[PR] Gain and Get More Likes and Followers on Instagram.

#კეთილი_იყოს_მობრძანება_ჩემს_ქვეყანაში

154 posts

TOP POSTS

🔴ملکه تامار از نسل داویت چهارم و فرزند گیورگی سوم بود. گیورگی سوم او را در زمان حیات خود به پادشاهی رسانده بود. به تخت نشستن زن شکستن سنت چندین قرن بود اما این (نشستن زن بر تخت پادشاهی) آنرا نیز ثابت می‌کرد که عصر بشر دوستی و پیشرفت فرارسیده بود وقتی زن مورد احترام مخصوص قرار گرفته بود. به قول شوتا روستاولی شاعر هم عصر ملکه تامار: «فرزند شیر، شیر است، خواه مذکر و خواه مؤنث باشد». دوره تامار در تاریخ گرجستان عصر طلایی نامیده می‌شود.در پادشاهی تامار چندین بار لشکر گرجستان با ائتلاف ترک‌ها که نمی‌توانست قوی شدن گرجستان را بپذیرد در گیر شد. از این لحاظ جنگ‌های شامکور (سال ۱۱۹۵) و در باسیانی (سال ۱۲۰۴۹) قابل ذکر است که با پیروزی گرجی‌ها خاتمه یافت.با این پیروزی‌ها قلمرو گرجستان گسترده می شد.گرجستان دورهٔ تامار همراه با موفقیت سیاسی راه اعتلای اقتصادی را ادامه می‌داد: کشاورزی، تجارت، صنایع دستی، نقاشی، جواهرسازی (بکا وبشکن اوپی زاریها) معماری (واردزیا، ایکورتا، صومعه لورجی، بتانیا و کواتاخوی) بیشتر و بیشتر توسعه می‌یافت. ملکه تامار به مراکز فرهنگی آموزشی داخلی توجه زیاد می‌کرد و برای آنها وقف می‌فرستاد. ادبیات غیر مذهبی و فلسفه به بزرگ‌ترین موفقیت خود رسید. در جهان‌بینی این دوره بشردوستی مهم‌ترین نقش را ایفا می‌کرد (نمود آشکار آن حماسهٔ پلنگینه پوش است) که به دانشمندان امکان داد در ادبیات و فرهنگ نشان‌های رنسانس را ببیند، طوری که می‌توان گفت رنسانس گرجی از رنسانس اروپایی تقریباً یک قرن و نیم پیشی گرفت.
ملکه تامار با شایستگی‌های زیاد آراسته شده بود. زنی با ظاهری عالی، با حسن اخلاق، حکمت، درایت تقدس، و خیرات متمایز بود. تامار به کلیسای ارتدکس خدمت بزرگی کرد که او را تامار مقدس شناخت و چهارمین جزء تثلیث(پدر، پسر، روح‌القدس) دانست و در تقویم کلیسا روز اول ماه مه را به عنوان یادبود او ثبت کرد. در اندیشه مردم گرجی تامار شخصیت مافوق بشری است که یادش را با احترام فراوان و محبت نگهداری میکند.هم اکنون مردم گرجستان، روز ۱۴ ماه می را بعنوان روز ملکه تامارا جشن میگیرند
@Ge.Tbilisi #Ge #مارکوred #تفلیس #مسافر_گرجستان #batumi #tbilisi #باتومی #گرجستان #georgia #سفر #سفرنامه_گرجستان #باید_رفت_باید_دید #11 #بیا_بریم_تفلیس #travel #بیا_بریم_باتومی #tourism #بیا_بریم_گرجستان #به_زندگی_من_خوش_آمدید #welcome_to_my_life #georgia #georgian #lets_go_to_georgia
#კეთილი_იყოს_მობრძანება_ჩემს_ქვეყანაში #საქართველო #ქართველები
#წავიდეთ_საქართველოში #how_much_is_this_house
#فرهنگ

MOST RECENT

🔴ملکه تامار از نسل داویت چهارم و فرزند گیورگی سوم بود. گیورگی سوم او را در زمان حیات خود به پادشاهی رسانده بود. به تخت نشستن زن شکستن سنت چندین قرن بود اما این (نشستن زن بر تخت پادشاهی) آنرا نیز ثابت می‌کرد که عصر بشر دوستی و پیشرفت فرارسیده بود وقتی زن مورد احترام مخصوص قرار گرفته بود. به قول شوتا روستاولی شاعر هم عصر ملکه تامار: «فرزند شیر، شیر است، خواه مذکر و خواه مؤنث باشد». دوره تامار در تاریخ گرجستان عصر طلایی نامیده می‌شود.در پادشاهی تامار چندین بار لشکر گرجستان با ائتلاف ترک‌ها که نمی‌توانست قوی شدن گرجستان را بپذیرد در گیر شد. از این لحاظ جنگ‌های شامکور (سال ۱۱۹۵) و در باسیانی (سال ۱۲۰۴۹) قابل ذکر است که با پیروزی گرجی‌ها خاتمه یافت.با این پیروزی‌ها قلمرو گرجستان گسترده می شد.گرجستان دورهٔ تامار همراه با موفقیت سیاسی راه اعتلای اقتصادی را ادامه می‌داد: کشاورزی، تجارت، صنایع دستی، نقاشی، جواهرسازی (بکا وبشکن اوپی زاریها) معماری (واردزیا، ایکورتا، صومعه لورجی، بتانیا و کواتاخوی) بیشتر و بیشتر توسعه می‌یافت. ملکه تامار به مراکز فرهنگی آموزشی داخلی توجه زیاد می‌کرد و برای آنها وقف می‌فرستاد. ادبیات غیر مذهبی و فلسفه به بزرگ‌ترین موفقیت خود رسید. در جهان‌بینی این دوره بشردوستی مهم‌ترین نقش را ایفا می‌کرد (نمود آشکار آن حماسهٔ پلنگینه پوش است) که به دانشمندان امکان داد در ادبیات و فرهنگ نشان‌های رنسانس را ببیند، طوری که می‌توان گفت رنسانس گرجی از رنسانس اروپایی تقریباً یک قرن و نیم پیشی گرفت.
ملکه تامار با شایستگی‌های زیاد آراسته شده بود. زنی با ظاهری عالی، با حسن اخلاق، حکمت، درایت تقدس، و خیرات متمایز بود. تامار به کلیسای ارتدکس خدمت بزرگی کرد که او را تامار مقدس شناخت و چهارمین جزء تثلیث(پدر، پسر، روح‌القدس) دانست و در تقویم کلیسا روز اول ماه مه را به عنوان یادبود او ثبت کرد. در اندیشه مردم گرجی تامار شخصیت مافوق بشری است که یادش را با احترام فراوان و محبت نگهداری میکند.هم اکنون مردم گرجستان، روز ۱۴ ماه می را بعنوان روز ملکه تامارا جشن میگیرند
@Ge.Tbilisi #Ge #مارکوred #تفلیس #مسافر_گرجستان #batumi #tbilisi #باتومی #گرجستان #georgia #سفر #سفرنامه_گرجستان #باید_رفت_باید_دید #11 #بیا_بریم_تفلیس #travel #بیا_بریم_باتومی #tourism #بیا_بریم_گرجستان #به_زندگی_من_خوش_آمدید #welcome_to_my_life #georgia #georgian #lets_go_to_georgia
#კეთილი_იყოს_მობრძანება_ჩემს_ქვეყანაში #საქართველო #ქართველები
#წავიდეთ_საქართველოში #how_much_is_this_house
#فرهنگ

یک ماه آزادی مطلق از بیست و سوم تیر تا بیست و سوم مرداد در انتظار شماست . یک ماه کنار سواحل دریای سیاه شهر #آناکلیا میزبان شما خواهیم بود . یک ماه هیچ احدی از شادی شما ناراحت نخواهد شد . بهترین و بزرگترین تاریخ فستیوال گرجستان ، کف ، موسیقی ، نوشیدنی ، غذا ، رنگ ، شادی ، جشن و آنچه پتانسیل جسمی در توان دارید ذخیره کنید و به دوستان خود انتقال دهید . در آنجا شما را خواهم دید

@Ge.Tbilisi #Ge #مارکوred #تفلیس #مسافر_گرجستان #batumi #tbilisi #باتومی #گرجستان #georgia #سفر #سفرنامه_گرجستان #باید_رفت_باید_دید #11 #بیا_بریم_تفلیس #travel #بیا_بریم_باتومی #tourism #بیا_بریم_گرجستان #به_زندگی_من_خوش_آمدید #welcome_to_my_life #georgia #georgian #lets_go_to_georgia
#კეთილი_იყოს_მობრძანება_ჩემს_ქვეყანაში #საქართველო #ქართველები
#წავიდეთ_საქართველოში #how_much_is_this_house
#این_خانه_چند #بیا_بریم_فستیوال #آناکلیا

Most Popular Instagram Hashtags