#17414

116 posts

TOP POSTS

• MEMORIES •
#missu #quantiricordi #17414

天长地久😍💝
#17414

POCKET SHIRT DRESS
150.000
Kategori #bdshop_dress
.
.
#17414

#17414 #Preorder
复古花荷叶边长袖一字领 Rm35
postage wm-Rm8 em-Rm12
wechat/whatsapp 0167610428
#gscitytop

.
#17414
#첫봄소풍 아침에 교실들어가면서 문에 부딪혔다고..
하루종일 아픈손 잡으면서 돌아다녔을 생각에 속상했다.
.
선생님한테 이야기했냐고..
엄마한테 전화해달라고 이야기하지..
그럼 소풍안가고 병원갔을껀데..!
폭풍잔소리했더니
.
"아니야 엄마 선생님한테 이야기했어..
그때는 별로 안 아팠어..그래도 난 좋은추억이 생겼어!그리고 춤 출때는 손이 안 아프더라😆
정말 재미있었어😄"
.
.
그래 재미있었으면 그걸로 된거야..
뼈,성장판은 이상없고 인대가 살짝 그렇다고 5일 정도만 하자고..
그래도 이제부터 조심하쟈

Happy Black Valentine Day!!!
#17414#

Cưng mún xểu... sáng còn mơ ngủ a đưa quà cái mún hóc lun zọ... 😄😄
Thương Anh!! #mygift
#Any17💋💋 #17414-17417
#myluv
#ditisluv

MOST RECENT

#17414 #Preorder
复古花荷叶边长袖一字领 Rm35
postage wm-Rm8 em-Rm12
wechat/whatsapp 0167610428
#gscitytop

POCKET SHIRT DRESS
150.000
Kategori #bdshop_dress
.
.
#17414

Cưng mún xểu... sáng còn mơ ngủ a đưa quà cái mún hóc lun zọ... 😄😄
Thương Anh!! #mygift
#Any17💋💋 #17414-17417
#myluv
#ditisluv

.
#17414
#첫봄소풍 아침에 교실들어가면서 문에 부딪혔다고..
하루종일 아픈손 잡으면서 돌아다녔을 생각에 속상했다.
.
선생님한테 이야기했냐고..
엄마한테 전화해달라고 이야기하지..
그럼 소풍안가고 병원갔을껀데..!
폭풍잔소리했더니
.
"아니야 엄마 선생님한테 이야기했어..
그때는 별로 안 아팠어..그래도 난 좋은추억이 생겼어!그리고 춤 출때는 손이 안 아프더라😆
정말 재미있었어😄"
.
.
그래 재미있었으면 그걸로 된거야..
뼈,성장판은 이상없고 인대가 살짝 그렇다고 5일 정도만 하자고..
그래도 이제부터 조심하쟈

Happy Black Valentine Day!!!
#17414#

天长地久😍💝
#17414

#17414
✨$100-----鑽石水果盤
中獎機率---32.45
30萬頭獎張數--5 ✨$200----幸運開獎機
中獎機率---30.04
200萬頭獎張數4

#170418 ㈡上市
#刮刮樂
#鑽石水果盤
#幸運開獎機
果然越多人愛玩機率越低😯

Most Popular Instagram Hashtags