[PR] Gain and Get More Likes and Followers on Instagram.

#เจ้าหญิงในดวงใจ

476 posts

TOP POSTS

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

#Repost @welove_bajrakitiyabha with @repostapp
・・・
พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ทรงขับร้องบทเพลง เพลงผู้ชายในฝัน
.
. พระองค์ภา ในพระอริยาบทสบายๆ
#เรารักพระองค์ภา
#เจ้าหญิงนักกฎหมาย
#เจ้าหญิงในดวงใจ
#ทรงพระเจริญ

เนื่องใน วันพุธที่ ๗ เดือนธันวาคม ๒๕๕๙ เป็นวันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา
ซึ่งในปีนี้ทรงเจริญพระชันษา ๓๘ ปี
.
.
.
พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ประสูติเมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๒๑ ณพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต เป็นพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร กับ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ (พระนามเดิม หม่อมหลวงโสมสวลี กิติยากร) อดีตพระวรชายา

การศึกษา

ระดับอนุบาล ประถมและมัธยมต้น ณโรงเรียนราชินีระดับมัธยมปลาย ณ โรงเรียนฮีธฟิลด์ ประเทศอังกฤษ และโรงเรียนจิตรลดาระดับปริญญาตรี ใน ปี พ.ศ. ๒๕๔๔ จากคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยทรงได้รับเกียรตินิยมอันดับสอง ระดับปริญญาตรี สาขาวิชารัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช โดยทรงได้รับเกียรตินิยมอันดับหนึ่งเนติบัณฑิตไทย (น.บ.ท.) เนติบัณฑิตยสภา ปีการศึกษา 2547Master of Laws (LL.M.), มหาวิทยาลัยคอร์เนล ประเทศสหรัฐอเมริกาDoctor of the Science of Law (J.S.D.)มหาวิทยาลัยคอร์เนล ประเทศสหรัฐอเมริกา
.
.
.
#เรารักพระองค์ภา
#เจ้าหญิงนักกฎหมาย
#เจ้าหญิงในดวงใจ
#เจ้าหญิงของพสกนิกรชาวไทย
#ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน🙏🙏 -

เมื่อวันเสาร์ที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๗.๓๐ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินสดับพระธรรมเทศนา และทรงเป็นประธานกัณฑ์เทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก "กัณฑ์ทานกัณฑ์" ๒๐๙ พระคาถา ณ หอประชุมพุทธมณฑล อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

ขอบคุณภาพ.FB_กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

cr.เรารัก สมเด็จพระเทพฯ

#สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
#เจ้าหญิงในดวงใจ
#เจ้าหญิงแห่งสยาม
#นารีรัตนา
#princessmahachakrisirindhorn

#repost @welove_bajrakitiyabha via @PhotoAroundApp
พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา และคุณเป๋า วฤธ หงสนันทน์ ( เป็นพระญาติกับพระองค์ภา )
.
.
.
#เรารักพระองค์ภา
#เจ้าหญิงในดวงใจ
#เจ้าหญิงนักกฎหมาย
#ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

#repost @welove_bajrakitiyabha via @PhotoAroundApp
พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ขณะที่ยังทรงพระเยาว์
.
.
.
#เรารักพระองค์ภา
#เจ้าหญิงนักกฎหมาย
#เจ้าหญิงในดวงใจ
#ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน🙏🙏✨
ขอบคุณภาพจาก @narongchai_loveking

MOST RECENT

เมื่อครั้งทางพระเยาว์ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน 🙏
#เจ้าหญิงในดวงใจ
@welove_bajrakitiyabha @we_love_princess_sirindhorn 🙏

วันพฤหัสบดีที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๕.๐๐ น.พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จไปทรงวางศิลาฤกษ์ “ศาลาบูรพาจารย์” ณ วัดสามราษฎร์นุกูล ตำบลโชคนาสาม อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

ขอบคุณภาพ.FB เรารัก พระองค์ภา : Our Beloved Princess Bajrakitiyabha
#ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
#เรารักพระองค์ภา
#เจ้าหญิงในดวงใจ
#เจ้าหญิงนักกฎหมาย
#เจ้าหญิงแห่งสยามเมืองยิ้ม
#เจ้าหญิงของพสกนิกรชาวไทย
#ทรงพระเจริญ
#IG : welove_bajrakitiyabha

#Repost @welove_bajrakitiyabha (@get_repost)
・・・
พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จเยือนกรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ ๗ - ๙ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๐

ในครั้งนี้ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา จะทรงรับการถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขากฎหมาย พร้อมกับทรงเข้าร่วมการประชุมระหว่างประเทศว่าด้วยการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติ และหลักประกันทางกฎหมายสำหรับข้อริเริ่มหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง
ขอบคุณภาพ.FB เรารัก พระองค์ภา : Our Beloved Princess Bajrakitiyabha
#เรารักพระองค์ภา
#เจ้าหญิงในดวงใจ
#เจ้าหญิงนักกฎหมาย
#เจ้าหญิงแห่งสยามเมืองยิ้ม
#الحب_الابدي #ملك_تايلند
#เจ้าหญิงของพสกนิกรชาวไทย
#ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
#ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
#thailugshai2000

Most Popular Instagram Hashtags