#23mart1960saidnursi

MOST RECENT

"Âlimin ölümü âlemin ölümü gibidir." #23Mart1960SaidNursi

"Âlimin ölümü âlemin ölümü gibidir." #23Mart1960SaidNursi
@oguzoncan

Dünya için din feda olunmaz. Gebermiş istibdadı muhafaza için, vaktiyle mesâil-i şeriat rüşvet verilirdi. Dinin meseleleri terk ve feda edilmesinden, zarardan başka ne faydası görüldü? Milletin kalb hastalığı zaaf-ı diyanettir. Bunu takviye ile sıhhat bulabilir.

Divân-ı Harb-i Örfî, s. 62; Hutbe-i Şâmiye, s. 89

Bediüzzaman Said Nursi hazretlerini vefat yildönümünde rahmetle aniyoruz. Allah üstaddan ebeden razi olsun, bizlerin risale-i nurlardan daha fazla istifade etmemizi nasip eylesin.
#23Mart1960SaidNursi

Allah senden ebeden razı olsun Üstadım... İşittim ki, diyorlar: "Said ellibin nefer kuvvetindedir, onun için serbest bırakmıyoruz." Ben de derim ki: Ey bedbaht ehl-i dünya!
Bütün kuvvetinizle dünyaya çalıştığınız halde, neden dünyanın işini dahi bilmiyorsunuz?
Divane gibi hükmediyorsunuz.
Eğer korkunuz şahsımdan ise; ellibin nefer değil, belki bir nefer elli defa benden ziyade işler görebilir.
Yani, odamın kapısında durup, bana "çıkmayacaksın" diyebilir. Eğer korkunuz mesleğimden ve Kur'ana ait dellâllığımdan ve kuvve-i maneviye-i imaniyeden ise; ellibin nefer değil, yanlışsınız!
Meslek itibariyle elli milyon kuvvetindeyim, haberiniz olsun!
Çünki Kur'an-ı Hakîm'in kuvvetiyle sizin dinsizleriniz dâhil olduğu halde, bütün Avrupa'ya meydan okuyorum.
Bütün neşrettiğim envâr-ı imaniye ile onların fünun-u müsbete ve tabiat dedikleri muhkem kal'alarını zîr ü zeber etmişim.
Onların en büyük dinsiz feylesoflarını, hayvandan aşağı düşürmüşüm.
Dinsizleriniz dahi içinde bulunan bütün Avrupa toplansa, Allah'ın tevfikiyle beni o mesleğimin bir mes'elesinden geri çeviremezler; inşâallah mağlub edemezler!.. Madem böyledir, ben sizin dünyanıza karışmıyorum, siz de benim âhiretime karışmayınız!
Karışsanız da beyhudedir. Takdir-i Huda, kuvvet-i bâzu ile dönmez Bir şem'a ki, Mevlâ yaka, üflemekle sönmez.

Mektubat

#bediüzzaman #risaleinur #23mart1960saidnursi

Milyonlar kahraman başların feda oldukları bu kudsi hakikata, başımız dahi feda olsun.
Davan,davamızdır...
#23mart1960saidnursi

Alem-i islamın başında dönen fitneler bu derece artmışken birleşmek yerine ayrılığı seçen kardeşlerimize bir rehber olman duasıyla. Rahmetle anıyoruz üstadım. #üstad #bediüzzaman #23mart1960saidnursi #rahmetleanıyoruz #risaleinur

"Âlimin ölümü âlemin ölümü gibidir." #23Mart1960SaidNursi
@oguzoncan

Kardeşlerimiz!
Gözlerimiz hâlâ nemli, yaşlarımız dinmedi ve dinmeyecek..

O sevgili Üstadımız en sevgili, en hicranlı hatıraları
hâfızalarımızda bırakarak aramızdan maddeten ayrıldı,
rahmet-i Rahman'a, Peygamber-i Zîşan'ımızın (A.S.M.) yanına kavuştu.
Onu çok arıyoruz ve arayacağız.
Bahtiyarız bizler ki, bu dehşetli asırda bizlere Kur'ana hizmet aşkını Risale-i Nur vasıtasıyla kazandırdı.
Yirminci asrın insan psikolojisini,
içtimaiyatının tam ve hakikatlı bir tahlilini yaparak,
bu hizmette kalb ve akılları teshir edecek müsbet ve ilmî ikna' usûllerini bizlere öğretti.
Canından fazla sevdiği ve üzerinde gözbebeği gibi titrediği Risale-i Nur hizmetini talebelerine emanet etti.
Biz de bu emaneti bütün ruhumuzla muhafaza edip, nesilden nesile ileteceğiz inşâallah.
Çünki o külliyatın her sahifesinde Said Nursî var,
her satırında Bedîüzzaman konuşuyor.
Seksen küsur senenin başını eğdiremediği mücahid-i ekber, allâme-i cihan, sarığı başında bizimle sohbet ediyor..
.
Ve diyor: .
.
✨"Evet ümidvar olunuz! Şu istikbal inkılabı içerisinde en yüksek gür sadâ, İslâm'ın sadâsı olacaktır." .
.
✨"Aziz sıddık kardeşlerim! Merak etmeyiniz, biz inayet altındayız. Zahiren zahmetler altında rahmetler var." .
.
✨"Aziz, sıddık, sarsılmaz, telaş etmez, âhireti bırakıp fâni dünyaya dönmez kardeşlerim.." .
.
.
🔱 Ey Risale-i Nur'un talebesi!
Hayatı hârikalarla dolu Üstad'ın yaşayan, manen hükmeden sesini duy! [ #HizmetRehberi - 238]

#RisaleiNur #RisaleiNurKülliyatı #Bediüzzaman #BediüzzamanSaidNursi #23Mart1960 #23mart1960saidnursi #Risale #ÜstadBediüzzaman #KırmızıKitap #RisaleiNurOkuma #RisaleiNurOkuyorum #KitapOkuma #KitapTavsiyesi #KitapOnerisi #RisaleiNuriyikivar

Bir #yiğit vardı, yaşarken hiç gülmedi... Rahmet, özlem ve Duâ ile...
//Ey Sevgili Üstad//
#23Mart1960SaidNursi

23.03.1960 Üstadımız bediüzzaman Said Nursi'yi vefatının 56.senesinde rahmetle anıyoruz..#23mart #23mart1960saidnursi #bediüzaman #said #nursi #rahmetle #anıyoruz #slm #dua #ile

Vefatının 56. yılında rahmetle anıyoruz. Eserlerindeki altından daha değerleri hakikatlere gönüller o kadar çok muhtaç ki... Aziz Üstadım, eserlerin küfrün belini kırdı... Ya süfyanizim tehlikesi.... Seni anlamaya ve anlatmaya muhtacız.... #AzizÜstadım #saidnursi #bediuzamansaidnursi #23mart1960saidnursi #23mart1960 #Vefatının56YılındaBediuzzamanHzRahmetleAnıyoruz #günaydın #günaydınumut #zalimleriçinyaşasıncehennem #imanhemnurdurHemKuvvettir #HakikiİmanıEldeEden #bediuzzaman #risaleinur #NurMüellifi #AsraMeydanOkuyanZat

"Madem dünyaniz ağlıyor ve hayatınız acılaştı.. O halde çalışınız Ahiretiniz ağlamasın.." ---Vefatinin 55.yili özlemle aniyoruz Üstadimizi. Ruhuna El FATİHA ☝👐❤ #Bediüzzaman #SaidNursi#23Mart1960SaidNursi

🌹🌹🌹 Üstadım ...
Senin sayısı yüzbinleri aşan büyük bir aile efradın var.
Hem öyleki eğer istesen hepsi sana hayatlarını fedaya hazır.
Sana üçyüzelli milyon insan yas tutup ağlar.
Belki sana aylar ve güneşler de ağlar.
Sana melekler de mersiyeler okur ve yazar.
Sana seninle beraber Lailâheillallah deyip zikreden geceler de gündüzler de ağlar Üstadım.
Şimdiye kadar hangi ölünün böyle milyonlarca yascısı , mersiyecisi ve aile efradı var ki?.. Bize sultanların ve hakanların bile bırakmayacağı bir mirası, çok zengin ve büyük bir hazineyi ,
ölmeyecek olan Risaletün-Nuru armağan edip asıl dosta gidiyorsun.
Allah senden ebediyen razı olsun üstadım!

Siracünnur-279

#Bediüzzaman #23mart1960saidnursi #risaleinur #risale #Siracünnur

Ve ahirete gitti 'Nur adam' 55 sene evvel..
Kendisi için değil, başkalarının imanı için yaşadığı bereketli dünya hayatından sonra, hep rızası için yaşadığı Rabbine döndü.. Her giden unutulurdu.. Ama o her gün dahada hatırlandı.. Her gün bin gönle daha doğdu.. Kendisi demişti; "Mevtim hayatımdan ziyade hizmet edecek!".. öyle de oldu... 'Nur adam' gitti, Fakat davası baki idi.. DAVAN DAVAMIZ, YOLUN YOLUMUZDUR ÜSTADIM !! ☝🌷
.

Rabbim şefaatlerine nail eylesin. Onun bıraktığı Sahabe Mesleği'nin cilvesi olan bu Peygamber yolu davasında; bizleri sebat, sadakat ve istikamet dairesinde yürütsün, çürütsün, canımızı alsın.
Amin.

Ruhuna el-Fatiha ‪..

“Bana, ‘Sen şuna buna niçin sataştın?’ diyorlar. Farkında değilim. Karşımda müthiş bir yangın var. Alevleri göklere yükseliyor. İçinde evlâdım yanıyor, imanım tutuşmuş yanıyor. O yangını söndürmeye, imanımı kurtarmaya koşuyorum. Yolda biri beni kösteklemek istemiş de ayağım ona çarpmış; ne ehemmiyeti var? O müthiş yangın karşısında bu küçük hâdise bir kıymet ifade eder mi? Dar düşünceler, dar görüşler! Beni, nefsini kurtarmayı düşünen kendini düşünen bir adam mı zannediyorlar? Ben, cemiyetin imanını kurtarmak yolunda dünyamı da feda ettim, âhiretimi de. Seksen küsur senelik bütün hayatımda dünya zevki namına bir şey bilmiyorum. Bütün ömrüm harp meydanlarında, esaret zindanlarında, yahut memleket hapishanelerinde, memleket mahkemelerinde geçti. Çekmediğim cefa, görmediğim eza kalmadı. Divan-ı harplerde bir câni gibi muamele gördüm; bir serseri gibi memleket memleket sürgüne yollandım. Memleket zindanlarında aylarca ihtilâttan (görüşme, konuşma) men edildim. Defalarca zehirlendim. Türlü türlü hakaretlere mâruz kaldım. Zaman oldu ki, hayattan bin defa ziyade ölümü tercih ettim. Eğer dinim intihardan beni men etmeseydi, belki bugün Said topraklar altında çürümüş gitmişti.”
.
“İşte benim bütün hayatım böyle zahmet ve meşakkatle, felâket ve musibetle geçti. Cemiyetin imanı, saadet ve selâmeti yolunda nefsimi de dünyamı da feda ettim. Helâl olsun. Onlara beddua bile etmiyorum. Çünkü, bu sayede Risale-i Nur, hiç olmazsa birkaç yüz bin, yahut birkaç milyon kişinin imanını kurtarmaya vesile oldu. Ölmekle yalnız kendimi kurtaracaktım; fakat hayatta kalıp da zahmet ve meşakkatlere tahammül ile bu kadar imanın kurtulmasına hizmet ettim. Allah’a bin kere hamdolsun.” “Sonra, ben cemiyetin iman selâmeti yolunda âhiretimi de feda ettim. Gözümde ne Cennet sevdası var, ne Cehennem korkusu. Cemiyetin, yirmi beş milyon Türk cemiyetinin imanı namına bir Said değil, bin Said feda olsun. Kur’ân’ımız yeryüzünde cemaatsiz kalırsa, Cenneti de istemem; orası da bana zindan olur. Milletimizin imanını selâmette görürsem, Cehennemin alevleri içinde yanmaya razıyım. Çünkü vücudum yanarken, gönlüm gül-gülistan olur.” (Tarihçe-i Hayat, s. 571) 
#Bediüzzaman #23Mart1960SaidNursi

Bugün Rahmet-i Rahmana kavuşan üstad Bediüzzaman Said Nursi hazretlerini rahmet ve minnetle yâdediyoruz.
El-Fatiha!
#23mart1960saidnursi

Most Popular Instagram Hashtags