[PR] Gain and Get More Likes and Followers on Instagram.

#8شوال_سالروز_تخریب_قبور_ائمه_بقیع_تسلیت_باد

MOST RECENT

◾️عظم الله اجورنا واجوركم ◾️
عظم الله لك الاجر ياسيدى ومولايى يا صاحب العصر والزمان -عجل الله تعالى فرجه-
💔😭
يه روز ميرسه كه ميگيم ايوان بقيع عجب صفايى داره 😔💔😭
#8شوال_سالروز_تخریب_قبور_ائمه_بقیع_تسلیت_باد#8شوال_هدم_قبور_البقيع_الفرقد#8شوال_يوم_البقيع_العالمي#8شوال_روز_جهانى_بقيع#جريمه#حرم#مدينه#بقيع#تسليت#شوال#شيرازى#الشيرازى#shitazi#alshirazi

#اینکار_به_تحریک_سفیر_ایران_انجام_شد!... .پس از تسلط و#هابیان، مسلمانان از رفتن حج خودداری کردند.
در این میان، یکی از روحانیون تهران در سال ۱۳۴۴ (یا ۱۳۴۵) ق با نام #آیت_الله_شیخ_عبدالر_حیم_صاحب_فصول_حائری* همراه حدود هزار نفر از راه شام عزیمت حج کرد.
عبدالعزیز سعودی (پادشاه عربستان) از این حرکت استقبال کرده و سعی کرد با استقبال از آنان نشان دهد که مشکلی با سایر مسلمانان ندارد و چنین نیست که آنان را کافر بشمارد.
به هر روی این عالم دینی، در بحبوحه ماجرای منازعه وهابیان با مسلمانان به همراه شمار زیادی ایرانی راهی حج می‌شود.
پس از فراغت از حج، عبدالعزیز نماینده خود را برای عرض تبریک و تقاضای بازدید معظم له فرستاد و ساعتی را برای ملاقات وعده دادند.
در آن ملاقات آیت الله فصولی حائری خطاب به عبدالعزیز گفتند:
آیا تمام اصلاحاتی که منظور داشتید تمام شد، فقط #خراب_کردن_قبور_ائمه_بقیع مانده بود؟** عبدالعزیز در پاسخ گفت: راست می‌گویی، ولی اینکار را من نکردم!.
. این عمل به #تحریک #سفیر_ایران انجام شد (اشاره او به پدر #هویدا یعنی #میرزاحبیب_الله پسر #آقا_رضا_قناد_شیرازی #بهایی بود که آن زمان در جده مقیم بود و سرپرستی حجاج را داشت). آیت الله فصولی ضمن تأکید بر این که این شخص دشمن مذهب شما و ما است از او می‌خواهد تا به این امر رسیدگی کند.
مَلِک قبول کرده و وعده می‌دهد که صورتِ قبور را تجدید کند. و چنین کرد، چنان که تا حال باقی است. *- [نوه مرحوم شیخ محمد حسین حائری اصفهانی، صاحب فصول که بواسطه تالیف کتاب مشهور «الفصول» در اصول فقه خاندانش به این اسم، مسمی می‌گردند] **- گفتنی است که این ملاقات و در واقع این سفر حج یکسال بعد از ماجرای خراب کردن قبور بقیع بوده که هنوز آثارقبور باقی بود و اگر آن سال مبادرت به ترمیم نمی‌شد امروز هیچ اثری از محل قبور باقی نبود.

کپی آزاد...کپی آزاد...لطفا باز نشر دهید تا چهره حقیقی بهاییت برای همگان فاش شود.

#بقیع #هشتم_شوال #8شوال #8شوال_سالروز_تخریب_قبور_ائمه_بقیع_تسلیت_باد #جنایت #بهاییت #بهایی #دشمن #مسلمانان #گوشه_نشین

.
.
.بی مُهر عشق،"نام" به دردی نمی خورد
.بی نوکری مقام به دردی نمی خورد
.
از برکت مِی است جنون،چون شراب نیست
.لب دوختن به جام، به دردی نمی خورد
.
خدام حاضرند به خدمت،حریم نیست.
بی آستان،غلام به دردی نمی خورد
.
باید برای یار حریمی درست کرد
.غم خوردن مدام به دردی نمی خورد
.
.
#البقیع
#8
#8شوال
#8شوال_سالروز_تخریب_قبور_ائمه_بقیع_تسلیت_باد
#شیعه
#بر_دشمن_مرتضی_علی_لعنت
#لعنت_بر_آل_سعود
#حق_با_علی_است

#اینکار_به_تحریک_سفیر_ایران_انجام_شد!... .پس از تسلط و#هابیان، مسلمانان از رفتن حج خودداری کردند.
در این میان، یکی از روحانیون تهران در سال ۱۳۴۴ (یا ۱۳۴۵) ق با نام #آیت_الله_شیخ_عبدالر_حیم_صاحب_فصول_حائری* همراه حدود هزار نفر از راه شام عزیمت حج کرد.
عبدالعزیز سعودی (پادشاه عربستان) از این حرکت استقبال کرده و سعی کرد با استقبال از آنان نشان دهد که مشکلی با سایر مسلمانان ندارد و چنین نیست که آنان را کافر بشمارد.
به هر روی این عالم دینی، در بحبوحه ماجرای منازعه وهابیان با مسلمانان به همراه شمار زیادی ایرانی راهی حج می‌شود.
پس از فراغت از حج، عبدالعزیز نماینده خود را برای عرض تبریک و تقاضای بازدید معظم له فرستاد و ساعتی را برای ملاقات وعده دادند.
در آن ملاقات آیت الله فصولی حائری خطاب به عبدالعزیز گفتند:
آیا تمام اصلاحاتی که منظور داشتید تمام شد، فقط #خراب_کردن_قبور_ائمه_بقیع مانده بود؟** عبدالعزیز در پاسخ گفت: راست می‌گویی، ولی اینکار را من نکردم!.
. این عمل به #تحریک #سفیر_ایران انجام شد (اشاره او به پدر #هویدا یعنی #میرزاحبیب_الله پسر #آقا_رضا_قناد_شیرازی #بهایی بود که آن زمان در جده مقیم بود و سرپرستی حجاج را داشت). آیت الله فصولی ضمن تأکید بر این که این شخص دشمن مذهب شما و ما است از او می‌خواهد تا به این امر رسیدگی کند.
مَلِک قبول کرده و وعده می‌دهد که صورتِ قبور را تجدید کند. و چنین کرد، چنان که تا حال باقی است. *- [نوه مرحوم شیخ محمد حسین حائری اصفهانی، صاحب فصول که بواسطه تالیف کتاب مشهور «الفصول» در اصول فقه خاندانش به این اسم، مسمی می‌گردند] **- گفتنی است که این ملاقات و در واقع این سفر حج یکسال بعد از ماجرای خراب کردن قبور بقیع بوده که هنوز آثارقبور باقی بود و اگر آن سال مبادرت به ترمیم نمی‌شد امروز هیچ اثری از محل قبور باقی نبود.

کپی آزاد...کپی آزاد...لطفا باز نشر دهید تا چهره حقیقی بهاییت برای همگان فاش شود.

#بقیع #هشتم_شوال #8شوال #8شوال_سالروز_تخریب_قبور_ائمه_بقیع_تسلیت_باد #جنایت #بهاییت #بهایی #دشمن #مسلمانان #گوشه_نشین

#اینکار_به_تحریک_سفیر_ایران_انجام_شد!... .پس از تسلط و#هابیان، مسلمانان از رفتن حج خودداری کردند.
در این میان، یکی از روحانیون تهران در سال ۱۳۴۴ (یا ۱۳۴۵) ق با نام #آیت_الله_شیخ_عبدالر_حیم_صاحب_فصول_حائری* همراه حدود هزار نفر از راه شام عزیمت حج کرد.
عبدالعزیز سعودی (پادشاه عربستان) از این حرکت استقبال کرده و سعی کرد با استقبال از آنان نشان دهد که مشکلی با سایر مسلمانان ندارد و چنین نیست که آنان را کافر بشمارد.
به هر روی این عالم دینی، در بحبوحه ماجرای منازعه وهابیان با مسلمانان به همراه شمار زیادی ایرانی راهی حج می‌شود.
پس از فراغت از حج، عبدالعزیز نماینده خود را برای عرض تبریک و تقاضای بازدید معظم له فرستاد و ساعتی را برای ملاقات وعده دادند.
در آن ملاقات آیت الله فصولی حائری خطاب به عبدالعزیز گفتند:
آیا تمام اصلاحاتی که منظور داشتید تمام شد، فقط #خراب_کردن_قبور_ائمه_بقیع مانده بود؟** عبدالعزیز در پاسخ گفت: راست می‌گویی، ولی اینکار را من نکردم!.
. این عمل به #تحریک #سفیر_ایران انجام شد (اشاره او به پدر #هویدا یعنی #میرزاحبیب_الله پسر #آقا_رضا_قناد_شیرازی #بهایی بود که آن زمان در جده مقیم بود و سرپرستی حجاج را داشت). آیت الله فصولی ضمن تأکید بر این که این شخص دشمن مذهب شما و ما است از او می‌خواهد تا به این امر رسیدگی کند.
مَلِک قبول کرده و وعده می‌دهد که صورتِ قبور را تجدید کند. و چنین کرد، چنان که تا حال باقی است. *- [نوه مرحوم شیخ محمد حسین حائری اصفهانی، صاحب فصول که بواسطه تالیف کتاب مشهور «الفصول» در اصول فقه خاندانش به این اسم، مسمی می‌گردند] **- گفتنی است که این ملاقات و در واقع این سفر حج یکسال بعد از ماجرای خراب کردن قبور بقیع بوده که هنوز آثارقبور باقی بود و اگر آن سال مبادرت به ترمیم نمی‌شد امروز هیچ اثری از محل قبور باقی نبود.

#بقیع #هشتم_شوال #8شوال #8شوال_سالروز_تخریب_قبور_ائمه_بقیع_تسلیت_باد #جنایت #بهاییت #بهایی #دشمن #مسلمانان #گوشه_نشین

قبرستان بقیع پیش از تخریب
۱. بیت‌الاحزان ۲. آرامگاه امامان ۳. دختران پیامبر ۴. همسران پیامبر ۵. عقیل و عبدالله بن جعفر ۶. مالک و نافع ۷. ابراهیم فرزند پیامبر ۸. حلیمه سعدیه
#بقیع
#8شوال_سالروز_تخریب_قبور_ائمه_بقیع_تسلیت_باد

8شوال سالروز تخریب قبور ائمه بقیع (ع)

#8شوال
#8شوال_سالروز_تخریب_قبور_ائمه_بقیع_تسلیت_باد
برای حمایت از ما و شریک بودن در این روشنگری ها مطالب را برای دیگران بفرستین ❤

#حســـــن_جان

پدرت صاحب خاک است،
درست ؛ حرفی نیست!
این چہ وضعی ست؟ چرا
اینهمہ خاک ارث تو شد؟

#لبیـڪ_یـا_حســــین_ع
#اللﮩـم_عجـل_لولیـڪ_الفـرج
#8شوال_سالروز_تخریب_قبور_ائمه_بقیع_تسلیت_باد

#اینکار_به_تحریک_سفیر_ایران_انجام_شد!... .پس از تسلط و#هابیان، مسلمانان از رفتن حج خودداری کردند.
در این میان، یکی از روحانیون تهران در سال ۱۳۴۴ (یا ۱۳۴۵) ق با نام #آیت_الله_شیخ_عبدالر_حیم_صاحب_فصول_حائری* همراه حدود هزار نفر از راه شام عزیمت حج کرد.
عبدالعزیز سعودی (پادشاه عربستان) از این حرکت استقبال کرده و سعی کرد با استقبال از آنان نشان دهد که مشکلی با سایر مسلمانان ندارد و چنین نیست که آنان را کافر بشمارد.
به هر روی این عالم دینی، در بحبوحه ماجرای منازعه وهابیان با مسلمانان به همراه شمار زیادی ایرانی راهی حج می‌شود.
پس از فراغت از حج، عبدالعزیز نماینده خود را برای عرض تبریک و تقاضای بازدید معظم له فرستاد و ساعتی را برای ملاقات وعده دادند.
در آن ملاقات آیت الله فصولی حائری خطاب به عبدالعزیز گفتند:
آیا تمام اصلاحاتی که منظور داشتید تمام شد، فقط #خراب_کردن_قبور_ائمه_بقیع مانده بود؟** عبدالعزیز در پاسخ گفت: راست می‌گویی، ولی اینکار را من نکردم!.
. این عمل به #تحریک #سفیر_ایران انجام شد (اشاره او به پدر #هویدا یعنی #میرزاحبیب_الله پسر #آقا_رضا_قناد_شیرازی #بهایی بود که آن زمان در جده مقیم بود و سرپرستی حجاج را داشت). آیت الله فصولی ضمن تأکید بر این که این شخص دشمن مذهب شما و ما است از او می‌خواهد تا به این امر رسیدگی کند.
مَلِک قبول کرده و وعده می‌دهد که صورتِ قبور را تجدید کند. و چنین کرد، چنان که تا حال باقی است. *- [نوه مرحوم شیخ محمد حسین حائری اصفهانی، صاحب فصول که بواسطه تالیف کتاب مشهور «الفصول» در اصول فقه خاندانش به این اسم، مسمی می‌گردند] **- گفتنی است که این ملاقات و در واقع این سفر حج یکسال بعد از ماجرای خراب کردن قبور بقیع بوده که هنوز آثارقبور باقی بود و اگر آن سال مبادرت به ترمیم نمی‌شد امروز هیچ اثری از محل قبور باقی نبود.

#بقیع #هشتم_شوال #8شوال #8شوال_سالروز_تخریب_قبور_ائمه_بقیع_تسلیت_باد #جنایت #بهاییت #بهایی #دشمن #مسلمانان #گوشه_نشین

#وهابیت
#داعش
#بقیع
#بقیع_را_میسازیم
#آیت_الله #جوادی_آملی :
وهابیت راه سپاه ابرهه را در پیش گرفتند انها خانه ی خدارا واین ها امامت را هدف گرفتند اما الان شرق عالم و غرب عالم ائمه اطهار هستند قران درباره ابرهه وسپاهش می فرماید خذلهم الله

پ.ن :ان شاء الله خداوند به زودی زود ان هارا ذلیل کند
#8_شوال
#8شوال_سالروز_تخریب_قبور_ائمه_بقیع_تسلیت_باد #بقیع_غریب
#بقیع_را_خواهیم_ساخت
#قبرستان_بقیع
#جنه_البقیع
#امام_حسن

﷽ ❀

حســـن جان

نہ رواقی، نہ گنبدی، حتی
سنگ قبری سر مزار تو نیست!

غیر مُشتی کبوتر خستہ
خادمی، زائری کنار تو نیست!

روزی رسد که میزنم ای بانی کرم
در گوشه ی اتاق خودم عکس گنبدت ...
#بقیع
#حرمش
#گنبد
#صحن
#8شوال_سالروز_تخریب_قبور_ائمه_بقیع_تسلیت_باد

#یاحسن_جانم
از ایڹ همہ خوب در جہاڹ خوب ترے
مرغـوب تـری اگـر ڪه مخروب ترے

تـا ڪـور شـود هـر آنڪـه نتواند دید
«بے گنبد و بے ضریح» محبوب ترے

________________________

#8شوال_سالروز_تخریب_قبور_ائمه_بقیع_تسلیت_باد
#علی_لعنت_الله_علی_القوم_الظالمین
#لعنت_الله_علی_آل_سعود
#بمیرم_آقا_حرم_نداری...
___________________
#السلام_علیک_یا_معزالمومنین

🌹 🌹 🌹 🌹 🌹

آید آن روز که بینند همه عالمیان....
در بقیع حضرت مهدی (عج) حرمی می سازد... هشتـــــــــــم شــــــــــوال ســـــــــــالروز تخــــــــــریب بقیــــــــــع بدست وهابیون آل سعود تســــــــــلیت باد.... #السلام_علیک_یا_اهل_بیت_النبوه#سالروز_تخریب_بقیع
#بقیع_را_میسازیم
#8شوال_سالروز_تخریب_قبور_ائمه_بقیع_تسلیت_باد#التماس_دعا #صلوات#اللهم_صل_على_محمد_و_آل_محمد_و_عجل_فرجهم

Most Popular Instagram Hashtags