#JuneSeria

MOST RECENT

#DaysOfinstagram #UnitedNations
#ConventionAgainstTorture #AgainstTorture #UnitedNationsAgainstTorture #iskenceMagdurlarinaDestekGunu
#BirlesmisMilletlerSeria
#iskenceMagdurlarinaDestekGunuSeria
#UNseria #UnicefSeria #UNESCOseria
#JiuneDaysSeria #26haziranSeria #HaziranGunleriSeria #JuneSeria #HaziranSeria
#internationalDaysSeria
#UluslararasiGunlerSeria
#SocialDaysSeria #SosyalGunlerSeria
Birleşmiş Milletler: İşkence Kurbanlarına Destek Günü
İşkence ve Diğer Zalimane, İnsanlık Dışı, Aşağılayıcı Muamele veya Cezaların Etkili Biçimde Soruşturulması ve Belgelendirilmesi için El Kılavuzu (İstanbul Protokolü)
I. GİRİŞ
El kılavuzunda işkence, Birleşmiş Milletler'in 1984 tarihli İşkenceye Karşı Sözleşme’sinde (United Nations Convention Against Torture-1984) tanımlandığı anlamda kullanılmıştır :
#26June2017seria #26JuneSeria #2017JuneSeria #2017saturdaySeria #SaturdayJuneSeria #SaturdaySeria

#DaysOfinstagram #WorldRefugeeDay #RefugeeDay #DunyaMultecilerGunu #MultecilerGunu #Mülteciler #Refugees
Mültecilere daha iyi bir gelecek sağlamak için birlikte çalışıyoruz #DünyamMültecilerGünü
Dünya genelinde geçen yıl beş milyon kişi daha evlerini terk etmek zorunda kaldı ve mülteci sayısı toplam 65,3 milyona ulaştı. Dünya Mülteciler Günü’nde yayımlanan Küresel Eğilimler Raporu’na göre, savaşlar, çatışma, zulüm, şiddet ve hak ihlalleri nedeniyle geçen yıl dünya genelinde zorla yerinden edilenlerin sayısı tarihin en yüksek seviyelerine ulaştı. #UnitedNations #UNHCR #BirlesmisMilletlerMültecilerYüksekKomiserligi nin imzasını taşıyan rapora göre dakikada ortalama 24 kişi evini terk etmek zorunda kalıyor. 3,2 milyon kişinin gelişmiş ülkelere sığınma başvurusunda.
20 Haziran Dünya Mülteciler Günüdür. Dünya Mülteciler Günü, 2001 yılı hazıranında Birleşmiş Milletler tarafından kabul edildi. Dünyada her yıl giderek daha çok insan, yaşadığı toprakları terk etmek zorunda kalıyor. Bunların bir kısmı, ülke içinde bir yerlere göç erken geri kallanı da dış göç olarak sınırlar dışına vuruyor. İç göçler için kesin bir rakam verilemiyor, ama dış göçü izleyen uluslararası kuruluşların elinde tümünü yansıtmasa da belirli veriler bulunuyor.
#20HaziranSeria #HaziranGunleriSeria #JuneDaysSeria #HaziranSeria #JuneSeria #SosyalGunlerSeria #SocialDaysSeria #internationalDaysSeria #UlusalGunlerSeria #WorldRefugeeDaySeria #RefugeeDaySeria #DunyaMultecilerGunuSeria #MultecilerGunuSeria #MultecilerSeria #RefugeesSeria #UnhcrSeria
#20June2017seria #20JuneSeria #2017JuneSeria 2017TuesdaySeria TuesdayJuneSeria

#DaysOfinstagram
#WorldDayToCombatDesertification
#DünyaÇölleşmeVeKuraklıklaMūcadeleGünü #NoDesertificacion
#17haziranSeria #EcologicDaysSeria #EkolojikGunlerSeria #SocialDaysSeria #SosyalGunlerSeria #HaziranSeria #JuneSeria
#DunyaCollesmeVeKurakliklaMucadeleGunuSeria
#internationalDaysSeria #UluslararasiGunlerSeria
#HaziranGunleriSeria #JuneDaysSeria
#WorldDayToCombatDesertificationSeria
#KuraklikSeria #CollesmeSeria #Desertificacion #DesertificacionSeria
Dünya Çölleşme ve Kuraklıkla Mücadele Günü
B.M Çölleşme ile Mücadele Sözleşmesi
Çölleşme, İç Anadolu ve Türkiye (Pdf.)
Çöllesme ile Mücadele Sözleşmenin Tanınımı (Pdf.)
Yüksek Dağ Ormanları ve Çölleşme (Pdf.) Dünya Çölleşme ve Kuraklıkla Mücadele Günü #NamibiaDecertsSeria
#UNseria #UnitedNationsSeria #1994seria yılında, #UnitedNations #BirleşmişMilletler ’in aldığı kararla 17 Haziran, Dünya Çölleşme ile Mücadele Günü olarak kutlanmaya başlanan ve kabul edilen gündür.
İnsanoğlunun zirai tarihi binlerce yıllık bir geçmişe sahiptir. Ülkemizde ulusal gelirin %15’ini ve istihdamın %45’ini oluşturan ziraat sektörü; milli gelire katkısı ve sanayi sektörüne sağladığı hammadde yanında, sağlıklı bir çevrenin oluşması ile ekolojik dengenin kurulması açısından da çok önemlidir.
#17June2017seria
#17JuneSeria #2017JuneSeria SaturdaySeria

#DaysOfinstagram
#WorldDayToCombatDesertification
#DünyaÇölleşmeVeKuraklıklaMūcadeleGünü #NoDesertificacion
#17haziranSeria #EcologicDaysSeria #EkolojikGunlerSeria #SocialDaysSeria #SosyalGunlerSeria #HaziranSeria #JuneSeria
#DunyaCollesmeVeKurakliklaMucadeleGunuSeria
#internationalDaysSeria #UluslararasiGunlerSeria
#HaziranGunleriSeria #JuneDaysSeria
#WorldDayToCombatDesertificationSeria
#KuraklikSeria #CollesmeSeria #Desertificacion #DesertificacionSeria
Dünya Çölleşme ve Kuraklıkla Mücadele Günü
B.M Çölleşme ile Mücadele Sözleşmesi
Çölleşme, İç Anadolu ve Türkiye (Pdf.)
Çöllesme ile Mücadele Sözleşmenin Tanınımı (Pdf.)
Yüksek Dağ Ormanları ve Çölleşme (Pdf.) Dünya Çölleşme ve Kuraklıkla Mücadele Günü #NamibiaDecertsSeria
#UNseria #UnitedNationsSeria #1994seria yılında, #UnitedNations #BirleşmişMilletler ’in aldığı kararla 17 Haziran, Dünya Çölleşme ile Mücadele Günü olarak kutlanmaya başlanan ve kabul edilen gündür.
İnsanoğlunun zirai tarihi binlerce yıllık bir geçmişe sahiptir. Ülkemizde ulusal gelirin %15’ini ve istihdamın %45’ini oluşturan ziraat sektörü; milli gelire katkısı ve sanayi sektörüne sağladığı hammadde yanında, sağlıklı bir çevrenin oluşması ile ekolojik dengenin kurulması açısından da çok önemlidir.
#17June2017seria
#17JuneSeria 2017JuneSeria #SaturdaySeria

#DaysOfinstagram #WorldBloodDonorDay
#DunyaKanBagiscilariGunu #BloodDonorDay #KanBagiscilariGunu #WorldHealthOrganization
#WorldBloodDonorDaySeria
#DunyaKanBagiscilariGunuSeria
#14haziranSeria #SaglikGunleriSeria #HealthDaysSeria #SosyalGunlerSeria #SocialDaysSeria #HaziranSeria #JuneSeria
#internationalDaysSeria
#UluslararasiGunlerSeria
#JunrDaysSeria #HaziranGunleriSeria
HerkesiKanBagisinaBekliyoruz #BirDamlaKanBirCan #KarlLandsteinerSeria #DonorDaySeria #KanBagiscilariGunuSeria sossssss (0+) (0-) (A+) (A-) (B+) (B-) (AB+) (AB-) XY
#WorldHealthOrganizationSeria
14 HAZİRAN - DÜNYA GÖNÜLLÜ KAN BAĞIŞÇILARI GÜNÜ 14 Haziran, ABO kan grubu sistemini bulan Nobel ödülü sahibi bilim insanı #KarlLandsteiner ’ın doğum günü olması sebebiyle her yıl tüm dünyada “dünya gönüllü kan bağışçıları günü” olarak kutlanmaktadır. Amacı, ihtiyaç sahipleri için kan veren gönüllü kan bağışçılarını kutlamak ve gönüllü güvenli kan ihtiyacına toplumun dikkatini çekmektir.
Türk Kızılayı kan hizmetleri konusunda sadece ülkemizde değil, tüm dünyada kan konusunda saygın bir kimlikle anılmasını sağlayıcı, her türlü alt yapı, eğitim, araştırma ve geliştirme çalışmalarını yaparak, bu kapsamda ulusal ve uluslararası ilişkileri geliştirmeyi vizyon edinmiştir.
Tüm Dünya’da kan bağışçılarına adanan bu gün de Türk Kızılayı tarafından gönüllü ve düzenli kan bağışlayan kişilere teşekkür edilmekte, yaptıkları bağış sayısı doğrultusunda kan bağışçılarına madalya takdim edilmektedir.e
#14June2017seria #14JuneSeria #2017JuneSeria #2017WednesdaySeria

#DaysOfinstagram #WorldBloodDonorDay
#DunyaKanBagiscilariGunu #BloodDonorDay #KanBagiscilariGunu #WorldHealthOrganization
#WorldBloodDonorDaySeria
#DunyaKanBagiscilariGunuSeria
#14haziranSeria #SaglikGunleriSeria #HealthDaysSeria #SosyalGunlerSeria #SocialDaysSeria #HaziranSeria #JuneSeria
#internationalDaysSeria
#UluslararasiGunlerSeria
#JunrDaysSeria #HaziranGunleriSeria
HerkesiKanBagisinaBekliyoruz #BirDamlaKanBirCan #KarlLandsteinerSeria #DonorDaySeria #KanBagiscilariGunuSeria sossssss (0+) (0-) (A+) (A-) (B+) (B-) (AB+) (AB-) XY
#WorldHealthOrganizationSeria
14 HAZİRAN - DÜNYA GÖNÜLLÜ KAN BAĞIŞÇILARI GÜNÜ 14 Haziran, ABO kan grubu sistemini bulan Nobel ödülü sahibi bilim insanı #KarlLandsteiner ’ın doğum günü olması sebebiyle her yıl tüm dünyada “dünya gönüllü kan bağışçıları günü” olarak kutlanmaktadır. Amacı, ihtiyaç sahipleri için kan veren gönüllü kan bağışçılarını kutlamak ve gönüllü güvenli kan ihtiyacına toplumun dikkatini çekmektir.
Türk Kızılayı kan hizmetleri konusunda sadece ülkemizde değil, tüm dünyada kan konusunda saygın bir kimlikle anılmasını sağlayıcı, her türlü alt yapı, eğitim, araştırma ve geliştirme çalışmalarını yaparak, bu kapsamda ulusal ve uluslararası ilişkileri geliştirmeyi vizyon edinmiştir.
Tüm Dünya’da kan bağışçılarına adanan bu gün de Türk Kızılayı tarafından gönüllü ve düzenli kan bağışlayan kişilere teşekkür edilmekte, yaptıkları bağış sayısı doğrultusunda kan bağışçılarına madalya takdim edilmektedir.e
#14June2017seria #14JuneSeria #2017JuneSeria #2017WednesdaySeria

#DaysOfinstagram #internationalAccreditationDay #AccreditationDay #WorldAccreditationDay
#UluslararasıAkreditasyonGunu #DunyaAkreditasyonGunu #AkreditasyonGunu #AccreditationSeria #AkreditasyonSeria
#internationalAccreditationDaySeria #AccreditationDaySeria #WorldAccreditationDaySeria
#UluslararasiAkreditasyonGunuSeria #DunyaAkreditasyonGunuSeria #AkreditasyonGunuSeria #UluslararasiGunlerSeria #internationalDaysSeria #HaziranGunleriSeria #JuneDaysSeria
#09haziranSeria #SocialDaysSeria #SosyalGunlerSeria #HealthDaysSeria #JuneSeria #HaziranSeria
9 Haziran Günü Uluslararası Akreditasyon Forumu ve Uluslararası Laboratuvar Akreditasyon Birliği tarafından Dünya Akreditasyon Günü olarak ilan edilmiştir. Bu yılın teması "Güvenli Gıda ve Temiz İçme Suyunun Desteklenmesi" olarak belirlenmiştir. Tüm dünyada bu yıl beşincisi kutlanılan "Dünya Akreditasyon Günü" dolayısı ile Türk Akreditasyon Kurumu olarak ilgili tarafların Akreditasyon Gününü tebrik ederiz

#09June2017seria #09JuneSeria #2017JuneSeria #2017FridaySeria #FridayJuneSeria

#internationalAccreditationDay #AccreditationDay #WorldAccreditationDay
#UluslararasıAkreditasyonGunu #DunyaAkreditasyonGunu #AkreditasyonGunu
#Accreditation #Akreditasyon #AccreditationSeria #AkreditasyonSeria
#internationalAccreditationDaySeria #AccreditationDaySeria #WorldAccreditationDaySeria
#UluslararasiAkreditasyonGunuSeria #DunyaAkreditasyonGunuSeria #AkreditasyonGunuSeria #UluslararasiGunlerSeria #internationalDaysSeria #HaziranGunleriSeria #JuneDaysSeria
#09haziranSeria #SocialDaysSeria #SosyalGunlerSeria #JuneSeria #HaziranSeria
9 Haziran Günü Uluslararası Akreditasyon Forumu ve Uluslararası Laboratuvar Akreditasyon Birliği tarafından Dünya Akreditasyon Günü olarak ilan edilmiştir. Bu yılın teması "Güvenli Gıda ve Temiz İçme Suyunun Desteklenmesi" olarak belirlenmiştir. Tüm dünyada bu yıl beşincisi kutlanılan "Dünya Akreditasyon Günü" dolayısı ile Türk Akreditasyon Kurumu olarak ilgili tarafların Akreditasyon Gününü tebrik ederiz

#09June2017seria #09JuneSeria #2017JuneSeria #2017FridaySeria #FridayJuneSeria

#DaysOfinstagram #WorldOceanDay #DunyaOkyanusGunu #DunyaOkyanusGunuSeria #WorldOceanDaySeria #OceanDay #OkyanusGunu #OceanDaySeria #OkyanusGunuSeria #OkyanuslarSeria #OceansSeria #Oceans #Okyanuslar
#internationalDaysSeria #JuneDaysSeria #UluslararasiGunlerSeria #HaziranGunleriSeria
Kutlayanlar Birçok ülke
Türü Tarihsel
Tarih #08HaziranSeria #SocialDaysSeria #SosyalGunlerSeria #HaziranSeria #JuneSeria
Dünya Okyanus Günü, 8 Haziran tarihinde kutlanan özel bir gündür.
1992 yılında Birleşmiş Milletler tarafından Rio de Janeiro’da yapılan Yeryüzü Zirvesi’nde kararı alınmasına karşın, henüz resmi olarak kabul edilmemiş bulunan Dünya Okyanus Günü, okyanusların dünya üzerindeki yaşam ve vahşi yaşama olan katkısına dikkat çekmek amacıyla gündeme getirildi. Okyanus ve denizlerin, karbonların emilmesinde, iklim değişikliği ile mücadelede, güneş enerjisinin dağıtımında stratejik rolleri bulunduğu gerçeğinin vurgulandığı günde, insan varlığının sürdürülebilmesi için deniz ve okyanusların rasyonel kullanılması gerekliliği ön plana çıkarılmaktadır.

#08June2017seria #08JuneSeria #2017JuneSeria #2017ThursdaySeria #ThursdayJuneSeria #ThursdaySeria

#DaysOfinstagram #WorldOceanDay #DunyaOkyanusGunu #DunyaOkyanusGunuSeria #WorldOceanDaySeria #OceanDay #OkyanusGunu #OceanDaySeria #OkyanusGunuSeria #OkyanuslarSeria #OceansSeria #Oceans #Okyanuslar
#internationalDaysSeria #JuneDaysSeria #UluslararasiGunlerSeria #HaziranGunleriSeria
Kutlayanlar Birçok ülke
Türü Tarihsel
Tarih #08HaziranSeria #SocialDaysSeria #SosyalGunlerSeria #HaziranSeria #JuneSeria
Dünya Okyanus Günü, 8 Haziran tarihinde kutlanan özel bir gündür.
1992 yılında Birleşmiş Milletler tarafından Rio de Janeiro’da yapılan Yeryüzü Zirvesi’nde kararı alınmasına karşın, henüz resmi olarak kabul edilmemiş bulunan Dünya Okyanus Günü, okyanusların dünya üzerindeki yaşam ve vahşi yaşama olan katkısına dikkat çekmek amacıyla gündeme getirildi. Okyanus ve denizlerin, karbonların emilmesinde, iklim değişikliği ile mücadelede, güneş enerjisinin dağıtımında stratejik rolleri bulunduğu gerçeğinin vurgulandığı günde, insan varlığının sürdürülebilmesi için deniz ve okyanusların rasyonel kullanılması gerekliliği ön plana çıkarılmaktadır.

#08June2017seria #08JuneSeria #2017JuneSeria #2017ThursdaySeria #ThursdayJuneSeria #ThursdaySeria

#DaysOfinstagram #DunyaDiyetisyenlerGunu #DiyetisyenlerGunu #DietitiansDay
#DunyaDiyetisyenlerGunuSeria
#WorldDietitianDay
#WorldDietitianDaySeria #DietitiansOfinstagram
#06haziranSeria #MeslekiGunlerSeria #MedicalDaysSeria #TipGunleriSeria #JuneDaysSeria #Haziran06eria #HaziranGunleriSeria
#UluslararasiGunlerSeria
#internationalDaysSeria #WHO #HaziranSeria #JuneSeria
#WorldHealtOrganization #WHOseria
#WorldHealtOrganizationSeria
Diyetisyenler Günü
6 Haziran Diyetisyenler Günü olarak kutlanmaktadır.
Diyetisyen Kimdir?
Diyetisyen, sağlıkla ilgili herhangi bir yüksek öğretim kurumunun en az 4 yıllık (bir yıl hazırlık ile 5 yıl) beslenme ve diyetetik eğitim-öğretim programını tamamlayarak Beslenme ve Diyetetik Lisans Diploması ile Diyetisyen unvanı alarak diyetisyenlik mesleğini yapmaya ve uygulamaya hak kazanan kişidir.Bv
6 Haziran: Diyetisyenler Günü
Her yıl 6 Haziran “Dünya Diyetisyenler Günü” olarak kutlanmaktadır. Türkiye Diyetisyenler Derneği 1969 yılında kurulmuştur. Dernek, Avrupa Diyetetik Dernekleri Federasyonu (EFAD) üyesidir.
Diyetisyenler, uluslararası meslek sınıflamasında Tıp, Diş Hekimliği, Hemşirelik ve benzeri diğer mesleklerle birlikte sağlık sınıfı içinde yer almaktadır. Diyetisyenler akademisyenliğin yanısıra; yataklı tedavi kurumlarında, çocuk ve yaşlı bakımevleri, ana-çocuk sağlığı, toplum sağlığı, özel diyet polikliniklerinde araştırıcı, eğitici, tedavi ve rehabilite edici olarak hizmet vermektedirler. Ayrıca diğer toplu beslenme yapılan kurumlarda, besin ve beslenmeyle ilgili özel veya kamu kuruluşlarında yönetici, araştırıcı ve eğitici olarak da çalışmaktadırlar.
#06June2017seria #06JuneSeria #2017JuneSeria #2017TuesdaySeria

#DaysOfinstagram #DunyaDiyetisyenlerGunu #DiyetisyenlerGunu #DietitiansDay
#DunyaDiyetisyenlerGunuSeria
#WorldDietitianDay
#WorldDietitianDaySeria #DietitiansOfinstagram
#06haziranSeria #MeslekiGunlerSeria #MedicalDaysSeria #JuneDaysSeria #Haziran06eria #HaziranGunleriSeria
#UluslararasiGunlerSeria
#internationalDaysSeria #WHO #HaziranSeria #JuneSeria
#WorldHealtOrganization #WHOseria
#WorldHealtOrganizationSeria
Diyetisyenler Günü
6 Haziran Diyetisyenler Günü olarak kutlanmaktadır.
Diyetisyen Kimdir?
Diyetisyen, sağlıkla ilgili herhangi bir yüksek öğretim kurumunun en az 4 yıllık (bir yıl hazırlık ile 5 yıl) beslenme ve diyetetik eğitim-öğretim programını tamamlayarak Beslenme ve Diyetetik Lisans Diploması ile Diyetisyen unvanı alarak diyetisyenlik mesleğini yapmaya ve uygulamaya hak kazanan kişidir.Bv
6 Haziran: Diyetisyenler Günü
Her yıl 6 Haziran “Dünya Diyetisyenler Günü” olarak kutlanmaktadır. Türkiye Diyetisyenler Derneği 1969 yılında kurulmuştur. Dernek, Avrupa Diyetetik Dernekleri Federasyonu (EFAD) üyesidir.
Diyetisyenler, uluslararası meslek sınıflamasında Tıp, Diş Hekimliği, Hemşirelik ve benzeri diğer mesleklerle birlikte sağlık sınıfı içinde yer almaktadır. Diyetisyenler akademisyenliğin yanısıra; yataklı tedavi kurumlarında, çocuk ve yaşlı bakımevleri, ana-çocuk sağlığı, toplum sağlığı, özel diyet polikliniklerinde araştırıcı, eğitici, tedavi ve rehabilite edici olarak hizmet vermektedirler. Ayrıca diğer toplu beslenme yapılan kurumlarda, besin ve beslenmeyle ilgili özel veya kamu kuruluşlarında yönetici, araştırıcı ve eğitici olarak da çalışmaktadırlar.
#06June2017seria #06JuneSeria #2017JuneSeria #2017TuesdaySeria

Most Popular Instagram Hashtags