرت میبریم.
.
. .
. . .
#_______________________________________
.
گفتم به سنگ قبر من ای دوست حک کنند
کاری به جز برای تو مردن بلد نبود.......
.
#_______________________________________
.
. .
#شب_جمعه #آخر_سال
#جهنم_دنیا #صبر_کن
#خاک_سرد #آینده_روشن

#______آخرین_چهارشنبه_سال
.
. .
#_______________________________________
.
. . . . .
دوست دارم
سه شنبه ی آخر اسفند
از زیر کرسی تنهایی ام
نبودنت را بکشم بیرون
بیاندازم کف اتاق
شعر بپاشم روش
کبریت بزنم
و از آتش یک سال انتظار بپرم..
.
. .
. . .
#_______________________________________
.
. .
#آخرین_چهارشنبه_سال_هم_بدون_تو
#چهارشنبه_سوری#چهارشنبه_سوزی
#آخرین_چهارشنبه_اسفند
#انتظار #آینده_روشن
22/12/96
16:30

#_________________هَوای_دِلم
.
. .

#_______________________________________
. . .
. .
.
حال دلت که خوب باشد
زمستان با بهار فرقی نمی کند
ترافیک می شود واقعیت زندگی شهری
کار پر مشقت ، جوهر مردانگی
و تنهایی، تمرین خودسازی
امان از وقتی که حال دلت خوب نباشد !
.
. .
. . .
#_______________________________________
.
. . . . .
#1:54 #21/12/96
#درد_بی_درمون_شنیدی
#حال_من_یعنی_همین
#آینده_روشن

#_____________انار_کِه_هیچ
. .
. . .

#________________________________________
. . .
. .
.
عاشق كه باشي
آخرین روزهای
زمستان كه باشد
باران كه ببارد
انار كه هيچ
سنگ هم اگر باشي
دلت ترك ميخورد...
.
. .
. . .
#_______________________________________

#حال_من_یعنی_همین
#عاشق_که_باشی
#سنگ_هم_اگر_باشی
#آینده_روشن

#----------------------------------------------------------
#_______________________________________
#=================================

#بختـــــــــــــــیاری_لـــــــــــر_اصالت_اتحاد_هـــــــــــمدلی_اقــــــــــــوام_ایرانی_👑👑👑👑👑👑👑👑💖💖💖💖💖💖💖💖💖
#_______________________________________
#برگـــرفته_از_کتـــــاب_یڪرنگـی_نوشـــته_شاهـــــپور_بختـــــــیار
#ترجــمه_مهـشیــــد_امیرشــاهی
💗💚💗👑💚💗👑👑👑👑
ﻧـــــــــﺎم ﺧﺎﻧـــــــﻮادﮔﯽ ﻣﻦ ﻧﺎم ﻣﻨﻄــــــﻘﻪای از اﻳــــــــــــﺮان ﺑﺎﺳــــــــــﺘﺎن ﻧﻴﺰهست، ﻣﻨﻄﻘﻪای ﮐﻮهستاﻧﯽ و
ٌﺳﺮﺳﺨﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ داﻣﻨﻪ ﮐﻮﻩهﺎی زاﮔﺮس در ﺟﻨﻮب ﻏﺮﺑﯽ ﮐﺸﻮر ﮔﺴﺘﺮدﻩ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ . ﭼﻨﺎن دور
از دﺳﺘﺮس اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ از هجوم اﺳﮑﻨﺪر ﻣﻘﺪوﻧﯽ ﻧﻴﺰ در اﻣﺎن ﻣﺎﻧﺪ . اﺳﮑﻨﺪر ﺑﺮای رﻓﺘﻦ ﺑﻪهندوﺳﺘﺎن ﺗﺮﺟﻴﺢ داد ﺗﻤﺎم اﻳﻦ رﺷﺘﻪ ﮐﻮﻩ هﺎ را دور ﺑﺰﻧﺪ وﻟﯽ ﻧﻴﺮوهاﻳﺶ را در ﺁن ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ
ﻣﺨﺎﻃﺮﻩ ﻧﻴﺎﻧﺪازد .در ﺁن زﻣﺎن هﻢ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ ﻧﺎم اﻳﻞ ﺑﺨـــــــــــﺘﻴﺎری، ﮐﻪ اﻓﺮادش ﺳﺎﮐﻨﻴﻦ ﻣﺤﻞ را
ﺗﺸﮑﻴﻞ ﻣﯽ ،دادﻧﺪﺧﻮاﻧﺪﻩ ﻣﯽﺷﺪ .ﺑﺨﺘﻴﺎریً از ﻧﮋاد ﻟﺮﻧﺪ و ﺗﻌﺪادﺷﺎن ﺣﺪودایک میلیون و
ﻧﻴﻢ ﻣﯽرﺳﺪ و ﻳﮑﯽ از ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪﺗﺮﻳﻦ ﻗﺒﺎﻳﻞ اﻳﺮان را ﺗﺸﮑﻴﻞ ﻣﯽدهﻨﺪ.
ﺧﺎﻧﺪان ﻣﻦ ﻳﮑﯽ از ﻗﺪﻳﻤﯽﺗﺮﻳﻦ ﺗﻴﺮﻩ هــای ﺑﺨــــــــــــﺘﻴﺎری اﺳﺖ هفتصدﺳﺎل ﭘﻴﺶ#ﺳﻌــــــﺪی_
در ﺑﺎب ﭘﻨﺠﻢ ﺑﻮﺳﺘﺎن در ﺣﮑﺎﻳﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﺑﻴﺖ
ﺑﻠﻨﺪ اﺧﺘﺮی ﻧﺎم او ﺑﺨﺘﻴــــــــــﺎر/
ﻗـــــــــﻮی دﺳﺘﮕﻪ ﺑﻮد و ﺳﺮﻣﺎﻳﻪدار ﺁﻏﺎز ﻣﯽﺷﻮد،،، ﺑﻪ اﻳﻞ ﻣﺎ اﺷﺎرﻩ دارد.

Tattoo rosas
Fexamento de ant-braco
#LABORATORIO_DA_ARTT
Valeu confiança
#_______________________________________
Rua Catuípe 79 caça e pesca
Próximo a casa de carnes ponto certo
Orçamento 984648928

Most Popular Instagram Hashtags