[PR] Gain and Get More Likes and Followers on Instagram.

#역서

25 posts

TOP POSTS

4 năm trôi qua nhanh thật, có rất nhiều chuyện xảy ra nhưng chúng ta vẫn cầm tay nhau bước chung con đường mà chúng ta đã chọn. Vậy hãy cùng ở bên nhau mãi mãi nhé #exo #4yearswithexo #forever #엑소

늘 받으면 떨리는 #증정본 #번역 #역서

#부산#초량역#수정동#집밥스타그램#쿡스타그램#집밥#혼밥

#집에서 토마토쥬스 만들기
#토마토 잘씻어서 뜨거운물에 살짝 대져서 껍질까고 코코넛워터 조금넣고 믹서에 잘갈면 완성😍🍅
#역서 포인트는 물안넣고 코코넛워터 ㅎ 절대 설탕 넣음 안됨 ㅎ 그럼 영양소 다 파괴도염 🤗

MOST RECENT

최근 저와 김두완님이 공역한 <모타운: 젊은 미국의 사운드> 관련한 북토크를 가질 예정입니다. 진행은 임진모씨가 해주십니다. 7월 21일 금요일 저녁 8시, 뮤직홀 슬로우시티입니다.

#북토크 #모타운 #음악 #음악추천 #책 #신간 #음악서적 #번역 #역서 #재미있게해야할텐데

수호씨 생일 축하합니다! 앞으로도 힘내세요!!😊
#EXO#역서#SUHO#수호

귀여워~😄😄
#EXO#XIUMIN#역서#시우민

#부산#초량역#수정동#집밥스타그램#쿡스타그램#집밥#혼밥

#집에서 토마토쥬스 만들기
#토마토 잘씻어서 뜨거운물에 살짝 대져서 껍질까고 코코넛워터 조금넣고 믹서에 잘갈면 완성😍🍅
#역서 포인트는 물안넣고 코코넛워터 ㅎ 절대 설탕 넣음 안됨 ㅎ 그럼 영양소 다 파괴도염 🤗

늘 받으면 떨리는 #증정본 #번역 #역서

그동안 업데이트가 뜸했던 이유ㅜㅜ 첫번째 역서가 곧 출간될 예정이랍니다. 그동안 회의통역이나 자료번역은 숱하게 해왔지만 처음으로 소설번역에 도전해 보았어요. 재밌겠단 생각에 덥석 시작했지만 책 하나 끝낸다는게 이렇게 힘들 줄이야 @.@ 끼니도 거르며 마지막 수정 중입니다 ㅜㅜ
.
7월 10일 출간 예정이고요. 장르는 더운 여름과 어울리는 짜릿한 #서스펜스 #스릴러 #추리소설 입니다 ㅋㅋ 곧 공개 할게요~ 원서랑 비교해서 읽으면 영어공부도 되고, 그런걸 떠나서 일단 재밌습니다 #재미보장
.
오랜만에 와서 책 홍보만 하고 가서 죄송합니다 ㅜㅜ 요것만 끝나면 다시 열공모드로!
.
#출판번역 #역서 #추리소설 #서스펜스 #스릴러 #범인은누구#소설번역 #곧출간 #북스타그램 #SummerRead #동시통역사 #국제회의통역사 #통역 #통역사 #통번역사 #통번역대학원 #통대 #영어공부 #시사영어 #영자신문 #북스타그램 #신문 #모닝커피 #아침일상 #출근 #공스타그램 #studyblr #coffee #starbucks

4 năm trôi qua nhanh thật, có rất nhiều chuyện xảy ra nhưng chúng ta vẫn cầm tay nhau bước chung con đường mà chúng ta đã chọn. Vậy hãy cùng ở bên nhau mãi mãi nhé #exo #4yearswithexo #forever #엑소

낯선도시에서 가장 먼저 하는 일 해의 시간을 찾기 ~ 2016년 2월 28일 7시17분의 광경 #일출 #잠복근무

Most Popular Instagram Hashtags