[PR] Gain and Get More Likes and Followers on Instagram.

#딤섬

119496 posts

TOP POSTS

[HQ] 171015 #GOT7 at Sinchon Fansign #MARK 💗💗💗
Có thể hay không đừng quan tâm người khác nói gì hay nghĩ gì về mình??!? Khó quá... 😳😳
#갓세븐 #제이와이피 #김맠 #마크투안 #段宜恩 #단호맠 #딤섬 #갓인비 #잘생겼다 #귀여운 #내사랑 #비타민 #코코아빠 #미국보이 #그냥 #7for7 #YouAre #아이갓세븐 #베트남 #아가새 #보고싶어 #인스타그램 #팔로워 #팔로잉 #좋아요 #사진 #아이돌
Cre: It's Mark

미국 다녀오신 고객님의 선물😭😭
저랑 어울릴것같다고 막😁😁
저는 이제 향수의 노예가 되겠습니다🎵🎵
오늘 부천 중동에서 만난 민×님 반가웠어요😍😍
일요일에 서울에서 다시봐용😉😉
.
같은 제품이 들어가는게 아닙니다
개개인의 몸이 다 다르기때문에 맞춤으로 진행합니다
들어가는 제품, 먹는 방법, 먹는 갯수 다 달라요😁😁
단순히 살만 빼는 그런 다이어트 아니예요👍👍
.
요즘 문자나 카톡으로 가격만 알려달라고 하시는 분들이 많으세요^^
개인 맞춤으로 진행이 되서 맞춤형으로 상담이 필요한 제품입니다^^
한두가지로 빼실수 있다고 생각하시면 홈쇼핑이나 인터넷 1~2만원짜리 알약 사서 드시는게^^;;
.
다이어트문의ㅡ @jin_vely_
👆👆 프로필에 링크 문진표 작성 해주시면 자세히 상담해드려요💕
카톡문의ㅡ jin5260
.
#탐다오
#딥디크
#딥디크탐다오
#향수
#🎁

밤마실
오늘은 #딤섬#맥주 가 땡겨
왜때문에 땡기는게 정확하고 난리🙄
다이어트는 오늘도 안녕
차라리 아침에 몸무게를 재보지말자
.
.
#프로썸원피스
#더블쥬#오오티디#데일리룩

저녁은 부대찌개랑 닭날개조림 먹고
설거지 하고
지금은 만두만드는 중!
.
런던서 홍콩출신 셰프한테 배워와서 완전 유용하게 써먹는 딤섬소입니다
.
오늘은 새우도 다져넣어서 감칠맛이 살아났고!!
생강향 솔솔 나는게 너무맛있다!!
.
만들어놨다 구워먹어야징!!
.
#딤섬#딤섬만들기#dimsum#makingdimsum

어느샌가 #딤섬 으로 불리우고 있는 신딤섬 입니다만?!

#대구맛집 #야끼우동 #딤섬 #중화반점
대구분 추천 맛집.. 맛있어요~~ 참고로 조금 매워요

#딤섬 또 먹고 싶으면 올게,, 안녕 홍콩🇭🇰👋🏼

MOST RECENT

혼자 밥은 절대 못먹던내가 유럽갔다와선 잘먹는다 기특하니 딤섬폭풍흡입,,,
이맛이지.........!!!!!!
.
.
.
#홍콩#침사추이#딤섬#맛집#딘타이펑#샤오롱바오#새우#안찍은#볶음밥#여행#여행스타그램#먹스타그램

#호접몽 #맛저 #주말 ☂️
동생네랑 같이 오늘은 분위기좀 내보장^^ ㅋㅋㅋ 👫
.
.
.
.
.
.
.
.
#데일리
#일상
#딤섬
#맛집
#좋아요
#토요일
#가족
#저녁
#식사
#분위기깡패

Most Popular Instagram Hashtags