[PR] Gain and Get More Likes and Followers on Instagram.

#中国话

493 posts

TOP POSTS

吃是幸福。
#bus #walk #find
#eat #中国话

Рэпчик с Китая😄
#中国话 #中国 #西安 #china #xian

They call it sun kissed skin, we call it sunburnt 🔥 #中国话 #傻逼 #京都排骨

#中国话#chineseboy 拿小拳拳锤你胸口

今天学这个,回忆小时候🙌🙌🙌
#中国话
#lesson
#拼音
#学习

2016.11.04 唱歌🎤 #中国话

MOST RECENT

tā shì yígè jiānqiáng de rén
他是一个坚强的人
He is a tough guy
Learn Chinese-------------------------------------------
| Twitter: @chelsea_bubbly|
| IG: @chels_teaches_Chinese|
| Website: chelseabubbly.com |
| Facebook.com/chelseabubbly|
| YouTube:YouTube.com/c/Chelseabubbly|
----------------------------------------🎉
_____________________________________________________________
#chelseabubbly #汉语学习 #hanyu #chinesevocab #汉语 #putonghua #普通话 #中文 #学中文 #learnchinese #学习汉语 #語言 #chineseword #studyingchinese #中国话#mandarinchinese #studymandarin #卧室里学中文 #中国語 #中国通 #华文 #中文学习

wǒ hěn máng
我很忙
I am busy
Learn Chinese-------------------------------------------
| Twitter: @chelsea_bubbly|
| IG: @chels_teaches_Chinese|
| Website: chelseabubbly.com |
| Facebook.com/chelseabubbly|
| YouTube:YouTube.com/c/Chelseabubbly|
----------------------------------------🎉
_____________________________________________________________
#chelseabubbly #汉语学习 #hanyu #chinesevocab #汉语 #putonghua #普通话 #中文 #学中文 #learnchinese #学习汉语 #語言 #chineseword #studyingchinese #中国话#mandarinchinese #studymandarin #卧室里学中文 #中国語 #中国通 #华文 #中文学习

Nhìn vào buồn ngủ bome 😷 nhưng vì đam mê nên cố 💪💪
#LearnChinese #student #中国话 #followforfollow #like4like #fff

zhème jiǔ le hái méi hǎo ma
这么久了,还没好吗?
It's been so long, still not ready yet?
Learn Chinese-------------------------------------------
| Twitter: @chelsea_bubbly|
| IG: @chels_teaches_Chinese|
| Website: chelseabubbly.com |
| Facebook.com/chelseabubbly|
| YouTube:YouTube.com/c/Chelseabubbly|
----------------------------------------🎉
_____________________________________________________________
#chelseabubbly #汉语学习 #hanyu #chinesevocab #汉语 #putonghua #普通话 #中文 #学中文 #learnchinese #学习汉语 #語言 #chineseword #studyingchinese #中国话#mandarinchinese #studymandarin #卧室里学中文 #中国語 #中国通 #华文 #中文学习

wēnnuǎn dejìjié
温暖的季节
A warm season
nǐ wēnnuǎn de huáibào
你温暖的怀抱
Your warm embrace
Learn Chinese-------------------------------------------
| Twitter: @chelsea_bubbly|
| IG: @chels_teaches_Chinese|
| Website: chelseabubbly.com |
| Facebook.com/chelseabubbly|
| YouTube:YouTube.com/c/Chelseabubbly|
----------------------------------------🎉
_____________________________________________________________
#chelseabubbly #汉语学习 #hanyu #chinesevocab #汉语 #putonghua #普通话 #中文 #学中文 #learnchinese #学习汉语 #語言 #chineseword #studyingchinese #中国话#mandarinchinese #studymandarin #卧室里学中文 #中国語 #中国通 #华文 #中文学习

zhǎobúdào nǐ
找不到你
Cannot find you
Learn Chinese-------------------------------------------
| Twitter: @chelsea_bubbly|
| IG: @chels_teaches_Chinese|
| Website: chelseabubbly.com |
| Facebook.com/chelseabubbly|
| YouTube:YouTube.com/c/Chelseabubbly|
----------------------------------------🎉
_____________________________________________________________
#chelseabubbly #汉语学习 #hanyu #chinesevocab #汉语 #putonghua #普通话 #中文 #学中文 #learnchinese #学习汉语 #語言 #chineseword #studyingchinese #中国话#mandarinchinese #studymandarin #卧室里学中文 #中国語 #中国通 #华文 #中文学习

[普通話考考你]
基本上一出街就會見到既 "Taxi",到底中港台三地既叫法又有咩分別呢🤔🤔🤔??
香港當然係最容易,就叫"的士"
但中國同台灣你又知唔知呢😏?


答案:
中國叫"出程車" = Chūzūchē
台灣叫"計程車" = Jìchéngchē
所以不論係叫"的士"、"出程車"定係"計程車",其實都係叫緊"Taxi"囉!
如果想知道更多中港台三地講法既有趣差異,不如上www.mi-learning.com同我地中台兩地既專業普通話導師邊學邊傾啦😊😊
#taxi #hongkongtaxi #hktaxi #milearning @milearning #learnchinese #hanyu #學中文 #普通話 #中文 #putonghua #chinesevocab #汉字 #汉语 #汉语学习 #学中文 #中国語 #中国话

zhēnguì de lǐwù
珍贵的礼物
Precious gift
Learn Chinese-------------------------------------------
| Twitter: @chelsea_bubbly|
| IG: @chels_teaches_Chinese|
| Website: chelseabubbly.com |
| Facebook.com/chelseabubbly|
| YouTube:YouTube.com/c/Chelseabubbly|
----------------------------------------🎉
_____________________________________________________________
#chelseabubbly #汉语学习 #hanyu #chinesevocab #汉语 #putonghua #普通话 #中文 #学中文 #learnchinese #学习汉语 #語言 #chineseword #studyingchinese #中国话#mandarinchinese #studymandarin #卧室里学中文 #中国語 #中国通 #华文 #中文学习

yuèguāng tòuguò chuāngzi zhào zài qiáng shàng
月光照透过窗子照在墙上
The moonlight shines on the wall through the window
Learn Chinese-------------------------------------------
| Twitter: @chelsea_bubbly|
| IG: @chels_teaches_Chinese|
| Website: chelseabubbly.com |
| Facebook.com/chelseabubbly|
| YouTube:YouTube.com/c/Chelseabubbly|
----------------------------------------🎉
_____________________________________________________________
#chelseabubbly #汉语学习 #hanyu #chinesevocab #汉语 #putonghua #普通话 #中文 #学中文 #learnchinese #学习汉语 #語言 #chineseword #studyingchinese #中国话#mandarinchinese #studymandarin #卧室里学中文 #中国語 #中国通 #华文 #中文学习

#구월십일 #트리플제이 #TripleJ #데뷔날
.
.
#첫째날
.
아침부터 일찍 일어나서 동대구역가서 KTX타고 #서울 로~ #서강대 에서 열시부터 다섯시까지ㅠㅠ 힘들었어 많은일이 있었지ㅋㅋㅋ (@수진)
.
끝나고 숙소가서 옷 갈아입고 #고려대 선배님과의 만남~💓 완전 예쁜 카페 데려가주셔서 정말 좋았다..😀 근데 이름은 기억안남..ㅋㅋ
.
그리고 한강공원가서 라면먹고 잤다 ㅎㅎ
.
.
#기록 #170909 #수진정윤지혜 #트리플제이 #中国话

jiàoshījié kuàilè
教师节快乐!
Happy teacher's day!
Learn Chinese-------------------------------------------
| Twitter: @chelsea_bubbly|
| IG: @chels_teaches_Chinese|
| Website: chelseabubbly.com |
| Facebook.com/chelseabubbly|
| YouTube:YouTube.com/c/Chelseabubbly|
----------------------------------------🎉
_____________________________________________________________
#chelseabubbly #汉语学习 #hanyu #chinesevocab #汉语 #putonghua #普通话 #中文 #学中文 #learnchinese #学习汉语 #語言 #chineseword #studyingchinese #中国话#mandarinchinese #studymandarin #卧室里学中文 #中国語 #中国通 #华文 #中文学习

nì zhè rén zhēnshì tài hǎowán le
你这人真是太好玩了
You are such a funny (interesting) person
Learn Chinese-------------------------------------------
| Twitter: @chelsea_bubbly|
| IG: @chels_teaches_Chinese|
| Website: chelseabubbly.com |
| Facebook.com/chelseabubbly|
| YouTube:YouTube.com/c/Chelseabubbly|
----------------------------------------🎉
_____________________________________________________________
#chelseabubbly #汉语学习 #hanyu #chinesevocab #汉语 #putonghua #普通话 #中文 #学中文 #learnchinese #学习汉语 #語言 #chineseword #studyingchinese #中国话#mandarinchinese #studymandarin #卧室里学中文 #中国語 #中国通 #华文 #中文学习

shēn hūxī
深呼吸 take a deep breath
Learn Chinese-------------------------------------------
| Twitter: @chelsea_bubbly|
| IG: @chels_teaches_Chinese|
| Website: chelseabubbly.com |
| Facebook.com/chelseabubbly|
| YouTube:YouTube.com/c/Chelseabubbly|
----------------------------------------🎉
_____________________________________________________________
#chelseabubbly #汉语学习 #hanyu #chinesevocab #汉语 #putonghua #普通话 #中文 #学中文 #learnchinese #学习汉语 #語言 #chineseword #studyingchinese #中国话#mandarinchinese #studymandarin #卧室里学中文 #中国語 #中国通 #华文 #中文学习

diànyǐng kuài kāishǐ le
电影快开始了
The film is starting soon
Learn Chinese-------------------------------------------
| Twitter: @chelsea_bubbly|
| IG: @chels_teaches_Chinese|
| Website: chelseabubbly.com |
| Facebook.com/chelseabubbly|
| YouTube:YouTube.com/c/Chelseabubbly|
----------------------------------------🎉
_____________________________________________________________
#chelseabubbly #汉语学习 #hanyu #chinesevocab #汉语 #putonghua #普通话 #中文 #学中文 #learnchinese #学习汉语 #語言 #chineseword #studyingchinese #中国话#mandarinchinese #studymandarin #卧室里学中文 #中国語 #中国通 #华文 #中文学习

Most Popular Instagram Hashtags