[PR] Gain and Get More Likes and Followers on Instagram.

#어러워요

9 posts

MOST RECENT

當我嚷嚷著喊減肥的時候,多數人都說:你幹嘛減!你那麼瘦了到底!
嗯...你們真的不懂!因為沒有看過更瘦的我啊😂這年頭減肥真的好難,代謝也不如以往...是該喝一杯了(咦🙄️ #dailystuff#lifestyle#loseweigh#hard#fighting#helthybody#happy#대만#다이어트#어러워요#ㅋㅋㅋ
#老妹減肥就是難
#50公斤行不行

ㅋㅋ어깨가 넓으시네요 후. . .
지우개하나 가져와야하나. . .
#그림그리기#누드화#혼자그리기#따라그리기#책보고#어러워요#알려줭#취미

-
난 나쁜엄만가바...
어제부터 조증와서 이 쪼꼬미가 뭘 안다고
짜증, 화, 소리지름 별 걸 다 했다
신랑도 요즘 왜그러냐며 걱정 아닌 걱정할 정도...
쳇 뭘 안다고 삐져서는 눈도 안 마춰주는 우리 도뚜루
미안해, 너도 모든 걸 다 아는 소중한 아가인데
내가 말 못하는 너한테 무슨 짓을 한건지 모르겠다
다만 문제라면 이놈에 조증이 문제지....
하루가 다르게 이렇게 커가는 너한테 나는 아직
부족하리 넘 부족하리 부족한 애미🤦🏻‍♀️
내일 부터는 좀 더 노력하고 더 사랑하고 더 많이
눈 마주치자 우리, 나중에 아빠가 늙어서 할아방탱이 되서
엄마랑 데이트 안해주면 도후 도뚜루 너가 대신 해줘야되
엄마 이거 인스타 육아일기 언제 다 프린트 해서
파일철에 넣어두지? 하 증말... 나 또 짜증내고 있숴
사랑해 아들 엄마 진짜 낼 부터는 노력하께
우리 엄빠랑 니 아빠 담으로 사랑해 우리 도뚜루
:& 엄마가 부족해서 넘 넘 미안해 사랑해
#조증 #한풀이 #속풀이 #편지 #인터넷편지 #맘속이야기
#오글오글 #분풀이 #육아스트레스 #육아 #공부 #어려워
#도대체 #육아에 #정답이 #있기는 #한가요 #넘 #어러워요
#맘스타그램 #엄마 #아들 #아들스타그램 #아들램 #사랑해

ทำเอาปวดหัวเลย #어럽다 #어러워요

우리 모두 다 같이 배우는 한국어 초급 1 읽었어요. 그래서 초급 2 읽기 시작해요.
大家的韓國語初級1讀完了。所以開始讀初級2。

#한국어 #초급 #시작해요 #어러워요 #화이팅 #우리모두다같이배우는한국어 #김민지 #大家的韓國語

考試紀念品,電腦答題紙專用雙頭筆一支(咪即係普通水筆),希望唔使拎多支😅 #年紀大機器壞讀書真係好鬼辛苦 #政府幾時咁認真點解claimCEF要考咁多試 #한국어 #한국어공부 #어러워요

Trước giờ thi nói cũng tự động viên mình chút ít. Cuối cùng cũng qua được Sơ Cấp 1 > <. Thôi thì cố gắng qua Sơ Cấp 2 thôi > < #한국어 #공부하다 #힘내 #어러워요

끝. 시험이 준비합니다. 화요일하고 목요일, 내가 힘내 ~ 파이팅
P.s:형용사 너무 너무 너무 어러워요 ㅠ.ㅠ
Kết thúc khóa học. Chuẩn bị cho bài kiểm tra sắp tới. Thứ 3 và Thứ 5 nhé... cố lên T.T
#힘내 #어러워요 #형용사 #파이팅 #hangtags

Most Popular Instagram Hashtags